Финансови деривати: Какво представляват и как да търгувате с тях?

Април 16, 2021 17:00 Europe/Sofia

Ако бъдат запитани, повечето хора вероятно ще са чували за акции, облигации и фондове без да са се занимавали с финансова пазари, но понятието финансови деривати, вероятно звучи по-непознато за широката публика. А трябва да отбележим, че днешния пазар на деривати е огромен, някои дори го оценяват на 1 квадрилион долара. Ако и Вие искате да научите повече за дериватите, то сте на правилното място!

 

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е дериват?

Дериват (дериватив или деривативен инструмент) е финансова ценна книга, чиято стойност зависи или се извлича от базов актив или група активи. Самият дериватив представлява договор между две или повече страни и цената му произлиза от колебанията на цената на определен базов актив.

Най-често срещаните базови активи за деривативни финансови инструменти са

Финансовите деривати обикновено се купуват чрез инвестиционни посредници. Един такъв е Admirals (преди това Admiral Markets), например.

Най-старата сделка с финансови деривати е описана от Аристотел. Той свидетелства за договорена сделка с маслини, в която е участвал древногръцкия философ Талес.

Според историята гръцкият философ Талес прогнозира, че реколтата от следващата година ще бъде много добра. Тъй като никой не знае със сигурност дали реколтата е добра или лоша, Талес успява да осигури правата на местните маслинови преси за нисък депозит.

На следващата година, когато реколтата е била добра, търсенето на преси за маслини беше високо и Талес е могъл да наложи висока цена на хората, които искат да ги употребяват.

Защо това е пример за дериват?

Защото Талес фактически не купува базовия актив (маслини), вместо това платил депозит, за да си осигури правата да ги използва чрез договор. Всичко, което той е купил, е договорът (дериват). Ако реколтата не бе добра, загубите му бяха ограничени до депозита, който е платил.

Научете повече за търговията с финансови деривати в търговията на финансовите пазари с безплатен Обучителен курс от Admiral Markets. Вземете Вашия обучителен курс напълно безплатно като кликнете на банера отдолу!

Пазари на деривати

Днешните пазари на деривати може да се опишат точно с една дума и тя е гигантски. Някои дори оценяват пазарите на деривати на 1 квадрилион долара. Един от тези източници е visualcapitalist.com.

Ето пълния ни списък,  според Visual Capitalist, който обобщава всички пари и пазари в света, от най-малкия до най-големия, заедно с използваните източници:

Източник: https://www.visualcapitalist.com/

Струва си обаче да се спомене, че поради нематериалния им характер стойността на финансовите деривати се измерва по два много различни начина:

 1. Условната стойност представлява позицията или задължението на договора (т.е. покана за закупуване на 100 акции на цена от $ 50 на акция).
 2. Брутната пазарна стойност измерва цената на самата деривативна ценна книга (т.е. $ 1,00 на опция за кол, умножена по 100 акции ).

Това е фина разлика, която се проявява в голяма степен числено. Но да видим какви са различните видове деривати, които изграждат този гигантски пазар.

ЗАПОЧНЕТЕ ТЪРГОВИЯ

Видове финансови деривати

Има много различни видове финансови деривативи, които могат да бъдат използвани за различни цели. Както разбрахте, пазарът на деривати се разраства главоломно в последните десетилетия и предлага продукти, които могат да задоволят всякаква толерантност към риск.

Различни видове деривати могат да бъдат разделени според мястото, на което се търгуват:

Извънборсовите деривати представляват по-голямата част от пазара на деривативни финансови инструменти. Те обикновено носят по-голям риск, когато става въпрос една от страните по контракта да не успе  да изпълни своите задължения, тъй като двете страни по даден финансов дериват са частни и нерегулирани. Но предоставят много повече гъвкавост на инвеститорите като размер, дата на изпълнение и тн.

Борсово търгуваните деривати са доста по-силно регулирани и там риска от неизпълнение е минимален. В същото време обикновено те са стандартизирани и двете страни не могат да договарят техните спецификации като размер, дата на изпълнение и тн.

Най-популярните деривативни финансови инструменти на финансовите пазари са:

Нека сега да разгледаме всеки един от тях поотделно, за да разберем какво представляват.

Договори за разлика (ДЗР)

Договор за разлика (англ. Contract for Difference, CFD) е договор, който се сключва между трейдър и брокер за размяна на разликата в цената на даден финансов актив. Този договор се сключва между трейдър / инвеститор и инвестиционен посредник.

Този договор е активен докато не бъде затворен от трейдъра, а плащанията по него са в брой, вместо реална доставка на търгувания актив. Така на практика, е далеч по-лесно, в сравнение с класическата доставка.

При търговия с договори за разлика трейдърът може да се възползва и от повишаването, и от понижаването на цената на даден актив.

 • Ако смятате, че цената на един актив ще се повиши, тогава може да отворите позиция за покупка, която се нарича „дълга позиция".
 • Ако мислите, че цената на един актив ще падне може да отворите позиция за продажба, която се нарича къса позиция.

Разликата между цената, при която един инвеститор е влязъл в договор за разлика (ДЗР), върху определен актив и цената, при която той затваря позицията, формира печалбата, или загубата на пазарните участници.

На практика, договорите за разлика предоставят на инвеститорите повечето предимства на реалната инвестиция във финансови инструменти, но без притежанието.

Въпреки, че не осигуряват физическо притежание на даден актив, ДЗР позволяват на инвеститорите да се възползват от промените в цените на базовия актив, който може да е валутна двойка, акция, суровина, индекс, облигация, борсово търгуван фонд (ETF) или криптовалута, например.

На следващото изображение можете да откриете графиката на цената на ДЗР на акциите на Apple:

Източник: Admirals MetaTrader 5, #AAPL, седмична графика с диапазон на данните 29 септември 2013 - 19 април 2021 година. Изготвена на 19 април 2021 година в 15:55 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

 

Тествайте търговията с договори за разлика без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Фючърсни контракти

Фючърс (англ. futures) или фючърсен договор е споразумение за покупка или продажба на даден актив (суровина, валута, борсов индекс, други ценни книжа) на предварително определена цена на дадена бъдеща дата. Всички фючърсни контракти са стандартизирани по отношение на количество и качество.

Фючърсни договори са борсово търгувани деривати и се търгуват на публични борси. Именно, за да се улесни тази търговия контрактите са стандартизирани по количество и качество. В основата си това означава, че всички фючърсни контракти имат еднакви спецификации, независимо кой ги купува и кой ги продава. 

Ето задълженията по един фючърсен контракт:

 • Купувачът на фючърсен договор поема задължението да купи и получи основния актив, когато срокът на тази фючърсна сделка изтече.
 • Продавачът на фючърсен контракт се задължава да предостави базовия актив към датата на изтичане на договора.

Фючърсните договори предоставят на компаниите определено ниво на сигурност относно цената на дадена актив в бъдеще. По този начин се позволява много по-добро планиране.

През далечната вече 1851 година се появяват първите фючърсни контракти. Базовият актив на първите от тези деривати е царевица и те се появяват на Чикагският търговски борд (CBOT). На практика всички фючърсни пазари произхождат от суровините.

Въпреки че първоначално фючърсните деривати са били насочени основно към земеделски производители, петролни производители, миньори и компаниите, които търгуват с тяхната продукция, в последствие екстремните движения на цените тези деривативи привличат все повече спекуланти.

Повечето фючърсни контракти се предлагат като петцифрени кодове.

 1. Първите два символа идентифицират продукта
 2. Третия идентифицира месеца
 3. Последните два - годината. 

Например, петролни фючърси можете да се предлагат като CLK21, където CL означава суров петрол (crude oil), K - май (на сайта на борсата трябва да има списък с код определящ месеците с букви) и 21 означава 2021 година. Отдолу ще откриете графика на споменатия петролен фючърс:

Източник: Admirals MetaTarder 5, CrudeOilUS_K1, дневна графика с диапазон на данните 16 декември 2020 - 19 април 2021 година. Изготвена на 19 април 2021 в 17:26 часа. Моля обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Форуърдни контракти

Форуърдният контракт е дериват, който представлява индивидуален договор между две страни с да купят или продадат даден базов актив на определена цена на бъдеща дата. Форуърдни контракти могат да се използват за хеджиране или спекулация.

За разлика от стандартизираните фючърсни контракти, форуърдните могат да бъдат персонализирани откъм суровина, обем и дата на доставка. Търгуваните суровини могат да бъдат земеделски суровини, метали, петрол, природен газ и тн.

Уреждането на форуърден контракт може да бъде в пари в брой или с реална доставка.

В повечето случаи форуърдите се считат за извънборсови деривати и не се търгуват на централизирана борса. Докато техния извънборсов характер помага да бъдат персонализирани, то при форуърдите има по-голяма степен на риск от неизпълнение на задълженията по тях. В резултат на това форуърдните контракти не са много достъпни за по-малките инвеститори.

Друг риск, който произтича от нестандартизирания характер на форуърдните договори, е, че те се уреждат само на датата за уреждане и не се оценяват по настоящите пазарни цени като фючърсите.

Какво ще стане, ако посоченият в договора лихвен процент се различава значително от спот курса към момента на уреждането? В този случай финансовата институция, която е създала форуърдния договор, е изложена на по-голяма степен на риск в случай на неизпълнение или неплащане от страна на клиента, отколкото ако договорът редовно се оценява от пазара.

Опции

Опцията е дериватив базиран върху основен актив като например акции или валути. Опциите дават право на купувача, но не и задължението, да купи или продаде базовия актив (акции, валути, индекси и т.н.) на дадена цена и с определен падеж. От другата страна продавачът е длъжен да изпълни задълженията си по опцията, ако купувачът го изиска, за което получава премия.

Съществуват два основни вида опции:

 • Кол опциите позволяват на притежателя им да закупи даден актив на зададена цена за определен период от време.
 • Пут опциите позволяват на притежателя им да продаде даден актив на зададена цена и за определен период от време.

Всеки опционен договор има конкретна дата на изтичане, до която притежателят трябва да упражни своя избор. Зададената цена на опцията е известна като страйк. Обикновено опциите се купуват и продават чрез онлайн брокери.

От гледна точка на падежа, опциите се делят на:

 • Европейски - опцията може да се изпълни само на падежа
 • Американски - правото може да се изпълни по всяко време преди крайната дата.
 • Бермудски– опцията може да се изпълни на няколко определени предварително дати

При покупка на опции, единственият риск, който поема купувача, е премията, но от друга страна възможността за печалба е неограничена. Трябва да се има предвид обаче, че продажбата на опции носи неограничен риск и продавача трябва да бъде особено внимателен при подобен вид инвестиция.

Трябва да споменем, че когато опцията на носи печалба към момента се казва, че опцията е "в пари", а когато е понастоящем е на загуба, опцията е "извън пари".

Пазарната стойност на опцията или премията може да бъде описана като сума от два компонента, както следва:

 • Стойност на опцията = вътрешна стойност на опцията + времева стойност на опцията.

Вътрешната стойност може да се интерпретира като сума, която може да бъде получена, ако опцията бъде активирана. Опцията има вътрешна положителна стойност ако е в пари и стойност, равна на нула ако е извън пари..

Времевата стойност, външна (времева стойност) е разликата между премията и вътрешната стойност на опцията. Ако опцията има нулева вътрешна стойност, тогава времевата стойност е равна на премията. С други думи, това е оценката на инвеститорите, че опция с нулева присъща стойност може да влезе в пари.

Започнете търговия с финансови деривати като договори за разлика и фючърси с платформа номер 1 в света  за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admirals. Изтеглете Вашата MetaTrader 5 още сега, напълно безплатно като кликнете на банера по-долу:

Защо е нужна употребата на деривативи?

Първоначално дериватите са били използвани за осигуряване на балансирани обменни курсове за стоки, търгувани в международен план. С различните стойности на националните валути, международните трейдърите са имали нужда от система, която да отчита разликите.

Днес дериватите се базират на много повече активи и имат още повече приложения. Все пак основните от тях са три:

 •  Хеджиране на позиция в определен базов актив
 • Спекулиране с цената на базовия актив с цел печалба,
 • Увеличаване на стойността на притежаваните активи

Д разгледаме всеки от тях по-подробно.

Хеджиране с финансови деривати

Една основна употреба на деривативни финансови инструменти е, че те могат да се използват за риск мениджмънт и хеджиране на позиции. Подобни действия могат да защитят Вашата позиция от насрещно движение на цената. Това е така, защото повечето деривати предлагат възможност за отваряне на къси продажби, чрез които можете да печелите дори цената на базовия актив да се понижава.

Хеджирането представлява заемането на срещуположна позиция в същия или свързан с него актив, което помага за смекчаването на ефекта от противоположно движение на цените.

Пример

Да приемем, че един инвеститор е купил 100 акции на Apple на цена от $100 на акция.

 1. Той държи своята инвестиция за период от една година и цената на акциите на Apple достигне $200.
 2. Но инвеститорът се опасява, че акциите му ще поевтинеят по една или друга причина (корекция на пазара, слаб отчет, по-слаби насоки за бъдещето и тн).
 3. Сега може да отвори къса позиция със 100 ДЗР контракта върху акции на Facebook, които му дават възможност да печели, докато цената се понижава. 

По този начин първоначалната дълга позиция на инвеститора е застрахована (хеджирана) от потенциален предстоящ спад в цената на акциите на Apple.

Спекулация с деривативи

Освен за хеджиране, повечето финансови деривати могат да се използват за трупане на печалби (спекулации) при бичи и мечи пазар. В този случай трейдърът не желае да се ангажира с притежанието на актива дългосрочно, а по-скоро да се възползва от евентуална промяна в цената му.

Пример

Даден трейдър очаква, че американският фондов пазар ще се понижи, но как може да се възползва ако е прав? Една добра възможност е отварянето на къса продажба в индекса на американските "сини чипове" Dow Jones (DJI30).

 • При къса позиция от 10 индекса и спад от 1000 пункта на Dow Jones, трейдърът ще направи печалба от 10х1000=10 000 долара.
 • Но ако трейдърът е отворил дълга позиция и Dow Jones се понижи с 1000 пункта, при позиция от 10 индекс, той ще регистрира загуба от $10 000.

Увеличаване на активите с деривати

Може би една от най-привлекателните черти на търговията с финансови деривати е възможността за употреба на ливъридж (финансов лост). Ливъриджът позволява на инвеститорите и трейдърите да не плащат пълната стойност на инвестицията си, а само част от нея наречена маржин.

По този начин пазарният участник може да контролира експозиция в пъти по-голяма от капитала в инвестиционната му сметка и увеличава стойността на притежаваните от него активи.

Ливъриджът Ви дава възможност да влияете върху търговската среда по начин, който умножава резултата от Вашите усилия, без да увеличава ресурсите. Това Ви дава предимството да получите по-голяма възвръщаемост за малка първоначална инвестиция. Все пак, важно е да се отбележи, че трейдърите могат да бъдат изложени на риск от по-големи загуби при употреба на ливъридж.

Реална търговия срещу търговия с деривати

Търговията с деривативи имитира реалната търговия с финансови инструменти, с изключение на това, че при деривативите, в действителност не притежавате базовия актив, за разлика от реалните акции на компания например, когато го правите.

Това, което наричаме търговия с деривати на финансовите пазари определено е чудесна алтернатива на известната търговия с реални активи (акции, облигации и тн).

Разбира се има и някои ключови разлики между покупка на реални акции и търговията с деривати:

 • Деривати може да се търгуват с дълги или къси позиции и от Вас не се изисква да предоставяте базовия актив при къса продажба
 • Дериватите са освободени от 0,5% данък във Великобритания, въпреки че печалбата подлежи на данък върху печалбата
 • Инвеститорът не притежава базовия актив, върху който се основава договора за разлика, а вместо това сключва контракт с брокера на деривати, за да размени разликата в цената между началните и крайните цени на договора
 • За разлика от притежаването на базовия актив, дериватите могат да се търгуват на маржин, което означава, че първоначалния депозит блокиран от брокера, позволява на инвеститора възможност да управлява повече активи.

Една от най-привлекателните черти на търговията с финансови деривати е използването на ливъридж (финансов лост), което е друг начин за разглеждане на търговията на марджин. При използване на ливъридж трейдърите не плащат за пълната стойност на инвестицията си, а само за част от нея.

Например, при свобода на действие 1:30, търговецът може да отвори позиция 30 пъти по-голяма от собствения капитал. В информацията по-долу можете да видите описанието на използването на ливъридж:

Източник: Admirals

 

Разбира се търговията с финансови деривати си има и своите недостатъци:

 • Не притежавате реални акции, което Ви лишава от част от имуществените права като ликвидационен дял и право на глас на общо събрание
 • Търговията с деривати е по-слабо регулирана от днешната търговия с реални финансови активи. И това привлича към нея много нерегулирани брокери, или брокери с ниско ниво на регулация, както и дори изцяло брокери измамници.

Започнете търговия с деривати днес с регулиран и награждаван брокер като Admirals! Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

За какво да следите при търговия деривативни финансови инструменти?

Вече отбелязахме, че едно от първите неща, които трябва да направите при избор на брокер за търговия с деривативни финансови инструменти е да проверите неговите регулации. Те често са обявени на неговия сайт. Ако имате съмнения, относно достоверността на тази информация, то задължително проверете страницата на официалния регулатор и списъка с попадащите под неговата регулация компании.

Добре е да се нaсочите се към брокер, който е лицензиран и регулиран в страна членка на ЕС като Admirals. Избягвайте брокери регулирани в офшорни зони или страни със слаби регулации.

Ето някои други фактори, за които да следите при избор на финансов посредник:

 • Ниски спредове, такси и комисионни
 • Широк набор от финансови инструменти
 • Бързо изпълнение на поръчките за търговия
 • Безплатни обучителни програми и пазарни анализи
 • Модерни и популярни платформи за търговия с деривати

Получете над 60 допълнителни функции към стандартния пакет на платформата MetaTrader 5 с приставката MetaTrader 5 Supreme Edition от Admirals. Изтеглете MetaTrader 5 Supreme Edition още сега, напълно безплатно, като кликнете на следващия банер:

Как да започнете търговия с финансови деривати?

След като вече знаете какво е дериват, какви са различните видове финансови деривати, защо и как да използвате различните деривативни финансови инструменти е време да направите първата си сделка с финансови деривативи.

Това може да направите само в 3 стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия с деривати
 2. Изтеглете платформа за търговия с деривати
 3. Отворете прозорец "Нова Поръчка" и направете първата си сделка.

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с деривати с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да купите/продадете ДЗР на Dow Jones.

Как да купите Dow Jones?

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете ДЗР на Dow Jones [DJI30]
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) в Dow Jone, Вие очаквате той да поскъпнат, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете Dow Jones?

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете ДЗР на Dow Jones [DJI30]
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в Dow Jones, Вие очаквате те да поевтинеят, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Борис Петров
Борис Петров Финансов Анализатор, Admirals Bulgaria

Финансов анализатор с дългогодишен години опит в областта на техническия и фундаментален анализ на финансови инструменти и изграждането на стратегии за търговия на Форекс, фондовия пазар, пазарите на суровини и др.