Петрол: Как да се възползвате от промените в цената му?

Борис Петров

Вероятно сте заглеждали променящата се цена на петрола, но питали ли сте се дали може да се възползвате от тези промени? Отговорът е да можеte - чрез търговия с петрол! Дори обикновен човек да търгува и да инвестира в петрол на swetownite финансови пазари. И Вие искате да разберете повече затова как да се възползвате от промените в цените на петрола? Тогава сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е суров петрол?

Суровият петрол е нерафиниран нефт и спада към изкопаемите горива. Той е съставен от въглеводороди и други органични материали и може да бъде рафиниран, за да се използва за производство на продукти като бензин, дизел, нефтохимикали (като пластмаса), торове и дори лекарства.

Суровият нефт обикновено се добива чрез сондажи, където обикновено се намира заедно с други ресурси, като природен газ (който е по-лек и следователно се намира над суровия нефт) и други карбнови течености

Въпреки че често се нарича "черно злато", суровият петрол има диапазон на вискозитет и може да варира по цвят от черен до жълт в зависимост от неговия въглеводороден състав.

Търсене и предлагане на петрол

Петролът е основен и ключов компонент в глобалната икономика. Според Международната енергийна агенция световното потребление на течни горива да се увеличи с 1,5 милиона барела на ден през 2023 г. спрямо 2022 г. и с допълнителни 1,8 милиона барела дневно през 2024 г. Китай е основният двигател на растежа през 2023 г., тъй като страната се отдалечава от нейната политика за нулева COVID,

В същото време световното производство на нефт и течни горива да достигне средно 101,5 милиона барела на ден през 2023 г., което е увеличение с 1,6 милиона барела на ден спрямо 2022 г.

Ето и една графика:

Източник: EIA

 

Тествайте търговията с петрол без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Демо Сметка Без Риск

Тествайте стратегията си на безплатна демо сметка

 

Защо да инвестирате в петрол?

Петролът е двигателят на световната икономика и може и най-важната суровина на планетата. Реално цените на петрола могат да имат ефект върху всичко около нас и цялостната ни покупателна способност.

Но да обобщим някои от най-значимите причини, които могат да Ви подтикнат към инвестиции в петрол:

  1. Ниските лихви по банковите депозити
  2. Продължаващите програми за стимулиране на икономиките на правителствата и централните банки по света.
  3. Защита от инфлация, в която петрола може да Ви предостави, тъй като именно повишаването на цените на петрола често в основата на по-високата инфлация.
  4. Възможности за капиталови печалби и постигане на финансовите цели.
  5. Възможност за диверсификация на портфейла от активи.
  6. Много висока ликвидност на активите (можете да купите и продадете Вашите активи в рамките на секунди).
  7. Поради високата ликвидност можете да се възползвате ниски инвестиционни разходи (спредове и комисионни).
  8. Ниска първоначална инвестиция

Още затова как може да се възползвате от промените в цените на петрола и природния газ можете да научите във видеото:

От какво зависи цената на петрола?

Има редица фактори, които влияят върху борсовата цена на петрола и много от тях могат да се променят във времето. Все пак основните фактори с влияние върху цената на петрола са:

 1. Търсене и предлагане. Както на всички останали пазари водещите сили, които определят цената на петрола са търсене и предлагане. Добре е да следите добива на петрол, както и развитието на икономиките, когато става въпрос за предлагане. Стабилният икономически растеж обикновено води до по-високо търсене и обратното.
 2. Геополитическа несигурност. По време на глобални икономически вълнения цените на петрола може да са много волатилни. Особено ако става въпрос за вълнения в региони с високо производство на петрол.
 3. Петролни запаси. Колкото по-високи са световните петролни запаси, толкова по-малко може да е търсенето. Обратното също е вярно.
 4. Американският долар. Движението на щатския долар може да окаже влияние върху цената на петрола. Това е така, защото петрола се търгува в щатски долари. Следователно поевтиняващ долар може да тласне цените на петрола нагоре и обратното.
 5. Глобални икономически данни. Както казахме петрола е движещата сила на икономиката. Така, силни данни за икономиката могат да подкрепят петрола, а слабите данни да се отразят негативно.

Има и други фактори, които могат да повлияят на цената на петрола в краткосрочен план, но това основните дългосрочни фундаменти.

Отдолу ще откриете графика на цената на петрола (суров петрол сорт Брент):

Колко капитал да отделите за инвестиция в петрол?

Отговорът на този въпрос зависи основно от четири персонални фактора:

 1. Лични възможности, които са строго индивидуални при различните инвеститори и затова не може да се определи сума, с която да започнете.
 2. Персонални финансови цели. Задължително е да знаете какво точно искате да постигнете с Вашите инвестиции в акции, за да може да изберете точните за Вашите цели компании.
 3. Лична толерантност към риск. Отговорете си на въпроси като колко мога да си позволя да загубя?
 4. Инвестиционният хоризонт, който сте си поставили. Можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях. 

Както удължените срокове, така и по-високите нива на възвръщаемост биха могли да Ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции интересни и подходящи за различни цели.

Какви са рисковете при търговия с петрол?

Както всяка една друга инвестиция и тази в петрол крие своите рискове, които включват:

 • Пазарен риск - може анализът Ви да се е оказал грешен и цената на петрол да се понижи след като сте направили Вашата инвестиция в петрол.
 • Конфликт. Може да внезапно да избухне конфликт в региона с голям добив на петрол, което да се отрази на цената. Може да има и надпревара между големите производители за пазарен дял.
 • Волатилност - цените на петрола, както и тези на повечето суровини, често може да са високо волатилни, което да не е по вкуса на всеки инвеститор
 • Няма дивиденти или лихва - петролът не изплаща дивиденти като акциите или лихвени плащания като облигациите. Все пак това може да се промени ако инвестирате в акции на компании, добиващи петрол (тази опция ще разгледаме в следващата част на статията)

Разбира се, тези рискове могат да бъдат активно управлявани с точната стратегия за покупка на злато и правилното управление на риска.

Как да търгувате с петрол?

На практика има различни видове суров петрол, които се търгуват на международните финансови пазари като основните са два:

 1. WTI (West Texas Intermediate). Наричан още американски суров петрол, WTI е висококачествен петрол, който се изнася по целия свят, но се добива и рафинира основно в САЩ. По-голямата част от петролът тип WTI се рафинира в средния запад и крайбрежието на мексиканския залив в САЩ.
 2. Brent. Brent реално е комбинация от 15 различни находища в северно море. Brent е малко по-често срещан и по-голямата част от настоящите цени на петрола се определят спрямо него, може би около 66% от цените на "черното злато". Суровият петрол тип Brent се произвежда близо до морето и по този начин транспортните разходи са по-ниски. 

Има и други видове петрол, който могат да се търгуват на световните финансови пазари, но те са много по-рядко срещани от изброените два.

Сега да видим как може да получите експозиция в цените на петрола? Добре е да запомните, че имате редица възможности да направите своята инвестиция в петрол и това не трябва да е свързано с физическата покупка на петрол.

Ето и най-популярните инструменти:

 1. Договори за разлика на петрол. Дериватите като ДЗР могат да ви предложат възможности като къси продажби, употреба на ливъридж и множество опции за краткосрочни спекулации с цената на петрола, но това идва с по-висок риск и без реално притежание на базовия актив.
 2. Петролни фючърси. Фючърсите са още един финансов дериват, който може да Ви предостави експозиция в петрол. Неговите предимства пред ДЗР са, че контрактите са борсово търгувани, което дава повече прозрачност и липса на суап такси. В същото време обаче фючърсите изтичат на определена дата.
 3. Акции на петролни компании. Тази опция за инвестиции в петрол се характеризира с по-висока потенциална доходност от самата цена на нефта, но и с по-висок риск. Освен това, добивните компании могат да изплащат дивиденти, с което да генерират поток от пасивна доходност на инвеститорите. Някои от най-големите петролни компании в света са Exxon, Chevron и Shell.
 4. Петролни ETF-и. Може да изберете ETF, който следва петролните фючърси или ETF, който представлява кошница от акции на петролни компании. Предимствата на инвестициите в ETF включват ниски разходи, ниска първоначална инвестиция, висока ликвидност и диверсификация. В някои случаи обаче ETF-ите могат да не следват плътно цената на петрола. Пример за ETF, който следва представянето на петролни компании е SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF.

Всяка от изброените по-горе възможности има своите предимства и недостатъци и всеки инвеститор трябва индивидуално да избере най-точния инструмент за него като вземе предвид персоналните си възможности, личните финансови цели, толерантност към риск и инвестиционен хоризонт.

Освен това за повечето от тези възможности за инвестиции в петрол ще Ви трябва надежден инвестиционен посредник.

Инвестирайте в акции на компании за добив на петрол, газови ETF-и, ДЗР на петрол и петролни фючърси с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5 от Admirals. Изтеглете Вашата MetaTrader 5 още сега, напълно безплатно, като кликнете на банера:

Най-добрата платформа за множество активи


 

Как да започнете търговия с петрол?

След като вече знаете какво е суров петрол, защо да инвестирате в нефт от какво зависи борсовата цена на петрола, какви са рисковете при инвестиции в петрол и как да направите Вашите инвестиции е време да се насочите към по-интересната практическа част, а именно как да започнете търговия със петрол.

Може да стартирате само в 3 прости стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия с петрол
 2. Изтеглете платформа за търговия с петрол
 3. Изберете доставчик и направете първата си сделка.

Нека да дадем един пример затова как може да купите или продадете финансов инструмент свързан със петрол с ДЗР на петрол тип Brent.

Как да купите ДЗР на петрол?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете символа Brent
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) в ДЗР на петрол Вие очаквате петрола да поскъпне, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете ДЗР на петрол?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете символа Brent
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в ДЗР на петрол Вие очаквате петрола да поевтинее, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Вашето ръководство за управление лични финанси с Admirals
Управлението на личните финанси е тема табу за мнозина. Най-просто казано, финансите плашат повечето хора, но това не трябва да е така. Най-общо казано хората се страхуват от това, което не разбират и изглежда финансите са една от темите, които плашат хората. Искате да да промените това и да сте в ч...
Пълно ръководство за търговия с валутни двойки
Вероятно голяма част от хората, които са обменяли валута, за да отидат на почивка, бизнес пътуване или просто, за да уредят някое свое плащане, са забелязали, че валутите се търгуват под формата на валутни двойки. Именно тези валутни двойки са в основата на всяка търговия с валута. В тази статия ще...
EUR/USD: Защо да търгувате с най-популярната валутна двойка?
Американският долар (USD) и еврото (EUR) са двете разпознаваеми валути в света, а и са двете с най-голям обем на валутния пазар, според последния доклад на Банката за международни разплащания. Следователно, валутната двойка EURUSD (евро долар) е най-популярната сред трейдърите. Искате да научите пов...
Виж Всички