Форекс календар

Нашият календар на икономически събития помага на търговците да проследяват важни финансови съобщения, които могат да засегнат основните икономики и да създадат ценови движения. Всички видове търговци отделят специално внимание на глобалните събития и, затова икономическите календари са едни от основните инструменти в техния фундаментален арсенал.

ЗАПОЧНЕТЕ ТЪРГОВИЯ

{{ events[0].Date.date | modify:false:false:'dddd, MMMM D' + ';'}} Текущо време: {{ time }}
Време Държава Въздействие Събитие Действително Прогноза Предишна
{{ event.Date.date | modify:false:false:'dddd, MMMM D' + ';'}} Текущо време: {{ time }}
Време Държава Въздействие Събитие Действително Прогноза Предишна
{{ event.Date.date | modify:false:false:'HH:mm' }} {{ event.Date.date | modify:false:false:'HH:mm' }} {{ event.Currency }} {{ event.Actual }} {{ event.Forecast }} {{ event.Previous }}

Легенда:

  • Време: Времето, в което ще бъдат публикувани новините.
  • Държава: Показва засегнатата валута. Всички валутни двойки с тази валута е вероятно да бъдат засегнати.
  • Въздействие: Показва степента на ефекта, който новината може да има върху пазара.
  • Събитие: Име на събитието, новина.
  • Предходно значение: минали данни.
  • Прогноза: Проекция на възможен резултат.
  • Актуално значение: Резултатите от събитието, новината.

Как да се тълкуват данните:

  • Ако публикуваните актуални данни се различават от прогнозните данни, можете да очаквате волатилност в съответната валута
  • По-голяма разлика е вероятно да доведе до по-висока нестабилност
  • Индикаторът за въздействие показва колко волатилност се очаква