Какво е инфлация и как да се защитите от нея [2023]?

Борис Петров

Понятието инфлация изглежда доста познато за широката публика. Инфлацията може да се срещне често в повечето медии и предизвиква сериозни тревоги у хората. Въпреки това едва ли са много тези, които знаят всъщност какво представлява инфлацията и как да се предпазят от ръста на цените. И Вие искате да научите повече по тези теми? Тогава сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е инфлация?

Инфлация е мащабно повишение на цените на стоките и услугите, а не само поскъпване на определени артикули, според определението на Европейската централна банка. Трябва да знаете, че може да се срещнат още множество различни обяснения за инфлацията, според различни икономически теории. 

 

Милтън Фрийдман и редица други икономисти, смятат, че инфлацията е паричен феномен т.е. темпа на парите в обръщение нараства по-бързо от стоките и услугите в икономиката. Така повече пари преследват по-малко стоки и услуги, следователно се стига до ръст на цените

В една пазарна икономика цените на стоките услугите постоянно се променят. Някои цени се покачват други намаляват.

Когато говорим за инфлация става въпрос за покачване на цените (спад в стойността на парите), в резултат, на което можем да купим по-малко стоки и услуги за 1 лев. Казано по друг начин стойността на този 1 лев е по-ниска, отколкото е била преди това.

Следователно увеличаването на инфлацията ще засегне:

 1. Покупателната способност на населението
 2. Общите разходи на населението
 3. Спестителите и много други по веригата.
Обратното на инфлация е дефлация (отрицателна инфлация), когато цените на стоките и услугите се понижават. Високата инфлация и дефлация се смятат за нежелани от икономическата система, в която живеем.

Сериозно увеличение на потребителските цени може да доведе до забавяне на икономиката. Въпреки това много централни банки по света прилагат монетарна политика, за да поддържат местната годишна инфлация в допустими граници. Именно тук най-ясно се вижда връзката между парична политика и инфлация, както и между инфлация и рецесия:

 • Често срещани цели на централните банкери на развитите икономики са за инфлация между 2% и 3%. Например, целта на Европейската централна банка е годишна инфлация от "малко под 2%", докато целите на Федералния Резерв в САЩ са за 2% средна годишна инфлация.
 • В същото време затягането на паричната политика от страна на централните банки с цел овладяване на нараснала инфлация може лесно да доведе до рецесия.

Парична политика и инфлация са два от факторите, които могат да имат сериозен ефект върху движението на цените на финансовите пазари и често могат да предизвикат резки промени при различните активи (акции, облигации, недвижими имоти, валути, суровини и тн). Част от активите могат да предложат и солидна защита от инфлация, но ще ги разгледаме малко по-надолу в статията.

Тествайте търговията на финансовите пазари без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Демо Сметка Без Риск

Тествайте стратегията си на безплатна демо сметка

 

Видове инфлация

Сега ще разгледаме и основните видове инфлация според размера на ръста на цените и кои от тях са здравословни за икономиката и кои по-скоро вредят. Трябва да уточним, че числата споменати по-долу не важат за абсолютно всички държави по света, а по-скоро за инфлацията в развитите икономики.

 1. Бавна инфлация. Цените нарастват с 2-3% или по-малко на година. Потребителите очакват, че цените ще продължат да се покачват и купуват сега като увеличават търсенето. Бавната инфлация се смята за положителна за икономическия растеж от доминирашата днес икономическа система.
 2. Ходеща инфлация. Цените нарастват с 3%-10% на годишна база. Потребителите започват да купуват повече, отколкото се нуждаят само, за да избегнат по-високите цени утре. Доставчиците и заплатите се затрудняват да отговорят на търсенето и икономиката започва да прегрява.
 3. Галопираща инфлация. Ръстът на цените е над 10%, с което настъпва хаос в икономиката. Парите губят стойност прекалено бързо, доходите на населението също. Достигането до галопираща инфлация трябва да бъде предотвратено на всяка цена.
 4. Хиперинфлация. Това явление е сравнително рядко. Цените вече се изстрелват в космоса с над 50% месечно, а доходите на населението се топят с дни. Цялата политическа система е сериозно разклатена.
 5. Стагфлация. Това явление също е сравнително рядко срещано и при него въпреки че има ръст в цените икономиката е в застой. Един от малкото примери за подобен феномен е ситуацията в САЩ през 70-те години на миналия век. С това се доказва, че схващането, че не може да има инфлация при рецесия може да не работи във всички случаи.
 6. Дефлация. Вече споменахме, че дефлация е обратното на инфлация (отрицателна инфлация). Дефлацията се характеризира със спад на цените и често появява след спукването на финансов балон в даден актив. По принцип дефлацията се смята за тревожен сигнал и често е придружена от икономическа рецесия, а ако цените се понижават за по-продължителен период може да се стигне и до депресия. 
 7. Дезинфлация. Този термин се използва за забавяне на ръста на инфлацията. Добре е да се помни разликата между дефлация и дезинфлация - първото е спад на цените, а второто забавяне на ръста.

Още за инфлацията можете да научите във видеото:

Официална и Реална инфлация

Още от древни времена правителствата се опитват да контролират инфлацията. Държавата и правителството е малко вероятно да признаят вината си за инфлацията, тъй като е далеч по-лесно да се отрича, че има инфлация и да се омаловажава проблема. Затова всяко правителство има интерес да се заиграва с официалните статистики и често да отчита по-нисък процент на инфлация от реалния.

Причините затова са, че отчетената ниска инфлация:

 • Говори добре са работата на правителството.
 • Манипулира икономическата ситуация така, че да изглежда по-добра за крайния потребител.
 • Прави валутата да изглежда по-стабилна.

Трябва да се отбележи и че много страни имат политика да индексират държавните заплати и пенсии с коефициента на инфлация. Така при по-ниска инфлация правителството може да спести значителни средства.

Методите за манипулиране на статистиките за инфлация са различни:

 1. Тоталитарните правителства манипулират инфлацията по най-директния начин: чрез фабрикуване на желаната от правителството стойност.
 2. От друга страна методите на т.нар. демократични правителства са далеч по-завоалирани и в някои случаи дори "научно-обосновани". Може да се стигне дотам, че тези методи да се преподават в университетите и да бъдат подкрепяни от икономистите. Приомите включват нереалистична потребителска кошница, която не отразява реално пазарното потребление, разширяване на класа от стоки или заместването на някои стоки с други, чиято цена не се е покачила толкова много и още редица подобни.

Следователно, в повечето случаи реалния темп на инфлация в държавите е по-висок от обявения в националната статистика. В някои случаи реалната инфлация може да надхвърля два или дори три пъти официалната. Стига се до там, че дори ЕЦБ ма въвежда на своя сайт термина "усещана инфлация" и се опитва да обясни защо потребителите не усещат същия темп на инфлация, който показват официалните данни.

Как се изчислява инфлация?

Инфлацията се изчислява по различни начини в зависимост от разглежданите видове стоки и услуги. Ето и най-популярните показатели, с които се измерва инфлацията:

 1. Индекс на потребителските цени (ИПЦ) - Индексът на потребителските цени измерва процентната промяна в цените на кошница от стоки и услуги често употребявани от домакинствата. Този икономически индикатор за изчисляване на инфлация е широко използван в повечето страни по света. Разбира се в различните страни може да има различия в кошницата на базата, на която се изчислява показателят.
 2. Индекс на цените на производителите - Индексът на цените на производителите е мярка за инфлация съставена от група от индекси, които измерват средната промяна в продажните цени, получени от местни производители на стоки и услуги във времето. Този показател измерва промяната в цените от гледна точка на продавача, а не на купувача, както при ИПЦ.

Някои правителства и централни банки избират да използват други показатели за измерване на инфлацията. Например, Федералния резерв на САЩ използва индекс на личните потребителски разходи като предпочитан индикатор за инфлация.

Както споменахме по-рано, икономисти като Милтън Фрийдман твърдят, че „инфлацията винаги и навсякъде е паричен феномен“ т.е. се дължи на рязко покачване паричното предлагане. Така, още един измерител на инфлацията може да е паричното предлагане (M0, M1, M2).

Какви са причините за инфлация?

Има множество причини за инфлация, които могат да движат цените в една икономика нагоре или надолу. Но обикновено инфлацията е резултат от увеличение на производствените разходи или от увеличаване на търсенето на продукти и услуги. Да разгледаме тези два случая по-подробно.

 • Инфлация с тласък на разходите се появява, когато цените се повишават поради повишаването на производствените разходи (суровини, заплати и тн). Търсенето на стоки остава непроменено, докато предлагането намалява, на фона на по-високите производствени разходи. В резултат добавените производствени разходи се прехвърлят към потребителите като по-високи цени. При по-високи разходи за бизнеса, то акциите на компаниите, засегнати от това повишение, могат да поевтинеят.
 • Инфлация на търсенето се появява при засилено потребителско търсене на даден продукт или услуга или когато потребителите са склонни да платят повече за продукт или услуга. И при двата случая се стига до ръст в цената дадения продукт или услуга. В този случаи акциите на компании, които имат възможности за по-големи печалби (по-големите маржове) може да поскъпнат.
 • Скок на паричното предлагане. При скок на паричното предлагане парите започват да губят покупателната си способност, което също води със себе си ръст на инфлацията.

Колко е инфлацията в България?

Нека да се върнем към местната обстановка и да видим какви са нивата на инфлация в България, които се изчисляват всеки месец от Националния статистически институт.

Според последните данни на НСИ годишната инфлация в България през септември 2023 година е била 6,3%, а инфлацията от началото на годината (декември 2022 - септември 2023) е 3,6%. Средногодишната инфлация за периода октомври 2021 - септември 2022 г. е 12.4%. 

Източник: НСИ

 

Кой печели и кой губи от инфлация?

Вероятно сте чували поговорката "Монетата винаги има две страни". Във всяка реална житейска ситуация има печеливши и губещи. Инфлацията не е изключение от това правило

Макар потребителите да нямат сериозни ползи от инфлацията (дори напротив), инвеститорите могат да се възползват от ръст в потребителските цени като държат ценни книжа и други активи на финансовите пазари. В същото време бизнеса може и да се облагодетелства, и да бъде ощетен от инфлацията.

Но да обобщим, от инфлацията може да се възползват:

 1. Някои компании - тези, които лесно могат да повишат цените на продуктите си без да загубят клиенти като компаниите за основни потребителски стоки, суровини или компаниите за комунални услуги, например
 2. Кредитополучателите - ръстът на цените може да означава обезценка на кредита, но тук трябва да се има предвид, че и доходите също се обезценяват.
 3. Инвеститорите - умните инвеститори, които са успели да предвидят повишение на инфлацията и да се насочат към точните активи може да се окажат дори на печалба от ръста в цените.

Но да видим и кои ще са големите губещи от скок на инфлацията?

Спестителите, тези, които държат своите спестявания в пари в брой (вкъщи, банков депозит тн) ще са най-големите губещи при висока инфлация, тъй като ръстът на цените изяжда покупателната способност на парите. Не случайно инфлацията е наричана тихия убиец на парите.

Инвестирайте Вашите средства в акции и ETF-и от 17 от най-големите фондови борси света. Започнете Вашите инвестиции с депозит само €1 като кликнете на банера по-долу:

Инвестирайте в най-добрите инструменти в света

Хиляди акции и ETF-и на една ръка разстояние

 

Как да се защитите от инфлация?

За да успеете да запазите и дори да увеличавате Вашия капитал въпреки инфлацията, трябва да подсигурите източници на доходност, която след всички разходи да нахвърля нивата на инфлация в България. Разбира се, колкото по-висока е доходността от нивата на инфлация, толкова по-добре (сетете се отново за разликата между официална и реална инфлация).

Иначе казано, доходността е от критично значение затова средствата Ви да нарастват, за да разполагате с достатъчно голяма сума, когато се пенсионирате и да се предпазите от негативните ефекти на инфлацията. Но какви са различните възможности?

Ще разгледаме най-популярните класове активи, към които се насочват инвеститорите в България и ще видим кои от тях може да предложат защита от инфлация.

Банкови депозити

За повечето хора лихвите по банкови депозити са най-сигурния начин за търсене да доходност и съхраняване на капитал. Но тук изниква един много важен въпрос. Наистина ли може да печелите от банкови депозити? И краткият отговор е не, но да видим защо

Според данни на БНБ за сектор домакинства:

 • "През септември 2023 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0.10 пр. п. до 0.63%, а по тези в евро – с 0.26 пр. п. до 1.04%. Средните лихвени проценти по овърнайтдепозитите в левове и в евро остават на нивата си от 0.01%. "

 

Източник: БНБ

 

Следователно само с аритметични познания може да пресметнете, че лихвите по банковите депозити ще доведат до загуба дори спрямо официалната инфлация.

 • 0,63% - 6,3% = -5,67%%

На практика, в тази ситуация спестителите губят 567 лв годишно на всеки депозирани 10 000 лв в банка. По този начин възможността да държите спестяванията си на банков депозит с цел защита от инфлация на практика се изпарява. Да видим какви са останалите възможности!

Инвестиции в недвижими имоти

Втората най-позната за българите форма на инвестиции вероятно е именно покупката на недвижими имот. Инвестициите в недвижими имоти не са лошо решение за защита от инфлация, но не винаги може да е най-доброто.

Ето три популярни метода, с които можете да оцените даден недвижими имот:

 • Едно средностатистическо жилище е добре да бъде изплатено с около 3 годишни заплати.
 • Инвестицията в жиллище е добре да се изплати със средно около 100 наема.
 • За вноска за жилище да се отделя не повече от 30% от месечната работна заплата. В противен случай човек трудно ще може да покрива останалите си нужди като храна, комунални услуги, автомобил и други, и няма да може да води пълноценен начин живот.

Цените на жилищата в България продължават да нарастват бързо с 10,7% спрямо година по-рано, въпреки че в редица други страни от ЕС се наблюдава спад на цените през второто тримесечие. В същото време обаче средногодишната инфлация за периода юли 2021 - юни 2022
г. е 15.0% т.е. и тук за последната година ще се регистрира реална загуба (10,7% - 15,0% = -4,3%).

Добре е да знаете, че има възможности за инвестиции в недвижими имоти, които могат да имат своите предимства пред физическата покупка на имот. Това е инвестиция в недвижим имот чрез фондовите пазари.

Инвестиции на финансовите пазари

Третата възможност за защита от инфлация, която ще разгледаме е инвестиция на финансовите пазари. Тя не е толкова известна в България, колкото първите два, но набира все по-голяма популярност.

Финансовите пазари Ви предлагат изключително много възможности за инвестиции в различни класове активи, които могат да Ви предпазят от ръст на потребителските цени. Ето само част от възможностите за инвестиции на финансовите пазари:

 • Валути - за основните валути убежища се смятат швейцарски франк, японска йена и американски долар.
 • Суровини - злато, сребро, петрол, природен газ, земеделски суровини.
 • Борсови индекси - Например индексът S&P 500 е доказал, че може да предостави на инвеститорите 10% средна годишна доходност, с което може да победи инфлацията.
 • Акции - с Admirals можете да избирате от над 4500 компании част, от кои предлагат възможности за защита от инфлация като акции на компании за комунални услуги, основни потребителски стоки, материали и др.
 • Облигации - американски облигации, немски бондове и др.
 • ETF-и - възможности за инвестиции в различни активи, сектори и региони.
 • Криптовалути - от скоро някои инвеститори смятат, че криптовалути като Биткойн могат да Ви предпазят от инфлация.

Не малка част от активите, които се търгуват на финансовите пазари предлагат защита от инфлация като най-популярните за тази цел са различните ценни метали (злато, сребро, платина, паладий) и дори някои акции.

С многобройните активи, до които имате достъп чрез финансовите пазари, освен за защита от инфлация, Вие ще получите сериозни възможности за

 1. Потенциална доходност
 2. Диверсификация на Вашата експозиция
 3. Управление на риска.

Разбира се както всяка друга инвестиция, инвестициите на финансовите пазари носят и своите рискове.

Инвестиция в злато

Златото винаги е било уважавано в целия свят заради своята рядкост, стойност и богата история. В сравнение с хартиената валута, монети или други видове активи златото е запазило стойността си през годините и хората го използват като начин да предадат богатството си от едно поколение на друго.

Инвестицията в злато много често се използва за защита от инфлация. Често, когато стойността на валутата се понижава, хората започват да губят доверие в нея и търсят други възможности за съхраняване на капитала си като златото е едно от първите в списъка.

Освен това ценният метал поскъпва при геополитическа или икономическа несигурност, ниски лихвени проценти и слаб щатски долар. Това прави златото актив-убежище, който е много търсен при глобална несигурност.

Но как може да направите Вашата инвестиция в злато? Основните възможности са:

На следващата графика ще откриете цената на златото:

Защитете Вашия капитал от инфлация още сега с инвестиция в злато, чрез ДЗР, фючърси, акции и ETF-и. Започнете днес като кликнете на банера отдолу:

Търгувайте ДЗР на Суровини

Търгувайте ДЗР на петрол, кафе, злато, сребро и други!

 

Как да започнете защита от инфлация чрез инвестиции?

След като вече знаете какво е инфлация, кои са различните видове инфлация, как се изчислява, кой печели и губи от ръст в цените, както и как да се защитите от инфлация, може би е време да пристъпите към по-интересната практическа част, а именно да започнете своята защита от инфлация.

Можете да започнете Вашата защита от инфлация само с три стъпки:

 1. Отворете сметка за инвестиции.
 2. Изтеглете Вашата платформа за търговия.
 3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия и инвестиции в злато с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да направите първата си сделка с един от най-популярните активи за защита от инфлация, а именно златото, чрез договори за разлика.

Как да купите ДЗР на злато?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете инструмента GOLD
 4. Кликнете с десния бутона на инструмента и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато отваряте покупка (дълга позиция) вие очаквате поскъпване на златото и инструмента, който сте закупили, за да може да извлечете печалба от вашата сделка.

Как да продадете ДЗР на злато?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете инструмента GOLD
 4. Кликнете с десния бутон на инструмента и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато отваряте продажба (къса позиция) вие очаквате поевтиняване на златото и инструмента, който сте закупили, за да може да извлечете печалба от вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & ДЗР на акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Икономическа рецесия: какво представлява и как да се предпазите?
Един от икономическите термини, който плаши най-много икономисти, инвеститори и дори обикновените граждани е рецесия. Едва ли са много хората, които не са чували термина икономическа рецесия, въпреки това не са много тези, които знаят точно какво представлява тази част от икономическия цикъл. И Вие...
Как да защитим парите си от промени в курс евро лев?
Една от най-обсъжданите теми в България в последните години, е членството на България в еврозоната, съответно валутния борд и потенциални промени във валутния курс евро лев (EUR/BGN). Изглежда съвсем нормално хората да се вълнуват от тази тема, тъй като може да се отрази сериозно на тяхното финансов...
Количествени улеснения: Всичко, което трябва да знаете за тях
Здравословната и икономическа криза, причинена от пандемията от Коронавирус, доведе до нови икономически стимули като количествени улеснения от страна на централните банки. Въпреки, че този термин е често срещан през последните години, след Глобалната финансова криза от 2008 година, едва ли са много...
Виж Всички