Политика за поверителност

Последно актуализирана на 2023 февруари

Тази Политика за поверителност обяснява как Admirals Group AS и всеки член на Admirals Group AS (общо „Admirals“, „ние“), събира и обработва по друг начин лична информация на клиенти и бъдещи клиенти чрез своя уебсайт и мобилно приложение, за предоставяне на своите продукти и услуги. Ние в Admirals напълно разбираме колко е важно да защитим вашата лична информация и се ангажираме да обработваме личните данни прозрачно и почтено. Всяка лична информация, която събираме, се използва само за целите, за които сме я събрали, и както е разрешено съгласно приложимите законови актове.

Тази Политика за поверителност се преразглежда редовно и може да бъде променяна по всяко време, за да се гарантира, че остава актуална с нови задължения, произтичащи от приложимите закони, както и промени в нашите бизнес операции и практики. Всяка лична информация, която притежаваме, ще се управлява от най-новата ни Политика за поверителност. Ще бъдете уведомявани за съществени промени чрез уебсайта на Admirals или имейли, но ви препоръчваме периодично да преглеждате тази Политика за поверителност, за да бъдете винаги информирани за това как обработваме и защитаваме вашата лична информация.

За въпроси, които не са регулирани от настоящата Политика за поверителност, моля, вижте Общите условия на съответното дружество на Admirals, в което сте се регистрирали.

1. Прилагане на Политиката за Поверителност

1.1 За целите на приложимите закони за защита на данните, съответното юридическо лице на Admirals, в което сте се регистрирали, е „администратор“ на личната информация, събрана чрез нашия уебсайт www.admiralmarkets.com и нашето мобилно приложение Admirals. Ако имате въпроси относно използването на вашата лична информация, моля, вижте раздела „Свържете се с нас“ в края на този документ.

1.2 Политиката се прилага за лични данни, свързани с лица, които са настоящи, бивши или бъдещи клиенти на Admirals, както и лични данни, свързани с лица, свързани с настоящи, бивши или бъдещи клиенти на Admirals, включително: а) директори, секретари на компании или други еквивалентни лица индивидуални длъжностни лица на нашите корпоративни клиенти, b) номинирани, междинни и крайни действителни собственици на нашите корпоративни клиенти, c) служители, представители, длъжностни лица или агенти на нашите корпоративни клиенти, и d) законни представители и други лица, упълномощени да действат от името на нашите клиенти.

2. Дефиниции

2.1 Клиент - означава всяко физическо или юридическо лице, което е влязло в клиентски отношения с Admirals и активно използва или е използвало услугите на Admirals до прекратяването на клиентските отношения. Потенциален клиент е физическо или юридическо лице, което възнамерява да използва услугите на Admirals и е направило първоначална регистрация за такова използване на услуги чрез Dashboard (без да сключва взаимоотношенията с клиента). Бивш клиент е физическо или юридическо лице, което е използвало услугите на Admirals в миналото и чиито бизнес отношения с Admirals са били прекратени по някаква причина.

2.2 Клиентски данни - означава информация, която е известна на Admirals за клиента и която се обработва от Admirals. Когато този документ се отнася до „лична информация“, това означава информация, от която самоличността на клиента е разумно очевидна или информация, която, комбинирана с други подходящи данни, може да идентифицира клиента. Различните категории клиентски данни са посочени в точка 5 от този документ.

2.3 Обработка на клиентски Данни - означава всяко действие, което се извършва с данни на клиента, включително - събиране, записване, структуриране, поддържане и безопасно съхранение, промяна, препращане, изтриване, архивиране и т. н.

2.4 Обработващ данни - Юридически лица в рамките на Admirals Group AS. Admirals предоставя инвестиционни услуги и е обработващ данните на личната информация на клиента във връзка с тези услуги. В случай че клиент притежава сметки за търговия в множество инвестиционни фирми Admirals, в групата ще има повече от един Обработващ данни.

2.5 Оторизиран Оператор - Admirals също така може да използва външен оператор за обработка на клиентските данни, въз основа на споразумение за услуги, който се ръководи от инструкции на Admirals за защита на клиентските данни.

3. Регистрация за Маркетинг Имейли

По време на първоначалната регистрация за Dashboard, всеки има право да избере дали да получава маркетинг имейли, или не (като например новини за компанията, информация за кампаниите и други подобни ъпдейти, които повишават знанията за пазара и т. н.) към предоставените имейл адреси. Тези предпочитания, могат да бъдат променени във всеки един момент по-късно, от Dashboard, от бутон "Абонамент". Също така е възможно да се отпишете от такъв тип рекламни имейли, които вече са били приети за получаване.

4. Законосъобразност и Цели на Събирането на Клиентски Данни

4.1 Вашите лични данни се обработват законосъобразно, справедливо и по прозрачен начин на следните основания:

4.1.1 Сключване и изпълнение на договор с Вас: Ако имате сметка с Admirals или сте се регистрирали в Dashboard, нашето правно основание за обработка на Вашата лична информация е, че тя е необходима за изпълнението на Общите условия на Admirals и да ви предоставим исканата услуга. Това включва улесняване на достъпа до нашата платформа, обработка на плащания и извършване на сделки.

4.1.2 Законни задължения и легитимни интереси: Ние обработваме вашата лична информация, когато е необходимо, за да може Admirals да спазва законови и регулаторни задължения, на които сме подчинени, а също и когато е необходимо за законни интереси, които имаме при извършването на нашия бизнес, когато тези интереси не нарушават вашите интереси, основни права и свободи.

4.2 Вашите лични данни се събират поради следните причини:

4.2.1 Проверка на самоличността. Admirals е длъжен да потвърди самоличността на дадено лице, преди да влезе в клиентска връзка и да създаде търговска сметка за лицето. За целта Admirals може да използва трети страни, които извършват проверки на самоличността от негово име.

4.2.2 За формиране на профил. За да изпълни законовите задължения, Admirals създава профил за клиента, след като пълното заявление за реална сметка за търговия ще бъде прегледано и одобрено от Admirals. Admirals трябва да прилагат принципите на KYC (Know-Your-Client), преди да влязат в клиентски взаимоотношения, за да предотвратят злонамерени действия, като пране на пари или финансиране на тероризъм, както и за изпълнение на други задължения, наложени от закона.

4.2. Да оцени нивото на инвестиционни знания на Клиента. Admirals трябва да оценява инвестиционните знания на клиента, опита и експертизата му, за да се определи дали предлаганите услуги са подходящи за клиента.

4.2.4 Посещение на курсове и участие в кампании - Данните на клиента ще бъдат обработени при регистриране за предлаганите уебинари или семинари, или при влизане на някоя от страниците на кампанията на Admirals, които изискват регистрация - както Admirals ще се нуждаят да използва личната информация на клиента, за да изпълнява своите услуги и да спазва своите задължения. Във всички подобни случаи съгласието на клиента за обработка на данни ще бъде събрано чрез регистрационния формуляр, който те използват, за да се регистрират, което впоследствие създава идентификационни данни за вход за достъп до Dashboard.

4.2.5 Вътрешни бизнес цели и водене на записи. Admirals трябва да обработва личната информация на клиентите, за да спази законовите си задължения и за вътрешни бизнес цели. Подобна обработка е в законните интереси на Admirals. Admirals също така ще поддържа записи, които гарантират, че клиентът спазва своите задължения, определени в Условията за работа на съответния инвестиционен посредник на Admirals.

4.2.6 Отчитане на транзакциите. Admirals е длъжен редовно да докладва на съответните органи за пазарния дял на продуктите и услугите, притежавани от клиентски групи, както и други финансови данни.

4.2.7 Маркетинг. Admirals може да използва клиентските данни, като локация, или търговска история да достави съдържание, като новини, анализи, проучвания, доклади, кампании и търговски възможности, които могат да са в интерес на клиента, на регистрираните имейл адреси. Клиентът, винаги има право да промени своите предпочитания, ако иска, или не иска повече да получава подобни комуникационни имейли.

4.2.8 Подобрение на продуктите и услугите на Admirals. Admirals може от време на време да използва клиентските данни, за да анализира и подобрява своите продукти и услуги.

4.2.9 Да разследва или урежда запитвания или спорове. Admirals може да използва събраните клиентски данни, за да се съобрази с приложимите закони, съдебни нареждания, или друг съдебен процес или изискванията на всички приложими регулаторни органи. Лични данни могат да бъдат обработвани за уреждане на спорове с клиента.

4.2.10 Да изпрати клиентски проучвания.Admirals може да изпраща на клиента изследвания, като част от процеса на обратна връзка, като е в интерес и на двете страни, да се търси обратна връзка, за предоставяне на най-добрите услуги на клиентите.

4.2.11 Анализи на данни от уебсайта. Моля, вижте подробен преглед на анализа на данни от уебсайта на компанията в Admirals Cookie Disclosure.

4.2.12 Сигурност. Ако даден клиент влезе в което и да е помещение на Admirals, Admirals може да прави видео запис на образа на клиента, от съображения за сигурност. Admirals може също така да държи записи с детайли на клиенти, които са влизали в помещенията на Admirals, всеки един ден. Това е в интерес на Admirals, за поддържане на сигурно и нормална работна среда.

5. Категории на клиентски данни

Клиентски данни могат да се събират от клиента, от използването му на услуги и от външни източници, като публични и частни регистри. Admirals има правото и задължението по силата на своята дейност да проверява точността на клиентските данни, съдържани в базата с данни, като периодично изисква от клиента да преглежда и/или поправя, или потвърждава точността на клиентските данни. Admirals не събира чувствителна информация за клиента. Катогориите клиентски данни, които основно се събират и обработват от Admirals се състоят от следното:

5.1 идентификационни данни – като име, дата на раждане, персонален идентификационен код и данни относно идентификационния документ (като копие на паспорт или лична карта).

5.2 Данни за Контакт – като физически адрес, имейл адрес, телефонен номер и език на комуникация.

5.3 Семейна информация – като информация за семейството на клиента, подопечни и други свързари лица (само в случаите ако клиента е свързан с политиката, или е свързан с политическа фигура, или клиентът е починал).

5.4 Професионални данни – като образование и данни за заетостта.

5.5 Финансови данни – като доход, активи и пасиви, събрани за да се разбере източника на клиентски средства и търговската активност (за предотвратяване на всякаква незаконна дейност).

5.6 Данни за произхода на активите или състоянието – като данни по отношение на клиенските транзакционни партньори и бизнес активности (за предотвратяване на, например пране на пари, или финансирането на тероризъм).

5.7 Данни, която позволяват на Admirals да провежда своя дю дилиджънс във връзка с предотвратяването на прането на пари и финасиране на терористични дейности и подсигуряване на налагане на международни санкции, включително за целите на бизнес връзки и дали клиента е политическа фигура.

5.8 Данни за данъчното жителство на клиента – като страна на пребиваване, данъчен идентификационен номер и гражданство.

5.9 Комуникация и данни за активността – Като визуални и/или аудио комуникация, записи събрани, при посещение на клиента на офис на Admirals, включително данни, свързани с посещения на клиента на уебсайтовете на Admirals и Dashboard.

5.10 данни свързани с услуги на Admirals – като за представянето свързано с услугите за споразумения или прекратяването им, изпълнение на транзакции, подадени заявления, изисквания, оплаквания и налагани такси за услугите.

5.11 Данни за навиците, предпочитанията и удовлетвореността - като например данни за предпочитанията, удовлетворението и активност на използването на услугите, лични настройки, отговори на анкети и т. н.

5.12 данни за участие в кампании – като например събраните точки и спечелени награди в игри, или кампании.

5.13 Данни за категоризирането на клиента, ниво на опит и предишна експозиция към финансовия пазар – включително на клиентските знания и инвестиционен опит, инвестиционни цели и др.

6. Свързване с Admirals по имейл или чрез чат на живо

Когато се свързвате с имейл с Admirals (чрез страницата "Контакти"), или използвате функцията "Чат на Живо", от потребителите може да се изисква да предоставят допълнителни лични данни, като тяхното име или имейл адрес. Тези данни ще бъдат използвани, за да се отговори на тяхното запитване и да бъдат идентифицирани. Имейлите се съхраняват на вътрешната система за контакти на Admirals, която е сигурна и не е достъпна от външни неоторизирани страни.

7. Получатели на клиентски данни

Ако е необходимо, клиентските данни се споделят с други получатели, като например:

7.1 Органи, правоприлагащите органи, съдебните изпълнители, нотариалните служби, данъчни органи, органите за надзор и звената за финансово разузнаване.

7.2 Юридически лица в рамките на Admirals Group AS. Бизнесът на Admirals се поддържа от различни екипи и функции на Admirals Group. Admirals могат да им предоставят лични данни, ако е необходимо, за предоставяне на услуги, администриране на платформа за търговия, продажби и маркетинг, клиентска и техническа поддръжка. Всички служители на Admirals са длъжни да спазват политиките за поверителност и сигурност на данните, когато работят с лични данни. Admirals може да обработва лични данни по отношение на уебсайта и Dashboard на следните места: Естония, Обединеното кралство, Кипър и Австралия.

7.3 Институции за предоставяне на финансови услуги, например банки, платежни системи, институции, участващи в изпълнение търговия, сетълмент и отчитане (например регулираните пазари като местата за изпълнение, многостранна търговска система, организиране на търговски услуги, депозитарите, местни и чуждестранни брокери).

7.4 Одитори, юридически и финансови консултанти или всеки друг оператор оторизиран от Admirals.

7.5 Трети страни, по поддържането на регистри (като например кредитни регистри, регистрите за населението, търговски регистри, регистрите на ценни книжа или други регистри, притежаващи или посредничещи при клиентски данни).

7.6 Събирачи на дългове, по силата на съдебни спорове, или администратори на банкрути.

7.7 Други лица, във връзка с провизирането на услуги на Admirals, като предоставящи услуги, или провайдъри на архиви, и пощенски услуги.

7.8 Admirals може да използва други външни упълномощени процесори за обработка на клиентски данни. В такива случаи Admirals предприема необходимите стъпки, за да гарантира, че тези обработващи данни обработват клиентски данни съгласно инструкциите на Admirals с подходящи мерки за сигурност.

7.9 Admirals може да споделя данни на клиента при обединяване, продажба, преструктурира, придобиване, съвместно предприятие, прехвърляне, прехвърляне или на всички или на част от бизнесите на Admirals, активи или акции (включително във връзка с всеки фалит или подобни производства).

8. Вашите Права

Възможно е да имате определени права и защити по отношение на вашите лични данни, които събираме и обработваме, съгласно приложимите закони. Съществуват ограничения на тези права, когато те се прилагат и при определени обстоятелства може да не сме задължени или в състояние да изпълним вашето искане или може да изпълним вашето искане само частично. Admirals ще положи всички усилия, за да отговори на искания относно обработката на лични данни и, когато е приложимо, да ви позволи да упражнявате правата си съгласно приложимите закони.

8.1 Имате право да поискате достъп до или копия на вашите лични данни в машинно четим формат. Вие също имате право да поискате информация относно обработката на тези лични данни. Преди да предоставят такава информация, Admirals може да поиска от лицето да докаже самоличността си, за да намали риска от измама със самоличност.

8.2 Ако личната информация, която Admirals съхранява за вас, е неточна или непълна, имате право тя да бъде актуализирана или коригирана от Admirals. Admirals могат да поискат допълнителна информация и документация, необходими за потвърждаване на необходимостта от исканата промяна на данните.

8.3 Имате право да възразите или да поискате да ограничим определено обработване, например за маркетингови цели. Можете да промените предпочитанията си за получаване на такава комуникация в Dashboard, когато изберете „Абонаменти“.

8.4 Може да имате право да поискате, на легитимни основания, изтриване на вашите лични данни. Искането за изтриване на личните данни на клиент ще доведе до закриване на сметката(ите), премахване на данните от активна обработка и прекратяване на взаимоотношенията с клиента. Въпреки това Admirals е длъжен да поддържа личните данни на клиента, за да отговаря на своите законови и регулаторни изисквания, както и в съответствие с вътрешните изисквания за съответствие във връзка с поддържането на записи. Admirals съхранява данните най-малко пет години след прекратяването на взаимоотношенията с клиента, освен ако законът не предвижда други условия за запазване на данни или документи. Ненужните клиентски данни се изтриват или унищожават.

8.5 Имате право да получите лична информация, съхранявана от Admirals, при условие че Admirals разполага с нея в структуриран, често използван и машинно четим формат, и да я използвате повторно другаде или да поискате от Admirals да я прехвърли на трета страна по избор на клиента. В случай на предаване на данни на трета страна, трябва да бъде получено ясно писмено съгласие от клиента.

8.6 Имате право да подадете жалба относно обработката на вашите лични данни от Admirals. Можете да подадете жалбата си по имейл на: dpo@admiralmarkets.com. Отбелязва се, че при определени обстоятелства може да не сме задължени или в състояние да изпълним вашето искане(я) или може да изпълним вашето искане(я) частично. Ако смятате, че вашите опасения не са били адекватно разгледани от нас, може да имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган за защита на данните, където пребивавате.

9. Автоматизирано Вземане на Решения

Ако Admirals е направила решение за даден клиент, базирано единствено на автоматизиран процес (напр. чрез автоматично профилиране), което засяга способността на клиента да използва предлаганите услуги, или има друг значителен ефект върху клиента, клиентът може да поиска да не е обект на такова решение освен ако Admirals не докаже на клиента, че такова решение е необходимо за сключването или изпълнението на договор между него и клиента. Дори когато решение е необходимо за сключване или изпълнение на задълженията, произтичащи от отношения клиент, клиентът може да оспори решението и изисква човешка намеса. Автоматични решения, направени от системата за обработка на данни, без участие на клиента, се разрешава само при условията и съгласно процедурите, определени от закона.

10. Организационни, Физически и IT действия за сигурност

Admirals гарантира, в рамките на приложимите закони, че клиентски данни са защитени с подходящи технически и организационни мерки за предотвратяване на неразрешен достъп, незаконна обработка или разкриване, случайна загуба, промяна или унищожение. Admirals изпълнява организационни, физически, IT и други необходимите мерки за сигурност за осигуряване на защитата на клиентски данни и да наблюдава обработката на клиентски данни. Наред с други неща такива мерки за сигурност включва следните дейности:

10.1 прилагани от Admirals чрез вътрешния правилник на изискванията за обработка, регистриране и записване на клиентски данни, както и процедурите за проверка на съответствието с тези изисквания.

10.2 разрешаване на служители на Admirals да имат достъп до само необходимите клиентски данни в базата с клиент, който е строго съгласуван с изискванията на длъжностите.

10.3 налагане на задължение за поверителност на служителите на Admirals, отговорни за обработка на клиентски данни.

10.4. неразрешено обработване на данни (включително запис, промяна, изтриване, четене, копиране, (предаване), неразрешено транспортиране на документи и всяка друга неразрешена употреба на данни (непредписани от служебните задължения) се забранява.

10.5 Адекватни мерки за сигурност, включително чрез криптиране на данните, ако е необходимо, трябва да се прилагат при предаването на данни с помощта на комуникационно оборудване или при транспортирането на записи.

10.6 На всеки потребител на базата данни на клиентите, ще бъде издавано персонално разрешение, да използва базата с данни.

10.7 Admirals ще прилага адекватни и достатъчни мерки, за да гарантира, че всяка операция по обработката на данните оставя следа, която след това ще даде възможност за идентификация на лицето, което извършва операцията, характера и времето на операцията и всички други релевантни факти, включително кога, от кого и какви данни са били записани, променяни или заличавани, или кога, от кого и какви данни в системата за обработка на данните са били достъпни, както и информация за това предаване на данни. Възможност за възстановяване на съдържанието на данните, преди изменения трябва да бъде на разположение, когато всички модификации се правят в данните или документите.

10.8 Личната информация, която клиентът предоставя във връзка с регистрирането си в Dashboard, е класифициран като регистрирана информация. Регистрираната информация е защитена по много начини. Клиентите могат да влязат в Dashboard със своето потребителско име (клиентски имейл) и парола, избрани от клиента. Отговорност на клиента е да подсигури сигурността на паролата си и потребителското си име.

10.9 Предаването на информация чрез редовен обмен на имейли не винаги е напълно защитена. Въпреки че Admirals упражнява всички усилия за защита на личните данни на клиентите, не може да гарантира сигурността на клиентските данни, която се предава по пощата; всяко подобно предаване на информация по имейл, е риск за сметка на клиента. Веднъж, когато Admirals е получил информацията за клиента, ще прилага процедури и зашитни функции в опит за предотвратяване на неразрешен достъп.

11. Непълнолетни

Нашите услуги не са достъпни за потребители под 18-годишна възраст или възрастта на законното съгласие за юрисдикцията, в която пребивава потребителят („Непълнолетни“). Ние съзнателно не събираме или обработваме по друг начин лична информация от или за Непълнолетни. Ако сте непълнолетно лице, не трябва да използвате никоя от нашите услуги, нито да ни предоставяте лична информация. Ако разберем, че непълнолетно лице е споделило някаква информация с нас, ние незабавно ще изтрием тази информация.

12. Географската област на обработка

12.1 Когато използвате нашите услуги, вашите лични данни се обработват и съхраняват в ЕС/ЕИП и други държави, включително Обединеното кралство. Клиентските данни, съхранявани от Admirals AU Pty Ltd, се обработват от оторизиран процесор на друго лице в Admirals Group, а именно Admirals AS в Естония.

12.2 Ние и нашите доставчици на услуги може да прехвърлим вашата информация, или да я съхраним, или да предоставим достъп до нея от юрисдикции, които може да не предоставят нива на защита на данните, еквивалентни на вашата местна юрисдикция. Когато прехвърляме лични данни от ЕС/ЕИП или от Обединеното кралство към държави извън ЕС/ЕИП или Обединеното кралство, които не са признати като осигуряващи адекватна защита на данните, ние предоставяме подходящи предпазни мерки, например междуфирмени споразумения въз основа на стандартните договорни клаузи, издадени от Европейската комисия съгласно правото на ЕС.

12.3 При поискване, клиентът може да получи допълнителни детайли за трансфера на клиентските му данни към страни извън ЕС/EИП.

13. Важно съобщение за жителите на Южна Африка

Admirals събира и обработва лична информация за целите, посочени в тази Политика, както е предвидено в Закона за защита на личната информация (POPIA), Закона за насърчаване на достъпа до информация (PAIA) и Закона за центъра за финансово разузнаване (FICA).

14. Свържете се с нас

14.1 Ако имате някакви въпроси или притеснения, свързани с обработката на лична информация от Admirals, или ако искате да упражните права съгласно раздел 8 от тази Политика за поверителност, моля, свържете се с назначения от Admirals служител по защита на данните по имейл: dpo@ admiralmarkets.com, или изпратете писмо на: Dramas 2, 1st floor, 1077 Nicosia, Cyprus, като ясно маркирате „FAO: Служител по защита на данните“. Моля, имайте предвид, че може да ви помолим да предоставите допълнителна информация, за да потвърдим самоличността ви, преди да ви позволим да упражнявате определени права.

14.2 Общите данни за контакт на инвестиционните фирми Admirals са достъпни на уебсайта на Admirals: www.admiralmarkets.com, на страницата „Свържете се с нас“.