Политика за поверителност

Валидна от 25.05.2018

В Admiral Markets, напълно разбираме колко важна е за защитата на личната информация на нашите клиенти. Този документ излага Нашият ангажимент за поверителност по отношение на информацията, която държим за нашите клиенти и какво можем да правим с тази информация. Ние потвърждаваме, че всяка лична информация, която събираме за нашите клиенти, ще бъде използвана само за целите, за които е събрана, или позволените цели по силата на законодателството. Тази политика за поверителност, е унифицирана за всички инвестиционни компании, които предоставят услуги под търговската марка Admiral Markets, собственост на холдинговата компания Admirals Group AS. Инвестиционните компании, които влизат в тази група включват: Admiral Markets AS, Admiral Markets UK Ltd., Admiral Markets Cyprus Ltd. и Admiral Markets PTY Ltd. (съвместно наричани тук като “Admiral Markets”).

Admiral Markets уважава поверителоността на всеки потребител, който влезе в уебсайта на компанията и за целта сме взели всички необходими мерки, за да предпазим тази информация, на всички наши съществуващи, или бъдещи клиенти, кандидати, или посетители. Преди да попълнете, каквито и да било лични данни, е необходимо да проверите общите условия и да продължите, само ако сте съгласни с Условията в съответната политика за поверителност, във връзка с трансфера, съхранението и обработката на личните данни.

Admiral Markets има право едностранно да променя посочените принципи по всяко време, като уведоми клиентите за това, не по-късно от 14 дни преди значителни изменения, чрез уебсайта на Admiral Markets, имейли или чрез Кабинет на Трейдъра. При въпроси, които не са уредени с настоящата политика за поверителност, страните трябва да се съобразяват с Общите Правила и Условия на съответната инвестиционна компания.

1. Дефиниции

1.1 Клиент - означава всеки индивид, или юредическо лице, който е влязъл в клиентско споразумение с Admiral Markets и активно използва, или е използвал, услугите на Admiral Markets до прекратяване на клиентските отношения. Потенциален клиент е индивид, или юредическо лице, което възнамерява да използва услугите на Admiral Markets и е направил първоначална регистрация за да използва услугите, чрез Кабинет на Трейдъра (без да е завършил клиентско споразумение).

1.2 клиентски данни - означава информация, която е достояние на Admiral Markets и която се обработва от Admiral Markets. Когато този документ, се отнася като "лична информация", означава че става въпрос за информация, от която клиентската идентичност е ясно представена. Различните категории клиентски данни са уточнени в точка 5 от този документ.

1.3 Обработка на клиентски Данни - означава всяко действие, което се извършва с данни на клиента, включително - събиране, записване, структуриране, поддържане и безопасно съхранение, промяна, препащане, изтриване, архивиране и т. н.

1.4 Обработващи Данни - Юридически лица в рамките на Admirals Group AS. Admiral Markets предоставя инвестиционни услуги и е обработващ клиентски данни и лична информация във връзка с тези услуги. В случай, че клиент има търговски сметки при няколко инвестиционни компании от групата на Admiral Markets, ще е налице повече от един обработващ данните, в рамката на Групата.

1.5 Оторизиран Оператор - Admiral Markets също така може да използва външен оператор за обработка на клиентските данни, въз основа на споразумение за услуги, който се ръководи от инструкции на Admiral Markets за защита на клиентските данни.

2. Съгласие за обработка на данни

2.1 първоначална регистрация - За да създадете Демо, или Реална сметка за търговия в Admiral Markets, всеки потребител трябва да направи първоначална регистрация чрез регистрационна форма на сайта на Admiral Markets, или директно в Кабинет на Трейдара и да се съгласи с условията изложени в политиката за поверителност. Клиентът потвърждава приемането на тези условия, като отбележи съответната отметтка в регистрационната форма. Ако подобно съгласие не бъде дадено, Admiral Markets няма да продължи с обработването на личните данни, нито ще предоставят услуги на въпросното лице.

2.2 Участие в курсове и участие в кампании - Данните на клиента ще бъдат обработвани, при регистрация за предлагани уебинари, или семинари, или когато е налице регистрация на друга лендинг страница на Admiral Markets, която изисква регистрация - след като Admiral Markets ще трябва да използва личната информация на клиента, за предоставяне на услуги и във връзка със задълженията си. Във всички подобни случаи, клиентът се съгласява, че лични данни ще бъдат събирани чрез регистрационна форма, която са попълнили, с която са създадени логин данни за достъп до Кабинет на Трейдъра.

2.3 Анулиране на първоначалната регистрация - Когато човек анулира регистрационния процес и не попълне формата, данните няма да бъдат използвани от Admiral Markets и поради тази причина, няма да бъдат запазвани за допълнителна обработка в бъдеще.

2.4 Отказване на възможността да бъде контактван по телефона - Всеки човек има винаги правото да изисква да не бъде контактван по телефон от представители на Admiral Markets. Това изискване, ще бъде запазено във вътрешната система на Admiral Markets и ще играе ролята на допълнителна рестрикция, която Admiral Markets, разбира се ще следва. Изискването да не бъде контактван по телефона, не ограничава възможността на клиента да ползва услугите на Admiral Markets. В допълнение, това не ограничава клиента да се свързва с Admiral Markets по свое собствено желание.

3. Регистрация за маркетинг имейли

3.1 По време на първоначалната регистрация за Кабинет на Трейдъра, всеки има право да избере дали да получава маркетинг имейли, или не (като например новини за компанията, информация за кампаниите и други подобни ъпдейти, които повишават знанията за пазара и т. н.) към предоставените имейл адреси. Тези предпочитания, могат да бъдат променени във всеки един момент по-късно, от Кабинет на Трейдъра, от бутон "Абонамент". Също така е възможно да се отпишете от такъв тип рекламни имейли, които вече са били приети за получаване

4. Целите на събиране на клиентски данни

Admiral Markets се нуждае от различни данни, за да може да направи едно лице клиент, както и за да му предостави различни аспекти от своите услуги. Тези данни се сбират за споменатите по-долу причини.

4.1 Верификация на идентичността. Admiral Markets е задължен да верифицира персоналната идентичност, преди да влезе в клиентско споразумение и да създаде сметка за търговия на даден индивид. За това, Admiral Markets може да използва трети страни, които да правят проверка на идентичността за нейна сметка.

4.2 Да формира профил. За да спази легалните задължения, Admiral Markets създава профил на клиента, веднъж, когато пълната заявка за Реална Сметка е разгледана и одобрена от Admiral Markets. Admiral Markets трябва да прилага принципите на KYC (Know-Your-Client) преди да влезе в клиентски отношения, за да се предотвратят действия като пране на пари, или терористично финансиране и също така да се изпълнят всички изисквания на закона.

4.3 Да оцени нивото на инвестиционни знания на Клиента. Admiral Markets трябва да оценява инвестиционните знания на клиента, опита и експертизата му, за да се определи дали предлаганите услуги са подходящи за клиента.

4.4 Вътрешни бизнес цели и воденето на записи. Admiral Markets трябва да обработва личните данни на клиентите, съгласно вътрешните правила и процедури и нуждите за поддържане на записи. Подобна обработка на данните е в интерес на Admiral Markets, за да посреща легалните си задължения. Това може да включва всяка комуникация, която Admiral Markets има с клиент, във връзка с предоставяните услуги. Admiral Markets също така ще поддържа записи, които подсигуряват, че клиентът е спазвал задълженията си, определени от Общите Условия за инвестиционен бизнес Admiral Markets.

4.5 Отчитане на Сделките. Admiral Markets е задължен, регулярно да отчита, към съответните органи продуктите свързани с пазарите и услугите държани от клиентските групи, както и финансовите данни свързани с това.

4.6 Маркетинг. Admiral Markets може да използва клиентските данни, като локация, или търговска история да достави съдържание, като новини, анализи, проучвания, доклади, кампании и търговски възможности, които могат да са в интерес на клиента, на регистрираните имейл адреси. Клиентът, винаги има право да промени своите предпочитания, ако иска, или не иска повече да получава подобни комуникационни имейли.

4.7 Подобрение на продуктите и услугите на Admiral Markets. Admiral Markets може от време на време да използва клиентските данни, за да анализира и подобрява своите продукти и услуги.

4.8 Да разследва или урежда запитвания или спорове. Admiral Markets може да използва събраните клиентски данни, за да се съобрази с приложимите закони, съдебни нареждания, или друг съдебен процес или изискванията на всички приложими регулаторни органи. Лични данни могат да бъдат обработвани за уреждане на спорове с клиента.

4.9 Да изпрати клиентски проучвания.Admiral Markets може да изпраща на клиента изследвания, като част от процеса на обратна връзка, като е в интерес и на двете страни, да се търси обратна връзка, за предоставяне на най-добрите услуги на клиентите.

4.10 Анализи на данни от уебсайта. Моля, вижте подробен преглед на анализа на данни от уебсайта на компанията в Admiral Markets Cookie Disclosure.

4.11 Сигурност. Ако даден клиент влезе в което и да е помещение на Admiral Markets, Admiral Markets може да прави видео запис на образа на клиента, от съображения за сигурност. Admiral Markets може също така да държи записи с детайли на клиенти, които са влизали в помещенията на Admiral Markets, всеки един ден. Това е в интерес на Admiral Markets, за поддържане на сигурно и нормална работна среда.

5. Категории на клиентски данни

Клиентски данни могат да се събират от клиента, от използването му на услуги и от външни източници, като публични и частни регистри. Admiral Markets има правото и задължението по силата на своята дейност да проверява точността на клиентските данни, съдържани в базата с данни, като периодично изисква от клиента да преглежда и/или поправя, или потвърждава точността на клиентските данни. Admiral Markets не събира чувствителна информация за клиента. Катогориите клиентски данни, които основно се събират и обработват от Admiral Markets се състоят от следното:

5.1 идентификационни данни – като име, дата на раждане, персонален идентификационен код и данни относно идентификационния документ (като копие на паспорт или лична карта).

5.2 Данни за Контакт – като физически адрес, имейл адрес, телефонен номер и език на комуникация.

5.3 Семейна информация – като информация за семейството на клиента, подопечни и други свързари лица (само в случаите ако клиента е свързан с политиката, или е свързан с политическа фигура, или клиентът е починал).

5.4 Професионални данни – като образование и данни за заетостта.

5.5 Финансови данни – като доход, активи и пасиви, събрани за да се разбере източника на клиентски средства и търговската активност (за предотвратяване на всякаква незаконна дейност).

5.6 Данни за произхода на активите или състоянието – като данни по отношение на клиенските транзакционни партньори и бизнес активности (за предотвратяване на, например пране на пари, или финансирането на тероризъм).

5.7 Данни, която позволяват на Admiral Markets да провежда своя дю дилиджънс във връзка с предотвратяването на прането на пари и финасиране на терористични дейности и подсигуряване на налагане на международни санкции, включително за целите на бизнес връзки и дали клиента е политическа фигура.

5.8 Данни за данъчното жителство на клиента – като страна на пребиваване, данъчен идентификационен номер и гражданство.

5.9 Комуникация и данни за активността – Като визуални и/или аудио комуникация, записи събрани, при посещение на клиента на офис на Admiral Markets, включително данни, свързани с посещения на клиента на уебсайтовете на Admiral Markets и Кабинет на Трейдъра.

5.10 данни свързани с услуги на Admiral Markets – като за представянето свързано с услугите за споразумения или прекратяването им, изпълнение на транзакции, подадени заявления, изисквания, оплаквания и налагани такси за услугите.

5.11 Данни за навиците, предпочитанията и удовлетвореността - като например данни за предпочитанията, удовлетворението и активност на използването на услугите, лични настройки, отговори на анкети и т. н.

5.12 данни за участие в кампании – като например събраните точки и спечелени награди в игри, или кампании.

5.13 Данни за категоризирането на клиента, ниво на опит и предишна експозиция към финансовия пазар – включително на клиентските знания и инвестиционен опит, инвестиционни цели и др.

6. Свързване с Адмирал Маркетс по електронната поща или чрез чат на живо

Когато се свързвате с имейл с Admiral Markets (чрез страницата "Контакти"), или използвате функцията "Чат на Живо", от потребителите може да се изисква да предоставят допълнителни лични данни, като тяхното име или имейл адрес. Тези данни ще бъдат използвани, за да се отговори на тяхното запитване и да бъдат идентифицирани. Имейлите се съхраняват на вътрешната система за контакти на Admiral Markets, която е сигурна и не е достъпна от външни неоторизирани страни.

7. Получатели на клиентски данни

Ако е необходимо, клиентските данни се споделят с други получатели, като например:

7.1 Органи, правоприлагащите органи, съдебните изпълнители, нотариалните служби, данъчни органи, органите за надзор и звената за финансово разузнаване.

7.2 Юридически лица в рамките на Admirals Group AS. Бизнесите на компаниите от Admiral Markets се поддържат от различни екипи и членове на Admiral Markets Group. Admiral Markets може да предостави лични данни, ако това е необходимо за да се подсигурят услугите, търговската платформа и нейната администрация, продажбите и маретинга, потребителската и техническата поддържка. Всички служители на Admiral Markets са длъжни да следват правилата за поверителност на данните и политиките за подсигуряване на личните данни. Admiral Markets, може да обработи лични данни, във връзка с уебсайта и Кабинет на Трейдъра в следните локации: Естония, Великобритания, Кипър и Австралия.

7.3 Институции за предоставяне на финансови услуги, например банки, платежни системи, институции, участващи в изпълнение търговия, сетълмент и отчитане (например регулираните пазари като местата за изпълнение, многостранна търговска система, организиране на търговски услуги, депозитарите, местни и чуждестранни брокери).

7.4 Одитори, юридически и финансови консултанти или всеки друг оператор оторизиран от Admiral Markets.

7.5 Трети страни, по поддържането на регистри (като например кредитни регистри, регистрите за населението, търговски регистри, регистрите на ценни книжа или други регистри, притежаващи или посредничещи при клиентски данни).

7.6 Събирачи на дългове, по силата на съдебни спорове, или администратори на банкрути.

7.7 Други лица, във връзка с провизирането на услуги на Admiral Markets, като предоставящи услуги, или провайдъри на архиви, и пощенски услуги.

7.8 Admiral Markets може да използва други външни оторозирани оператори за обработка на клиентските данни. В тези случаи Admiral Markets предприема необходимите стъпки за адекватна защита на личните данни на потребителите и обработката на личните данни, съгласно инструкциите на Admiral Markets.

7.9 Адмирал Маркетс може да споделя данни на клиента при обединяване, продажба, преструктурира, придобиване, съвместно предприятие, прехвърляне, прехвърляне или на всички или на част от бизнесите на Admiral Markеts, активи или акции (включително във връзка с всеки фалит или подобни производства).

8. Клиентски Права

Admiral Markets зачита правата на клиентите за достъп и контрол на техните лични данни. Admiral Markets ще отговаря на искания относно обработката на лични данни и когато е необходимо, Admiral Markets ще даде достъп до, коригира, или изтрие такива лични данни.

8.1 Преглед на обработката на данните на клиента. При поискване от страна на клиента, Admiral Markets предоставя преглед на събраните клиентски данни, която е налична в нейната база данни за клиенти. Преди предоставянето на такова разглеждане, Admiral Markets ще поиска, лицето да докажат своята самоличност, с цел намаляване на рисковете от фалшива идентичност. Клиентът, също ще има възможност да разгледа представените клиентски данни в Кабинет на Трейдъра и на платформата за търговия.

8.2 Корекция на данни. Ако личната информация, която Admiral Markets притежава, отнасящи се до клиента, е неточна или непълна, клиентът има право да я коригира в Admiral Markets. Admiral Markets, може да поиска допълнителна информация и документация, необходими да потвърдят нуждата от заявената промяна на данните.

8.3 Ограничаване на обработката. Клиент, може да поиска от Admiral Markets да ограничи използването на личната информация за маркетингови цели. Клиентът, може да промени своите предпочитания за получаване на такива материали в Кабинет на Трейдъра, когато избере опцията "Абонамент".

8.4 Изтриване. Клиент може да поиска от Admiral Markets да изтриете личните данни, които компанията притежава. Заявка за изтриване на личните данни на индивида ще доведе до закриването на техните акаунт(и), отстраняване на техните данни от активна обработка и прекратяване на отношенията с клиента. Обаче, Admiral Markets се изисква да поддържа личните данни на клиента в съответствие със законовите и регулаторни изисквания, както и в съответствие с изискванията на вътрешните правила за поддържане на архиви. Admiral Markets ще пази данни, в продължение на поне пет години, след отношенията с клиента, освен ако няма други изисквания и условия за съхраняване на данни, или документи, според съответното законодателство. Ненужната клиентска информация, ще бъда изтривана, или унищожавана.

9. Автоматизирано Вземане на Решения

Ако Адмирал Маркетс е направила решение за даден клиент, базирано единствено на автоматизиран процес (напр. чрез автоматично профилиране), което засяга способността на клиента да използва предлаганите услуги, или има друг значителен ефект върху клиента, клиентът може да поиска да не е обект на такова решение освен ако Admiral Markets не докаже на клиента, че такова решение е необходимо за сключването или изпълнението на договор между него и клиента. Дори когато решение е необходимо за сключване или изпълнение на задълженията, произтичащи от отношения клиент, клиентът може да оспори решението и изисква човешка намеса. Автоматични решения, направени от системата за обработка на данни, без участие на клиента, се разрешава само при условията и съгласно процедурите, определени от закона.

10. Организационни, Физически и IT действия за сигурност

Адмирал Маркетс гарантира, в рамките на приложимите закони, че клиентски данни са защитени с подходящи технически и организационни мерки за предотвратяване на неразрешен достъп, незаконна обработка или разкриване, случайна загуба, промяна или унищожение. Admiral Markets изпълнява организационни, физически, IT и други необходимите мерки за сигурност за осигуряване на защитата на клиентски данни и да наблюдава обработката на клиентски данни. Наред с други неща такива мерки за сигурност включва следните дейности:

10.1 прилагани от Admiral Markets чрез вътрешния правилник на изискванията за обработка, регистриране и записване на клиентски данни, както и процедурите за проверка на съответствието с тези изисквания.

10.2 разрешаване на служители на Admiral Markets да имат достъп до само необходимите клиентски данни в базата с клиент, който е строго съгласуван с изискванията на длъжностите.

10.3 налагане на задължение за поверителност на служителите на Admiral Markets, отговорни за обработка на клиентски данни.

10.4 неразрешено обработване на данни (включително запис, промяна, изтриване, четене, копиране, (предаване), неразрешено транспортиране на документи и всяка друга неразрешена употреба на данни (непредписани от служебните задължения) се забранява.

10.5 Адекватни мерки за сигурност, включително чрез криптиране на данните, ако е необходимо, трябва да се прилагат при предаването на данни с помощта на комуникационно оборудване или при транспортирането на записи.

10.6 На всеки потребител на базата данни на клиентите, ще бъде издавано персонално разрешение, да използва базата с данни.

10.7 Admiral Markets ще прилага адекватни и достатъчни мерки, за да гарантира, че всяка операция по обработката на данните оставя следа, която след това ще даде възможност за идентификация на лицето, което извършва операцията, характера и времето на операцията и всички други релевантни факти, включително кога, от кого и какви данни са били записани, променяни или заличавани, или кога, от кого и какви данни в системата за обработка на данните са били достъпни, както и информация за това предаване на данни. Възможност за възстановяване на съдържанието на данните, преди изменения трябва да бъде на разположение, когато всички модификации се правят в данните или документите.

10.8 Личната информация, която клиентът предоставя във връзка с регистрирането си в Кабинет на Трейдъра, е класифициран като регистрирана информация. Регистрираната информация е защитена по много начини. Клиентите могат да влязат в Кабинет на Трейдъра със своето потребителско име (клиентски имейл) и парола, избрани от клиента. Отговорност на клиента е да подсигури сигурността на паролата си и потребителското си име.

10.9 Предаването на информация чрез редовен обмен на имейли не винаги е напълно защитена. Въпреки че Admiral Markets упражнява всички усилия за защита на личните данни на клиентите, не може да гарантира сигурността на клиентските данни, която се предава по пощата; всяко подобно предаване на информация по имейл, е риск за сметка на клиента. Веднъж, когато Admiral Markets е получил информацията за клиента, ще прилага процедури и зашитни функции в опит за предотвратяване на неразрешен достъп.

11. Географската област на обработка

11.1 Като общо правило, данните на клиента се обработват в рамките на Европейския съюз/Европейското икономическо пространство (ЕС/ЕИП), но в някои случаи се прехвърлят към и обработват в страни извън ЕС/ЕИП. Това изключение се прилага с данни на клиенти, държани под Admiral Markets PTY (инвестиционната компания действаща в Австралия), която се обработва от лицензиран оператор на друкга компания на Admiral Markets Group - основно Admiral Markets AS в Естония.

11.2 Прехвърлянето и обработката на клиентски данни извън ЕС/ЕИП може да се проведе при условие, че са налице подходящи предпазни мерки и действията са направени въз основа на легална основа.

11.3 При поискване, клиентът може да получи допълнителни детайли за трансфера на клиентските му данни към страни извън ЕС/EИП.

12. Преносимост на Данните

Клиентът има право да получи лични данни, държани от Admiral Markets, при условие че Admiral Markets ги има по структуриран и широко използван вид, както и в четим от машини формат, както и да ги използва на друго място, или да помоли Admiral Markets да трансферира тези данни към трети страни, по техен избор. В случай, на препращане на данните към трета страна, трябва да е лице писмено съгласие от клиента, което да е получено и верифицирано.

13. Датайли за Контакт

13.1 В случай на въпроси относно съдържанието на тази Политика за Поверителност, ако дадено лице желае копие на данните, които Admiral Markets е събрал за тях, или би искал да повдигне жалба или друг коментар по отношение на обработката на данни, моля, свържете се с назначен от Admiral Markets` служител по защита на данните по пощата: Dramas 2, 1st floor, 1077 Nicosia, Cyprus; или по имейл: dpo@admiralmarkets.com, ясно отбелязвайки “FAO: Data Protection Officer”.

13.2 Общи данни за контакт на инвестиционните компании на Admiral Markets, са достъпни на уебсайта на Admiral Markets: www.admiralmarkets.com, когато изберете страницата "За Нас".

13.3 Клиентът има право да се обърне към съда или да изпрати своето оплакване до регулатора за защита на данните за да търси защита на прават си, освен ако приложимите закони не препоръчват друга процедура за обработката на подобни жалби.