Privātuma politika

Pēdējo reizi atjaunots: 2023. gada februārī

Šajā Privātuma politikā ir paskaidrots, kā Admirals Group AS un katrs Admirals Group AS ietilpstošais dalībnieks (turpmāk - "Admirals", "mēs"), savā tīmekļa vietnē un mobilajā lietojumprogrammā vāc un citādi apstrādā klientu un potenciālo klientu personisko informāciju, lai nodrošinātu savus produktus un pakalpojumus klientiem. Mēs, Admirals, pilnībā saprotam, cik svarīgi ir aizsargāt jūsu personisko informāciju, un mēs esam apņēmušies apstrādāt personas datus caurskatāmā un drošā veidā. Jebkāda mūsu apkopotā informācija par personu tiek izmantota tikai tiem nolūkiem, kādiem mēs to esam paredzējuši, un saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

Šī Privātuma politika tiek regulāri pārskatīta un jebkurā laikā var tikt grozīta, lai nodrošinātu, ka tā ir atjaunināta, iekļaujot pienākumus, kas izriet no piemērojamiem likumiem, kā arī izmaiņām mūsu uzņēmējdarbībā un praksē. Visu mūsu rīcībā esošo personisko informāciju regulē mūsu jaunākā Privātuma politika. Ja tajā tiks veiktas kādas būtiskas izmaiņas, jūs tiksiet informēts Admirals tīmekļa vietnē vai e-pastā, tomēr jūs esat aicināts periodiski pārskatīt šo Privātuma politiku, lai vienmēr būtu informēts par to, kā mēs apstrādājam un aizsargājam jūsu personisko informāciju.

Par jautājumiem, kurus neregulē šī Privātuma politika, lūdzu, skatiet attiecīgās Admirals reģistrētās organizācijas Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos.

1. Privātuma politikas piemērošana

1.1. Piemērojamo datu aizsardzības likumu nolūkos, attiecīgā Admirals organizācija, kurā esat reģistrējies, ir atrodama mūsu tīmekļa vietnē www.admiralmarkets.com, un ir mūsu Admirals Mobilās lietotnes apkopotās personas informācijas "pārzinis". Ja jums ir jautājumi par jūsu personīgās informācijas izmantošanu, lūdzu, skatiet sadaļu "Sazinies ar mums", kas ir atrodama šī dokumenta beigās.

1.2 Politika attiecas uz personas datiem, kas attiecas uz personām, kuras ir Admirals pašreizējie, bijušie vai potenciālie klienti, kā arī personas dati, kas saistīti ar esošajiem, bijušajiem vai potenciālajiem Admirals klientiem, tostarp: a) direktoriem, uzņēmuma sekretāriem vai citiem līdzvērtīgiem mūsu korporatīvo klientu individuālajiem biroja darbiniekiem, b) mūsu korporatīvo klientu ieceltajiem un faktiskajiem īpašniekiem, c) mūsu korporatīvo klientu darbiniekiem, pārstāvjiem, amatpersonām vai aģentiem un d) juridiskiem pārstāvjiem un citām personām, kas pilnvarotas rīkoties uzņēmuma vārdā - mūsu klientiem.

2. Definīcijas

2.1 Klients - jebkura fiziska vai juridiska persona, kas noslēgusi klienta līgumu ar Admirals un aktīvi izmanto, vai ir izmantojusi Admirals pakalpojumus līdz attiecību pārtraukšanai. Potenciāls klients ir fiziska vai juridiska persona, kura plāno izmantot Admirals pakalpojumus un ir reģistrējusies Dashboard(nenoslēdzot klienta attiecības). Bijušais klients ir fiziska vai juridiska persona, kas iepriekš ir izmantojusi Admirals pakalpojumus, un kuras darījumu attiecības ar Admirals jebkāda iemesla dēļ ir pārtrauktas.

2.2 Klienta dati – informācija par klientu, kura ir zināma Admirals, un kuru ir apstrādājis Admirals. Ja šis dokuments atsaucas uz “personas informāciju”, tas nozīmē informāciju no kuras ir identificējama klienta identitāte, vai informāciju, kas apvienojumā ar citiem būtiskiem datiem var identificēt klientu. Dažādas klientu datu kategorijas ir norādītas šī dokumenta 5. punktā.

2.3. Klienta datu apstrāde - jebkura rīcība, kas tiek veikta ar klienta datiem, tajā skaitā informācijas iegūšana, ierakstīšana, strukturēšana, droša uzglabāšana, izmaiņu veikšana, pārsūtīšana, dzēšana, arhivēšana, utt.

2.4 Datu apstrādātājs - tās ir juridiskās personas, kas darbojas zem Admirals Group AS. Admirals sniedz ieguldījumu pakalpojumus un ir klienta personiskās informācijas datu apstrādātājs attiecībā uz šiem sniegtajiem pakalpojumiem. Ja klientam ir tirdzniecības konti vairākās Admirals ieguldījumu sabiedrībās, tad datus apstrādās vairāki no grupā ietipstošajiem uzņēmumiem.

2.5 Pilnvarots apstrādātājs - Admirals var izmantot arī autorizētus ārējos apstrādātājus, pamatojoties uz noslēgtiem pakalpojumu līgumiem, kurus uzrauga Admirals norādījumi par ar klientu saistītu datu aizsardzību.

3. Mārketinga saturošas informācijas e-pastu abonešana

Sākotnējās reģistrācijas laikā, Dashboardpersonai ir tiesības izvēlēties piekrist vai atteikties no mārketinga saturošas informācijas saņemšanas e-pastā (kompānijas jaunumi, informācija par akcijām un tamlīdzīgi materiāli, kuri paredzēti klientu zināšanu par finanšu tirgiem paplašināšanai). Šos iestatījumus jebkurā laikā iespējams mainīt Dashboardsadaļā “Abonēšana”. Tāpat no šīm vēstulēm iespējams atteikties, uzspiežot uz attiecīgās saites saņemtajās vēstulēs.

4. Klientu datu vākšanas likumība un mērķi

4.1 Jūsu personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godīgi un pārskatāmi, ņemot vērā šos apsvērumus:

4.1.1. Līguma slēgšana un izpilde ar jums: ja jums ir Admirals konts vai esat reģistrējies Treidera kbinetā, mūsu juridiskais pamats jūsu personas datu apstrādei ir tāds, ka datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu Admirals Vispārējos noteikumus un nosacījumus, kā arī spētu jums sniegt pieprasīto pakalpojumu. Tas ietver piekļuves atvieglošanu mūsu platformai, maksājumu apstrādei un darījumu izpildei.

4.1.2. Juridiskie pienākumi un likumīgās intereses: mēs apstrādājam jūsu personisko informāciju, ja tas ir nepieciešams, lai Admirals ievērotu juridiskos un regulējošos pienākumus, kuriem esam pakļauti, kā arī tad, ja tas ir nepieciešams mūsu likumīgajām interesēm, veicot mūsu biznesa darbību, kur tās nepārkāpj jūsu intereses, pamattiesības un brīvības.

4.2. Jūsu personas dati tiek vākti šādu iemeslu dēļ:

Identitātes pārbaude. Pirms personas reģistrēšanas par klientu un tirdzniecības konta izveidošanas, Admirals ir pienākums pārbaudīt personas identitāti. Tam Admirals ir tiesības izmantot trešo pušu pakalpojumus, lai pārbaudītu personas identitāti kompānijas vārdā.

4.2.2 Profila izveide. Lai pildītu juridiskās saistības, Admirals izveido klienta profilu tikai tad, kad ir pilnībā pārbaudīts un apstiprināts reālā tirdzniecības konta pieteikums. Pirms klienta reģistrācijas, Admirals pienākums ir ievērot “zini-savu-klientu” (KYC) principus, kā arī veikt citus tiesību aktos noteiktos pienākumus ar mērķus, piemēram, novērst ļaunprātīgas darbības, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai terorisma finansēšanu.

Klienta ieguldījumu zināšanu līmeņa izvērtēšana. Lai pārliecinātos par klientam piedāvātā pakalpojuma piemērotību un atbilstību, Admirals ir pienākums izvērtēt klienta zināšanas un pieredzi, kas saistīta ar ieguldījumiem.

Apmācību kursu apmeklēšana un dalība kampaņās - klienta dati tiks apstrādāti, reģistrējoties piedāvātajiem tiešsaistes vai klātienes semināriem, vai nonākot jebkurā no Admirals kampaņu lapām, kurās nepieciešama reģistrācija, jo Admirals savu pakalpojumu sniegšanai un saistību izpildei ir nepieciešama klienta personiskā informācija. Visos šajos gadījumos reģistrācijas veidlapā, kas tiek izmantota Dashboardpieslēgšanās datu izveidošanai, tiks pieprasīta klienta piekrišana datu apstrādei.

4.2.5 Iekšējie uzņēmuma mērķi un uzskaite. Admirals ir jāapstrādā klientu personiskā informācija, lai izpildītu savas juridiskās saistības un iekšējos uzņēmējdarbības mērķus. Šāda apstrāde ir Admirals leģitīmajās interesēs. Tas var ietvert jebkuru Admirals saziņu ar klientu saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem. Admirals veic arī uzskaiti ar mērķi pārliecināties, ka klients pilda saistības, kuras atrunātas attiecīgās Admirals ieguldījumu sabiedrības sadarbības noteikumos.

Transakciju pārskati. Admirals pienākums ir regulāri ziņot attiecīgajām iestādēm par klientu rīcībā esošajiem tirgus produktiem un pakalpojumiem, kā arī citiem finanšu rādītājiem.

Mārketings. Admirals var izmantot klienta datus, piemēram, atrašanās vietu vai tirdzniecības vēsturi, lai piegādātu pielāgotu saturu uz klienta reģistrēto e-pasta adresi, piemēram, ziņas, analīzi, pētījumus, pārskatus, kampaņas un apmācību iespējas, kas var interesēt klientu. Klients vienmēr saglabā iespēju mainīt šos iestatījumus, atsakoties no šāda veida komunikācijas.

Admirals produktu un pakalpojumu uzlabošana. Admirals laiku pa laikam var izmantot klienta datus, lai analizētu, uzlabot produktus un pakalpojumus, kurus piedāvajam saviem klientiem.

4.2.9 Strīdu un sūdzību izmeklēšana un risināšana. Admirals var būt nepieciešams izmantot iegūtos klientu datus, lai pildītu piemērojamos tiesību aktus, tiesas rīkojumus vai citus tiesas procesus, vai jebkuru piemērojamo regulatīvo iestāžu prasības. Personas datus var apstrādāt arī, lai risinātu strīdus ar klientu.

4.2.10 Klientu aptauju izsūtīšana. Admirals kā daļu no klientu atsauksmju procesa var izsūtīt klientu aptaujas. Jautāt atsauksmes ir kompānijas likumīgajās interesēs, lai nodrošinātu klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti.

4.2.11 Mājaslapas datu analīze. Detalizētu informāciju par tīmekļa vietnes datu analīzi atradīsi Admirals sīkdatņu izmantošanas aprakstā.

4.2.12 Drošība. Klientam ienākot jebkurā Admirals telpā, Admirals ir tiesības drošības nolūkos fiksēt personu videokameru ierakstos. Tāpat Admirals var izmantot klienta datus, lai fiksētu, kas konkrētā dienā ir apmeklējis Admirals uzņēmuma telpas. Admirals ir likumīgas intereses to darīt, rūpējoties par drošu darba vidi.

5. Klientu datu kategorijas

Klienta dati var tikt iegūti no klienta, klientam izmantojot pakalpojumus, kā arī no ārējiem avotiem, piemēram, publiskiem un privātiem reģistriem. Admirals ir tiesības un pienākums, pamatojoties uz savu darbības jomu, pārbaudīt datu bāzēs iekļauto klienta datu precizitāti, periodiski pieprasot klientam pārskatīt un/vai izlabot vai apstiprināt klienta datu pareizību. Admirals neapkopo sensitīvu informāciju par klientu. Klientu datu kategorijas, kuras galvenokārt apkopo un apstrādā Admirals, ir sekojošas:

5.1 Identifikācijas dati – piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas dati, personas kods un ar identifikācijas dokumentu (piemēram, pases vai personas apliecības kopiju) saistīti dati.

5.2 Kontaktinformācijas dati - piemēram, dzīves vietas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs un saziņas valoda.

Informācija par ģimeni - piemēram, informācija par klienta ģimeni, mantiniekiem un citām saistītām personām (tikai gadījumos, ja klients ir saistīts ar politiski nozīmīgu personu vai klients ir devies mūžībā).

Profesionālā informācija - piemēram, dati par izglītību un nodarbinātību.

5.5 Finansiālā informācija - piemēram, ienākumi, aktīvi un saistības par kuriem informācija apkopota, lai izprastu klienta resursus un tirdzniecības aktivitāti (jebkuras nelikumīgas darbības novēršanai).

5.6 Informācija par aktīvu un labklājības izcelsmi - piemēram, dati par klienta darījumu partneriem un uzņēmējdarbību (piemēram, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai terorisma finansēšanas draudu novēršanai).

Dati, kas ļauj Admirals veikt pienācīgus pārbaudes pasākumus attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanu un nodrošināt atbilstību starptautiskajām sankcijām, tostarp biznesa attiecību mērķiem, patiesā labuma guvējiem un informāciju par to, vai klients ir politiski nozīmīga persona.

5.8 Informācija par klienta nodokļu valsti - piemēram, dzīvesvietas valsts, nodokļu identifikācijas numurs/personas kods un pilsonība.

Informācija par komunikāciju un aktivitātēm - piemēram, vizuālo un/vai audio saziņas datu ieraksti, kas apkopoti, kad klients apmeklē jebkuru Admirals filiāli, ieskaitot datus, kas saistīti ar Admirals tīmekļa vietņu un Dashboardapmeklējumu.

5.10 Informācija par Admirals pakalpojumiem - piemēram, ar līgumā minēto pakalpojumu vai to neizpildi saistītie dati, izpildītie darījumi, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi, sūdzības un piemērotās pakalpojumu maksas.

5.11 Informācija par ieradumiem, iestatījumiem un apmierinātību - piemēram, dati par iestatījumiem, apmierinātību un efektivitāti, izmantojot pakalpojumus, izmantotajiem pakalpojumiem, personiskajiem iestatījumiem, aptauju atbildes u. c.

5.12 Informācija par dalību kampaņās - piemēram, gūtie punkti un iegūtās balvas un kampaņas.

5.13 Informācija par klienta klasifikācijas kategoriju, zināšanu līmeni un iepriekšējo pieredzi finanšu tirgū - ieskaitot klienta ieguldījumu zināšanas un pieredzi, investīciju mērķus u.c.

6. Saziņa ar Admirals, izmantojot e-pasta vai tiešsaistes čata palīdzību

Sūtot e-pastu Admirals (izmantojot sadaļu “Sazinies ar mums”), vai izmantojot tiešsaistes tērzēšanas opciju, personai var tikt pieprasīts sniegt papildu personisku informāciju, piemēram, vārdu, uzvārdu vai e-pasta adresi. Šādi dati tiks izmantoti, lai atbildētu uz jautājumiem un pārbaudītu identitāti. E-pasta ziņojumus Admirals uzglabā standarta iekšējās kontaktu sistēmās, ar augstu drošības līmeni un aizsardzību pret neatļautu personu piekļuvi no malas.

7. Klienta datu saņēmēji

Nepieciešamības gadījumā klienta datus var izpaust citiem saņēmējiem, piemēram:

7.1 Iestādes, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, tiesu izpildītāji, notāru biroji, nodokļu iestādes, uzraudzības iestādes un finanšu izlūkošanas vienības.

7.2 Juridiskās personas Admirals Group AS ietvaros. Admirals uzņēmumu darbību atbalsta dažādas Admirals Group komandas un funkcijas. Admirals vajadzības gadījumā var nodot tiem personas datus pakalpojumu sniegšanai, tirdzniecības platformas administrēšanai, pārdošanai un mārketingam, kā arī klientu un tehniskajam atbalstam. Apstrādājot personu datus, visiem Admirals darbiniekiem jāievēro datu konfidencialitātes un drošības noteikumi. Admirals var apstrādāt personas datus saistībā ar vietni un Dashboardšādās vietās: Igaunijā, Apvienotajā Karalistē, Kiprā un Austrālijā.

7.3 Iestādes, kas sniedz finanšu pakalpojumus, piemēram, bankas, maksājumu sistēmas, iestādes, kas piedalās tirdzniecības izpildes, norēķinu un pārskatu sagatavošanas ciklā (piemēram, regulēti tirgi kā izpildes vietas, daudzpusējas tirdzniecības sistēmas, organizētas tirdzniecības sistēmas, darījumu reģistri, vietējie un ārvalstu brokeri).

7.4 Auditori, juridiskie un finanšu konsultanti vai jebkurš cits Admirals autorizēts informācijas apstrādes veicējs.

7.5 Trešās puses, kas uztur reģistru (piemēram, kredītreģistri, iedzīvotāju reģistri, komercreģistri, vērtspapīru reģistri vai citi reģistri, kas apkopo klientu datus, vai ir starpnieki datu apritē).

7.6 Parādu piedzinēji pēc tiesas un bankrotu vai maksātnespējas administratoru pieprasījuma.

7.7 Citas personas, kas saistītas ar Admirals pakalpojumu sniegšanu, piemēram, arhivēšanas un pasta pakalpojumu sniedzēji.

7.8 Admirals var izmantot citus ārējos pilnvarotos procesorus klientu datu apstrādei. Šādos gadījumos Admirals veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi datu apstrādātāji saskaņā ar Admirals norādījumiem apstrādā klienta datus, ievērojot atbilstošus drošības pasākumus.

7.9 Admirals var kopīgot klienta datus apvienošanās, pārdošanas, pārstrukturizācijas, iegādes, vai citādas Admirals uzņēmējdarbības, aktīvu vai krājumu pilnīgas vai daļējas īpašnieku maiņas gadījumā (ieskaitot bankrotu vai līdzīgas procedūras).

8. Jūsu tiesības

Saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, jums var būt noteiktas tiesības un aizsardzība attiecībā uz jūsu personas datiem, kurus mēs apkopojam un apstrādājam. Šādām tiesībām ir ierobežojumi, ja tās tiek piemērotas, bet noteiktos apstākļos mums var nebūt prasīts, vai mēs nevarēsim izpildīt jūsu pieprasījumu, vai arī mēs varam izpildīt jūsu pieprasījumu tikai daļēji. Admirals darīs visu iespējamo, lai atbildētu uz pieprasījumiem par personas datu apstrādi un, ja nepieciešams ļaus jums īstenot savas tiesības saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

8.1. Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem vai to kopijai mašīnlasāmā formātā. Jums ir arī tiesības pieprasīt informāciju par šo personas datu apstrādi. Pirms šādas informācijas sniegšanas, Admirals var lūgt personu pierādīt savu identitāti, lai samazinātu identitātes viltošanas risku.

8.2. Ja Admirals rīcībā esošā personiskā informācija par jums ir neprecīza vai nepilnīga, jums ir tiesības lūgt, lai Admirals to atjauninātu vai labotu. Admirals var pieprasīt papildu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai apstiprinātu pieprasīto datu izmaiņu nepieciešamību.

8.3. Jums ir tiesības iebilst vai pieprasīt, lai mēs ierobežotu noteiktu datu apstrādi, piemēram, mārketinga nolūkos. Jūs varat mainīt savas preferences šādas saziņas saņemšanai, to darot savā Dashboard , izvēloties `Abonementi`.

8.4 Uz leģitīma pamata jūs varat pieprasīt savus personas datus. Pieprasot dzēs klienta personas datus, tiks slēgts konts (-i), dati tiks izņemti no aktīvas apstrādes un klienta attiecības tiks izbeigtas. Tomēr Admirals ir pienākums saglabāt klienta datus, lai pildītu likumdošanas un normatīvās prasības, kā arī saskaņā ar iekšējām prasībām attiecībā uz ierakstu saglabāšanu. Admirals saglabā datus vismaz piecus gadus pēc klienta attiecību izbeigšanas, ja vien tiesību aktos nav paredzēti citi datu vai dokumentu saglabāšanas noteikumi. Nevajadzīgi klientu dati tiek dzēsti vai iznīcināti.

8.5 Klients ir tiesīgs iegūt Admirals rīcībā esošo personīgo informāciju ar nosacījumu, ka Admirals rīcībā šī informācija ir strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā un to atkārtoti var izmantot citur, vai pieprasīt Admirals to nodot citai trešajai personai pēc klienta izvēles. Gadījumā, ja datus pārsūta trešajai personai, ir jāsaņem un jāapstiprina skaidri saprotama rakstiska piekrišana.

8.6. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par jūsu personas datu apstrādi, kuru veic Admirals. Jūs varat iesniegt sūdzību pa e-pastu, rakstot ziņu uz dpo@admiralmarkets.com. Ņemiet vērā, ka noteiktos apstākļos mums var nebūt prasīts, vai nevarēs izpildīt jūsu pieprasījumu(-us), vai arī mēs varam tos izpildīt daļēji. Ja uzskatāt, ka mēs neesam pienācīgi risinājuši jūsu bažas, jums var būt tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajai jūsu dzīvesvietas datu aizsardzības uzraudzības iestādei.

9. Automatizēta lēmumu pieņemšana

Ja Admirals ir pieņēmis lēmumu par klientu, pamatojoties tikai uz automatizētu procesu (piemēram, izmantojot automātisku profilēšanu), kas ietekmē klienta spēju izmantot piedāvātos pakalpojumus, vai kam ir cita nozīmīga ietekme uz klientu, klients var prasīt, lai šāds lēmums netiek pieņemts, ja vien Admirals spēj pieprādīt klientam, ka šāds lēmums ir nepieciešams, lai noslēgtu līgumu starp kompāniju un klientu. Pat, ja lēmums ir nepieciešams, lai noslēgtu vai izpildītu saistības, kas izriet no klienta attiecībām, klients var apstrīdēt lēmumu un pieprasīt cilvēcisku iejaukšanos. Datu apstrādes sistēmas automātiskos lēmumus bez klienta līdzdalības tiek pieļautas tikai likumā noteiktajos apstākļos un kārtībā.

10. Organizatoriskie, fiziskie un IT drošības pasākumi

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Admirals nodrošina, ka klientu dati tiek aizsargāti ar atbilstošiem tehniskiem un organizatoriskiem pasākumiem, lai novērstu neatļautu piekļuvi, nelikumīgu apstrādi vai izpaušanu, nejaušu nozaudēšanu, modificēšanu vai iznīcināšanu. Admirals īsteno organizatoriskos, fiziskos, IT un citus nepieciešamos drošības pasākumus, lai nodrošinātu klienta datu aizsardzību un uzraudzītu klienta datu apstrādi. Cita starpā šie drošības pasākumi ietver sekojošas darbības:

10.1 Admirals pasākumu īstenošana saskaņā ar iekšējo noteikumu prasībām, kas saistītas ar klienta datu apstrādi, reģistrāciju un ierakstīšanu, kā arī procedūras, kas pārbauda atbilstību šīm prasībām.

10.2 Admirals darbinieku pilnvarošana piekļūt tikai nepieciešamiem klientu datiem datu bāzē, kas stingri atbilst veicamajiem darba pienākumiem.

10.3 Admirals darbinieki, kas atbildīgi par klienta datu apstrādi, tiek pakļauti konfidencialitātes prasībām.

10.4 ir aizliegta neatļauta datu apstrāde (tostarp datu ievadīšana, grozīšana, dzēšana, lasīšana, kopēšana, (pārraide), neatļauta datu nodošana vai izmantošana citā neatļautā veidā, kas nav noteikts oficiālajos amata pienākumos.

10.5 Pārsūtot datus, izmantojot datu pārraides iekārtas vai nododot tos, ir jānodrošina atbilstīgi drošības pasākumi, tostarp datu šifrēšana, ja tas ir nepieciešams.

10.6 Katram klientu datu bāzes lietotājam tiek izsniegti personiskie autentifikācijas līdzekļi, kas ļauj izmantot datubāzi.

10.7 Admirals īsteno adekvātus un pietiekamus pasākumus, lai nodrošinātu, ka ikviena datu apstrādes darbība ir izsekojama, kas pēc tam ļautu identificēt personu, kas veikusi operāciju, operācijas veidu un laiku, kā arī citus būtiskus faktus, tostarp to, kad, kas, un kādus datus reģistrējis, mainījis vai dzēsis, vai kad, kas un kādiem datiem piekļuvis datu apstrādes sistēmā, kā arī informāciju par jebkādu datu pārraidi. Ja tiek veiktas datu vai dokumentu izmaiņas, jānodrošina iespēja atjaunot datu saturu pirms izmaiņām.

10.8 Personiskā informācija, ko klients sniedz reģistrējoties kā Dashboardlietotājs, tiek klasificēta kā reģistrēta informācija. Reģistrētā informācija tiek aizsargāta daudzos veidos. Klienti var piekļūt Dashboardar savu lietotājvārdu (klienta e-pastu) un klienta izvēlētu paroli. Klientu pienākums ir nodrošināt, lai lietotājvārds un parole būtu zināma tikai pašam klientam.

10.9 Informācijas pārsūtīšana, izmantojot standarta e-pasta apmaiņu, ne vienmēr ir pilnīgi droša. Taču Admirals dara visu iespējamo, lai aizsargātu klientu personas datus, tomēr tas nevar garantēt e-pasta sarakstē nosūtītu klienta datu drošību; jebkura datu pārsūtīšana ir klienta paša risks. Kad Admirals ir saņēmusi klienta informāciju, nesankcionētas piekļuves novēršanai tiek izmantotas konkrētas procedūras un drošības elementi.

11. Nepilngadīgas personas

Mūsu pakalpojumi nav pieejami lietotājiem, kas jaunāki par 18 gadiem, vai jurisdikcijā, kurā lietotājs tiek definēts kā ("Nepilngadīgs"). Mēs apzināti neievācam vai citādi neapstrādājam personas informāciju, kas ir nepilngadīgas. Ja esat nepilngadīgais, jums nevajadzētu izmantot mūsu pakalpojumus un sniegt jebkādu personisku informāciju mums. Ja mums kļūst zināms, ka nepilngadīga persona ir kopīgojusi ar mums kādu informāciju, mēs nekavējoties izdzēsīsim šādu informāciju.

12. Apstrādes ģeogrāfiskais apgabals

12.1. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūsu personas dati tiek apstrādāti un glabāti ES/EEZ un citās valstīs, tostarp Apvienotajā Karalistē. Admirals AU Pty Ltd. rīcībā esošos klientu datus apstrādā citas Admirals Group vienības, šajā gadījumā Admirals AS Estonia.

12.2. Mēs un mūsu pakalpojumu sniedzēji varam pārsūtīt jūsu informāciju uz jurisdikcijām, kuras var nenodrošināt datu aizsardzības līmeni, kas līdzvērtīgs jūsu mītnes jurisdikcijā pieņemtajam. Ja mēs pārsūtām personas datus no ES/EEZ vai Apvienotās Karalistes uz valstīm ārpus ES/EEZ vai Apvienotās Karalistes, kuras nav atzītas par tādām, kas nodrošina atbilstošu datu aizsardzību, mēs nodrošinām atbilstošus drošības pasākumus, piemēram, starpuzņēmumu līgumus, kuru pamatā ir izdotās līguma standartklauzulas, kas pieņemtas atbilstoši Eiropas Komisijas un ES tiesību aktiem.

12.3 Pēc pieprasījuma klients var saņemt papildu informāciju par klienta datu pārsūtīšanu uz valstīm ārpus ES /EEZ.

13. Svarīgs paziņojums Dienvidāfrikas iedzīvotājiem

Admirals vāc un apstrādā personas informāciju šajā politikā minētajiem mērķiem, kā noteikts Personas informācijas aizsardzības likumā (POPIA), Informācijas piekļuves veicināšanas likumā (PAIA) un Finanšu izlūkošanas centra likumā (FICA).

14. Sazinies ar mums

14.1. Ja jums ir kādi jautājumi vai bažas par personas informācijas apstrādi, ko veic Admirals, vai, ja vēlaties izmantot tiesības saskaņā ar šīs Privātuma politikas 8. sadaļu, lūdzu, sazinieties ar Admirals iecelto datu aizsardzības speciālistu, rakstot e-pastu uz dpo@ admiralmarkets.com, vai sūtiet vēstuli uz: Dramas 2, 1st floor, 1077 Nicosia, Cyprus, skaidri norādot "FAO: datu aizsardzības inspektoram". Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varam jūs lūgt sniegt papildu informāciju, lai pārbaudītu jūsu identitāti, pirms ļaujam jums izmantot noteiktas tiesības.

14.2 Admirals ieguldījumu sabiedrību kontaktinformācija ir pieejama Admirals mājaslapā: www.admiralmarkets.com, izvēloties sadaļu "Sazinies ar mums".