Finansiālās garantijas

Klienta līdzekļu sadalījums

Saskaņā ar FCA noteikumiem, visu klientu nauda tiek turēta pilnīgi izolēti no mūsu pašu aktīviem reglamentētā EEA kredītiestādē. Tas nodrošina, ka klientu līdzekļi ir tiem pieejami bez ierobežojumiem, un mēs tos nevaram izmantot jebkādiem citiem mērķiem. Turklāt saskaņā ar Apvienotās Karalistes maksātnespējas likumu, klienta nauda tiek aizsargāta uzņēmuma bankrota gadījumā - tas nozīmē, ka uzņēmumam nav piekļuves klientu kontiem.

Ievērojot FCA prasības , Admiral markets katru dienu nodrošina klienta līdzekļu saskaņošanu. Šis process nodrošina, ka līdzekļi vienmēr tiek turēti šķirti un to apjoms bankas konts, vienmēr atbilst klienta aktīvu konta apjomam. Klienta tirdzniecības konta vērtība tiek uzskatīta par klienta naudu. Admiral Markets tiek regulēts no FCA un nodrošina visas CMAR prasības.

Admiral Markets klientu naudas kontroles un darbības katru gadu pārbauda mūsu auditori, kuri atskaitās FCA.

Ja pret banku kurā klients tur naudu tiek uzsākts likviditātes process, jebkuri zaudējumi tiks sadalīti klientiem proporcionāli viņu daļai no kopējās saummas, kas turēta bankrotējošajā bankā. Jebkuri zaidējumi, kas klientam būs radušies bankas likviditācijas procesā, ko regulē Prudential Regulation Authority (PRA), tiks atlīdzināti katram klientam no FSCS - līdz 85 000 GBP (https://www.fscs.org.uk/). Jebkuri zaudējumi, kas radušies no likviditācijas procesā esošas Eiropas bankas, var tikt piedzīti apmērā līdz par 100 000 EUR ko nosaka Depozītu garantiju shēma:Depozīta garatiju shēma

Finanšu pakalpojumu kompensācijas shēma (FSCS)

FSCS ir izveidota, lai aizsargātu neveiksmi biznesā cietušu finanšu pakalpojumu firmas klientusi. FSCS var izmaksāt kompensāciju, apmērā, līdz par 85 000 GBP, ja likvidācijas procesā nonāk PRA regulēta banka, kurā tiek turēti nošķirtie klientu konti.

Depozīta garantiju shēma

Depozīta garantiju shēma (DGS) apmaksā ierobežotu summu, lai pasargātu depozitorus no bankas pret kuru uzsākta likviditācija. Eiropas Savienības likums nosaka, ka depozītu garantiju shēma pasargā depozitoru noguldījumus, garantējot zaudējumu atlīdzību līdz pat 100000 EUR.

Eiropā atlīdzības lielums tiek regulēts nacionālā līmenī, tomēr, Eiropas Savienība ir vienojusies par minimālo standartu. Eiropas Savienības likums nosaka, ka katram depozitoram tiek garantēta zaudējumu atlīdzība, līdz pat, 100 000 EUR, no garantiju atlīdzības shēmas. Dažās no dalībvalstīm tiek piemērotas dažādas shēmas, kas tiek organizētas atšķirīgi no banku grupas, piemēram, krājbankas, kooperatīvās bankas, privātās bankas u.c.