Tirgus noskaņojums

Noskaņojuma logrīki ļauj apskatīt korelāciju starp garām un īsām pozīcijām, kas pieder citiem tirgotājiem. Tie ir jūsu pamata "buļļu un lāču" signāli, kas palīdz tirgotājiem iegūt ieskatu tirgus noskaņojumā.

SĀKT TIRDZNIECĪBU

Galvenie Forex pāri un zelts

Sekojiet galveniem Forex pāriem reālā laikā, apskatot cita tirgotāja ilgtermiņa un īstermiņa kustības.

EUR/USD

GOLD


USD/JPY

GBP/USD

USD/CHF

EUR/GBP


Citi Forex instrumenti

Pārbaudiet papildus Forex pārus, lai gūtu labāku priekšstatu par ikdienas tirgus noskaņojumu.

USD/CAD

EUR/CHF

EUR/JPY

GBP/JPY


AUD/USD

NZD/USD

AUD/NZD

AUD/JPY


Datu avots

Tirgus noskaņojums ir balstīts uz reālā laika datiem, kas iegūti no dažādiem tirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem no mūsu partnera FXBlue un tie ir tikai orientējoši. Logrīki tiek atjaunināti reālajā laikā, bet ņemiet vērā, ka datu apjoms būtiski izmainās tirgus kustībā vai tad, kad tirgotāji aizvērt/atvērt pozīciju ar ievērojamu apjomu.