Процедури по Откриване на Сметка

Преди да отворите сметка при нас и да започнете да търгувате Ви молим да се запознаете с договорите и другите документи отнасящи се до Admirals Europe Ltd. Тези документи служат да Ви информират за нашите правни задължения и общи бизнес практики. Можете да намерите нашите Правила и Условия, както и други важни документи в секцията Документи и Политики на нашия уебсайт. Вие също така можете да поискате копие на тези документи като ни се обадите директно на +35929811111 или ни изпратите имейл на info@forextrade.bg.

За да започнете процедурата по отваряне на сметка, моля регистрирайте се в Dashboard.

Необходими документи - Физически лица:

 1. Завършете формуляра за онлайн регистрация (Клиентско Споразумение за физическо лице).
 2. Копие на Вашия валиден документ за идентификация на снимка (Паспорт или издадена от парламента лична карта).
 3. Доказателство за адрес (като сметка за комунални услуги, писмо, издадено от правителството и т. н.), което не е по-старо от 3 месеца и съдържа пълния Ви адрес на пребиваване.
 4. Споразумение с Клиент - автоматично генерирано чрез Вашия Dashboard, след като заявката за реална сметка е попълнена.
  1. Моля, обърнете внимание, че за целите на KYC (познавай-клиента-си), Admirals Europe Ltd. може да изиска да представите допълнителни документи в случаите, когато горепосочените документи се считат за недостатъчни.

Документи, необходими за други юридически лица от ЕС и ЕИЗ:

 1. Попълнено и подписано (Клиентско споразумение за юридическо лице);
 2. Паспорт или лична карта със снимка на лицето, действащо от името на юридическото лице;
 3. Извлечение от регистрацията, или регистрационния сертификат на юридическото лице (Сертификат за инкорпорация, или Сертификат за Организация), или нотариално заверен документ, съдържащ:

  - име на юридическото лице, сфера на дейност, седалище и адрес на организацията;
  - регистрационен номер и дата на регистрация;
  - имена, местожителство и лични идентификационни кодове на членовете на управителния съвет;
  - дата на издаване на документа;
  Важно! Подадените документи не могат да са с дата по-стара от 6 месеца.

Ако юридическите лица са били регистрирани в други регистри, които не са изброени по-горе, те трябва да подадат следното:
- Меморандум и/или Устав на Дружеството;
- Регистрационно удостоверение, издадено от регистъра, предвиден от законодателството;
- Документ, удостоверяващ правомощията на правния представител(и) (в зависимост от основата на съответното право);
- Скорошна сметка за комунални услуги, потвърждаваща мястото на дейност.

Моля, имайте в предвид, че Admirals Europe Ltd има право да изисква допълнителни документи (напр. нотариално заверено пълномощно, сметки за комунални услуги, банкови извлечения и т. н.), ако счете за необходимо да се приложат допълнителни мерки за проверка, за предотвратяване на пране на пари и финансиране на тероризъм.

Документи, описващи Общите Условия на услугите, предлагани от Admirals Europe Ltd.

Трябва да прегледате, разберете и приемете всички следни документи, преди да отворите сметка за търговия:Ключови Информационни Документи


Ключови Информационни Документи за ИнвеститориДопълнителни ДокументиАрхив за Минали Документи