Otwórz rachunek

Przed założeniem rachunku rzeczywistego oraz rozpoczęciem obrotu należy dokładnie zapoznać się z niezbędnymi dokumentami Admiral Markets UK Ltd. Pozwalają one zapoznać się z naszą odpowiedzialnością prawną i ogólnymi praktykami biznesowymi.

"Ogólne Warunki Umowy" znajdziesz poniżej w sekcji Wymagane Dokumenty.

Możesz uzyskać kopie tych dokumentów dzwoniąc bezpośrednio do nas pod numer +48 22 860 60 26 (PL) lub +44 (0) 3504 1364 (ENG) lub wysyłając e-mail na adres pomoc@admiralmarkets.pl lub global@admiralmarkets.com

Dokumenty niezbędne dla Osoby Fizycznej:

 1. Kopia ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 2. Potwierdzenie miejsca zamieszkania (na przykład rachunek za media, dokument wydany przez właściwy urząd) nie starsze niż 3 miesiące i zawierające pełny adres.
 3. Umowa Klienta dla Osoby Fizycznej - generowana automatycznie z Gabinetu Inwestora po wypełnieniu aplikacji dla rachunku rzeczywistego.
  • Należy pamiętać, że dla celów KYC ("Poznaj Swojego Klienta"), Admiral Markets UK Ltd może wymagać dostarczenia dodatkowych dokumentów, w przypadkach gdy wyżej wymienione dokumenty będą uznane za niewystarczające.

Dokumenty niezbędne dla Osoby Prawnej:

 1. Dowód osobisty lub paszport dwóch osób upoważnionych do reprezentacji spółki
 2. Paszport lub dowód osobisty każdego wspólnika posiadającego co najmniej 25% udziałów firmy. Jeśli nie ma takiej osoby, wówczas paszport lub dowód osobisty każdego wspólnika posiadającego więcej niż 10% udziałów firmy.
 3. Dokument potwierdzający adres każdego wspólnika/dyrektora, nie starszy niż 3 miesiące.
 4. Akt założycielski spółki
 5. Memorandum.
 6. Statut, itp. zarejestrowany wraz ze wszelkimi zmianami, uzupełnieniami oraz potwierdzeniami powołania osoby/osób upoważnionych do reprezentacji spółki LUB aktualny rejestr akcjonariuszy (dokumenty potwierdzające strukturę właścicielską osoby prawnej, zawierające dane osobowe wszystkich beneficjentów rzeczywistych). (Jeśli osoba prawna jest spoza UE, wówczas akceptowany jest również akt notarialny upoważniający do reprezentowania spółki).

Wymagane Dokumenty

Dokumenty przedstawiające warunki korzystania z usług Admiral Markets UK Ltd

Przed podpisaniem umowy należy zapoznać się, zrozumieć i zaakceptować wszystkie wymagane dokumenty


Dokumenty zawierające Kluczowe Informacje


Dokumenty zawierające Kluczowe informacje dla Inwestorów


Dokumenty dodatkowe