Zarządzanie Ryzykiem w handlu na Forex i CFD

Naucz się zarządzać ryzykiem w celu osiągnięcia sukcesu na rynku Forex i CFD.

Handlując na Forex i Kontraktach na różnice kursowe (CFD) używasz dźwigni finansowej, która może znacznie powiększyć ryzyko lub stratę. Im większy potencjalny zysk, tym większe ryzyko. Przed rozpoczęciem handlu na Forex i CFD musisz zrozumieć, że akceptacja ryzyka jest pierwszym warunkiem dla rozpoczęcia handlu z użyciem dźwigni.

Tak, istnieje wiele rodzajów ryzyka podczas handlu na Forex, ale istnieją również różne sposoby, aby je ograniczyć. Poprowadzimy was przez podstawy minimalizowania strat za pomocą strategii zarządzania ryzykiem. Jednak proszę pamiętać, że naszym celem jest dzielenie się wiedzą, a nie doradzanie.

Zanim rozpoczniesz handel na Forex i CFD, mamy kilka zaleceń.
 • Przeczytaj ten poradnik, aby dowiedzieć się więcej o handlu na rynku walutowym i zarządzaniu ryzykiem.
 • Otwórz bezpłatny i łatwy w obsłudze rachunek demo i zdobywaj doświadczenie w handlu bez ponoszenia żadnego ryzyka.
 • Odwiedź sekcję Niezbędnik Inwestora zanim rozpoczniesz handel na rzeczywistym rachunku inwestycyjnym.

Czym jest zarządzanie ryzykiem?


Ogólne ryzyka podczas handlu

Twój możliwy zysk jest zawsze wprost proporcjonalny do ponoszonego ryzyka. Zarządzanie ryzykiem może być postrzegane jako zbiór reguł, które pozwolą kontrolować straty i osiągać wysokie zyski.

Zarządzanie ryzykiem na rynku Forex opiera się na czterech ważnych zasadach:

 • identyfikacja ryzyk na rynku Forex
 • analiza i ocena tych ryzyk
 • znalezienie rozwiązań w celu zredukowania ryzyk
 • zarządzanie i konsekwentne stosowanie tych rozwiązań.

Ocena rynku jest najważniejszym punktem, nie tylko dla początkujących, ale również dla doświadczonych inwestorów. Oczywiście ważna jest odpowiednia pozycja na rynku, jednak doświadczeni inwestorzy uważają zarządzanie ryzykiem za równie ważne.

Efekt dźwigni

Jednym z głównych powodów, dla których inwestorzy wybierają handel na rynku Forex jest dźwignia finansowa. Dlaczego? Ponieważ oferuje ona możliwość zajęcia o wiele większej pozycji rynkowej niż pozwalają na to posiadane środki. Daje to również możliwość większego zysku. Pamiętać należy jednak, że jeśli rynek pójdzie w drugą stronę możesz stracić równie dużo.

Admiral Markets UK Ltd oferuje dźwignię finansową na Forex do 1:30 dla Klientów Detalicznych oraz do 1:500 dla Klientów Profesjonalnych. Przykładowo dzięki dźwigni 1:100, można zająć pozycję o wysokości 10.000 USD posiadając tylko 100 USD na rachunku.

Im wyższa dźwignia, tym szybciej możesz osiągnąć zysk, lub ponieść stratę. Jeśli stracisz, to najprawdopodobniej przez przelewarowanie - czyli efekt wyboru zbyt wysokiego poziom dźwigni finansowej. Podczas handlu, dobrym rozwiązaniem jest korzystanie z niższej dźwigni. Zmniejszy to oczywiście Twój potencjalny zysk, ale zapobiegnie dużym stratom. Poziom dźwigni wybierz rozsądnie. Dostosuj go do stanu Twojego rachunku.

Naucz się handlu bez podejmowania ryzyka korzystając z rachunku demonstracyjnego Admirals

Naucz się handlu bez podejmowania ryzyka korzystając z rachunku demonstracyjnego Admirals

Niedokładna ocena rynku

Handel na rynku Forex i CFD to ciągłe ruchy ceny, a każde zlecenie rozpoczyna się małą stratą z powodu spreadu (różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży), który zostaje pobrany wraz z otwarciem zlecenia. Mając to na uwadze, nic dziwnego, że Twoja ocena rynku nie zawsze będzie poprawna i czasami odnotujesz stratę. Jednak to, jak dużo możesz stracić może być kontrolowane przez ustawienie mechanizmu Stop Loss na akceptowanym przez Ciebie poziomie straty. Jednak należy pamiętać, że ustawienie zlecenia Stop Loss zbyt blisko może spowodować zamknięcie pozycji przy minimalnych ruchach na rynku.

Pamiętaj, że nie każda transakcja kończy się zyskiem.

Ruchy na szybkim rynku

Rynek jest ciągle pod wpływem wiadomości, opinii, trendów i decyzji politycznych. Poniżej dwa przykłady z wielu:

 • wpływ banków centralnych, które ogłaszają decyzję o zmianie stopy procentowej - taka decyzja może spowodować ogromne luki na wykresie w ciągu kilku sekund
 • profesjonalny inwestor wykorzystując duży kapitał może spowodować znaczne zmiany na danym rynku.

Nawet, jeśli aktywnie obserwujesz rynek, nie masz możliwości przewidzieć każdej zmiany, zanim się ona wydarzy. Co w taki razie robić? Postaw zlecenia obronne Stop Loss, aby automatycznie zamknąć zlecenie w razie pomyłki. Pamiętaj jednak, że Stop Loss nie ochroni Cię przed stratą - zlecenie to pozwoli ją tylko zredukować.

Luki cenowe

Są to znaczące skoki cen widoczne na wykresie. Luki cenowe występują zwykle po zamknięciu rynków. Jednak nawet w trakcie sesji może powstać luka jako reakcja na niespodziewane wydarzenia, czy też istotne dane makroekonomiczne. Powoduje to zamknięcie zlecenia w innej odległości (na innym poziomie cenowym) niż było ustawione zlecenie obronne. Dlaczego zlecenia Stop Loss są tak ważne? Ponieważ, w przypadku luki Stop Loss zamknie pozycję po najlepszej możliwej do realizacji cenie, która wystąpi po skoku ceny. Jako przykład wykres EUR/USD:

 • wyjątkowo duża weekendowa luka cenowa, która wystąpiła w lipcu 2015 roku,
 • w luce nie występują kwotowania, dlatego też nie ma cen, które mogłyby zrealizować zlecenie Stop Loss.
Luki cenowe

Na rynku Forex luka widoczna na wykresie powoduje negatywny poślizg w realizacji zlecenia. Ale oczywiście działa to także w drugą stronę, czyli możemy osiągnąć wyższy zysk niż zakładaliśmy.

Instrumenty zarządzania ryzykiem


Stop loss - poznaj swój limit

Kwotowania mogą zmieniać się bardzo szybko, zwłaszcza gdy rynek jest zmienny lub nerwowy. Dobrze postawione zlecenie Stop Loss zazwyczaj reaguje znacznie szybciej niż mógłby zareagować trader. Dlatego też, zlecenie Stop Loss jest jednym z najważniejszych narzędzi zarządzania ryzykiem na rynku Forex. Z naszym rachunkiem Trade.MT4 możesz ustawić konkretne zlecenie Stop Loss podczas otwierania zlecenia lub ustawić ogólny Stop Loss dla wszystkich otwartych zleceń. Nasze rozszerzenie platformy MT4 Admiral Supreme Edition zawiera narzędzie Mini Terminal, które zwiększa możliwości w kwestii konfigurowania zleceń Stop Loss.

Kwestia, gdzie poprawnie umieścić Stop Loss została już omówiona w niezliczonych artykułach. Nie ma jednej "złotej reguły" dla wszystkich uczestników rynku. Miejsce na zlecenie obronne musisz dobrać do każdej pojedynczej transakcji odpowiadając na kilka pytań.

 • Jaki jest interwał czasowy (pamiętaj - im dłuższy horyzont tym większa możliwa zmienność)?
 • Jaka jest cena docelowa i kiedy mogę się jej spodziewać?
 • Jaki jest stan mojego rachunku i aktualne saldo?
 • Czy posiadam otwarte pozycje?
 • Czy wielkość mojego zlecenia jest adekwatna do stanu salda na moim rachunku, interwału czasowego i sytuacji rynkowej?
 • Jaki ogólnie panuje sentyment na rynku w tym momencie (np. duża zmienność, nerwowość, oczekiwanie na dane, itp)?
 • Jak długo rynek pozostanie otwarty (zbliżający się weekend lub rynek zamyka się na noc)?

Nie ma jednoznacznej reguły, w jakim miejscu należy ustawiać zlecenie obronne. Dlatego też sugerujemy, abyś przećwiczył to na darmowym rachunku demonstracyjnym nie ponosząc przy tym żadnego ryzyka. Możesz tu przetestować różne warianty i scenariusze. Jeśli posiadasz rachunek rzeczywisty możesz użyć rozszerzenia platformy MT4, takiego jak na przykład Trade Terminal, który pokaże dokładnie wartość ryzyka w walucie rachunku.

Dokonaj przykładowych transakcji i przetestuj różne warianty ustawiania Stop Loss dzięki rachunkowi demonstracyjnemu. Naucz się handlu nie podejmując ryzyka.

Dokonaj przykładowych transakcji i przetestuj różne warianty ustawiania Stop Loss dzięki rachunkowi demonstracyjnemu. Naucz się handlu nie podejmując ryzyka.

Wielkość pozycji

Nawet najlepsi traderzy nie mają samych zyskownych transakcji. W rzeczywistości bardzo dobrym wynikiem jest, gdy na 10 pozycji, zyskownych jest od 5 do 8. Dlatego tak istotne jest dokonywanie transakcji o odpowiedniej, w stosunku do posiadanego kapitału, wielkości. Pozwoli to na zajmowanie kolejnych pozycji mimo straty.

Wybór dźwigni

Jak już wiesz, im wyższa dźwignia (przelewarowanie) tym większe ryzyko i kilka nietrafionych transakcji może przekreślić wcześniejsze Twoje dobre wyniki. Z Admirals możesz:

 • wybierz preferowany poziom dźwigni do 1:30 dla Klientów Detalicznych oraz do 1:500 dla Klientów Profesjonalnych
 • skorzystać z naszego kalkulatora poprzez MT4 Supreme Edition lub na naszej stronie, żeby poeksperymentować z różnymi scenariuszami, które pomogą wybrać odpowiednią wielkość pozycji podczas handlu na realnym rachunku.
Czynniki zewnętrzne

Pamiętaj, aby również wziąć pod uwagę czynniki zewnętrzne w strategii zarządzania ryzykiem. Kilka przykładów takich czynników, które mogą mieć duży wpływ na notowania lub Twoje pozycje:

 • przerwy w dostawie prądu lub/i brak połączenia z Internetem
 • rozproszenie uwagi, obowiązki w pracy.

Skorzystaj z naszego Kalkulatora Inwestora w celu przetestowania różnych scenariuszy.

Usługi dodatkowe


Pewnie już wiesz, że Admirals od wielu lat dostarcza profesjonalne usługi handlu online na rynkach finansowych. Ale czy wiesz, że oferujemy również unikalne gwarancje i bezpłatne pakiety usług?

Darmowe powiadomienia SMS

Informacja jest najważniejsza w świecie tradingu. Posiadacze naszych rachunków rzeczywistych mogą zarejestrować bezpłatną usługę powiadomień SMS bezpośrednio w Gabinecie Inwestora. Pozwoli to uzyskać szybki dostęp do informacji odnośnie depozytów i wypłat lub zbliżającego się wezwania do uzupełnienia depozytu (Margin Call).

System wyśle automatyczne powiadomienia SMS kiedy poziom zabezpieczenia osiągnie 130 procent, co da Tobie więcej czasu na reakcję poprzez:

 • zamknięcie całkowite/częściowe pozycji na rynku
 • zdeponowanie dodatkowych środków na rachunku
 • podjęcie innego wyboru.
Margin call

Margin call, czyli wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego jest automatycznym wyzwalaczem, który powiadamia inwestora, że jego depozyt zabezpieczający spadł poniżej wymaganego poziomu, dzięki czemu może pomóc w podjęciu decyzji o zamknięciu transakcji w odpowiednim czasie.

Saldo Twojego rachunku na MetaTrader 4 lub MetaTrader 5 zostanie podświetlone na czerwono, gdy Twój rachunek osiągnie 100% poziomu depozytu zabezpieczającego.

Stop Out

Mechanizm Stop Out jest zautomatyzowanym narzędziem, pozwalający ochronić Twój kapitał przed większymi stratami poprzez:

 • stałe monitorowanie poziomu depozytu i jego aktualizowanie w czasie rzeczywistym
 • zamykanie otwartych pozycji na rachunku Trade.MT4, Zero.MT4, Trade.MT5 lub Zero.MT5, gdy osiągnie poziom zabezpieczenia 50% dla klientów detalicznych lub 30% dla klientów profesjonalnych.

Stop out nie zabezpiecza przed poślizgiem cenowym, ponieważ nie jest on natychmiastowy i jest tylko wyzwalaczem zamknięcia pozycji po najbliższej dostępnej cenie. Cena, po której realizowany jest stop out, może różnić się od ceny, po której następuje stop out.

Kiedy aktywowany jest stop out, otwarte kontrakty (lub transakcje) są zamykane jeden po drugim, zaczynając od transakcji z największą stratą. Po zamknięciu transakcji, depozyt zabezpieczający na rachunku inwestora zostanie ponownie obliczony w oparciu o wszelkie pozostałe otwarte transakcje. Jeśli rachunek ponownie osiągnie poziom stop out, następna otwarta transakcja przynosząca największe straty zostanie zamknięta.

Zarządzanie ryzykiem podczas niespodziewanych wydarzeń

Szwajcarski Bank Narodowy niespodziewanie "uwolnił" kurs franka 15 stycznia 2015. Wystąpiła paniczna reakcja na rynku, spowodowana ogromną nadwyżką po jednej stronie. Doprowadziło to do poważnego braku płynności. Dokonywanie transakcji było praktycznie niemożliwe przez ogromne skoki na rynku. Ponieważ przez chwilę w ogóle nie było płynności, zlecenia Stop Loss były egzekwowane z dużym opóźnieniem, daleko poza ich zdefiniowaną wartością. To doprowadziło do dużej ilości odrzuceń realizacji zleceń i strat, a także niezliczonej ilości ujemnych sald na rachunkach inwestorów.

Tego typu niezwykle rzadkie wydarzenie jest znane jako Czarny Łabędź. Co teraz, można zapytać? W Admirals stawiamy na jasne, przejrzyste informacje, które pomogą Ci przygotować strategię z odpowiednim poziomem ryzyka. Jednak w przypadku Czarnego Łabędzia - uświadamiamy Cię, że nie ma szans na przygotowanie się na tak sytuację! W przypadku Szwajcarskiego Banku Narodowego wyjaśnimy dwie rzeczy:

 • nieprzewidywalne wydarzenia mogą doprowadzić do przełomowych zmian
 • nawet banki centralne mogą zmienić zdanie.

Jednak żarty na bok, Czarny Łabędź nie może być zaplanowany ani przewidziany. Więc jako ogólną zasadę podczas handlu na lewarowanym rynku Forex i CFD, przyjmij to, że nie powinieneś inwestować pieniędzy, na których stratę nie możesz sobie pozwolić.

CySEC na Cyprze

Admiral Markets Cyprus Ltd jest autoryzowany i regulowany przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) - organ nadzorczy i regulacyjny dla firm świadczących usługi inwestycyjne na Cyprze z numerem licencji 201/13. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z pełną treścią naszej licencji dotyczącą usług inwestycyjnych i pomocniczych, do świadczenia których Admiral Markets Cyprus Ltd jest uprawniony, jak również instrumentów finansowych, w ramach których Admiral Markets Cyprus Ltd jest uprawniony do prowadzenia działalności transakcyjnej. Admiral Markets Cyprus Ltd jest spółką siostrzaną Admirals Group AS (Estonia), która działa jako dostawca usług White Label.

Przeanalizuj ostatnie wyniki, aby zrozumieć przyszłe ryzyka

Elementy, które pomogą uniknąć wielu rodzajów ryzyka podczas handlu na Forex, zostaną omówione w przyszłości, łącznie z wyciągnięciem wniosków z historycznych zagrań. Dlatego też, mimo, że zabierają dużo czasu, to analiza historii transakcyjnej i prowadzenie dziennika handlu, są rozsądnymi metodami.

Dzięki analizie swoich poprzednich transakcji uzyskasz więcej informacji na temat podejmowanego ryzyka i swoich słabych stron. Przykładowo, możesz dowiedzieć się, że:

 • jesteś ekspertem w tradingu podczas publikacji danych makroekonomicznych lub skorzystałeś ze strategii zarządzania ryzykiem na Forex, którą powinieneś następnie zgłębić
 • masz zazwyczaj złe wyniki spowodowane niepoprawnym użyciem określonego instrumentu lub wcześniej zauważysz ukryte zagrożenia związane z konkretną strategią zarządzania ryzykiem na Forex.

Możliwości uczenia się są nieograniczone, ale to co najważniejsze jest stałe - analizując swoje historyczne transakcje możesz osiągnąć lepsze wyniki w przyszłych transakcjach. Odkrycie swoich mocnych i słabych stron jest niezbędne w zyskownym handlu.

Zaawansowane funkcje MT4 Supreme Edition takie, jak narzędzie Connect i zakładka Analizy mogą pomóc Ci podejmować trafne decyzje i powiększać stan salda na rachunku po każdej transakcji.

Naucz się handlu bez podejmowania ryzyka korzystając z rachunku demonstracyjnego Admirals

Szersze spojrzenie


Rynek Forex i CFD oferuje ogromne możliwości poprzez handel w obu kierunkach. Ale pamiętaj, że może on doprowadzić do potężnych strat, jeśli nie wdrożysz efektywnej strategii zarządzania ryzykiem. Identyfikując swoje najsłabsze ogniwa, a następnie poprawnie nimi zarządzając możesz ograniczyć swoje straty. Gdyż jak zapewne wiesz możesz mieć rację w 8 na 10 transakcjach, ale jedna strata może zabrać wszystkie wypracowane zyski.

Wiemy, że psychologiczne czynniki, szczególnie po początkowych niepowodzeniach mogą być przygnębiające. Jednak ważne jest żebyś zrozumiał, że strata jest nieodłączną częścią handlu. Przed dokonaniem pierwszej w życiu transakcji musisz wiedzieć:

 • że straty są nieuniknione
 • jak radzić sobie ze stratami nawet przed ich wystąpieniem.

Artykuł ten służył głównie omówieniu kwestii zarządzania ryzykiem, oferując wyjaśnienia i przydatne wskazówki, mogące pomóc podczas handlu na rynku Forex i CFD. Jednakże Admirals nie zapewnia usługi doradztwa inwestycyjnego, w związku z czym prosimy:

 • stosować te podstawowe informacje w celu poprawy własnej strategii zarządzania ryzykiem
 • mieć na uwadze, że informacje te pomogą tylko ograniczyć ryzyko - nie są gwarancją ochrony środków.

Nie zapominaj, że handel na Forex to nie tylko czarna rozpacz. Wybór odpowiedniej metody zarządzania ryzykiem i konsekwentne jej stosowanie może znacznie poprawić Twój stosunek zysków do strat i co za tym idzie, pomóc osiągnąć sukces na rynku.

Zarządzanie ryzykiem na rynku Forex & CFD

Zidentyfikuj ryzyka

Zidentyfikuj możliwe ryzyka wynikające z handlu lewarowanymi instrumentami.

Wybierz metodę

Opracuj strategie zarządzania ryzykiem, które pasują do Twojego stylu.

Kontroluj na bieżąco

Stale kontroluj podjęte decyzje i otwarte pozycje.

Zastosuj natychmiast

Zastosuj strategie, które opracowałeś podczas swojego handlu na rynkach.