Zarządzanie Ryzykiem w handlu na Forex i CFD

Zarządzanie Ryzykiem w handlu na Forex i CFD

Naucz się zarządzać ryzykiem w celu osiągnięcia sukcesu na rynku Forex i CFD.

Zarówno Forex, jak i kontrakty na różnice kursowe (CFD) są przedmiotem obrotu przy użyciu dźwigni, która pozwala inwestorom na dostęp do większych pozycji przy mniejszym depozycie początkowym. Podczas gdy dźwignia umożliwia inwestorom zwiększenie potencjalnych zysków, powiększa ona również potencjalne straty, a w konsekwencji znacznie zwiększa ryzyko związane z handlem.

Oprócz dźwigni istnieje wiele innych zagrożeń związanych z handlem na rynku Forex i CFD. Jednak istnieją również różne kroki, które inwestorzy mogą podjąć w celu zminimalizowania tego ryzyka w jak największym stopniu. W artykule pokażemy Ci podstawy zarządzania ryzykiem w handlu na Forex i CFD - wyjaśnimy nie tylko jego znaczenie, ale także praktyczne sposoby, dzięki którym możesz wdrożyć strategie zarządzania ryzykiem Forex w swoim handlu.

Zanim rozpoczniesz handel na Forex i CFD, mamy kilka zaleceń.

 • Przeczytaj ten poradnik, aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu ryzykiem na rynku Forex i CFD
 • Ćwicz handel na wolnym od ryzyka rachunku demo
 • Odwiedź sekcję Edukacja na naszej stronie, aby zdobyć o tradingu wiele użytecznych informacji

Czym jest zarządzanie ryzykiem?

Ogólne ryzyka podczas handlu

Oczywiście, jeśli chodzi o handel, możliwości osiągania zysków wiążą się z ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem na rynku Forex polega na identyfikacji tego ryzyka w celu zminimalizowania go, a tym samym zabezpieczenia się przed negatywnymi aspektami handlu w jak największym stopniu.

Dlatego możemy wyróżnić cztery kluczowe etapy każdej strategii zarządzania ryzykiem w tradingu:

 • Identyfikacja ryzyka;
 • Analiza zidentyfikowanego ryzyka;
 • Znalezienie rozwiązania ryzyka;
 • Zarządzanie i konsekwentne stosowanie tych rozwiązań.

Stworzenie i wdrożenie solidnej strategii zarządzania ryzykiem jest kluczowe, jeśli chcesz odnieść sukces na rynku Forex.

Efekt dźwigni

Dźwignia finansowa to jeden z najistotniejszych aspektów w handlu na rynku Forex i CFD, i łatwo zrozumieć dlaczego. Kiedy dźwignia jest używana w sposób odpowiedzialny, jest niezwykle użytecznym narzędziem, pozwalającym inwestorom powiększyć ich potencjalny zysk. Jednakże, jak zauważyliśmy na początku, ten efekt dotyczy również potencjalnych strat, dlatego też dźwignia powinna być zawsze stosowana z ostrożnością.

Przykładowo, jeżeli posiadasz rachunek handlowy z dźwignią 1:100, oznacza to, że możesz otworzyć pozycję o wartości 10 000 USD z depozytem zabezpieczającym wynoszącym zaledwie 100 USD. Innymi słowy, za każdy 1 USD na rachunku handlowym, możesz uzyskać dostęp do pozycji Forex o wartości 100 USD.

Im wyższej dźwigni używasz, tym mniejszego depozytu zabezpieczającego potrzebujesz na swoim rachunku, aby otworzyć pozycję i tym szybciej osiągniesz zysk lub stracisz kapitał. Traderzy, szczególnie początkujący, powinni dokładnie przemyśleć, z jakim poziomem dźwigni czują się komfortowo, zanim zaczną handlować.

Naucz się handlu bez podejmowania ryzyka korzystając z rachunku demonstracyjnego Admirals

Naucz się handlu bez podejmowania ryzyka korzystając z rachunku demonstracyjnego Admirals

Otwórz rachunek demo

Niedokładna ocena rynku

Rynki Forex i CFD podlegają ciągłym ruchom cenowym. Co więcej, każda pozycja założona przez tradera zaczyna się stratą z powodu spreadu (różnica między ceną kupna i sprzedaży).

Biorąc powyższe pod uwagę, nic dziwnego, że Twoja ocena rynku nie zawsze będzie poprawna. Czasami Twoje pozycje będą tracić, a co za tym idzie, ucierpi Twój kapitał.

Jednak to, ile tracisz, może być kontrolowane poprzez ustawienie stop loss na poziomie maksymalnej akceptowalnej straty dla danej transakcji. Należy jednak pamiętać, że ustawienie stop loss zbyt blisko poziomu otwarcia pozycji może doprowadzić do zamknięcia zlecenia z powodu minimalnego ruchu na rynku.

Pamiętaj, że nie każda transakcja kończy się zyskiem.

Ruchy na szybkim rynku

Na rynek nieustannie wpływają wiadomości, opinie, trendy i decyzje polityczne, a ceny często reagują w ciągu milisekund. Dwa przykłady potencjalnych wydarzeń wpływających na rynek to:

 • Bank centralny ogłaszający ważną decyzję w sprawie stóp procentowych, która w ciągu kilku sekund może doprowadzić do powstania luki cenowej na wykresie cenowym.
 • Profesjonalny gracz rynkowy wykorzystuje duże fundusze, aby celowo spowodować znaczącą zmianę na danym rynku.

Nawet jeśli aktywnie obserwujesz rynek, nie masz możliwości przewidzieć każdej zmiany, zanim się ona wydarzy. Dlatego zawsze ustaw stop loss, aby automatycznie zamknąć swoją pozycję i uchronić się przed niepotrzebnym powiększeniem straty.

Pamiętaj, że stop loss nie pomoże Ci całkowicie uniknąć straty, ale pomoże ją zminimalizować.

Luki cenowe

Luki rynkowe to znaczące zmiany w cenie, pojawiające się na wykresie cenowym. Zazwyczaj występują one, gdy rynek jest zamknięty, ale otwarte rynki mogą również mogą gwałtownie reagować na niespodziewane informacje. Ceny aktywów mogą się wtedy zamykać po cenach znacznie odbiegających od wyznaczonego poziomu.

Dlaczego jest to istotne? Ponieważ nawet automatyczne zlecenia, takie jak stop loss, mogą zostać wtedy zrealizowane przy kolejnym dostępnym kwotowaniu. Najlepiej zobrazować to na przykładzie.

Poniższy wykres GBP/USD pokazuje niezwykle dużą lukę tuż po weekendzie w lutym 2022 roku. Wewnątrz luki nie ma żadnych cen, co oznacza, że gdyby w obrębie tej luki został umieszczony stop loss, aktywowałby się on dopiero po cenie rynkowej dostępnej na otwarciu.

Luki cenowe

Źródło: Admirals MetaTrader 5. GBPUSD – wykres M15 od 24 lutego 2022 r. do 28 lutegp 2022 r. Utworzono 5 sierpnia 2022 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Na rynku Forex luka widoczna na wykresie powoduje negatywny poślizg w realizacji zlecenia. Ale oczywiście działa to także w drugą stronę, czyli możemy osiągnąć wyższy zysk niż zakładaliśmy.

Instrumenty zarządzania ryzykiem

Stop loss - poznaj swój limit

Kwestia, gdzie poprawnie umieścić Stop Loss została już omówiona w niezliczonych artykułach. Nie ma jednej „złotej reguły” dla wszystkich uczestników rynku. Miejsce na zlecenie obronne musisz dobrać do każdej pojedynczej transakcji, uwzględniając kilka kwestii:

 • Ile czasu przeznaczasz na transakcję?
 • Jaka jest cena docelowa i kiedy się jej spodziewasz?
 • Jaki jest stan Twojego rachunku i aktualne saldo?
 • Czy posiadasz już inne otwarte pozycje?
 • Czy wielkość Twojego zlecenia jest adekwatna do stanu salda na Twoim rachunku, interwału czasowego i sytuacji rynkowej?
 • Jaki ogólnie panuje sentyment na rynku w tym momencie (np. duża zmienność, nerwowość, oczekiwanie na dane itp.)?
 • Jak długo rynek pozostanie otwarty. Czy zbliża się weekend lub rynek zamyka się na noc?

Nie ma jednoznacznej reguły, w jakim miejscu należy ustawiać zlecenie obronne. Dlatego też sugerujemy, abyś przećwiczył to na darmowym rachunku demonstracyjnym, nie ponosząc przy tym żadnego ryzyka. Na demo możesz przetestować różne warianty i scenariusze.

Kwotowania mogą zmieniać się bardzo szybko, zwłaszcza gdy rynek jest zmienny lub nerwowy. Dobrze postawione zlecenie Stop Loss zazwyczaj reaguje znacznie szybciej niż mógłby zareagować trader. Dlatego też, zlecenie Stop Loss jest jednym z najważniejszych narzędzi zarządzania ryzykiem.

Dokonaj przykładowych transakcji i przetestuj różne warianty ustawiania Stop Loss dzięki rachunkowi demonstracyjnemu. Naucz się handlu nie podejmując ryzyka.

Dzięki naszym rachunkom transakcyjnym Forex i CFD można łatwo założyć stop loss podczas otwierania zlecenia, a także dodać lub edytować stop loss dla istniejącej pozycji. Ponadto, dzięki ekskluzywnemu dodatkowi MetaTrader Supreme Edition dla MetaTrader 4 i MetaTrader 5, klienci Admirals mają dostęp do Mini Terminala, który zapewnia dodatkowe opcje ustawiania stop loss.

Otwórz rachunek demo

Wielkość pozycji

Ważne jest, aby zrozumieć, że niektóre z Twoich transakcji będą stratne. Jest to zupełnie normalne, nawet najbardziej skuteczni traderzy na świecie nie osiągają zysków z każdej transakcji.

Dlatego nigdy nie przeznaczaj znacznej części swojego kapitału na pojedynczą transakcję, bez względu na to, jak bardzo pewny jesteś swoich racji.

Wybór dźwigni

Omówiliśmy już dźwignię oraz jej potencjalne zalety i wady. Najważniejsze, aby pamiętać, że wybór zbyt wysokiej dźwigni może znacznie zwiększyć Twoje ryzyko. Może to nawet spowodować, że kilka negatywnych transakcji zniweczy wcześniejsze zyski handlowe.

Zanim zaczniesz handlować, zastanów się dobrze nad poziomem dźwigni, z którym czujesz się komfortowo. Podobnie jak w przypadku stop lossów, nie ma dobrej odpowiedzi na pytanie, jaki poziom dźwigni jest najlepszy, ponieważ zależy to wyłącznie od indywidualnego podejścia.

Upewnij się, że wybrałeś odpowiedni dla siebie poziom dźwigni.

Czynniki zewnętrzne

Pamiętaj, aby również wziąć pod uwagę czynniki zewnętrzne w strategii zarządzania ryzykiem. Kilka przykładów takich czynników, które mogą mieć duży wpływ na notowania lub Twoje pozycje:

 • przerwy w dostawie prądu lub/i brak połączenia z Internetem
 • bycie rozproszonym przez pracę w ciągu dnia

Skorzystaj z naszego Kalkulatora Inwestora w celu przetestowania różnych scenariuszy.

Użyj Kalkulatora Inwestora

Usługi dodatkowe

Być może już wiesz, że Admirals od lat jest wyróżniany za jakość swoich usług, ale czy wiesz, że zapewniamy również zabezpieczenia i narzędzia do zarządzania ryzykiem bez dodatkowych kosztów?

Margin call

Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (margin call) to automatyczne powiadamianie użytkownika o osiągnięciu przez jego rachunek niskiego poziomu depozytu zabezpieczającego. Może to pomóc w podjęciu decyzji o zamknięciu transakcji w odpowiednim czasie.

Saldo Twojego rachunku na MetaTrader 4 lub MetaTrader 5 zostanie podświetlone na czerwono, gdy Twój rachunek osiągnie 100% poziomu depozytu zabezpieczającego.

Stop Out

Mechanizm Stop Out jest zautomatyzowanym narzędziem, pozwalający ochronić Twój kapitał przed większymi stratami poprzez:

 • Stałe monitorowanie poziomu depozytu i jego aktualizowanie w czasie rzeczywistym
 • Zamykanie wszystkich otwartych pozycji na rachunku Trade.MT4, Zero.MT4, Trade.MT5 lub Zero.MT5, gdy osiągnięty zostanie wyznaczony poziom.

Stop out nie zabezpiecza przed poślizgiem cenowym, ponieważ nie jest on natychmiastowy i doprowadza do zamknięcia pozycji po najbliższej notowanej cenie. Cena, po której realizowany jest stop out, może różnić się od ceny, która wywołuje stop out.

Kiedy aktywowany jest stop out, otwarte kontrakty (lub transakcje) są zamykane jeden po drugim, zaczynając od transakcji z największą stratą. Po zamknięciu transakcji, depozyt zabezpieczający na rachunku inwestora zostanie ponownie obliczony w oparciu o wszelkie pozostałe otwarte transakcje. Jeśli rachunek ponownie osiągnie poziom stop out, następna otwarta transakcja przynosząca największe straty zostanie zamknięta.

Zarządzanie ryzykiem podczas niespodziewanych wydarzeń

Szwajcarski Bank Narodowy niespodziewanie „uwolnił” kurs franka 15 stycznia 2015. Wystąpiła paniczna reakcja na rynku, spowodowana ogromną nadwyżką po jednej stronie. Doprowadziło to do poważnego braku płynności. Dokonywanie transakcji było praktycznie niemożliwe przez ogromne skoki na rynku. Ponieważ przez chwilę w ogóle nie było płynności, zlecenia Stop Loss były egzekwowane z dużym opóźnieniem, daleko poza ich zdefiniowaną wartością. To doprowadziło do dużej ilości odrzuceń realizacji zleceń i strat, a także niezliczonej ilości ujemnych sald na rachunkach inwestorów.

Tego rodzaju niezwykle rzadkie wydarzenie znane jest jako Czarny Łabędź. W Admirals dostarczamy jasnych informacji, pomagających naszym użytkownikom zbudować odpowiednią strategię zarządzania ryzykiem. Jednak nie ma możliwości przewidzenia Czarnego Łabędzia! Wydarzenia związane ze Szwajcarskim Bankiem Centralnym pokazały dwie rzeczy:

 • Nieprzewidywalne wydarzenia mogą doprowadzić do przełomowych zmian
 • Nawet banki centralne mogą nieoczekiwanie zmienić zdanie

Niestety, zdarzeń typu Czarny Łabędź nie można przewidzieć. Ogólna zasada w handlu mówi zatem, że dla udanego handlu na rynku Forex i CFD, nigdy nie można ryzykować więcej pieniędzy, niż jest się w stanie stracić.

Regulacje

Nasza działalność biznesowa jest autoryzowana i regulowana przez różne organy regulacyjne.

Przeanalizuj ostatnie wyniki, aby zrozumieć przyszłe ryzyka

Jednym ze sposobów na zmniejszenie ryzyka związanego z zagrożeniami podczas handlu na rynku Forex i CFD jest uczenie się na podstawie danych historycznych. Poświęcenie czasu na analizę przeszłych transakcji i prowadzenie dziennika handlowego to rozsądne kroki, które należy podjąć.

Dzięki analizie swoich poprzednich transakcji uzyskasz więcej informacji na temat podejmowanego ryzyka i swoich słabych stron. Przykładowo, możesz dowiedzieć się, że:

 • Jesteś ekspertem w tradingu podczas publikacji danych makroekonomicznych lub skorzystałeś ze strategii zarządzania ryzykiem na Forex, którą powinieneś następnie zgłębić
 • Masz zazwyczaj złe wyniki spowodowane niepoprawnym użyciem określonego instrumentu lub wcześniej zauważysz ukryte zagrożenia związane z konkretną strategią zarządzania ryzykiem na Forex.

Możliwości uczenia się są nieograniczone, ale analizując swoje historyczne transakcje, możesz osiągnąć lepsze wyniki w przyszłych transakcjach. Odkrycie swoich mocnych i słabych stron jest niezbędne w zyskownym handlu.

Zaawansowane funkcje wtyczki MetaTrader Supreme Edition, takie jak Trade Analysis, mogą pomóc Ci w analizie historycznych transakcji za pomocą szeregu obszernych danych.

Naucz się handlu bez podejmowania ryzyka korzystając z rachunku demonstracyjnego Admirals

Otwórz rachunek demo

Szersze spojrzenie

Rynki Forex i CFD oferują wiele możliwości osiągania zysków zarówno poprzez zakładanie pozycji długich, jak i krótkich. Pamiętaj jednak, że mogą one również przynieść duże straty, jeśli nie będziesz przestrzegał skutecznego zarządzania ryzykiem handlowym.

Zidentyfikowanie swoich słabości i właściwe panowanie nad nimi może pomóc w ograniczeniu strat. Nawet jeśli uzyskujesz zyski 9 na 10 razy, jedna strata może wystarczyć, aby natychmiast wymazać pozytywne efekty wcześniejszej pracy.

Wiemy, że psychologiczne czynniki, szczególnie po początkowych niepowodzeniach mogą być przygnębiające. Jednak ważne jest, żebyś zrozumiał, że strata jest nieodłączną częścią handlu. Przed dokonaniem pierwszej w życiu transakcji musisz wiedzieć:

 • Straty są nieuniknione
 • Jak radzić sobie ze stratami nawet przed ich wystąpieniem

Artykuł ten służył głównie omówieniu kwestii zarządzania ryzykiem, oferując wyjaśnienia i przydatne wskazówki, mogące pomóc podczas handlu na rynku Forex i CFD. Jednakże Admirals nie zapewnia usługi doradztwa inwestycyjnego, w związku z czym prosimy:

 • Stosować poniższe informacje w celu poprawy własnej strategii zarządzania ryzykiem
 • mieć na uwadze, że informacje te pomogą tylko ograniczyć ryzyko - nie są gwarancją ochrony środków.

Opracowanie odpowiednich strategii zarządzania ryzykiem handlowym i konsekwentne ich stosowanie może znacznie poprawić stosunek zysków do strat podczas tradingu.

Zarządzanie ryzykiem na rynku Forex & CFD
Zidentyfikuj ryzyka

Zidentyfikuj możliwe ryzyka wynikające z handlu lewarowanymi instrumentami.

Wybierz metodę

Opracuj strategie zarządzania ryzykiem, które pasują do Twojego stylu.

Kontroluj na bieżąco

Stale kontroluj podjęte decyzje i otwarte pozycje.

Zastosuj natychmiast

Zastosuj strategie, które opracowałeś podczas swojego handlu na rynkach.