Riskijuhtimine kauplemisel valuutade ja CFD-dega

Tutvu parimate riskijuhtimise põhimõtetega, mida kasutatakse edukaks kauplemiseks valuutade ja CFD-dega.

Valuutade ja hinnavahelepingutega (CFD-dega) kauplemisel kasutatakse krediidiõlga ehk võimendust, mis võib põhjustada nii märkimisväärseid kasumeid kui ka kahjumeid. Mida suurem on eeldatav kasum, seda suurem on risk. Enne valuutade ja hinnavahelepingutega kauplemist palume teadvustada endale võimendusega kauplemisel kaasnevaid riske.

Forex turul kauplemisega kaasneb palju riske, kuid samuti on olemas mitmeid võimalusi nende maandamiseks. Järgnevas artiklis vaatame lähemalt, kuidas peamiste riskijuhtimise põhimõtetega piirata kahjumeid Forex turul. Pidage meeles, et meie eesmärk on jagada teadmisi, mitte investeerimisalaseid soovitusi.

Enne reaalsel turul kauplemise alustamist valuutade ja CFD-dega, tasuks kõigepealt:
 • lugeda läbi käesolev juhend ning õppida selgeks peamised riskijuhtimise põhimõtted;
 • Ava tasuta demokonto ning proovi kauplemist riskivabalt.
 • Tutvuge KKK-ga, enne kui alustate kauplemist reaalsel turul.

Mida tähendab riskijuhtimine?


Peamised riskid kauplemisel

Kasumi teenimise võimalused on alati võrdeliselt seotud riskiga. Riskijuhtimist Forex turul võib võtta kui portfelli, milles sisalduvad erinevad instrumendid, mis aitavad teenida võimalikult väikese riskiga võimalikult suurt tulu.

Riskijuhtimine Forex turul põhineb neljal olulisel põhimõttel, sealhulgas:

 • riskide tuvastamine
 • riskide analüüsimine ja hindamine
 • lahenduste leidmine riskide maandamiseks
 • meetodite järjekindel rakendamine ja haldamine.

Turu analüüsimine on nii alustavatele kui ka kogenud kauplejatele keskse tähtsusega. Jah, õige turupositsioon on oluline, kuid kogenud kauplejad peavad riskijuhtimist vähemalt võrdselt oluliseks.

Võimenduse mõju

Üks peamisi põhjuseid valuutade ja CFD-dega kauplemiseks on pakutav võimendus. Miks? Sest võimendus võimaldab kaubelda väiksema summaga, kui on tegelik tehinguväärtus - väiksema rahasummaga on potentsiaalselt võimalik teenida suuremat tulu. Oluline on meeles pidada, et kui turuliikumine toimub ebasoodsas suunas, on ka kaotused sellevõrra suuremad.

Admirals UK pakub valuutadega kauplemiseks võimendust tavaklientidele 1:30 ja professionaalsetele klientidele 1:500. Näiteks, kauplemiskonto võimendus 1:100-le tähendab seda, et 10 000 USD suuruse tehingu avamiseks peab kontol olema tagatiseks vähemalt 100 USD-d.

Mida suurem on tehingumaht, seda suurem on tehingu kasum/kahjum. Kui avasite liiga suure tehingu, võib kahjum tekkida juba pelgalt sellest, et nn võimendasite ennast üle. Väiksemate tehingumahtudega kauplemine aitab vältida küll ülemäärast riski, kuid samas piirab ka potentsiaalset tulu. Seega tuleb tehingumahtude määramisel alati jälgida kontole valitud võimendust.

Õpi kauplema riskivabalt Admiralsi demokontol

Õpi kauplema riskivabalt Admiralsi demokontol

Ebatäpne turuanalüüs

Valuutade ja CFD-dega kauplemisel toimub hinnaliikumine pidevalt ning iga avatud tehing kajastub kontol alguses negatiivsena tänu instrumendi kursivahele (ostupakkumishinna ja müügipakkumishinna vahe). Arvestada tuleb sellega, et alati ei pruugi õnnestuda turuliikumisi õigesti prognoosida ning vastu tuleb võtta kahjumeid. Sellises olukorras aitab kahjumi piiramisele kaasa Stop-Loss tehingukorralduse seadistamine tasemele, kust tehingu sulgemisel tekkiv kahjum on meile aktsepteeritav. Küll aga tasub meeles pidada, et kui Stop-Loss sisestada tehingule liiga lähedale, võib väiksemgi turuliikumine kaasa tuua tehingu sulgemise.

Pidage meeles - kõiki tehinguid ei ole võimalik kasumiga sulgeda.

Turu kiired liikumised

Turgu mõjutavad pidevalt erinevad uudised, arvamused, trendid ja poliitilised otsused. Toome välja 2 näidet:

 • keskpankade intressimäärade otsused toovad väga lühikese aja jooksul kaasa märkimisväärseid hinnahüppeid
 • professionaalne turuosaline mõjutab tahtlikult suurte kogustega konkreetse turu liikumisi.

Isegi kui jälgida turgu pidevalt, ei ole juba puht inimlikult võimalik ette näha igat järgnevat hinnamuutust. Seetõttu on soovitatav kasutada automaatseid tehingusulgemise süsteeme nagu Stop-Loss, mis sulgeb tehingu kaupleja eest automaatselt. Tasub meeles pidada, et Stop-Lossi abil ei ole võimalik vältida kahjumeid, küll aga aitab see piirata kahjumi suurust ning seeläbi riske vähendada.

Turu gap`id

Kui kahe järjestikuse noteeringu vahe on märkimisväärne ehk hind liigub hüppeliselt, kutsutakse seda gap`iks. Gap`id tekivad turul tavaliselt siis, kui turg on suletud, ilmnevad ootamatud uudised ning turu avanemine toimub märkimisväärselt erinevalt hinnatasemelt. Küll aga võib hinnahüppeid tekkida ka ootamatute makromajanduslike uudiste ajal ning sellises olukorras ei ole võimalik vahepealsete hindadega tehinguid sulgeda ja tehing sulgub hinnahüppele järgneval esimesel võimalikul hinnal (isegi siis, kui vahepealsele hinnale oli sisestatud Stop-Loss). Näidet illustreerib järgnev EURUSD graafik, kust on näha, et:

 • 2015 aasta juulis tekkis nädalavahetusel hinnaliikumises märkimisväärne gap, ning
 • gapi vahemikus ei eksisteeri hindasid, millega oleks võimalik Stop-Loss tehingukorraldus täita ning tehing sulgeda.
Turu gap`id

Forex terminites võib graafikul kajastuvat gap`i võtta kui hindade negatiivset libisemist (negative slippage). Loomulikult võib samasugune hinnahüpe toimuda ka tehingule soosivas suunas ning sellega kaasa tuua positiivse hindade libisemise. Sellisel juhul oleks tehingu kasum suurem kui algselt Take-Profit tehingukorraldusega planeeritud.

Riskijuhtimise võimalused


Stop-Loss - tunne enda piire

Volatiilsetel aegedel võivad hinnaliikumised toimuda väga kiiresti. Oskuslikult paigutatud Stop-Loss tehingukorraldus reageerib hinnamuutusele märksa kiiremini, kui kaupleja ise ning seetõttu on Stop-Loss üheks oluliseimaks riskijuhtimise tööriistaks Forex turul. Trade.MT4 kontol saab sisestada Stop-Loss tehingukorralduse koheselt tehingu avamisel või määrata Stop-Lossi hiljem kõikidele avatud tehingutele. MT4 lisarakendus Supreme sisaldab lisaks ka Mini terminali, mis pakub täiendavaid võimalusi Stop-Losside seadistamiseks.

Selle üle, kuhu tuleks täpselt Stop-Loss paigutada, on arutletud loendamatul hulgal artiklites ja analüüsides, kuid nn "kuldset reeglit" selle jaoks ei ole. Tehingule Stop-Lossi lisamisel tuleb eelnevalt leida vastused mitmetele küsimustele:

 • Kui kaua on tehing eeldatavalt avatud? (Mida kauem on tehing avatud, seda suuremat volatiilsust võib oodata)
 • Millisel hinnal soovite tehingu kasumiga sulgeda ning kaua selleni jõudmiseks kulub?
 • Milline on kauplemiskonto jääk ning hetkeväärtus?
 • Kas hetkel on avatud tehinguid?
 • Kas tehingumaht on kooskõlas kauplemiskonto jäägi, konto seisu, ajaperioodi ning hetke turusituatsiooniga?
 • Milline on üldine turu sentiment? (volatiilsus, närvilisus, eesolevad uudised ja muud välised faktorid)
 • Kui kaua on jäänud turu sulgemiseni? (näiteks kas on tulemas nädalavahetus või kesköine paus kauplemises)

Kuna Stop-Lossi seadistamisel puudub kuldne reegel, soovitame Stop-Lossi kasutamist harjutada riskivabal demokontol. Soovitame testida erinevaid Stop-Loss kaugusi ning tehingustsenaariume. Kui Teil on avatud reaalne konto ning kasutate MetaTrader 4 Supreme lisarakenduse Trade terminali, on hea võimalus Stop-Lossi sisestamisel näha ka indikatiivset rahalist kaotust kauplemistkonto valuutas.

Teostage demokontol näidistehinguid kasutades erinevaid Stop-Loss kauguseid ning tehingusituatsioone. Kauplemist tasub õppida riskivabalt.

Teostage demokontol näidistehinguid kasutades erinevaid Stop-Loss kauguseid ning tehingusituatsioone. Kauplemist tasub õppida riskivabalt.

Tehingumaht

Isegi kõige paremad kauplejad maailmas ei teeni iga tehinguga kasumit. Üldiselt võib tulemustega olla väga rahul juba siis, kui 10st tehingust osutuvad kasumlikuks 5-8. Üheks oluliseimaks kasumit mõjutavaks teguriks on tehingumaht, mis tuleb valida arvestades seda, et kapitali jätkukst ka ootamatuteks turuliikumisteks.

Võimenduse valimine

On teadatuntud tõde, et liiga suure võimenduse kasutamine (ülevõimendamine) kasvatab riske ning mõned negatiivsed tehingud võivad hävitada kogu kauplemistegevuse tulemuse. Admiralsis on võimalik:

 • valida valuutadega kauplemiseks sobiv võimendus, mis tavaklientide puhul on kuni 1:30 ja professinaalsetel klientidel kuni 1:500
 • kasutada Kaupleja Kalkulaatorit kas MT4 Supreme lisarakenduses või koduleheküljel ning arvutada välja erinevaid tehingustsenaariume, millest on abi õige kauplemismahu valimisel reaalsetes tehingutes.
Välised mõjurid

Riskijuhtimise strateegiate rakendamisel ei tohiks unustada arvestamist väliste faktoritega. Kauplemistulemusi võivad mõjutada mitmed välised faktorid, nagu:

 • elektrikatkestused ja/või internetiühenduse kadumine
 • hõivatus töökohustustega või muuda tegemistega.

Proovige Kaupleja Kalkulaatorit ning arvutage läbi erinevaid tehingusituatsioone.

Lisateenused


Võib-olla juba teadsite, et Admirals pakub kõrgekvaliteetset finantsteenust juba mitmeid aastaid, kuid kas teadsite, et saadaval on ka tasuta lisateenused ning täiendav kaitse kauplejatele?

Tasuta SMS-teavitusteenus

Informatsioon on Forex turul kuningas. Reaalse kauplemiskonto omanikel on võimalus liituda tasuta SMS-teavitusteenusega Kaupleja Kabinetis, et oluline informatsioon sisse- ja väljamaksete või tagatise taseme vähenemise kohta jõuaks võimalikult kiiresti kauplejani.

Süsteem saadab automaatselt SMS tekstisõnumi, kui kauplemiskonto tagatise tase langeb 130%-ni, mis jätab veel aega ja võimalusi reageerimiseks:

 • sulgedes mõne tehingu täielikult/osaliselt
 • teostades kontole täiendava sissemakse
 • võttes kasutusele mõne muu abivahendi.
Minimaalse tagatistaseme hoiatus

Minimaalse tagatistaseme hoiatus on automaatselt saadetav teavitus, kui teie kontol olevad omavahendid on jõudnud kriitilise tasemeni. Teavituse eesmärk on aidata teil teha õigeaegseid otsuseid tehingute sulgemise kohta.

Teie kontojääk MetaTrader 4 või MetaTrader 5 platvormidel muutub punaseks, kui teie konto tagatistase jõuab 100%-ni.

Stop out

Stop Out ehk tehingute sundlikvideerimine on automaatne toiming, mis aitab teid kaitsta suuremate kaotuste eest avatud turgudel:

 • pidevalt jälgides ja uuendades konto tagatise taset reaalajas
 • sulgedes avatud positsioone kontodel Trade.MT4, Zero.MT4, Trade.MT5 või Zero.MT5, kui tagatistase tavakliendi puhul jõuab 50%-ni ja professionaalse kliendi puhul 30%-ni.

Stop Out ei kaitse libisemise eest, kuna see ei ole kohene ja vaid käivitab positsioonide sulgemise lähima kättesaadava hinnaga. Hind, millega sundlikvideerimine toimus, võib erineda hinnast, mis sundlikvideerimise käivitas.

Stop Out aktiveerumisel suletakse lepinguid (või tehinguid) ükshaaval, alustades kõige suuremas kahjumis olevast tehingust. Kui tehing on suletud, arvutatakse teie konto tagatistase ümber ülejäänud avatud tehingute põhjal. Kui teie konto jõuab taas Stop Out tasemeni, suletakse järgmine kõige suuremas kahjumis olev tehing.

Riskide juhtimine erakorralises turusituatsioonis

15. jaanuaril 2015 otsustas Šveitsi Keskpank lõpetada EURCHF miinimumkursi tagamise, mistõttu tekkis turul erakorraline situatsioon - CHF valuutapaarides kadus likviidsus tuues kaasa enneolematu hinnahüppe, mis põhjustas Stop-Loss tehingukorralduste täitmise märkimisväärselt madalamate hindadega. Selle tulemusena tuli paljudel kauplejatel vastu võtta märkimisväärseid kahjumeid ning suurel osal muutus ka kontojääk negatiivseks.

Sellised ekstreemseid turuolukordi kutsutakse Musta Luige sündmusteks. Admirals pakub kõikvõimalikku informatsiooni, et valmistada kauplejaid ette edukaks riskijuhtimiseks Forex turul, kuid sellisteks sündmusteks nagu Must Luik ei ole võimalik valmistuda! Šveitsi Keskpanga näite puhul sai selgeks 2 asja:

 • ennustamatud sündmused võivad kaasa tuua dramaatilisi tagajärgi, ning
 • isegi keskpangad võivad muuta oma meeli.

Musta Luige sündmusteks ei ole kuidagi võimalik valmistuda või arvutustega seda riski maandada. Sellises olukorras tuleb lähtude põhitõest - valuutade ja CFD-dega kauplemisel ei tohiks kunagi riskida rahaga, mille kaotust te ei saa endale lubada.

CySEC Küprosel

Admiral Markets Cyprus Ltd-le on andnud loa ja seda reguleerib Küprose Väärtpaberite- ja Börsikomisjon (CySEC) ehk Küprosel investeerimisteenuseid pakkuvate ettevõtete järelevalveorgan litsentsi numbriga 201/13. Palun klõpsake siia, et näha meie litsentsi täielikku sisu, sealhulgas investeerimis- ja lisateenuseid, mida Admiral Markets Cyprus Ltd on volitatud osutama, samuti finantsinstrumente, millega on lubatud tegeleda. Admiral Markets Cyprus Ltd on Admiral Markets AS-i (Eesti) sõsarettevõte, kes tegutseb meie White Label teenusepakkujana.

Eelnevate tulemuste analüüs aitab mõista riske tulevikus

Üks oluline osa riskijuhtimisest valuutaturgudel on see, et tuleb õppida oma mineviku vigadest. Seega tasub võtta rahulikult aega, et analüüsida enda eelnevat kauplemisajalugu ning pidada kauplemispäevikut.

Tehinguajaloo analüüs annab hea võimaluse õppida varasemalt tehtud vigadest ning isiklikest nõrkustest. Näiteks on võimalik saada teada, et:

 • olete tegelikult vilunud uudistekaupleja või olete kasulikult rakendanud mõnda riskijuhtimise strateegiat, mida tasuks edasi uurida
 • suuremad kahjumid on tulnud spetsiifilise instrumendi valest kasutusest või olete tuvastanud uusi riskijuhtimise strateegiaga kaasnevaid riske.

Õppimise võimalused on piiritud, kuid peamine põhimõte jääb samaks - mineviku vigade mõistmine aitab parandada tulevasi kauplemistulemusi. Enda tugevuste ja nõrkuste tundmine on edukaks kauplemiseks äärmiselt oluline.

MetaTrader 4 Supreme lisarakenduse Connect "Analyses section" pakub täiendavaid võimalusi üksiktehingute analüüsiks ning kompaktset ülevaadet soovitud perioodi kauplemistulemustest.

Õpi kauplema riskivabalt Admiralsi demokontol

Vaata suuremat pilti


Valuutade ja CFD-dega kaubeldes on võimalik teenida nii hinnatõusult kui ka -languselt. Oluline on meeles pidada, et kaotused võivad olla suured, kui ei järgita peamisi riskijuhtimise põhimõtteid. Isiklike nõrkuste teadvustamine ning nende kallal töötamine aitavad oluliselt piirata liigseid kaotusi. Isegi olukorras, kus 10-st tehingust 8 lõppesid edukalt, võib lihtsasti kogu teenitud kasumi kaotada vaid 1 tehinguga.

Esimesed kahjumlikud tehingud võivad alustavatele kauplejatele mõjuda ehmatavalt, kuid oluline on mõista, et kahjumid on üks osa kogemuste saamisest. Enne esimesi tehinguid reaalsel kontol tuleks mõista, et:

 • kahjumid on vältimatud
 • kuidas emotsionaalselt kaotustega toime tulla veel enne kui need tekivad.

See artikkel annab ülevaate riskijuhtimisest, pakkudes selgitusi koos kasulike nõuannetega, kuidas valuutade ja CFD-dega kauplemisel kaasnevate riskidega toime tulla. Küll aga ei anna Admirals investeermisalast nõu, seega palume:

 • kasutada antud informatsiooni isikliku riskijuhtimise raamistiku arendamiseks
 • pidada meeles, et informatsioon pakub ainult täiendavat abi riskide juhtimisel, mitte ei paku garantiid või ei kaota riske.

Ei tohiks unustada, et valuutade ja CFD-dega kauplemine ei seisne vaid riskide võtmises. Valida tuleb sobiv kauplemisstrateegia, selle kallal töötada ning seejärel võib oodata ka kauplemistulemuste paranemist.

Riskijuhtimine valuutade ja CFD-dega kauplemisel

Riskide tuvastamine

Tuvasta võimendusega kauplemisel kaasnevad riskid.

Vali sobiv meetod

Tööta välja riskijuhtimise strateegia, mis sobib kokku sinu kauplemiseelistustega.

Kontrolli meetmeid

Kontrolli pidevalt avatud positsioone ja meetmeid, mida oled kasutusele võtnud.

Pidev rakendamine

Tehingute juhtimisel tuleb valitud strateegiaid pidevalt rakendada.