Puls Rynku

Wysokie ceny ropy oraz inflacja wpływają na sentyment rynkowy


W miarę jak inwestorzy zbliżają się do ostatnich tygodni drugiego kwartału, na sentyment rynkowy mocno wpływają wysokie ceny ropy oraz inflacja.  

Inflacja w Wielkiej Brytanii zwiększyła się z 7 procent w marcu do 9 procent w kwietniu. Bank Anglii podniesie zatem prawdop

...

Więcej


Wzrost zmienności na rynkach – spadki na różnych klasach aktywów


W ciągu ostatnich kilku miesięcy na rynkach występuje sporo niepewności i wygląda na to, że nie zmieni się to dość prędko. Inwestorzy mogą zacząć poszukiwać okazji na spadających rynkach akcji i rynku Forex.

EURUSD 

Dolar jest ostatnio zdecydowanie mocniejszy od waluty eu

...

Więcej


W maju należy przygotować się na dalszą presję inflacyjną


Początek maja zapowiada kolejne kłopoty inflacyjne w USA, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, może to wpłynąć na wiele instrumentów handlowych i aktywów bazowych.  

Ceny ropy 

Presja inflacyjna na rynkach ropy naftowej może nieco osłabnąć ze względu na zmiany po stroni

...

Więcej


Inflacja, wzrost gospodarczy i banki centralne wpływają na sentyment w drugim kwartale


Wydaje się, że w kolejnym kwartale tego roku na sentyment inwestorów wpływać będzie głównie inflacja, obawy o wzrost gospodarczy oraz jastrzębie podejście banków centralnych na świecie.

Inflacja 

Na akcje, towary, dobra konsumpcyjne i sektor finansowy bezpośrednio lub poś

...

Więcej


Tygodniowa Analiza Rynku: Zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych


Wszystkie najważniejsze dane ekonomiczne z marca mamy już za sobą, przyszedł więc czas na odczyt zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (NFP), który pojawi się w piątek. Dolar amerykański charakteryzował się sporą zmiennością w ciągu ostatnich tygodni, ponieważ inwestorz

...

Więcej