Raport NFP oraz decyzje w sprawie stóp procentowych skupiają uwagę rynków

Marzec 06, 2023 12:42

W tygodniu obfitującym w ważne publikacje danych ekonomicznych, na pierwszy plan wysuwa się amerykański raport Nonfarm Payrolls oraz decyzje w sprawie stóp procentowych pochodzące z Banku Rezerwy Australii (RBA) oraz Banku Japonii (BoJ).

Decyzja RBA w sprawie stóp procentowych: kolejna podwyżka?

We wtorek 7 marca RBA ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych. Ekonomiści sugerują, że bank centralny Australii prawdopodobnie podniesie swoją główną stopę procentową po raz dziesiąty z rzędu. Analitycy ANZ, Commonwealth Bank i Westpac prognozują podwyżkę o 0,25%. RBA na lutowym posiedzeniu podniósł poziom stóp procentowych do 3,35%. 

Według raportu Agencji Reutera: „bank centralny Australii, zaskoczony możliwością utrzymywania się wysokiego poziomu inflacji, zrezygnował ze wstrzymania podwyżek stóp procentowych podczas lutowego posiedzenia i zasygnalizował, że więcej podwyżek stóp będzie potrzebnych w nadchodzących miesiącach”.

Poziom zatrudnienia w USA: czy czeka nas kolejna niespodzianka?

W piątek amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (BLS) ma opublikować dane o lutowych Nonfarm Payrolls. Część analityków prognozuje, że w lutym w amerykańskiej gospodarce przybyło 200 tys. miejsc pracy. NFP mają tendencję do zaskakiwania rynków i wywoływania zmienności.

Według styczniowego raportu BLS NFP w pierwszym miesiącu roku powstało 517 tysięcy nowych miejsc pracy – odczyt ten wywołał rajd na dolarze amerykańskim. Analitycy rynkowi prognozowali wzrost o 185 tys. Raport Morgana Stanley’a sugeruje, że jeśli lutowe NFP po raz kolejny osiągną poziom 500k, Rezerwa Federalna może być zmuszona do rozważenia podwyżki stóp o 50 punktów bazowych na kolejnym posiedzeniu polityki pieniężnej.

Decyzja Banku Kanady w sprawie stóp procentowych: przed nami kolejne zwyżki?

8 marca zbierze się rada zarządzająca Banku Kanady (BoC), która podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Decydenci BoC zasygnalizowali, że są gotowi wstrzymać podwyżki stóp w miarę, jeżeli zacieśnianie polityki monetarnej przynosi widoczne efekty w gospodarce kraju. W ubiegłym tygodniu Statistics Canada podał, że gospodarka kraju w czwartym kwartale 2022 roku w ogóle nie wzrosła w stosunku do poprzedniego kwartału, kończąc tym samym pięć kolejnych kwartałów wzrostu PKB.

Obecnie stopa benchmarkowa BoC wynosi 4,5%. Ekonomiści CIBC sugerują, że stopy procentowe pozostaną na poziomie 4,5% przez cały rok, zanim rozpocznie się proces ich obniżania w 2024 roku.

Decyzja Banku Japonii dotycząca poziomu stóp procentowych

10 marca odbędzie się posiedzenie zarządu BoJ, który ogłosi najnowszą decyzję dotyczącą stóp procentowych. Ekonomiści sugerują, że koszty pożyczek pozostaną bez zmian. Członek zarządu Banku Japonii (BOJ) Junko Nakagawa powiedziała dziennikarzom, że bank centralny musi na razie utrzymać ultra luźną politykę pieniężną, ponieważ gospodarka nie osiągnęła celu inflacyjnego na poziomie 2%.

Jednak ankieta Agencji Reutera wskazała, że około połowa japońskich firm uważa, że nowe kierownictwo BoJ powinno zrewidować politykę ujemnych stóp procentowych, a ponad jedna czwarta twierdzi, że cel inflacyjny powinien zostać zmieniony.

Wzrost PKB strefy euro w czwartym kwartale 2022 roku?

W środę Eurostat ujawni dane o wzroście PKB strefy euro w IV kwartale 2022 r. Prognozy wskazują na wzrost o 0,1% w ujęciu kwartalnym i 1,9% w ujęciu rocznym. Ekonomiści powtarzają, że łagodne warunki pogodowe mogły pomóc gospodarkom Europy we wzroście.

Komisja Europejska (KE) skorygowała w górę prognozę wzrostu gospodarczego dla strefy euro do 0,9% w 2023 r. z 0,3% poprzednio, prognozując na 2024 r. wzrost bez zmian na poziomie 1,5%.

Sprzedaż detaliczna w strefie euro w styczniu

Inwestorzy będą mieli okazję przeanalizować raport o sprzedaży detalicznej w strefie euro, który zostanie opublikowany w poniedziałek przez Eurostat. Analitycy rynkowi prognozowali w styczniu spadek o 0,3% w ujęciu miesięcznym i o 1,2% w ujęciu rocznym.

Sprzedaż detaliczna spadła w grudniu 2022 roku, pokazując słabość popytu konsumpcyjnego przy wysokiej inflacji. Według raportu Eurostatu, zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych (HICP) w strefie euro w ujęciu rocznym wyniósł w lutym 8,5% wobec styczniowego 8,6%.

Prognozowany wzrosty japońskiej gospodarki w IV kwartale 2022 r.

8 marca Japanese Cabinet Office opublikuje raport o PKB za IV kwartał 2022 roku. Ekonomiści sugerują, że PKB Japonii wzrosło o 0,2%, w ujęciu kwartalnym, w czwartym kwartale 2022 roku. Liczba ta może oznaczać pierwszy kwartalny wzrost od kwartału kwiecień-czerwiec 2022 r.

Ekonomiści z Moody's Analytics zauważyli: „Uważamy, że w Japonii wystąpi umiarkowany wzrost w 2023 roku, ponieważ popyt wewnętrzny poprawia się i jest wspierany przez usunięcie ograniczeń COVID-19, spadek inflacji i wznowienie podróży międzynarodowych. PKB pozostaje jednak daleki od szczytowych poziomów sprzed pandemii, a zagrożenia dla perspektyw są znaczne. Słabe otoczenie makroekonomiczne na świecie będzie również ciążyło eksportowi”.

Inflacja CPI w Chinach w lutym

9 marca inwestorzy będą mieli okazję przeanalizować chiński raport o inflacji CPI, który zostanie opublikowany przez Narodowe Biuro Statystyczne (NBS). Oczekuje się, że inflacja pozostała bez zmian na poziomie 2,1% w ujęciu rocznym, natomiast ekonomiści sugerują, że inflacja spowolniła do 0,3% w ujęciu miesięcznym.

Analitycy z Moody's Analytics stwierdzili w połowie lutego, że „ponowne otwarcie Chin nie rozwiąże wszystkich problemów. Chociaż rok 2023 wygląda o wiele bardziej obiecująco niż to, czego się wcześniej spodziewaliśmy, wciąż czeka nas kręta droga; potrzeba czasu, aby gospodarstwa domowe naprawdę otrząsnęły się z pandemii Covid-19”.

Czy wzrost PKB w Wielkiej Brytanii nabiera tempa?  

Office for National Statistics (ONS) ma opublikować w styczniu dane dotyczące wzrostu PKB Wielkiej Brytanii. Ekonomiści sugerują, że gospodarka rozszerzyła się o 0,1% w ujęciu miesięcznym.

Główny ekonomista BoE Huw Pill powiedział dziennikarzom, że brytyjska gospodarka wykazuje nieco większe oznaki ożywienia niż przewidywano, a wzrost płac okazuje się szybszy od prognozy banku centralnego.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.