Licencje i Regulacje

Financial Conduct Authority

Admiral Markets UK Ltd jest podmiotem uprawnionym i nadzorowanym przez Financial Conduct Authority (FCA), FRN: 595450, i jest upoważniony do przechowywania Środków Pieniężnych Klientów zgodnie z zasadami CASS FCA. Admiral Markets UK Ltd jest siostrzaną firmą naszego dostawcy White Label Admiral Markets AS (Estonia). Admiral Markets AS jest podmiotem uprawnionym i nadzorowanym przez Estoński Nadzór Finansowy do działalności inwestycyjnej i brokerskiej, jak również przechowywania środków Klientów w Unii Europejskiej, tym samym ich zasady są zgodne z Europejskimi dyrektywami dotyczącymi usług finansowych, w tym MiFID (Markets in Financial Instruments Directive).

MiFID

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Europejską oraz weszła w życie 1. listopada 2007 roku. Ma ona za zadanie regulować rynki instrumentów finansowych pod kątem świadczenia usług inwestycyjnych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do którego zaliczamy 28 krajów członkowskich UE oraz Islandię, Lichtenstein i Norwegię.

Głównym zadaniem MiFID jest ujednolicenie regulacji rynków finansowych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), co ma przyczynić się do podniesienia wydajności, zapewnienia przejrzystości finansowej, podniesienia konkurencyjności i zapewnienia ochrony konsumenta korzystającego z usług finansowych. Dzięki MiFID, firma inwestycyjna może świadczyć swoje usługi na terytorium innych krajów, na terenie których ta dyrektywa obowiązuje. Licencjonowana firma inwestycyjna spełnia wszystkie wymagania potrzebne do działania na terenie UE i EOG, przez co może świadczyć swoje usługi poza krajem, w którym została zarejestrowana.

Bezpieczeństwo Środków

Zapewniamy naszym Klientom najlepszą z możliwych ochronę inwestycji i bezpieczeństwo powierzonych środków.

Bezpieczeństwo Środków