Bezpieczeństwo Finansowe

Podczas inwestowania z Admirals, masz dostęp do naszych solidnych zasad bezpieczeństwa finansowego oraz politykę ochrony Klienta.

Oddzielenie Środków Klientów

Zgodnie z zasadami CySEC, wszystkie środki klienta są przechowywane oddzielone od aktywów własnych firmy w instytucji regulowanej w UE. Gwarantuje to dostępność środków klientów w dowolnym momencie oraz to, że nie mogą być przez nas wykorzystane do jakichkolwiek celów. Ustalenia te są sprawdzone i zweryfikowane przez naszych regulatorów.

Fundusz Kompensacyjny dla Inwestorów (ICF)

Celem ICF jest zabezpieczenie roszczeń klientów objętych ochroną wobec członków ICF poprzez wypłatę odszkodowania, jeżeli spełnione są niezbędne warunki wstępne. Fundusz Kompensacyjny dla Inwestorów (ICF) wypłaca rekompensatę w wysokości do 20.000,00 EUR klientowi objętemu ochronie. Przeczytaj pełną treść Polityki Kompensacyjnej dla Inwestorów.

Ochrona przed Ujemnym Saldem

Rekompensujemy deficyt na rachunku dla Klientów Profesjonalnych zgodnie z naszą Polityką Ochrony przed Ujemnym Saldem, pokrywając do 50.000 EUR na klienta. Nasi Klienci Detaliczni mają pełną i bezwarunkową ochronę przed deficytami na rachunkach i są objęci ochroną dla każdego z posiadanych rachunków bez ograniczeń maksymalnej wypłaty.

Uczciwe Traktowanie Klientów

W Admirals, Twoje interesy są zawsze na pierwszym miejscu. W pełni spełniamy wymagania CySEC, aby działać uczciwie, sprawiedliwie i profesjonalnie oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami naszych klientów, dla których świadczymy usługi inwestycyjne lub pomocnicze usługi inwestycyjne.

Dbamy również o to, aby nasz zespół był zawsze na bieżąco z wszelkimi nowymi rozwiązaniami, które mogą mieć wpływ na jakość usług, które dostarczamy naszym klientom.

Fundusz gwarancyjny na Cyprze do 100.000 EUR

Dnia 1 marca 2021 roku uruchomiono polisę ubezpieczeniową chroniącą środki pieniężne klientów Admirals Europe Ltd*. Od teraz Twoje fundusze posiadają znacznie wyższy poziom ochrony finansowej, aż do kwoty 100.000 EUR!

Świadczenia ubezpieczeniowe automatycznie obejmują klientów Admirals Europe Ltd, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań oraz bez dodatkowych opłat i kosztów.

Nowe ubezpieczenie jest częścią naszej pełnej oferty bezpieczeństwa środków, wraz z oddzielonymi rachunkami pieniężnymi Klientów w największych bankach na świecie (nie uwzględniając banków cypryjskich), ogólnoeuropejską ochroną przed ujemnym saldem konta dla Klientów Detalicznych (zgodnie z regulacjami dotyczącymi kontraktów CFD w UE) oraz naszą dodatkową Polityką Ochrony przed Ujemnym Saldem na rachunku odnoszącą się do ryzyka związanego z handlem kontraktami CFD, która ma zastosowanie dla Klientów Profesjonalnych.

Co jest objęte ubezpieczeniem:

 • Wyłącznie kwalifikujące się papiery wartościowe i środki pieniężne klientów Admirals Europe Ltd w przypadku niewypłacalności.

Co nie jest objęte ubezpieczeniem

 • Wyniki inwestycyjne/tradingowe NIE są objęte ubezpieczeniem. Produkty lewarowane są wysoce spekulacyjne i niosą ze sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty pieniędzy. Handluj odpowiedzialnie!

Dodaliśmy Certyfikat Ubezpieczeniowy tutaj.

Jest to jeszcze jeden sposób, w jaki Admirals Europe Ltd dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Twoich środków. Standardowa ochrona klienta za pośrednictwem ICF (Investor Compensation Fund) jest ograniczona do kwoty 20 000 EUR dla klienta objętego ubezpieczeniem, ale Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, dlatego chcemy Ci zapewnić najlepszą możliwą ochronę.

Ponad 99% wszystkich naszych klientów będzie objętych polisą ubezpieczeniową. Jednak niektórzy klienci nie zostaną objęci ubezpieczeniem. Do tej grupy możemy zaliczyć:

 • Spółkę posiadającą osobowość prawną inną niż mała firma (w tym kontekście „mała firma” oznacza spółkę jednoosobową, osobę prawną, stowarzyszenie nieposiadające osobowości prawnej lub stowarzyszenie wzajemne, których roczny obrót jest mniejszy niż 1 mln USD).
 • Spółkę osobową (inną niż wymienione powyżej).
 • Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (inne niż wyszczególnione powyżej).
 • Zagraniczną instytucję świadczącą usługi finansowe.
 • Program zbiorowego inwestowania lub kogokolwiek, kto jest operatorem lub powiernikiem takiego programu.
 • Instytucję emerytalną lub fundusz emerytalny.
 • Ponadnarodową instytucję, rząd lub centralny organ administracyjny.
 • Władze prowincjonalne, regionalne, lokalne lub gminne.
 • Osobę, która w opinii ubezpieczycieli jest odpowiedzialna za, lub przyczyni się do niewypłacalności Admirals Europe Ltd.
 • Osobę, której roszczenia wynikają z transakcji, w związku z którymi została skazana za przestępstwo prania brudnych pieniędzy.