Bezpieczeństwo Finansowe

Oddzielenie środków Klientów

Zgodnie z zasadami FCA, wszystkie środki Klienta są przechowywane oddzielnie od aktywów własnych Admiral Markets w instytucji kredytowej regulowanej przez EOG.Gwarantuje to, że środki pieniężne Klientów są identyfikowalne i dostępne przez cały czas a także, że nie mogą być wykorzystywane przez Admiral Markets do żadnych celów. Ponadto, zgodnie z brytyjskim prawem upadłościowym, środki pieniężne Klientów są chronione i tym samym niedostępne dla ogółu wierzycieli firmy w przypadku jej upadłości.

Admiral Markets dokonuje codziennych uzgodnień środków pieniężnych klientów zgodnie z wymogami FCA. Proces ten zapewnia, że środki przechowywane na oddzielnych rachunkach bankowych zawsze dokładnie odzwierciedlają aktywa Klienta.Pełna wartość rachunku transakcyjnego Klienta jest traktowana jako środki pieniężne Klienta. Admiral Markets regulowany jest przez FCA i zobowiązany jest do comiesięcznego składania regulatorowi indywidualnych deklaracji zwrotu środków pieniężnych Klienta (CMAR).

Kontrole i procesy finansowe klientów Admiral Markets są corocznie kontrolowane przez naszych audytorów, którzy składają raporty do FCA.

Jeżeli bank, który jest używany do przechowywania oddzielonych środków Klienta, przechodzi w stan likwidacji, wszelkie straty będą dzielone na Klientów, proporcjonalnie do ich udziału w całkowitej kwocie środków przechowywanych przez upadający bank. Wszelkie środki utracone w wyniku owej likwidacji banku regulowanego przez Prudential Regulation Authority (PRA) zostałyby pokryte przez FSCS do limitu w wysokości 85 000£ na Klienta (https://www.fscs.org.uk/). Wszelkie środki utracone w wyniku likwidacji banku europejskiego mogą być objęte gwarancją do wysokości 100 000 EUR na Klienta, w ramach systemu gwarancji depozytów: System Gwarancji Depozytu

System Rekompensat Usług Finansowych (FSCS)

FSCS istnieje w celu ochrony klientów firm świadczących usługi finansowe, w razie ich upadłości. FSCS może wypłacić odszkodowanie w wysokości do 85.000 funtów, jeśli firma zaprzestanie handlu z deficytem w oddzielnych środkach klientów. FSCS może również wypłacić odszkodowanie do £85,000, jeśli bank regulowany przez PRA, który jest używany do przechowywania oddzielonych środków klientów, przechodzi w stan likwidacji.

Systemy Gwarancji Depozytów

Systemy gwarancji depozytów (DGS) zwracają deponentom środki pieniężne do określonego pułapu, których bank upadł.Zgodnie z przepisami UE systemy gwarancji depozytów chronią oszczędności deponentów do gwarantowanej wysokości do 100 000 EUR.

W Europie są one zorganizowane na poziomie krajowym, chociaż minimalne standardy zostały uzgodnione na szczeblu UE.Zgodnie z przepisami UE za pośrednictwem takich systemów gwarantowane jest 100 000 EUR na deponenta.W niektórych państwach członkowskich istnieje kilka systemów zorganizowanych przez różne grupy bankowe, takie jak kasy oszczędnościowe, banki spółdzielcze, banki sektora publicznego lub banki prywatne.