Używamy cookies, aby jak najlepiej dostosować witrynę do Twoich potrzeb. Kontynuowanie przeglądania tej strony, oznacza zgodę na używanie plików cookies. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Więcej Akceptuję
81% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. expand_more

Wpłaty & Wypłaty

Poniżej znajdziesz tabelę z możliwymi sposobami wpłaty i wypłaty środków z Twojego rachunku transakcyjnego w Admiral Markets UK Ltd.

Prosimy mieć na uwadze, że poniższe dane nawiązują do Warunków Realizacji Płatności i Tabeli Opłat.

Uwaga: Nie akceptujemy wpłat gotówkowych z banków.

Wpłaty Akceptowane waluty Prowizje i opłaty Minimalna kwota Maksymalna kwota 5 Czas przetwarzania Wpłata
Przelew bankowy
Zależy od kraju zamieszkania, w tym
EUR / USD / AUD / BGN / CHF / CZK / GBP / HRK / HUF / NOK / PLN / RON / RUB / SEK
Bezpłatnie brak minimum brak maksimum Do 3 dni roboczych Wpłata
Klarna  1
Klarna
EUR / GBP Bezpłatnie 50 EUR / GBP 10 000 EUR / 5 000 GBP Natychmiastowo Wpłata
Visa i MasterCard
EUR / USD / GBP / CHF / PLN / HUF / BGN / CZK / HRK / NOK / RON / SEK / PLN / SGD Bezpłatnie 50 EUR / USD / GBP / CHF / 200 PLN /
15 000 HUF / 100 BGN / 1 250 CZK / 370 HRK / 450 NOK / 240 RON / 500 SEK / 75 AUD / 80 SGD
5 000 EUR / USD / GBP / CHF / 20 000 PLN /
1 500 000 HUF / 10 000 BGN / 125 000 CZK / 37 000 HRK / 45 000 NOK / 24 000 RON / 50 000 SEK / 7 500 AUD / 8 000 SGD
Natychmiastowo Wpłata
PayPal  7
PayPal
EUR / USD / GBP / CHF / PLN / HUF / CZK / SEK / AUD / SGD Bezpłatnie 50 EUR / USD / GBP / CHF / 200 PLN / 15 000 HUF / 1 250 CZK / 500 SEK / 75 AUD / 80 SGD 5 000 EUR / USD / GBP / CHF / 20 000 PLN / 1 500 000 HUF / 125 000 CZK/ 50 000 SEK / 7 500 AUD / 8 000 SGD Natychmiastowo Wpłata
Skrill  2
EUR / GBP / USD / CHF / PLN / CZK / HUF / BGN / RON / HRK 0.9%, minimum 1 EUR / GBP / USD / CHF / PLN / CZK / HUF / BGN / RON / HRK 50 EUR / GBP / USD / CHF / 200 PLN / 1 250 CZK / 15 000 HUF / 100 BGN / 240 RON / 370 HRK 10 000 EUR / GBP / USD / CHF / 40 000 PLN / 250 000 CZK /
3 000 000 HUF / 20 000 BGN / 48 000 RON / 74 000 HRK
Natychmiastowo Wpłata
Neteller
EUR / GBP 0,9%, minimum 1 EUR/ GBP 50 EUR/ GBP 10 000 EUR / GBP Natychmiastowo Wpłata
SafetyPay
USD / CLP Bezpłatnie 50 USD / 45 000 CLP 5 000 USD / 4 500 000 CLP Do 1 dni roboczych Wpłata
Przelewy24  3
PLN Bezpłatnie 50 PLN 30 000 PLN Do 1 dni roboczych Wpłata
iBank&BankLink 4 EUR Bezpłatnie 10 EUR 5 000 EUR Natychmiastowo Wpłata


Opłaty związane z handlem
Prowizje Stawki prowizji i wartości minimalnej prowizji można znaleźć w sekcji Specyfikacja Instrumentów


Transfer wewnętrzny
Pomiędzy poszczególnymi rachunkami handlowymi klientów:
Rachunki prowadzone w tej samej walucie Bezpłatnie
Rachunki prowadzone w różnych walutach 1% kwoty transferu
Pomiędzy poszczególnymi portfelami klientów, portfelem i rachunkiem handlowym:
Portfele, portfel i rachunek w tej samej walucie bazowej Bezpłatnie
Portfele, portfel i rachunek z różnymi walutami bazowymi 5 10 bezpłatnych transferów, następnie 1% od kwoty (min. 1 EUR)


Dodatkowe opłaty
Otwarcie rachunku rzeczywistego lub demonstracyjny Bezpłatnie
Opłata za brak aktywności (obowiązuje od 01.09.2017) 6 10 EUR (miesięcznie)

1  dostępne w Polsce, Niemczech, Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Slowacji, Republice Czeskiej, we Włoszech, na Węgrzech

2  Z Trustly można skorzystać za pomocą Skrill

3  dostępne w Polsce

4  dostępne: Estonia, Łotwa, Litwa

5  limit na 24 godziny na Klienta

6  Opłata za brak aktywności - kwota obciążająca rachunek handlowy, na którym nie zrealizowano żadnych transakcji w ciągu ostatnich 24 miesięcy i który nie jest wykorzystywany do utrzymywania otwartych pozycji. Opłata jest naliczana tylko wtedy, gdy saldo rachunku jest większe niż zero.

7  dostępny dla EEA


Warunki Realizacji Płatności Admiral Markets UK Ltd

Valid as of 19.01.2018

Poniższe warunki (dalej „Warunki“) znajdują zastosowanie do wszystkich operacji transferu środków realizowanych przez klientów Admiral Markets UK Ltd w celu zasilenia rachunku transakcyjnego lub wypłaty środków z rachunku transakcyjnego (dalej “Płatność”) prowadzonego przez Admiral Markets UK Ltd.

Składając dyspozycję realizacji Płatności w Admiral Markets UK Ltd, klient potwierdza, iż przeczytał, zrozumiał oraz zaakceptował obowiązujące Warunki i specyficzne warunki wybranej w Gabinecie Inwestora metody płatności. W odniesieniu do kwestii nieopisanych w poniższych Warunkach zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Umowy Admiral Markets UK Ltd.

1. Płatności

1.1 Admiral Markets UK Ltd zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia złożonej przez klienta dyspozycji realizacji Płatności według własnego uznania w dowolnym momencie.

1.2 Przelewy zasilające rachunek klienta księgowane są w ciągu jednego dnia roboczego w godzinach 09: 00-17: 00 GMT, pod warunkiem, że przelane środki znajdują się na rachunku bankowym Admiral Markets UK Ltd.

1.3 Admiral Markets UK Ltd realizuje wypłaty środków z rachunku tego samego dnia roboczego, pod warunkiem, iż polecenie wypłaty środków zostało złożone przed godziną 17:00 GMT. Polecenia wypłaty złożone po godzinie 17:00 GMT, w weekend i/lub w święta realizowane są w kolejnym dniu roboczym.

1.4 Admiral Markets UK Ltd nie akceptuje ani nie przetwarzania Płatności kierowanych lub pochodzących od osób trzecich.

1.5 W przypadku dyspozycji wypłaty środków, Admiral Markets UK Ltd zastrzega sobie prawo do realizacji takiej dyspozycji do tego samego banku, banku pośredniczącego i na ten sam rachunek, z którego zrealizowana została przez klienta Płatność, niezależnie od wybranej czy preferowanej przez klienta formy wypłaty.

1.6 Admiral Markets UK Ltd zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Płatności i zażądania w dowolnym momencie dodatkowych dokumentów, w celu sprawdzenia pochodzenia Płatności lub w przypadkach uznanych przez Admiral Markets UK Ltd za zasadne.

2. Dodatkowe szczegóły Płatności

2.1 Szczegółowe informacje dotyczące Płatności (np. limity Płatności, harmonogramy itp.) będą dostępne są w Gabinecie Inwestora po złożeniu dyspozycji Płatności, przy czym Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zapoznanie się z tymi szczegółami przed złożeniem jakiejkolwiek dyspozycji Płatności.

3. Błędne lub niepoprawne dyspozycje Płatności

3.1 Klient powinien wystrzegać się wszelkich nieprawidłowości przy składaniu dyspozycji Płatności. Ponadto, w przypadku złożenia błędnej lub niepoprawnej dyspozycji Płatności, Admiral Markets UK Ltd nie będzie zobowiązany do odzyskania Płatności ze strony Dostawcy Usługi Płatności ani do zwrotu klientowi powstałych w skutek tego opłat, kosztów czy wydatków. Klient jest odpowiedzialny za zrekompensowanie Admiral Markets UK Ltd wszelkich kosztów lub szkód powstałych w skutek złożenia błędnej lub niepoprawnej dyspozycji Płatności.

4. Opłaty

4.1 Admiral Markets UK Ltd nie akceptuje depozytów pochodzących od osób trzecich. Rachunek, na które zlecono depozyty są blokowane, a przelew wysłany z rachunku osoby trzeciej zostanie odesłany do nadawcy. W takim przypadku, wszystkie koszty transferu zwrotnego środków zostaną nałożone na nadawcę.

4.2 W przypadku, gdy waluta w jakiej prowadzony jest rachunek różni się od waluty, w której przyjęty został przelew, kwota przelewu zostanie przeliczona na walutę, w której prowadzony jest rachunek transakcyjny, przy użyciu kursów wymiany kwotowanych przez bank, do którego zrealizowany został przelew.

4.3 W przypadku wystąpienia dodatkowych opłat (pobieranych przez bank biorący udział w transferze środków), klient może otrzymać kwotę pomniejszoną o te opłaty. Admiral Markets UK Ltd nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty i opłaty pobrane przez bank.

4.4 W przypadku wybrania opcji transferu, pociągającej za sobą opłatę transakcyjną (np. przelew środków w opcji kosztowej “Odbiorca (BEN)” i/lub “Zleceniodawca i odbiorca (SHA)”) obciążającą rachunek bankowy Admiral Markets UK Ltd, opłaty z tego tytułu zostaną odjęte od kwoty przelewu mającej zasilić rachunek transakcyjny Klienta.

4.5 Obowiązujące opłaty pobierane są w tej samej walucie, w której prowadzony jest rachunek transakcyjny - tj. jeśli walutą bazową rachunku jest EUR, to będą stosowane opłaty w EUR, jeśli waluta bazową rachunku jest GBP, to będą stosowane opłaty w GBP

4.6 Należy mieć na uwadze, iż inwestowanie może wiązać się z dodatkowymi opłatami w formie swapów, które to są dodawane lub pobierane z rachunku klienta za pozycje przetrzymywane przez noc, jak również korektami (zarówno dodatnimi, jak i ujemnymi) z tytułu dostosowań dywidendowych dla pozycji na kontraktach CFD na akcje i indeksy, zgodnie z warunkami przedstawionymi w Specyfikacji Instrumentów na stronie internetowej Admiral Markets UK Ltd.

5. Prawo lokalne

5.1 Jako, że prawa i regulacje dotyczące usług finansowych i transakcji walutowych mogą znacząco różnić się pomiędzy różnymi regionami, klient ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z obowiązującymi regulacjami, w szczególności z mogącymi mieć zastosowanie zobowiązaniami podatkowymi.

6. Wadliwe działanie systemów płatności

6.1 Klient powinien zdawać sobie sprawę, iż systemy płatności elektronicznych ze względu na swą naturę narażone są na wystąpienie błędów, opóźnień i/lub zakłóceń w funkcjonowaniu, w szczególności może być to związane z Dostawcą Usługi Płatności. Zaleca się utrzymywać aktualne oprogramowanie antywirusowe oraz okresowe skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów.

6.2 W żadnym przypadku Admiral Markets UK Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, błędy i/lub niedostępności danego systemu płatności i/lub innego systemu technicznego należącego do, lub wykorzystywanego przez Dostawcę Usługi Płatności i/lub za skutki powstałe w wyniku opóźnień, błędów i/lub niedostępności.Należy mieć na uwadze, iż inwestowanie może wiązać się z dodatkowymi opłatami w formie swapów, które to są dodawane lub pobierane z rachunku klienta za pozycje przetrzymywane przez noc, jak również korektami (zarówno dodatnimi, jak i ujemnymi) z tytułu dostosowań dywidendowych dla pozycji na kontraktach CFD na akcje i indeksy, zgodnie z warunkami przedstawionymi w Specyfikacji Instrumentów na stronie internetowej Admiral Markets UK Ltd.
Sposoby wypłaty Akceptowane waluty Prowizje i opłaty Minimalna kwota Maksymalna kwota 2 Czas przetwarzania Wypłata środków
Przelew bankowy 1
Zależy od kraju zamieszkania, w tym
EUR / USD / AUD / BGN / CHF / CZK / GBP / HRK / HUF / NOK / PLN / RON / RUB / SEK
2 darmowe wypłaty co miesiąc brak minimum brak maksimum Do 3 dni roboczych Wypłać
PayPal  6
PayPal
EUR / USD / GBP / CHF / PLN / HUF / CZK / SEK / AUD / SGD 2 darmowe wypłaty co miesiąc 5 1 EUR / USD / GBP / CHF / 4 PLN / 300 HUF / 125 CZK / 10 SEK / 1 AUD / 1 SGD 10 000 EUR / USD / GBP / CHF / 40 000 PLN / 30 000 000HUF / 250 000 CZK/ 100 000 SEK / 15 000 AUD / 16 000 SGD Natychmiastowo Wypłać
Skrill
EUR / GBP / USD / CHF / PLN / CZK / HUF / BGN / RON / HRK 2 darmowe wypłaty co miesiąc 3 1 EUR / GBP / USD / CHF / 5 PLN / 25 CZK / 325 HUF / 2 BGN / 5 RON / 8 HRK 10 000 EUR / GBP / USD / CHF / 40 000 PLN / 250 000 CZK / 3 000 000 HUF / 20 000 BGN / 48 000 RON / 74 000 HRK Natychmiastowo Wypłać
Neteller
EUR / GBP 2 darmowe wypłaty co miesiąc 4 1 EUR / GBP 10 000 EUR / GBP Natychmiastowo Wypłać
Specjalne Warunki Przelewów Bankowych:
Wypłata w EUR w Unii Europejskiej EUR 1 EUR brak minimum brak maksimum Do 3 dni roboczych Wypłać
Wypłata w GBP w Wielkiej Brytanii GBP 1 GBP brak minimum brak maksimum Do 3 dni roboczych Wypłać
Wypłata w BGN w Bułgarii BGN 2 BGN brak minimum brak maksimum Do 3 dni roboczych Wypłać
Wypłata w CZK w Republice Czeskiej CZK 30 CZK brak minimum brak maksimum Do 3 dni roboczych Wypłać
Wypłata w HUF na Węgrzech HUF 300 HUF brak minimum brak maksimum Do 3 dni roboczych Wypłać
Wypłata w PLN w Polsce PLN 5 PLN brak minimum brak maksimum Do 3 dni roboczych Wypłać
Wypłata w RON w Rumunii RON 5 RON brak minimum brak maksimum Do 3 dni roboczych Wypłać

1  5 EUR / 25 USD / 7.5 AUD / 10 BGN / 6 CHF /150 CZK / 5 GBP/ 40 HRK / 1 500 HUF / 50 NOK / 25 PLN / 25 RON / 350 RUB / 50 SEK.

2  limit na 24 godziny na Klienta

3  1%, min. 1 EUR / GBP / USD / CHF / PLN / CZK / HUF / BGN / RON / HRK

4  1%, min. 1 EUR / GBP

5  1%, min. 1 EUR / USD / GBP / CHF / PLN / HUF / CZK / SEK / AUD / SGD

6  dostępny dla EEA


Warunki Realizacji Płatności Admiral Markets UK Ltd

Valid as of 19.01.2018

Poniższe warunki (dalej „Warunki“) znajdują zastosowanie do wszystkich operacji transferu środków realizowanych przez klientów Admiral Markets UK Ltd w celu zasilenia rachunku transakcyjnego lub wypłaty środków z rachunku transakcyjnego (dalej “Płatność”) prowadzonego przez Admiral Markets UK Ltd.

Składając dyspozycję realizacji Płatności w Admiral Markets UK Ltd, klient potwierdza, iż przeczytał, zrozumiał oraz zaakceptował obowiązujące Warunki i specyficzne warunki wybranej w Gabinecie Inwestora metody płatności. W odniesieniu do kwestii nieopisanych w poniższych Warunkach zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Umowy Admiral Markets UK Ltd.

1. Płatności

1.1 Admiral Markets UK Ltd zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia złożonej przez klienta dyspozycji realizacji Płatności według własnego uznania w dowolnym momencie.

1.2 Przelewy zasilające rachunek klienta księgowane są w ciągu jednego dnia roboczego w godzinach 09: 00-17: 00 GMT, pod warunkiem, że przelane środki znajdują się na rachunku bankowym Admiral Markets UK Ltd.

1.3 Admiral Markets UK Ltd realizuje wypłaty środków z rachunku tego samego dnia roboczego, pod warunkiem, iż polecenie wypłaty środków zostało złożone przed godziną 17:00 GMT. Polecenia wypłaty złożone po godzinie 17:00 GMT, w weekend i/lub w święta realizowane są w kolejnym dniu roboczym.

1.4 Admiral Markets UK Ltd nie akceptuje ani nie przetwarzania Płatności kierowanych lub pochodzących od osób trzecich.

1.5 W przypadku dyspozycji wypłaty środków, Admiral Markets UK Ltd zastrzega sobie prawo do realizacji takiej dyspozycji do tego samego banku, banku pośredniczącego i na ten sam rachunek, z którego zrealizowana została przez klienta Płatność, niezależnie od wybranej czy preferowanej przez klienta formy wypłaty.

1.6 Admiral Markets UK Ltd zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Płatności i zażądania w dowolnym momencie dodatkowych dokumentów, w celu sprawdzenia pochodzenia Płatności lub w przypadkach uznanych przez Admiral Markets UK Ltd za zasadne.

2. Dodatkowe szczegóły Płatności

2.1 Szczegółowe informacje dotyczące Płatności (np. limity Płatności, harmonogramy itp.) będą dostępne są w Gabinecie Inwestora po złożeniu dyspozycji Płatności, przy czym Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zapoznanie się z tymi szczegółami przed złożeniem jakiejkolwiek dyspozycji Płatności.

3. Błędne lub niepoprawne dyspozycje Płatności

3.1 Klient powinien wystrzegać się wszelkich nieprawidłowości przy składaniu dyspozycji Płatności. Ponadto, w przypadku złożenia błędnej lub niepoprawnej dyspozycji Płatności, Admiral Markets UK Ltd nie będzie zobowiązany do odzyskania Płatności ze strony Dostawcy Usługi Płatności ani do zwrotu klientowi powstałych w skutek tego opłat, kosztów czy wydatków. Klient jest odpowiedzialny za zrekompensowanie Admiral Markets UK Ltd wszelkich kosztów lub szkód powstałych w skutek złożenia błędnej lub niepoprawnej dyspozycji Płatności.

4. Opłaty

4.1 Admiral Markets UK Ltd nie akceptuje depozytów pochodzących od osób trzecich. Rachunek, na które zlecono depozyty są blokowane, a przelew wysłany z rachunku osoby trzeciej zostanie odesłany do nadawcy. W takim przypadku, wszystkie koszty transferu zwrotnego środków zostaną nałożone na nadawcę.

4.2 W przypadku, gdy waluta w jakiej prowadzony jest rachunek różni się od waluty, w której przyjęty został przelew, kwota przelewu zostanie przeliczona na walutę, w której prowadzony jest rachunek transakcyjny, przy użyciu kursów wymiany kwotowanych przez bank, do którego zrealizowany został przelew.

4.3 W przypadku wystąpienia dodatkowych opłat (pobieranych przez bank biorący udział w transferze środków), klient może otrzymać kwotę pomniejszoną o te opłaty. Admiral Markets UK Ltd nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty i opłaty pobrane przez bank.

4.4 W przypadku wybrania opcji transferu, pociągającej za sobą opłatę transakcyjną (np. przelew środków w opcji kosztowej “Odbiorca (BEN)” i/lub “Zleceniodawca i odbiorca (SHA)”) obciążającą rachunek bankowy Admiral Markets UK Ltd, opłaty z tego tytułu zostaną odjęte od kwoty przelewu mającej zasilić rachunek transakcyjny Klienta.

4.5 Obowiązujące opłaty pobierane są w tej samej walucie, w której prowadzony jest rachunek transakcyjny - tj. jeśli walutą bazową rachunku jest EUR, to będą stosowane opłaty w EUR, jeśli waluta bazową rachunku jest GBP, to będą stosowane opłaty w GBP

4.6 Należy mieć na uwadze, iż inwestowanie może wiązać się z dodatkowymi opłatami w formie swapów, które to są dodawane lub pobierane z rachunku klienta za pozycje przetrzymywane przez noc, jak również korektami (zarówno dodatnimi, jak i ujemnymi) z tytułu dostosowań dywidendowych dla pozycji na kontraktach CFD na akcje i indeksy, zgodnie z warunkami przedstawionymi w Specyfikacji Instrumentów na stronie internetowej Admiral Markets UK Ltd.

5. Prawo lokalne

5.1 Jako, że prawa i regulacje dotyczące usług finansowych i transakcji walutowych mogą znacząco różnić się pomiędzy różnymi regionami, klient ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z obowiązującymi regulacjami, w szczególności z mogącymi mieć zastosowanie zobowiązaniami podatkowymi.

6. Wadliwe działanie systemów płatności

6.1 Klient powinien zdawać sobie sprawę, iż systemy płatności elektronicznych ze względu na swą naturę narażone są na wystąpienie błędów, opóźnień i/lub zakłóceń w funkcjonowaniu, w szczególności może być to związane z Dostawcą Usługi Płatności. Zaleca się utrzymywać aktualne oprogramowanie antywirusowe oraz okresowe skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów.

6.2 W żadnym przypadku Admiral Markets UK Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, błędy i/lub niedostępności danego systemu płatności i/lub innego systemu technicznego należącego do, lub wykorzystywanego przez Dostawcę Usługi Płatności i/lub za skutki powstałe w wyniku opóźnień, błędów i/lub niedostępności.