Wyniki Klientów

Realizując obowiązek wynikający z treści Wytycznych dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 maja 2016 roku, Admiral Markets AS przedstawia wyniki osiągnięte przez Klientów Admiral Markets AS w pierwszym kwartale 2020 roku w podziale na następujące klasy aktywów:

  • walutowe kontrakty na różnicę (Forex CFD)
  • akcyjne kontrakty na różnicę (Equity CFD)
  • towarowe kontrakty na różnicę (Commodity CFD)
  • indeksowe kontrakty na różnicę (Index CFD)

Prezentowana informacja zawiera wskazanie procentowe aktywnych klientów zawierających transakcje na rynku OTC instrumentów pochodnych, którzy w okresie poprzedniego kwartału roku kalendarzowego ponieśli zrealizowaną stratę, osiągnęli zrealizowany zysk albo nie wykazali straty bądź zysku.

Wyniki klientów Admiral Markets AS w pierwszym kwartale 2020

Klasa instrumentu pochodnego % aktywnych Klientów, którzy uzyskali w I kwartale 2020:
Zysk netto Stratę netto Brak zysku netto/ straty netto
Forex CFD 41,15% 58,68% 0,17%
Equity CFD 43,38% 55,88% 0,74%
Commodity CFD 35,22% 64,78% 0,00%
Index CFD 32,18% 67,82% 0,00%

Historyczne wyniki


Klasa instrumentu pochodnego % aktywnych Klientów, którzy uzyskali w IV kwartale 2019:
Zysk netto Stratę netto Brak zysku netto/ straty netto
Forex CFD 49,77% 50,14% 0,09%
Equity CFD 54,12% 44,71% 1,18%
Commodity CFD 51,15% 48,46% 0,38%
Index CFD 41,20% 58,80% 0,00%

Klasa instrumentu pochodnego % aktywnych Klientów, którzy uzyskali w III kwartale 2019:
Zysk netto Stratę netto Brak zysku netto/ straty netto
Forex CFD 46,87% 53,13% 0,00%
Equity CFD 42,86% 57,14% 0,00%
Commodity CFD 51,09% 48,91% 0,00%
Index CFD 50,00% 50,50% 0,00%

Klasa instrumentu pochodnego % aktywnych Klientów, którzy uzyskali w II kwartale 2019:
Zysk netto Stratę netto Brak zysku netto/ straty netto
Forex CFD 48,33% 51,58% 0,09%
Equity CFD 51,76% 47,06% 1,18%
Commodity CFD 42,42% 57,58% 0,00%
Index CFD 41,42% 58,58% 0,00%

Klasa instrumentu pochodnego % aktywnych Klientów, którzy uzyskali w I kwartale 2019:
Zysk netto Stratę netto Brak zysku netto/ straty netto
Forex CFD 49,13% 50,87% 0,00%
Equity CFD 40,00% 60,00% 0,00%
Commodity CFD 53,20% 46,31% 0,49%
Index CFD 38,32% 61,68% 0,00%

Klasa instrumentu pochodnego % aktywnych Klientów, którzy uzyskali w 4 kwartale 2018:
Zysk netto Stratę netto Brak zysku netto/ straty netto
Forex CFD 51,20% 48,72% 0,08%
Equity CFD 40,98% 57,38% 1,64%
Commodity CFD 50,20% 49,00% 0,80%
Index CFD 39,12% 60,88% 0,00%

Klasa instrumentu pochodnego % aktywnych Klientów, którzy uzyskali w 3 kwartale 2018:
Zysk netto Stratę netto Brak zysku netto/ straty netto
Forex CFD 41,81% 58,04% 0,15%
Equity CFD 47,37% 49,12% 3,51%
Commodity CFD 34,14% 65,38% 0,48%
Index CFD 44,95% 55,05% 0,00%

Klasa instrumentu pochodnego % aktywnych Klientów, którzy uzyskali w 2 kwartale 2018:
Zysk netto Stratę netto Brak zysku netto/ straty netto
Forex CFD 37,14% 62,86% 0,00%
Equity CFD 40,00% 57,89% 2,11%
Commodity CFD 36,84% 63,16% 0,00%
Index CFD 38,36% 61,64% 0,00%

Klasa instrumentu pochodnego % aktywnych Klientów, którzy uzyskali w 1 kwartale 2018:
Zysk netto Stratę netto Brak zysku netto/ straty netto
Forex CFD 34,39% 65,61% 0,00%
Equity CFD 37,01% 61,69% 1,30%
Commodity CFD 38,74% 61,26% 0,00%
Index CFD 37,16% 62,63% 0,21%

Klasa instrumentu pochodnego % aktywnych Klientów, którzy uzyskali w 4 kwartale 2017:
Zysk netto Stratę netto Brak zysku netto/ straty netto
Forex CFD 35,24% 64,67% 0,09%
Equity CFD 52,42% 47,58% 0,00%
Commodity CFD 38,07% 61,13% 0,80%
Index CFD 33,41% 66,13% 0,46%

Klasa instrumentu pochodnego % aktywnych Klientów, którzy uzyskali w 3 kwartale 2017:
Zysk netto Stratę netto Brak zysku netto/ straty netto
Forex CFD 34,61% 64,95% 0,44%
Equity CFD 45,79% 54,21% 0,00%
Commodity CFD 41,38% 58,62% 0,00%
Index CFD 37,56% 61,96% 0,48%

Klasa instrumentu pochodnego % aktywnych Klientów, którzy uzyskali w 2 kwartale 2017:
Zysk netto Stratę netto Brak zysku netto/ straty netto
Forex CFD 31,41% 68,43% 0,16%
Equity CFD 40,00% 60,00% 0,00%
Commodity CFD 40,99% 58,52% 0,49%
Index CFD 39,37% 60,63% 0,00%

Klasa instrumentu pochodnego % aktywnych Klientów, którzy uzyskali w 1 kwartale 2017:
Zysk netto Stratę netto Brak zysku netto/ straty netto
Forex CFD 38,77% 60,87% 0,36%
Equity CFD 41,94% 54,84% 3,22%
Commodity CFD 42,92% 56,63% 0,45%
Index CFD 33,48% 66,52% 0,00%

Klasa instrumentu pochodnego % aktywnych Klientów, którzy uzyskali w 4 kwartale 2016:
Zysk netto Stratę netto Brak zysku netto/ straty netto
Forex CFD 30,20% 69,68% 0,12%
Equity CFD 29,41% 70,59% 0,00%
Commodity CFD 35,64% 64,18% 0,18%
Index CFD 38,19% 61,46% 0,35%

Klasa instrumentu pochodnego % aktywnych Klientów, którzy uzyskali w 3 kwartale 2016:
Zysk netto Stratę netto Brak zysku netto/ straty netto
Forex CFD 41,97% 57,77% 0,26%
Equity CFD 28,13% 71,87% 0,00%
Commodity CFD 50,61% 48,69% 0,70%
Index CFD 40,96% 58,87% 0,17%