Wyniki Klientów

Realizując obowiązek wynikający z treści Wytycznych dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 maja 2016 roku, Admirals Europe Ltd przedstawia wyniki osiągnięte przez Klientów Admirals Europe Ltd w czwartym kwartale 2023 roku w podziale na następujące klasy aktywów:

  • walutowe kontrakty na różnicę (Forex CFD)
  • akcyjne kontrakty na różnicę (Equity CFD)
  • towarowe kontrakty na różnicę (Commodity CFD)
  • indeksowe kontrakty na różnicę (Index CFD)

Prezentowana informacja zawiera wskazanie procentowe aktywnych klientów zawierających transakcje na rynku OTC instrumentów pochodnych, którzy w okresie poprzedniego kwartału roku kalendarzowego ponieśli zrealizowaną stratę, osiągnęli zrealizowany zysk albo nie wykazali straty bądź zysku.

Wyniki klientów Admirals Europe Ltd w czwartym kwartale 2023

Klasa instrumentu pochodnego % aktywnych Klientów, którzy uzyskali w IV kwartale 2023:
Zysk netto Stratę netto Brak zysku netto/ straty netto
Forex CFD 55.65% 42.01% 2.34%
Equity CFD 57.82% 40.53% 1.65%
Commodity CFD 59.12% 37.95% 2.93%
Index CFD 58.33% 38.83% 2.84%

Historyczne wyniki


Klasa instrumentu pochodnego % aktywnych Klientów, którzy uzyskali w III kwartale 2023:
Zysk netto Stratę netto Brak zysku netto/ straty netto
Forex CFD 63.82% 35.62% 0.56%
Equity CFD 62.53% 35.95% 1.52%
Commodity CFD 65.48% 33.59% 0.93%
Index CFD 66.00% 32.75% 1.24%

Klasa instrumentu pochodnego % aktywnych Klientów, którzy uzyskali w II kwartale 2023:
Zysk netto Stratę netto Brak zysku netto/ straty netto
Forex CFD 56.51% 41.84% 1.65%
Equity CFD 59.94% 39.37% 0.68%
Commodity CFD 61.76% 36.94% 1.30%
Index CFD 63.28% 34.67% 2.05%

Klasa instrumentu pochodnego % aktywnych Klientów, którzy uzyskali w I kwartale 2023:
Zysk netto Stratę netto Brak zysku netto/ straty netto
Forex CFD 62.44% 35.47% 2.09%
Equity CFD 58.09% 41.02% 0.89%
Commodity CFD 61.23% 37.35% 1.42%
Index CFD 57.24% 40.30% 2.46%

Klasa instrumentu pochodnego % aktywnych Klientów, którzy uzyskali w IV kwartale 2022:
Zysk netto Stratę netto Brak zysku netto/ straty netto
Forex CFD 57.19% 42.26% 0.55%
Equity CFD 56.86% 41.48% 1.66%
Commodity CFD 52.88% 45.96% 1.15%
Index CFD 62.44% 35.91% 1.65%

Klasa instrumentu pochodnego % aktywnych Klientów, którzy uzyskali w III kwartale 2022:
Zysk netto Stratę netto Brak zysku netto/ straty netto
Forex CFD 57.42% 41.73% 0.85%
Equity CFD 56.05% 43.48% 0.47%
Commodity CFD 59.83% 38.36% 1.81%
Index CFD 53.16% 41.58% 5.26%

Klasa instrumentu pochodnego % aktywnych Klientów, którzy uzyskali w II kwartale 2022:
Zysk netto Stratę netto Brak zysku netto/ straty netto
Forex CFD 52.74% 45.69% 1.57%
Equity CFD 56.41% 43.14% 0.45%
Commodity CFD 62.44% 36.65% 0.91%
Index CFD 56.47% 42.27% 1.26%

Klasa instrumentu pochodnego % aktywnych Klientów, którzy uzyskali w I kwartale 2022:
Zysk netto Stratę netto Brak zysku netto/ straty netto
Forex CFD 58.94% 40.50% 0.55%
Equity CFD 52.86% 46.70% 0.44%
Commodity CFD 60.25% 38.05% 1.70%
Index CFD 62.15% 37.25% 0.61%