Inwestorzy oczekują na PKB Australii oraz inflację strefy euro

Luty 28, 2023 12:01

Opublikowany w Australii raport o PKB pokazał, że tamtejsza gospodarka w ostatnim kwartale 2022 roku rozwinęła się się o 0,5%, w ujęciu kwartał do kwartału. Institute for Supply Management (ISM) opublikuje odczyty PMI dla usług i przemysłu PMI w USA – możliwa będzie podwyższona zmienność na dolarze amerykańskim. Prezes Rezerwy Federalnej St. Lous James Bullard powiedział reporterom Agencji Reutera, że „miękkie lądowanie jest możliwe w USA, jeśli dobrze przeprowadzone zostaną zmiany po okresie pandemii”.

PKB Australii wzrosło w 4 kwartale 2022 roku

Australijskie Biuro Statystyczne (ABS) opublikowało raport o PKB za IV kwartał 2022 r. Według raportu, australijska gospodarka wzrosła o 0,5% w ujęciu kwartalnym w IV kwartale 2022 roku. Ekonomiści zauważają, że PKB kraju wzrosło o 2,7% w 2022 roku, co jest niższym wynikiem niż 5,9% odnotowane w 2021 roku.

W raporcie National Australia Bank (NAB) zauważono: patrząc w przyszłość, widzimy, że wzrost gwałtownie zwalnia, ponieważ wydatki konsumpcyjne znajdują się pod presją zarówno wyższych stóp, jak i inflacji. NAB spodziewa się, że wzrost gospodarczy spowolni do 0,7% w ciągu 2023 roku i 0,9% w 2024 roku.

Na początku lutego skarbnik Australii Jim Chalmers powiedział, że „oczekiwania prognostyków skarbu państwa są takie, że wyższe stopy procentowe w połączeniu z trudnymi warunkami globalnymi znacznie spowolnią naszą gospodarkę, ale nie spodziewają się w tym momencie recesji tutaj w Australii”.

Wstępne dane HICP dla strefy euro

2 marca Eurostat opublikuje wstępne dane dotyczące zharmonizowanego indeksu cen konsumpcyjnych (HICP) w strefie euro za styczeń. Oczekuje się, że inflacja zasadnicza wyniesie 8,7% w ujęciu rocznym, wobec 8,5% w grudniu, natomiast inflacja bazowa pozostanie na niezmienionym poziomie 5,2%. Rynki wyceniają podwyżkę o 50 punktów bazowych na posiedzeniu EBC w marcu.

Chiński raport PMI dla przemysłu

Chińska Federacja Logistyki i Zakupów (CFLP) opublikuje w środę raport PMI dla przemysłu za styczeń. Analitycy rynku sugerują, że odczyt spadł do 48,9 w pierwszym miesiącu 2023 roku, wskazując na kurczenie się aktywności w gospodarce.

Raport opublikowany 31 stycznia pokazał, że aktywność fabryk w Chinach wzrosła (50,1) po raz pierwszy od sierpnia. Na konferencji prasowej w zeszłym tygodniu, rzecznik chińskiego ministerstwa handlu powiedział, że moment ożywienia na krajowym rynku konsumenckim był silny w styczniu i dodał, że rząd podejmie więcej środków w celu ożywienia i rozszerzenia konsumpcji.

Amerykańskie odczyty PMI dla usług i przemysłu

W tym tygodniu ISM opublikuje wskaźniki PMI dla przemysłu i usług (luty 2023), które mają dostarczyć cennych spostrzeżeń dotyczących kondycji amerykańskiej gospodarki. Oczekuje się, że PMI dla przemysłu wyniesie 47,9, a dla usług 52,4. Analitycy rynku zwracają uwagę, że indeks usługowy odpowiada za blisko 80% amerykańskiego PKB. Ekonomiści nie spodziewają się znaczącej zmiany strategii przez Fed, dopóki PMI pozostaje powyżej poziomu 50.

Prognozowany spadek stopy bezrobocia w strefie euro

Eurostat opublikuje w czwartek stopę bezrobocia w strefie euro w styczniu. Ekonomiści oczekują lekkiego spadku stopy bezrobocia do 6,5% z 6,6% odnotowanych w grudniu. Jeśli prognoza się sprawdzi, dane te podkreślą siłę rynku pracy, nawet jeśli gospodarka wydaje się tracić parę.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.