Adatvédelmi irányelvek

Utolsó frissítés: 2023. február

Ez az Adatvédelmi szabályzat tartalmazza az információt azzal kapcsolatban, hogy az Admirals Group AS és az Admirals Group AS egyes tagjai (együttesen „Admirals”, „mi”) hogyan gyűjtik és milyen módon dolgozzák fel az ügyfelek és a leendő ügyfelek személyes adatait a webhelyen és mobilalkalmazáson keresztül igénybe vett szolgáltatások esetén. Az Admiralsnál tisztában vagyunk azzal, hogy minden ügyfél számára fontos személyes adatainak védelme, és elkötelezettek vagyunk a személyes adatok átlátható és sértetlen kezelése iránt. Az általunk gyűjtött személyes adatokat csak arra a célra használjuk fel, amelyre azokat gyűjtöttük, és ahogy azt a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik.

Ezt az Adatvédelmi szabályzatot rendszeresen felülvizsgáljuk, és bármikor módosíthatjuk annak biztosítása érdekében, hogy naprakész legyen és összhangban maradjon a vonatkozó jogszabályokból eredő új kötelezettségekkel, valamint az üzleti tevékenységünkben és gyakorlatunkban bekövetkezett változásokkal. A birtokunkban lévő személyes adatokra a legutóbbi adatvédelmi szabályzatunk vonatkozik. A lényeges változásokról ügyfeleink az Admirals webhelyén tájékozódhatnak vagy e-mailben kaphatnak értesítést, azonban javasoljuk ügyfeleinknek, hogy rendszeresen tekintsék át ezt az adatvédelmi szabályzatot, hogy mindig értesüljenek arról, hogyan dolgozzuk fel és védjük a személyes adatokat.

Az adott Adatvédelmi szabályzatban nem szereplő problémákkal kapcsolatban tekintse meg annak az Admirals szervezetnek az Általános Szerződési Feltételeit, amelynél regisztrált.

1. Az Adatvédelmi szabályzat alkalmazása

1.1. A vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében az adott Admirals entitás, amelynél regisztrált, a www.admiralmarkets.com webhelyünkön és az Admirals mobilalkalmazásunkon keresztül gyűjtött személyes adatok „kezelője”. Ha kérdései vannak személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban, kérjük, olvassa el a „Kapcsolatfelvétel” részt a jelen dokumentum végén.

1.2 A szabályzat azoknak az ügyfeleknek a személyes adataira vonatkozik, akik az Admirals jelenlegi, volt vagy leendő ügyfelei vagy hozzájuk kapcsolódó ügyfelek, ideértve: a) igazgatókat, cégtitkárokat vagy más egyenértékű személyeket, vállalati ügyfeleink egyéni tisztségviselőit b) vállalati ügyfeleink meghatalmazott, közbenső és végső tényleges tulajdonosait c) vállalati ügyfeleink alkalmazottait, képviselőit, tisztségviselőit vagy ügynökeit, valamint d) törvényes képviselőit és egyéb, az ügyfeleink nevében eljárni jogosult személyek.

2. Definíciók

2.1 Ügyfél – minden olyan természetes vagy jogi személy, aki ügyfélkapcsolatba lépett az Admiralsszal, és aktívan igénybe veszi vagy igénybe vette az Admirals szolgáltatásait az ügyfélkapcsolat megszűnéséig. Leendő ügyfél az a természetes vagy jogi személy, aki igénybe kívánja venni az Admirals szolgáltatásait, és az ilyen szolgáltatás igénybevételére az első regisztrációt a Dashboard felületén keresztül (az ügyfélkapcsolat megkötése nélkül) elvégezte. Korábbi ügyfél az a természetes vagy jogi személy, aki a múltban igénybe vette az Admirals szolgáltatásait, és akinek üzleti kapcsolata az Admiralsszal bármilyen okból megszűnt.

2.2 Ügyféladatok – az Admirals által az ügyfélről ismert és az Admirals által feldolgozott információk. Amikor ez a dokumentum „személyes adatokra” utal, olyan információkat jelent, amelyekből az ügyfél személyazonossága ésszerűen nyilvánvaló, vagy olyan információkat, amelyek más releváns adatokkal kombinálva azonosíthatják az ügyfelet. Az ügyféladatok különböző kategóriáit jelen dokumentum 5. pontja határozza meg.

2.3 Ügyféladatok feldolgozása – minden olyan művelet, amelyet az ügyféladatokkal hajtanak végre, beleértve az összegyűjtést, rögzítést, strukturálást, biztonságos megőrzést, módosítást, továbbítást, törlést, archiválást stb.

2.4 Adatfeldolgozó – Jogi személy az Admirals Group AS-en belül. Az Admirals befektetési szolgáltatásokat nyújt, és az ügyfél személyes adatainak adatfeldolgozója ezekkel a szolgáltatásokkal kapcsolatban. Abban az esetben, ha egy ügyfél több Admirals befektetési cégnél tart kereskedési számlát, a Csoporton belül egynél több Adatfeldolgozó lesz.

2.5 Jogosult adatfeldolgozó – Az Admirals megbízott külső feldolgozókat is igénybe vehet az ügyfelek adatainak feldolgozásához, a megkötött szolgáltatási szerződések alapján, amelyekre az Admiralstól kapott utasítások vonatkoznak az ügyfelekkel kapcsolatos adatok védelmére.

3. Feliratkozás a marketinggel kapcsolatos e-mailekre

A Dashboard felületére való első regisztráció során a személynek jogában áll eldönteni, hogy szeretne-e marketinggel kapcsolatos e-maileket kapni (például céges híreket, kampányinformációkat és egyéb hasonló frissítéseket, amelyek célja az ügyfelek pénzügyi piacokkal kapcsolatos ismereteinek bővítése stb.) a beküldött e-mail címre. Ez a preferencia bármikor módosítható a Dashboard felületén, az „Előfizetések” panelen keresztül. Az ügyfél leiratkozhat ezekről a marketing e-mailekről úgy is, ha a már beérkezett e-mailekben található hivatkozásra kattint.

4. Az Ügyféladatok gyűjtésének jogszerűsége és céljai

4.1 A személyes adatatokat jogszerűen, tisztességesen és átlátható módon kezeljük az alábbiak szerint:

4.1.1 Szerződés megkötése és teljesítése: Ha Ön Admirals számlával rendelkezik, vagy regisztrált a Dashboard felületére, személyes adatai feldolgozásának jogalapja az, hogy a személyes adatok szükségesek az Admirals Általános Szerződési Feltételei és a kért szolgáltatás nyújtása érdekében. Ez magában foglalja a platformunkhoz való hozzáférés megkönnyítését, a fizetések feldolgozását és a kereskedések végrehajtását.

4.1.2 Jogi kötelezettségek és jogos érdekek: Az Ön személyes adatait akkor dolgozzuk fel, ha azok szükségesek ahhoz, hogy az Admirals megfeleljen a ránk háruló jogi és szabályozási kötelezettségeknek, valamint akkor is, ha azok szükségesek a tevékenységünk végzéséhez fűződő jogos érdekeinkből adódóan üzleti tevékenységünk során, miközben ezek az érdekek nem sértik az Ön érdekeit és alapvető jogait.

4.2 Az Ön személyes adatait az alábbi okokból gyűjtjük:

4.2.1 Személyazonosság ellenőrzése Az Admirals köteles ellenőrizni egy személy személyazonosságát, mielőtt ügyfélkapcsolatba lépne vele, és kereskedési számlát hozna létre a személy számára. Ehhez az Admirals olyan harmadik fél szolgáltatásait is igénybe veheti, aki személyazonosság-ellenőrzést végez az Admirals nevében.

4.2.2 Profil létrehozása A jogi kötelezettségek teljesítése érdekében az Admirals profilt hoz létre az ügyfélről, miután az ügyfél élő kereskedési számla iránti teljes kérelmét áttekintette és jóváhagyta az Admirals. Az Admiralsnak alkalmaznia kell a KYC (Know-Your-Client) alapelveit, mielőtt ügyfélkapcsolatba lépne bárkivel, hogy megakadályozza a rosszindulatú cselekményeket, mint például a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása, valamint hogy teljesítsen más, a törvény által előírt kötelezettségeket.

4.2.3 Az Ügyfél befektetési ismereti szintjének felmérése Az Admiralsnak fel kell mérnie az ügyfelek befektetési ismereteit, tapasztalatait és szakértelmét, hogy megítéljék a kínált szolgáltatás megfelelőségét és relevanciáját az ügyfél számára.

4.2.4 Tanfolyamokon való részvétel és kampányokban való részvétel - Az ügyfél adatait akkor dolgozzuk fel, amikor regisztrál a kínált webináriumokra vagy szemináriumokra, vagy amikor az Admirals regisztrációhoz kötött kampányoldalaira lép – mivel az Admiralsnak szüksége van az ügyfél személyes adataira a szolgáltatások teljesítéséhez és kötelezettségek teljesítéséhez. Minden ilyen esetben az ügyfél adatkezeléshez való hozzájárulása a regisztrációhoz használt regisztrációs űrlapon kerül összegyűjtésre, ezt követően pedig létrejönnek a Dashboard felületére való belépéshez szükséges bejelentkezési adatok.

4.2.5 Belső üzleti célok és nyilvántartás Az Admirals köteles feldolgozni az ügyfelek személyes adatait belső üzleti célokra, és hogy megfeleljen jogi kötelezettségeinek. Az ilyen adatfeldolgozás az Admirals saját jogos érdekeit szolgálja. Az Admirals olyan nyilvántartást is vezet, amely biztosítja, hogy az ügyfél eleget tegyen az adott Admirals befektetési vállalkozás üzletszabályzatában meghatározott kötelezettségeinek.

4.2.6 Jelentés tranzakciókról Az Admirals köteles rendszeresen beszámolni az illetékes hatóságoknak az ügyfélcsoportok piaci részesedéséről és szolgáltatásairól, valamint egyéb pénzügyi adatokról.

4.2.7 Marketing Az Admirals felhasználhatja az ügyféladatokat, például a tartózkodási helyet vagy a kereskedési előzményeket, hogy személyre szabott tartalmat, például híreket, elemzéseket, kutatásokat, jelentéseket, kampányokat és képzési lehetőségeket biztosítson, amelyek érdekelhetik az ügyfelet. Az ügyfél mindig módosíthatja preferenciáit, ha már nem kíván ilyen üzeneteket kapni.

4.2.8 Az Admirals termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztése Az Admirals időről időre felhasználhatja az ügyféladatokat termékeinek és szolgáltatásainak elemzéséhez és fejlesztéséhez.

4.2.9 Viták kivizsgálása vagy rendezése Előfordulhat, hogy az Admiralsnak fel kell használnia az összegyűjtött ügyféladatokat annak érdekében, hogy megfeleljen a vonatkozó törvényeknek, bírósági végzéseknek vagy más bírósági eljárásnak vagy bármely vonatkozó szabályozó hatóság követelményeinek. Személyes adatok az ügyféllel fennálló viták rendezése céljából is feldolgozhatók.

4.2.10 Ügyfél felmérések küldése Az Admirals az ügyfelek visszajelzési folyamatának részeként küldhet ügyfél felméréseket, mivel az Admirals jogos érdeke, hogy visszajelzést kérjen annak biztosítására, hogy a legjobb szolgáltatást nyújtsa ügyfelei számára.

4.2.11 Webhelyadatok elemzése A webhelyadatok elemzésével kapcsolatos részletes áttekintést az Admirals Cookie közleményében található.

4.2.12 Biztonság Ha egy ügyfél belép az Admirals bármely irodájába, az Admirals biztonsági okokból rögzítheti az ügyfél képét kamerán. Az Admirals az ügyféladatokat is felhasználhatja annak nyilvántartására, hogy egy adott napon ki lépett be az Admirals területére. Az Admirals ezt a biztonságos munkakörnyezet fenntartása érdekében teszi.

5. Ügyféladat kategóriák

Ügyféladatok gyűjthetők az ügyféltől, a szolgáltatások ügyfél általi használatából, valamint külső forrásokból, például nyilvános és magánnyilvántartásokból. Az Admirals tevékenységi köréből adódóan jogosult és köteles ellenőrizni az adatbázisokban szereplő ügyféladatok pontosságát oly módon, hogy időszakonként felkéri az ügyfelet az ügyfélre vonatkozó ügyféladatok pontosságának ellenőrzésére és/vagy helyesbítésére vagy megerősítésére. Az Admirals nem gyűjt érzékeny információkat az ügyfélről. Az Admirals által gyűjtött és feldolgozott elsődleges ügyféladat kategóriák a következők:

5.1 Azonosító adatok – például név, születési dátum, személyazonosító kód és az azonosító okmányra vonatkozó adatok (például útlevél vagy személyi igazolvány másolata).

5.2 Kapcsolatfelvételi adatok – például fizikai cím, e-mail cím, telefonszám és a kommunikáció nyelve.

5.3 Családi adatok – például az ügyfél családjára, örököseire és más hozzátartozóira vonatkozó információk (csak abban az esetben, ha az ügyfél kapcsolatban áll politikailag exponált személlyel, vagy az ügyfél elhunyt).

5.4 Szakmai adatok – például oktatási és foglalkoztatási adatok.

5.5 Pénzügyi adatok – például bevételek, eszközök és kötelezettségek, amelyeket azért gyűjtünk, hogy információt szerezzünk az ügyfél rendelkezésére álló erőforrásokról és kereskedelmi tevékenységéről (bármilyen illegális tevékenység megelőzése érdekében).

5.6 A vagyon eredetére vonatkozó adatok – például az ügyfél tranzakciós partnereire és üzleti tevékenységeire vonatkozó adatok (például a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása megelőzésére).

5.7 Adatok, amelyek lehetővé teszik az Admirals számára a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére vonatkozó átvilágítási intézkedések végrehajtását és a nemzetközi szankciók betartásának biztosítását, beleértve az üzleti kapcsolat célját, a valódi kedvezményezetteket és azt, hogy az ügyfél politikailag exponált személy.

5.8 Az ügyfél adóügyi illetőségére vonatkozó adatok – például a lakóhely szerinti ország, adóazonosító szám és állampolgárság.

5.9 Kommunikációs és tevékenységi adatok – például vizuális és/vagy hangkommunikációs adatfelvételek, amelyeket akkor gyűjtünk, amikor az ügyfél felkeresi az Admirals bármely fiókját, beleértve az ügyfél Admirals webhelyeinek és a Dashboard látogatásával kapcsolatos adatokat.

5.10 Az Admirals szolgáltatásaival kapcsolatos adatok – például a szerződések szolgáltatásaival vagy azok meghiúsulásával kapcsolatos teljesítményadatok, a végrehajtott tranzakciók, benyújtott kérelmek, panaszok és az alkalmazott szolgáltatási díjak.

5.11 Szokásokra, preferenciákra és elégedettségre vonatkozó adatok – például a preferenciákra, a szolgáltatások használatának elégedettségére és aktivitására vonatkozó adatok, a használt szolgáltatások, a személyes beállítások, a felmérésekre adott válaszok stb.

5.12 A kampányokban való részvételhez kapcsolódó adatok – például a játékokban vagy kampányokban szerzett pontok és nyeremények.

5.13 Adatok az ügyfél besorolási kategóriájáról, szakértelmének szintjéről és korábbi pénzügyi piaci kitettségéről – beleértve az ügyfél befektetési ismereteit és tapasztalatait, befektetési céljait stb.

6. Kapcsolatfelvétel az Admiralsszal e-mailben vagy élő chaten keresztül

Amikor az ügyfél e-mailt küld az Admiralsnak (a „Kapcsolatfelvétel” oldalon keresztül), vagy az élő chat funkciót használja, előfordulhat, hogy egy személyt további személyes adatok, például nevük vagy e-mail címük megadására kérünk. Az ilyen adatokat arra használjuk fel, hogy ellenőrizzük az ügyfél személyazonossát. Az e-maileket az Admirals szabványos belső kapcsolattartói rendszerei tárolják, amelyek biztonságosak és amelyekhez nem férhetnek hozzá illetéktelen külső felek.

7. Ügyféladatok címzettjei

Szükség esetén az ügyféladat más címzettekkel is megosztásra kerül, például:

7.1 Hatóságok, például bűnüldöző hatóságok, bírósági végrehajtók, közjegyzői irodák, adóhatóságok, felügyeleti hatóságok és pénzügyi hírszerző egységek.

7.2 Jogi személyek az Admirals Group AS-en belül. Az Admirals válalkozásait az Admirals Group számos csapata és funkciója támogatja. Az Admirals szükség esetén személyes adatokat bocsáthat az Admirals Group rendelkezésére szolgáltatásnyújtás, kereskedési platform adminisztráció, értékesítés és marketing, ügyfél- és technikai támogatás céljából. Az Admirals minden alkalmazottja köteles betartani az adatvédelmi és biztonsági irányelveket a személyes adatok kezelése során. Az Admirals a weboldallal és a Dashboarddal kapcsolatos személyes adatokat a következő helyeken dolgozhatja fel: Észtország, Egyesült Királyság, Ciprus és Ausztrália.

7.3 Pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó intézmények, például bankok, fizetési rendszerek, ügyletvégrehajtásban, elszámolási és jelentési ciklusban részt vevő intézmények (például szabályozott piacok, mint végrehajtási helyszínek, többoldalú kereskedési létesítmények, szervezett kereskedési létesítmények, kereskedési adattárak, helyi és külföldi brókerek).

7.4 Könyvvizsgálók, jogi és pénzügyi tanácsadók vagy bármely más, az Admirals által felhatalmazott adatkezelő.

7.5. Nyilvántartást (például hitelnyilvántartást, népességnyilvántartást, kereskedelmi nyilvántartást, értékpapír-nyilvántartást vagy egyéb ügyféladatokat tároló vagy közvetítő nyilvántartást) vezető harmadik felek.

7.6 Követelések átruházása esetén behajtók, bíróságok és csőd- vagy fizetésképtelenségi ügyintézők.

7.7 Az Admirals szolgáltatásaival kapcsolatos egyéb személyek, például archiválási és postai szolgáltatók.

7.8 Az Admirals más külső felhatalmazott adatfeldolgozókat is igénybe vehet az ügyféladatok feldolgozására. Ilyen esetekben az Admirals megteszi a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy az ilyen adatfeldolgozók az Admirals utasításai szerint, megfelelő biztonsági intézkedések mellett dolgozzák fel az ügyfelek adatait.

7.9 Az Admirals megoszthatja az ügyféladatokat az Admirals üzleti vagyonának vagy javainak teljes vagy részbeni átalakulása, adásvétele, átszervezése, megszerzése, közös vállalkozásba adása, engedményezése, átruházása vagy egyéb átadása esetén (ideértve a csődeljárást és más hasonló eljárásokat is).

8. Az ügyfelek jogai

Előfordulhat, hogy az általunk gyűjtött és feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a vonatkozó törvények értelmében bizonyos jogok illetik az ügyfeleket. Az ilyen jogoknak korlátai vannak, és bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy nem leszünk kötelesek vagy nem tudjuk teljesíteni ügyfeleink kérését, vagy csak részben teljesítjük a kéréseket. Az Admirals minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy válaszoljon a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kérésekre, és adott esetben lehetővé tegye az ügyfelek vonatkozó jogszabályok szerinti jogainak gyakorlását.

8.1 Az ügyfeleknek jogukban áll hozzáférést kérni személyes adataikhoz, vagy azokról géppel olvasható formátumban másolatot kérni. Az ügyfeleknek joguk van tájékoztatást kérni ezen személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban. Az ilyen információk megadása előtt az Admirals felkérheti az egyént, hogy igazolja személyazonosságát a személyazonossággal való visszaélés kockázatának csökkentése érdekében.

8.2 Ha az Admirals által az ügyfélről tárolt személyes adatok pontatlanok vagy hiányosak, az ügyfélnek jogában áll kérni, hogy az Admirals frissítse vagy kijavítsa azokat. Az Admirals további információkat és dokumentumokat kérhet a kért adatmódosítás szükségességének igazolásához.

8.3 Az ügyfélnek jogában áll tiltakozni bizonyos adatfeldolgozások ellen, vagy kérni azok korlátozását, például marketing célokra vonatkozóan. Az ügyfél megváltoztathatja az ilyen kommunikáció fogadására vonatkozó preferenciáit a Dashboard felületén, az „Feliratkozások” menüpont alatt.

8.4 Az ügyfél jogosult lehet arra, hogy kérje személyes adatainak törlését. Az ügyfél személyes adatainak törlésére irányuló kérelem a fiók(ok) bezárását, az adatok aktív feldolgozásból való törlését és az ügyfélkapcsolat megszüntetését vonja maga után. Mindazonáltal az Admirals köteles megőrizni az ügyfél személyes adatait, hogy megfeleljen jogi és szabályozási követelményeknek, valamint a nyilvántartások vezetésével kapcsolatos belső megfelelőségi követelményeknek. Az Admirals köteles az adatokat az ügyfélviszony megszűnését követő legalább öt éven keresztül megőrizni, kivéve, ha a jogszabály az adatok vagy dokumentumok megőrzésére más feltételeket ír elő. A szükségtelen ügyféladatokat töröljük vagy megsemmisítjük.

8.5 Az ügyfélnek jogában áll hozzájutni az Admirals birtokában lévő személyes adatokhoz, feltéve, hogy az Admirals rendelkezik ezzel strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban. Az ügyfél ezket az adatokat máshol újra felhasználhatja, vagy megkérheti az Admiralst, hogy továbbítsa azokat az ügyfél által választott harmadik félnek. Az adatok harmadik személy részére történő továbbítása esetén az ügyfél egyértelmű írásos hozzájárulása szükséges.

8.6 Az ügyfélnek jogában áll panaszt benyújtani személyes adatainak Admirals általi feldolgozásával kapcsolatban. Az ügyfél panaszát e-mailben nyújthatja be: dpo@admiralmarkets.com. Megjegyezzük, hogy bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy nem leszünk kötelesek vagy nem tudjuk teljesíteni az ügyfelek kérése(i)t, vagy csak részben teljesítjük azokat. Ha az ügyfél úgy véli, hogy aggályaival nem foglalkoztunk megfelelően, akkor jogában áll panaszt benyújtani a lakóhelye szerinti illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál.

9. Automatizált döntéshozatal

Ha az Admirals kizárólag automatizált folyamat alapján hozott döntést az ügyfélről (például automatikus profilalkotás révén), amely befolyásolja az ügyfél azon képességét, hogy igénybe vegye a felkínált szolgáltatásokat, vagy más jelentős hatással van az ügyfélre, az ügyfél kérheti, hogy ne alkalmazunk esetében ilyen döntést, kivéve, ha az Admirals bizonyítani tudja az ügyfélnek, hogy ilyen döntés szükséges a közte és az ügyfél közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez. Az ügyfél akkor is megtámadhatja a döntést, és emberi beavatkozást kérhet, ha az ügyfélkapcsolatból eredő kötelezettségek vállalásához vagy teljesítéséhez döntés szükséges. Az adatfeldolgozó rendszer által az ügyfél részvétele nélkül meghozott automatikus döntés csak a jogszabályban meghatározott feltételekkel és módon megengedett.

10. Szervezeti, fizikai és informatikai biztonsági intézkedések

Az Admirals a vonatkozó jogszabályok keretein belül biztosítja, hogy az ügyfelek adatait a megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjék a jogosulatlan hozzáférés, a jogellenes feldolgozás vagy nyilvánosságra hozatal, a véletlen elvesztés, módosítás vagy megsemmisülés megakadályozása érdekében. Az Admirals köteles megtenni a szervezeti, fizikai, informatikai és egyéb szükséges biztonsági intézkedéseket az Ügyféladatok védelmének biztosítása és az Ügyféladatok feldolgozásának figyelemmel kísérése érdekében. Az ilyen biztonsági intézkedések többek között a következő tevékenységeket foglalják magukban:

10.1. Az Admirals belső szabályzatán keresztül végrehajtja az ügyféladatok feldolgozására, nyilvántartására és rögzítésére vonatkozó követelményeket, valamint az ezeknek való megfelelés ellenőrzésére vonatkozó eljárásokat.

10.2 Az Admirals alkalmazottai csak arra vannak felhatalmazva, hogy az ügyféladatbázisban csak a szükséges ügyféladatokhoz férhessenek hozzá, ami szigorúan összhangban van az elvégzett munkaköri feladatokkal.

10.3 Titoktartási kötelezettség előírása az Admirals ügyféladatok kezeléséért felelős alkalmazottai számára.

10.4. Tilos az adatok jogosulatlan kezelése (ideértve a rögzítést, megváltoztatást, törlést, olvasást, másolást, (továbbítást), az iratok jogosulatlan továbbítását és az adatok minden egyéb jogosulatlan felhasználását.

10.5 Az adatkommunikációs berendezéssel történő adattovábbításkor vagy az iratok szállítása során megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni, beleértve az adatok titkosítását is.

10.6 Az ügyféladatbázis minden felhasználója számára személyes hitelesítési eszközt kell biztosítani, amely lehetővé teszi az adatbázis használatát.

10.7. Az Admirals megfelelő és elégséges intézkedéseket tesz annak biztosítására, hogy minden adatkezelési művelet nyomot hagyjon, amely utólag lehetővé teszi a műveletet végrehajtó személy, a művelet jellegének és időpontjának, valamint minden egyéb lényeges tény azonosítását, beleértve a mikor, ki által és hogy mely adatokat rögzítették, módosították vagy törölték, illetve mikor, kik és mely adatokhoz fértek hozzá az adatfeldolgozó rendszerben. Lehetőséget kell biztosítani az adatok módosítás előtti tartalmának visszaállítására, amennyiben az adatokon vagy dokumentumokon bármilyen módosítás történik.

10.8 Regisztrált információnak minősülnek azok a személyes adatok, amelyeket az ügyfél a Dashboard felületén való regisztráció során ad meg. A regisztrált adatok sokféle módon védettek. Az ügyfelek az ügyfél által kiválasztott felhasználónevükkel (ügyfél e-mail címük) és jelszavaikkal léphetnek be a Dashboard felületére. Az ügyfél felelőssége, hogy a bejelentkezési nevet és jelszót csak saját maga ismerje.

10.9 A rendszeres e-mail cserén keresztüli információtovábbítás nem mindig teljesen biztonságos. Az Admirals azonban minden erőfeszítést megtesz az ügyfelek személyes adatainak védelme érdekében, de nem tudja garantálni az e-mailben továbbított ügyféladatok biztonságát; minden továbbítás az ügyfelek saját felelősségére történik. Miután az Admirals megkapta az ügyféladatokat, eljárásokat és biztonsági funkciókat fog alkalmazni, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáférést.

11. Kiskorúak

Szolgáltatásaink nem állnak rendelkezésre 18 éven aluli felhasználók számára, illetve azon felhasználók számára, akik a lakóhelyük szerinti joghatóság törvényes beleegyezési korhatárát be nem töltötték („Kiskorúak”). Tudatosan nem gyűjtünk és nem dolgozunk fel személyes adatokat kiskorúakról. Ha Ön kiskorú, ne vegye igénybe szolgáltatásainkat, és ne adjon meg semmilyen személyes adatot számunkra. Ha tudomásunkra jut, hogy egy kiskorú bármilyen információt megosztott velünk, azonnal töröljük az ilyen információkat.

12. Az adatfeldolgozás földrajzi területe

12.1 Szolgáltatásaink használata során ügyfeleink személyes adatait az EU/EGT és más országokban, köztük az Egyesült Királyságban dolgozzuk fel és tároljuk. Az Admirals AU Pty Ltd. alatt tárolt ügyféladatokat az Admirals Group egy másik jogalanyának, nevezetesen az észtországi Admirals AS-nek felhatalmazott adatkezelője dolgozza fel.

12.2 Az Admirals és szolgáltatói az ügyfelek adatait olyan joghatóságoknak továbbíthatják, tárolhatják vagy hozzáférést biztosíthatnak azokhoz, amelyek nem biztos, hogy az ügyfél országának joghatóságával egyenértékű adatvédelmet biztosítanak. Ha személyes adatokat továbbítunk az EU-ból/EGT-ből vagy az Egyesült Királyságból olyan EU-n/EGT-n vagy Egyesült Királyságon kívüli országokba, meggyőződünk a megfelelő szabályozásokról, például az Európai Bizottság uniós joga alapján kiadott Általános Szerződési Feltételeken alapuló vállalatközi megállapodás meglétéről.

12.3 Az ügyfél kérésére további részleteket kaphat az EU-n/EGT-n kívüli országokba történő ügyféladatok továbbításáról.

13. Fontos közlemény Dél-Afrika lakosai számára

Az Admirals a személyes adatokat a jelen Szabályzatban említett célokra gyűjti és dolgozza fel, a Személyes Adatok Védelméről Szóló Törvényben (POPIA), az Információkhoz Való Hozzáférés Elősegítéséről Szóló Törvényben (PAIA) és a Pénzügyi Intelligencia Központi Törvényében (FICA) meghatározottak szerint.

14. Kapcsolat

14.1 Ha bármilyen kérdése van a személyes adatok Admirals általi feldolgozásával kapcsolatban, vagy ha gyakorolni kívánja a jelen Adatvédelmi szabályzat 8. szakasza szerinti jogait, kérjük, lépjen kapcsolatba az Admirals kijelölt adatvédelmi tisztviselőjével e-mailben: dpo@ admiralmarkets.com, vagy postai úton: Dramas 2, 1st floor, 1077 Nicosia, Ciprus, címzett: Adatvédelmi tisztviselő. Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos jogok gyakorlása előtt további információkat kérhetünk személyazonosságának igazolására.

14.2 Az Admirals befektetési vállalkozások általános elérhetőségei elérhetők az Admirals webhelyén: www.admiralmarkets.com, a „Kapcsolatfelvétel” oldalon.