Регулация

Admirals Europe Limited

Admirals Europe Limited е дружество с ограничена отговорност, регистрирано съгласно законите на Република Кипър с регистрационен номер HE310328. Admirals Europe Ltd е упълномощена и регулирана от Кипърската комисия по ценни книжа и борси („CySEC“) с номер на лиценз 201/13 и е упълномощена да държи клиентски средства в Европейския съюз съгласно съответната спомагателна услуга за съхранение и администриране на финансови инструменти, включително попечителство и свързани услуги, като по този начин отговаря на европейските директиви за финансови услуги, включително MiFID II (Директива за пазарите на финансови инструменти).

MiFID II

Директивата относно пазарите на финансови инструменти (MiFID II), 2014/65/ЕС беше приета от Европейския парламент и Съвета и влезе в сила на 3 януари 2018 г. Тя регулира пазарите на финансови инструменти за предоставяне на инвестиционни услуги и дейности в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Основната цел на MiFID е да хармонизира управлението на финансовите пазари в рамките на ЕИП и следователно да увеличи ефективността, финансовата прозрачност, конкуренцията и предлаганeто на по-голяма защита на потребителите на инвестиционни услуги. Съгласно MiFID II инвестиционният посредник може свободно да предоставя своите услуги на територията на друга държава-членка или в трета страна, при условие че такива услуги са обхванати от оторизирането на инвестиционния посредник. Оторизирана компания работи при пълно съответствие с европейските изисквания за прозрачност и добро изпълнение и следователно може да предоставя трансгранични услуги.

Финансова стабилност

Ние предоставяме на нашите клиенти най-високо ниво на финансова сигурност и защита на инвестициите.

Финансова стабилност