Регулация

Комисията за финансов надзор

Admiral markets UK Ltd е отозирана и регулирана от Органа за финансов надзор (FCA), FRN: 595450, и е оправомощена да държи клиентски средства според правилата на FCA CASS. Admiral Markets UK Ltd е дъщерна компания на Admiral Markets AS (Естония), нашия White Label. Admiral Markets AS е оторизирана и регулирана от естонската Комисия по финансов надзор за основни инвестиционни и брокерски дейности, както и за държане на клиентски средства в Европейския съюз, като по този начин спазва европейските директиви за финансови услуги, включително MiFID (Директивата за пазарите на финансови инструменти).

MiFID

Европейската директива за пазарите на финансови инструменти (MiFID) беше приета от Европейския парламент и Съвета и влезе в сила на 1 ноември 2007 г. Тя регулира пазарите на финансови инструменти за предоставяне на инвестиционни услуги и дейности в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП). ЕИП включва 28 държави-членки на ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Основната цел на MiFID е да хармонизира управлението на финансовите пазари в рамките на ЕИП и следователно да увеличи ефективността, финансовата прозрачност, конкуренцията и предлаганeто на по-голяма защита на потребителите на инвестиционни услуги. Съгласно MiFID инвестиционният посредник може свободно да предоставя своите услуги на територията на друга държава-членка или в трета страна, при условие че такива услуги са обхванати от оторизирането на инвестиционния посредник. Оторизирана компания работи при пълно съответствие с европейските изисквания за прозрачност и добро изпълнение и следователно може да предоставя трансгранични услуги.

Финансова стабилност

Ние предоставяме на нашите клиенти най-високо ниво на финансова сигурност и защита на инвестициите.

Финансова стабилност