Politica de confidențialitate

Valabilă începand cu 25.05.2018

La Admiral Markets, înțelegem pe deplin importanța protejării informațiilor personale ale clienților noștri. Acest document stabilește angajamentul nostru privind Politica de confidențialitate cu privire la informațiile pe care le deținem despre clienții noștri și la ceea ce facem cu astfel de informații. Recunoaștem că orice informații cu caracter personal pe care le colectăm vor fi utilizate numai pentru scopurile pe care le-am colectat sau care sunt permise conform normelor legislative aplicabile. Această politică de confidențialitate este o politică unificată pentru firmele de investiții care furnizează servicii în cadrul mărcii comerciale Admiral Markets, aparținând grupului consolidatAdmirals Group AS. Companiile de investiții din cadrul Grupului Admiral Markets sunt formate din: Admiral Markets AS, Admiral Markets UK Ltd., Admiral Markets Cipru Ltd. și Admiral Markets PTY Ltd. (denumite în continuare aici "Admiral Markets").

Admiral Markets respectă confidențialitatea oricărui utilizator care accesează site-urile sale web, prin urmare suntem hotărâți să luăm toate măsurile rezonabile pentru a proteja informațiile referitoare la clienții, solicitanții sau vizitatorii existenți sau potențiali. Înainte de a trimite orice date personale, o persoană ar trebui să consulte termenii și ar trebui să continue doar prin acceptarea Termenilor din Politica de confidențialitate în privința principiilor stabilite pentru transferul, stocarea și procesarea datelor.

Admiral Markets are dreptul de a modifica în mod unilateral principiile menționate în orice moment prin notificarea clienților cu cel puțin 14 zile înainte de orice modificări semnificative, prin intermediul site-ului Admiral Markets, prin e-mail sau prin intermediul Biroului Traerului. În aspectele ce nu sunt reglementate de respectiva Politică de confidențialitate, părțile vor fi ghidate de Termenii și Condițiile Generale ale unei firme de investiții.

1. Definiţii

1.1 Client - înseamnă orice persoană fizică sau juridică, care a intrat într-o relaţie de tip client cu Admiral Markets şi utilizează în mod activ, sau a folosit serviciile Admiral Markets până la încetarea relaţiei de client. Un potenţial client este o persoană fizică sau juridică care intenţionează să folosească serviciile Admiral Markets şi a făcut înregistrarea iniţială pentru utilizarea serviciilor prin intermediul Biroului Traderului (fără încheierea relaţiei de tip client).

1.2 Client Data - înseamnă informații cunoscute de Admiral Markets despre client și care sunt prelucrate de către Admiral Markets. Când acest document se referă la "informații personale", se referă la informații în care identitatea clientului este aparentă. Diferitele categorii de date despre clienți sunt specificate la punctul 5 din acest document.

1.3 Procesarea datelor clienților- înseamnă orice acțiune efectuată cu datele clientului, inclusiv colectarea, înregistrarea, structurarea, păstrarea în siguranță, schimbarea, redirecționarea, ștergerea, arhivarea etc.

1.4 Procesator de date - Persoane juridice din cadrulAdmirals Group AS. Admiral Markets oferă servicii de investiții și este procesatorul de date al informațiilor personale ale clientului în legătură cu aceste servicii. În cazul în care un client deține conturi de tranzacționare în cadrul mai multor firme de investiții Admiral Markets, în cadrul Grupului va exista mai mult de un procesor de date.

1.5 Procesator autorizat- Admiral Markets poate, de asemenea, să utilizeze procesatori externi autorizați pentru prelucrarea datelor clientului, pe baza unor contracte de servicii încheiate, care sunt guvernate de instrucțiunile Admiral Markets pentru protecția datelor referitoare la clienți.

2. Acceptul prelucrării datelor

2.1 Înregistrarea inițială- Pentru a crea un cont Demo sau un cont de tranzacționare live la Admiral Markets, o persoană trebuie să facă o înregistrare inițială pe formularul de înregistrare al site-ului Admiral Markets sau direct prin Biroul Traderului și să fie de acord cu termenii enumerați în Politica de confidențialitate dată. Clientul confirmă acceptarea acestor termeni bifând caseta corespunzătoare din formularul de înregistrare. În cazul în care nu este acordat un astfel de consimțământ, Admiral Markets nu poate prelucra datele persoanelor și nu poate furniza servicii persoanelor în cauză.

2.2 Participarea la cursuri și la campanii- Datele vor fi prelucrate atunci când vă înregistrați pentru weminariile sau seminariile oferite sau când intrați pe oricare dintre paginile campaniei Admiral Markets care necesită înregistrare, deoarece Admiral Markets va trebui să utilizeze informațiile personale ale unui client pentru a-și îndeplini serviciile și pentru a se conforma obligațiilo asumate. În toate aceste cazuri, consimțământul clientului pentru prelucrarea datelor va fi colectat prin intermediul formularului de înregistrare pe care îl utilizează pentru înscriere, care creează ulterior credențiale pentru accesul în Biroul Traderului.

2.3 Anularea înregistrării inițiale- Când o persoană anulează procesul de înregistrare sau nu îl finalizează, datele acelei persoane nu vor fi preluate de Admiral Markets și, prin urmare, nu vor fi salvate pentru o prelucrare ulterioară în viitor.

2.4 Declinarea opțiunii de a fi contactat prin telefon - O persoană are întotdeauna dreptul de a solicita să nu fie contactată prin telefon de către un reprezentant al Admiral Markets. Această cerere va fi salvată în cadrul sistemelor interne ale Admiral Markets și va acționa ca o restricție separată pe care Admiral Markets, desigur, o varespecta. Solicitarea de a nu fi contactat prin telefon nu afectează un client de la utilizarea serviciilor Admiral Market. În plus, acest lucru nu restricționează persoana respectivă să contacteze Admiral Markets din proprie inițiativă.

3. Abonarea la e-mailuri de marketing

3.1 Pe parcursul înregistrării inițiale în Biroul Traderului, o persoană are dreptul de a alege să primească sau nu mesaje electronice legate de marketing (cum ar fi știri despre companie, informații despre campanii și alte actualizări similare pentru a îmbunătăți cunoștințele clienților legate de piețele financiare etc.) la adresa de e-mail trimisă. O astfel de preferință poate fi modificată oricând din Biroul Traderului. De asemenea, este posibil să vă dezabonați de la aceste e-mailuri de marketing făcând clic pe link-ul din e-mailurile care au fost deja primite

4. Scopul colectării de date de la client

Admiral Markets are nevoie de a colecta diferite date pentru a cataloga o persoană ca fiind un client, precum şi a pentru a oferi diverse aspecte ale serviciilor. Aceste date se colectează pentru motivele mai jos menţionate.

4.1 Verificarea identității Admiral Markets este obligată să verifice identitatea unei persoane înainte de intrarea într-o relaţie de tip client şi crearea unui cont de tranzactionare pentru persoana respectivă. Pentru aceasta, Admiral Markets poate utiliza terţe părți care efectuează verificarea identității în numele său.

4.2 Pentru a forma un profil. Pentru a respecta obligațiile legale, Admiral Markets creează un profil al clientului, după înregistrarea pentru un cont de tranzacționare cont care a fost examinat şi aprobat de Admiral Markets. Admiral Markets are nevoie să aplice principiile KYC (Know-your-Client - Cunoaște-ți clientul), înainte de a intra într-o relaţie de tip client în scopul de a preveni acțiunile rău- intenţionate, cum ar fi spălarea de bani sau finanţarea terorismului, şi, de asemenea, pentru efectuarea şi altor activităţi impuse de lege.

4.3 Pentru a evalua nivelul de cunoştinţe de investiţii ale unui client. Admiral Markets trebuie să evalueze cunostințele de investiții ale clienților, experiența si expertiza acestora în scopul adecvării şi relevanţei serviciilor oferite pentru client.

4.4 scopurile de afaceri interne şi păstrarea înregistrărilor. Admiral Markets are nevoie de a procesa informaţii personale clientilor pentru afaceri interne şi scopuri de evidenţă. O astfel de prelucrare este în interesele proprii ale Admiral Markets în conformitate cu obligaţiile sale legale. Aceasta poate include orice comunicare pe care Admiral Markets a încheiat-o cu un client în legătură cu serviciile pe care le oferă. Admiral Markets va păstra înregistrări care să asigure că un client este conform cu obligațiile definite în termenii de business relevanți pentru o firmă de investiții Admiral Markets.

4.5 Raportarea TranzacțiilorAdmiral Markets este obligată să raporteze în mod regulat autorităților respective cotele de deținere ale produselor şi serviciilor pentru grupurike de clienți, precum şi alte aspecte financiare.

4.6 Marketing.Admiral Markets poate utiliza date despre clienți, cum ar fi locația sau istoricul de tranzacționare, pentru a furniza conținuturi personalizate, cum ar fi știri, analize, cercetări, rapoarte, campanii și oportunități de formare care ar putea interesa clientul, la adresa lor de e-mail înregistrată. Un client își păstrează întotdeauna posibilitatea de a-și schimba preferința dacă dorește sau nu mai dorește să primească astfel de comunicări.

4.7 Îmbunătățirea produselor și serviciilor Admiral Markets.Admiral Markets poate, din când în când, să utilizeze datele clientului pentru a ajuta la analiza și îmbunătățirea produselor și serviciilor.

4.8 Pentru a investiga sau soluționa întrebări sau dispute. Admiral Markets ar putea avea nevoie să utilizeze datele colectate de la clienți pentru a se conforma legilor, hotărârilor judecătorești sau altor proceduri judiciare sau cerințelor oricărei autorități de reglementare aplicabile. Datele personale pot fi, de asemenea, procesate pentru soluționarea litigiilor cu clientul.

4.9 Pentru a trimite sondaje clienților. Admiral Markets poate trimite sondaje pentru clienți ca parte a procesului de feedback al clienților, deoarece este în interesul său legitim de a solicita feedback pentru a se asigura că furnizează cele mai bune servicii clienților săi.

4.10 Analiza datelor site-ului web. Vă rugăm să consultați un material detaliat al analizei datelor de pe site-ul Admiral Markets.

4.11 Securitate.Dacă un client intră în orice locație Admiral Markets, Admiral Markets poate înregistra imaginea clientului pe camerele sale, din motive de securitate. Admiral Markets poate utiliza, de asemenea, detalii despre clienți pentru a ține o evidență a persoanelor care au intrat în sediul Admiral Markets în orice zi. Este interesul legitim al Admiral Markets de a face acest lucru pentru a menține un mediu de lucru sigur.

5. Categoriile de date ale clienților

Datele clientului pot fi colectate de la client, de la utilizarea de către client a serviciilor și de la surse externe, cum ar fi registrele publice și private. Admiral Markets are dreptul și datoria, în virtutea domeniului său de activitate, de a verifica exactitatea datelor clientului conținute în bazele de date prin solicitarea periodică a clientului de a examina și/sau corecta sau confirma acuratețea datelor clientului referitoare la client. Admiral Markets nu colectează informații sensibile despre client. Categoriile de date client care sunt colectate și prelucrate în principal de către Amiral Markets constau în următoarele:

5.1 Date de identificare - cum ar fi numele, data nașterii, codul de identificare personală și datele privind documentul de identificare (cum ar fi copia pașaportului sau a cărții de identitate).

5.2 Date de contact - cum ar fi adresa fizică, adresa de e-mail, numărul de telefon și limba de comunicare.

5.3 Date familiale - cum ar fi informații despre familia clientului, moștenitorii și alte persoane conexe (numai în cazul în care un client este legat de o persoană expusă politic sau clientul a murit)

5.4 date profesionale - cum ar fi detalii despre educație și angajări

5.5 Date financiare - cum ar fi veniturile, activele și pasivele, colectate pentru a vedea resursele clientului și activitatea de tranzacționare (pentru prevenirea oricărei activități ilegale).

5.6 Date despre originea bunurilor sau a averii - cum ar fi datele referitoare la partenerii comerciali ai clientului și activitățile de afaceri (pentru prevenirea spălării banilor sau finanțării terorismului).

5.7 Date care permit companiei Amiral Markets să își îndeplinească măsurile de precauție privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului și să asigure respectarea sancțiunilor internaționale, inclusiv a scopului relației de afaceri, a beneficiarilor adevărați și dacă clientul este o persoană expusă politic.

5.8 Date despre rezidența fiscală a clientului - cum ar fi țara de reședință, numărul de identificare fiscală și cetățenia.

5.9 Date despre comunicare și activitate - cum ar fi înregistrările de date de comunicații vizuale și/sau audio colectate atunci când clientul vizitează sucursale ale Admiral Markets, inclusiv date legate de vizita clientului pe site-urile Admiral Markets și Biroul Traderului.

5.10 Date referitoare la serviciile Admiral Markets - cum ar fi datele privind performanțele legate de serviciile acordurilor sau eșecul acestora, tranzacțiile executate, cererile depuse, cererile, reclamațiile și taxele aplicate.

5.11 Date despre obiceiuri, preferințe și satisfacție - cum ar fi date despre preferințele, satisfacția și activitatea de utilizare a serviciilor, serviciile utilizate, setările personale, răspunsurile la sondaj etc.

5.12 Date despre participarea la campanii - cum ar fi punctele câștigate și premiile câștigate în jocuri sau campanii.

5.13 Datele despre categoria de clasificare a clienților, nivelul de expertiză și expunerea anterioară la piața financiară - inclusiv cunoștințele și experiența investițională a clientului, obiectivele de investiții etc.

6. Contactarea Admiral Markets prin e-mail sau prin live chat

Atunci când trimiteți un e-mail pe adresa Admiral Markets (prin intermediul paginii "Contactați-ne") sau utilizând funcția Live Chat, o persoană poate fi rugată să furnizeze date personale suplimentare, cum ar fi numele sau adresa de e-mail. Aceste date vor fi folosite pentru a răspunde interogării lor și pentru a verifica identitatea acestora. E-mailurile sunt stocate pe sistemele interne standard de contact ale Admiral Markets, care sunt sigure și nu pot fi accesate de părți externe neautorizate.

7. Destinatarii datelor clientului

Dacă este necesar, datele despre clienți sunt partajate cu alți destinatari, cum ar fi:

7.1 Autorități, cum ar fi autoritățile de aplicare a legii, executorii judecătorești, birourile notariale, autoritățile fiscale, autoritățile de supraveghere și unitățile de informații financiare.

7.2 Persoane juridice din cadrulAdmirals Group AS. Companiile Admiral Markets sunt susținute de o varietate de echipe și funcții ale grupului Admiral Markets Group. Admiral Markets poate pune la dispoziție date cu caracter personal, dacă este necesar, pentru furnizarea de servicii, administrarea platformei de tranzacționare, vânzări și marketing, asistență tehnică pentru clienți și tehnici. Toți angajații Admiral Markets trebuie să respecte politicile de confidențialitate și securitate a datelor atunci când se ocupă de prelucrarea datelor cu caracter personal. Admiral Markets poate prelucra datele personale cu privire la site-ul Web și la Biroul Traderului în următoarele locații: Estonia, Marea Britanie, Cipru și Australia.

7.3 Instituțiile care furnizează servicii financiare, de exemplu băncile, sistemele de plăți, instituțiile care participă la ciclul de execuție, decontare și raportare a tranzacțiilor (de exemplu piețele reglementate ca locații de execuție, facilități de tranzacționare multilaterală, facilități de tranzacționare organizate, registre de tranzacții, brokeri locali și străini).

7.4 Auditori, consultanți juridici și financiari sau orice alt procesator autorizat de către Amiral Markets.

7.5 Terțe părți care mențin registre (cum ar fi registrele de credit, registrele populației, registrele comerciale, registrele de valori mobiliare sau alte registre care dețin sau intermediază datele despre clienți).

7.6 Recuperatori de creanțe la după asignarea creanțelor, instanțe și administratori de faliment sau de insolvență.

7.7 Alte persoane legate de furnizarea de servicii de către Amiral Markets, cum ar fi furnizorii de servicii de arhivare și servicii poștale.

7.8 Admiral Markets poate utiliza alți procesatori externi autorizate pentru prelucrarea datelor clientului. În astfel de cazuri, Admiral Markets ia pașii necesari pentru a se asigura că astfel de procesatori de date procesează datele clientului conform instrucțiunilor Admiral Markets, cu măsuri de securitate adecvate.

7.9 Admiral Markets poate partaja datele clienților în cazul unei fuziuni, vânzări, restructurări, achiziții, asocieri în comun, cesionare, transfer sau altă dispoziție a unei părți sau a oricărei porțiuni a activelor, acțiunilor Admiral Markets (inclusiv în legătură cu orice faliment sau proceduri similare).

8. Drepturile clientului

Admiral Markets respectă drepturile clientului pentru a accesa şi de a controla datele lor personale. Admiral Markets va răspunde cererilor cu privire la prelucrarea datelor personale şi, dacă este cazul, Admiral Markets va oferi accesul, corectarea sau ştergerea acestor date personale.

8.1 Revizuirea procesării datelor clientului. La cererea clientului, Admiral Markets va oferi o revizuire a datelor colectate de client care sunt disponibile în baza de date a clientului. Înainte de a prezenta o astfel de cerere, Admiral Markets va cere individului să-și dovedească identitatea pentru a reduce riscurile de fraudă a identității. Clientul va avea, de asemenea, posibilitatea de a examina datele clientului depuse în Biroul Traderului și pe platforma de tranzacționare.

8.2 Corectarea datelor În cazul în care datele personale referitoare la client pe care Admiral Markets le deține sunt inexacte sau incomplete, clientul are dreptul să le aibă corecteze de către Admiral Markets. Admiral Markets poate solicita informații și documente suplimentare necesare pentru a valida necesitatea modificării solicitate a datelor.

8.3 Restricționarea procesării. Un client poate cere companiei Admiral Markets să restricționeze utilizarea datelor clientului în scopuri de marketing. Clientul își poate schimba preferințele pentru a primi astfel de notificări în Biroul Traderului, în secțiunea "Abonări".

8.4 Ștergerea. Un client poate cere companiei Admiral Markets să ștergă datele personale pe care le deține. Solicitarea de a șterge datele personale ale unui individ va avea drept rezultat închiderea contului (lor), eliminarea datelor din procesarea activă și încetarea relației cu clientul. Cu toate acestea, Admiral Markets este obligată să mențină datele personale ale clientului pentru a se conforma cerințelor sale legale și de reglementare, precum și în conformitate cu cerințele interne de conformare cu privire la menținerea înregistrărilor. Admiral Markets păstrează datele timp de cel puțin cinci ani de la încetarea relației cu clientul, cu excepția cazului în care alte condiții pentru păstrarea datelor sau a documentelor sunt prevăzute de lege. Datele clientului inutile vor fi șterse sau distruse.

9. Proces automat de luare a deciziilor

Dacă Admiral Markets a luat o decizie cu privire la un client, bazată exclusiv pe un proces automatizat (de exemplu, prin intermediul profilării automate) care afectează capacitatea clientului de a utiliza serviciile oferite sau are un alt efect semnificativ asupra clientului, clientul poate cere să nu fie supus la o astfel de decizie, cu excepția cazului în care Admiral Markets poate demonstra clientului că o astfel de decizie este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între acesta și client. Chiar și atunci când este necesară o decizie pentru încheierea sau îndeplinirea oricăror obligații care decurg din relația cu clientul, clientul poate contesta decizia și poate cere intervenția omului. Deciziile automate luate de sistemul de prelucrare a datelor, fără participarea clientului, sunt permise numai în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute de lege.

10. Măsuri de securitate organizaționale, fizice și IT

Admiral Markets se asigură, în cadrul legilor aplicabile, că datele clientului sunt protejate cu măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau dezvăluirea ilegală, pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea. Admiral Markets va implementa măsurile de securitate organizaționale, fizice, IT și de altă natură necesare pentru a asigura protecția datelor clientului și pentru a monitoriza prelucrarea datelor clientului. Printre altele, astfel de măsuri de securitate includ următoarele activități:

10.1 implementarea de către Admiral Markets, prin intermediul regulilor sale interne, a cerințelor privind prelucrarea și înregistrarea datelor clientului, precum și procedurile de verificare a respectării acestor cerințe.

10.2 autorizarea angajaților Admiral Markets de a accesa doar datele necesare într-o bază de date a clienților, care este strict conformă cu sarcinile de serviciu efectuate.

10.3 autorizarea angajatilor Admiral Markets de a accesa doar datele clienților necesare din baza de date a clientilor, care este strict conforma cu sarcinile de serviciu efectuate.

10.4 se interzice procesarea neautorizată a datelor (inclusiv înregistrarea, modificarea, ștergerea, citirea, copierea, transmiterea), transportul neautorizat de înregistrări și orice altă utilizare neautorizată a datelor (care nu sunt prevăzute de îndatoririle oficiale).

10.5 Măsurile de securitate adecvate, inclusiv criptarea datelor atunci când este necesar, se pun în aplicare după transmiterea datelor prin intermediul echipamentelor de comunicații de date sau în transportul înregistrărilor.

10.6 Fiecare utilizator al bazei de date a clientului va primi un mijloc personal de autentificare, permițându-i să utilizeze baza de date.

10.7 Admiral Markets trebuie să pună în aplicare măsuri adecvate și suficiente pentru a se asigura că orice operațiune de prelucrare a datelor lasă urme, ceea ce ar permite ulterior identificarea persoanei care a efectuat operația, natura și timpul operației și orice alte fapte relevante, inclusiv când, și care date au fost înregistrate, modificate sau șterse sau când, de către cine și care date în sistemul de prelucrare a datelor au fost accesate, precum și informații privind orice transmitere de date. O posibilitate de restabilire a conținutului datelor înainte de modificări trebuie să fie disponibilă la modificarea datelor sau a documentelor.

10.8 Informațiile personale pe care le furnizează clientul în legătură cu înregistrarea ca utilizator în Biroul Traderului sunt clasificate ca informații înregistrate. Informațiile înregistrate sunt protejate în multe feluri. Clienții pot accesa Biroul Traderului cu numele de utilizator (e-mail client) și parola selectate de client. Este responsabilitatea clienților să se asigure că datele de conectare și parola sunt cunoscute doar de către client.

10.9 Transmiterea informațiilor prin schimb obișnuit de e-mailuri nu este întotdeauna complet sigură. Admiral Markets își exercită totuși toate eforturile pentru a proteja datele personale ale clienților, dar nu poate garanta securitatea datelor clientului transmise prin e-mail; orice transmitere este la riscul propriu al clientului. Odată ce Admiral Markets a primit informațiile despre client, va folosi procedurile și caracteristicile de securitate în încercarea de a preveni accesul neautorizat.

11. Zona geografică de procesare

11.1 Ca regulă generală, datele despre clienți sunt procesate în cadrul Uniunii Europene/Spațiului Economic European (UE/SEE), dar în unele cazuri sunt transferate și procesate în țări din afara UE/SEE. Această excepție se aplică datelor privind clienții deținute de Admiral Markets PTY Ltd. (societatea de investiții care operează în Australia), procesată de un procesator autorizat al unei alte entități din cadrul grupului Admiral Markets Group, adică Admiral Markets AS în Estonia.

11.2 Transferul și prelucrarea datelor clientului în afara UE/SEE pot avea loc cu condiția să existe garanții adecvate și acțiunile să se facă numai pe baza unui temei juridic.

11.3 La cerere, clientul poate primi mai multe detalii despre transferurile de date ale clienților către țări din afara UE SEE.

12. Portabilitatea datelor

Clientul are dreptul de a obține informațiile personale deținute de Admiral Markets, în condițiile în care Admiral Markets să ofere acest lucru într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și ușor de citit și să le reutilizeze în altă parte sau să ceară Admiral Markets să transfere acest lucru unei terțe părți, la alegerea clientului. În cazul transmiterii datelor către o terță parte, trebuie să se primească și să se verifice un consimțământ scris scris din partea clientului.

13. Detaliile de contact

13.1 În cazul întrebărilor referitoare la conținutul prezentei Politici de Confidențialitate, dacă o persoană ar dori o copie a datelor colectate de Admiral Markets referitoare la ea, sau dorește să adreseze o plângere ori o altă observație cu privire la prelucrarea datelor; te rugăm să contactezi Responsabilul cu Protecția Datelor desemnat de Admiral Markets, prin poștă: Dramas 2, etajul 1, 1077 Nicosia, Cipru; sau e-mail: dpo@admiralmarkets.com, marcând în mod clar „FAO: Responsabilul cu Protecţia Datelor”.

13.2 Datele de contact generale ale societăţilor de investiţii Admiral Markets sunt disponibile pe site-ul de Admiral Markets: www.admiralmarkets.com, selectarea pagina "Contactati-ne".

13.3 Clientul are dreptul să se adreseze instanței sau să-și trimită plângerea către autoritatea de reglementare a protecției datelor din jurisdicția respectivă pentru protecția drepturilor, cu excepția cazului în care legile aplicabile prescriu o procedură diferită pentru tratarea acestora.