Privacybeleid

Geldig vanaf 25.05.2018

Bij Admiral Markets begrijpen we hoe belangrijk het is om persoonlijk informatie van onze klanten te beschermen. Dit document beschrijft ons privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij van onze klanten hebben en wat we doen met deze informatie. Wij erkennen dat alle persoonlijke informatie die we verzamelen over de client alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor wij die wij hebben verzameld of zoals is toegestaan onder de daarop toepasselijke wetten. Dit privacybeleid is een uniform beleid voor beleggingsondernemingen die diensten verlenen onder het handelsmerk van Admiral Markets, die behoren tot de Admirals Group AS consolidatie groep. De belegging-ondernemingen binnen de Admiral Markets Group bestaan uit het: Admiral Markets AS, Admiral Markets UK Ltd., Admiral Markets Cyprus Ltd en Admiral Markets PTY Ltd. (gezamenlijk wordt hierin "Admiral Markets` genoemd).

Admiral Marketsn respecteert de privacy van elke gebruiker die toegang heeft tot de websites, we zijn toegewijd aan het nemen van alle redelijke maatregelen ter bescherming van de informatie met betrekking tot elke bestaande of toekomstige klanten, registraties of bezoekers. Voordat iemand persoonlijke gegevens verzendt, dient deze onderzoek te doen naar de voorwaarden en kan enkel verder gaan door in te stemmen met de voorwaarden in het privacybeleid en met de bepaalde beginselen voor data-overdracht, opslag en verwerking.

Admiral Markets is gerechtigd de bepalingen te allen tijde eenzijdig te wijzigen door kennisgeving aan de clients niet later dan 14 dagen vóór de significante wijzigingen via de Admiral Markets website, e-mails of door middel van het Klantenportaal. In kwesties niet geregeld door het bestaande Privacy beleid, zullen de partijen worden verwezen naar de algemene voorwaarden en bepalingen van een de respectievelijke investeringsonderneming.

1. Definities

1.1 client -: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een relatie als klant met Admiral Markets is aangegaan en actief gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van Admiral Markets tot de beëindiging van de klantrelatie. Een potentiële cliënt is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die voornemens is gebruik te maken van de diensten van Admiral Markets en die de eerste registratie voor gebruik van de diensten heeft gedaan via het Klantenportaal (zonder het volledig aangaan van de relatie als klant).

1.2 Client gegevens - informatie dat bekend is bij Admiral Markets over de cliënt en dat wordt verwerkt door Admiral Markets. Wanneer dit document verwijst naar `persoonlijke informatie`, betekent dit informatie waaruit de identiteit van de cliënt redelijk herkenbaar is. De verschillende categorieën van klantgegevens worden gespecificeerd in punt 5 van dit document.

1.3 Verwerking van client gegevens - betekent elke handeling die wordt gedaan met de client gegevens, inclusief verzamelen opnemen, structureren, bewaren, doorsturen, verwijderen, archiveren etc.

1.4 gegevens verwerker - juridische entiteiten binnen Admirals Group AS. Admiral Markets biedt beleggingsdiensten aan en is de data verwerker van de persoonlijke gegevens van de klant met betrekking tot deze diensten. In het geval dat een client handelsrekeningen aanhoud bij meerdere Admiral Markets beleggingsondernemingen, zal er meer dan één gegevens verwerker zijn binnen de groep.

1.5 geautoriseerde verwerker - Admiral Markets kan ook erkende externe verantwoordelijken voor de verwerking van de klant gegevens gebruiken, op basis van gesloten overeenkomsten, die worden beheert aangestuurd door de instructies van Admiral Markets voor de bescherming van de aan de client behorende gegevens.

2. Toestemming voor het verwerken van gegevens

2.1 initiële registratie - voor het maken van een Demo-account of een Live handelsrekening bij Admiral Markets, moet een persoon een eerste registratie doen via een Admiral Markets registratieformulier, of rechtstreeks via het Klantenportaal en akkoord gaan met de voorwaarden vermeld in het privacybeleid. Door het bijbehorende vakje op het inschrijvingsformulier bevestigt de klant aanvaarding van deze voorwaarden. Als deze toestemming niet is gegeven, kan Admiral Markets niet de persoonsgegevens verwerken, noch enige services verstrekken aan de persoon in kwestie.

2.2 cursussen bijwonen en deelnemen aan campagnes - De client gegevens worden verwerkt bij de registratie voor de aangeboden webinars en seminars, of tijdens de landing op een Admiral Markets campagne-pagina waarvoor registratie nodig is – Admiral Markets dient de persoonlijke gegevens te gebruiken om haar diensten uit te kunnen voeren en aan haar verplichtingen te voldoen. In alle gevallen, zal een toestemming voor verwerking van de client gegevens worden verzameld door middel van het inschrijfformulier die client gebruikt om te registreren, wat vervolgens de inloggegevens creëert voor toegang tot het Klantenportaal.

2.3 annulering van de oorspronkelijke registratie - wanneer een persoon het registratieproces annuleert en niet volledig afrondt, zullen die gegevens niet worden opgehaald door Admiral Markets en zullen daarom niet worden opgeslagen voor verdere toekomstige verwerking.

2.4 Afwijzen om te worden gecontacteerd via telefoon - Een persoon heeft het recht te verzoeken niet te worden gecontacteerd via telefoon door een vertegenwoordiger van de Admiral Markets. Dit verzoek zal vanuit Admiral Markets interne systemen en handelingen worden opgeslagen als een afzonderlijke beperking die Admiral Markets natuurlijk zal worden geëerbiedigd. Het verzoek om niet te worden gecontacteerd via telefoon heeft geen invloed op het gebruik van Admiral Markets diensten. Bovendien beperkt dit niet de persoon om contact op te nemen met Admiral Markets op eigen initiatief.

3. Abonnement op marketinggerelateerde e-mails

3.1 Tijdens de eerste registratie voor het Klantenportaal, heeft een persoon het recht om te kiezen om wel of niet gerelateerde marketing e-mails (zoals bedrijfsnieuws, informatie over campagnes en andere gelijkaardige updates ter verbetering van de kennis van de cliënt met betrekking tot de financiële markten, enz.) naar hun opgegeven e-mailadres. Een dergelijke voorkeur kan ook worden gewijzigd via het Klantenportaal, onder de tab `profiel`. Het is ook mogelijk om de inschrijving voor deze marketing e-mails ta annuleren door te klikken op de link in de e-mail die al zijn ontvangen

4. Het doel van het verzamelen van klantgegevens

Admiral Markets dient verschillende gegevens te verzamelen om een persoon te classificeren als client, evenals voor het bieden van verschillende aspecten van haar diensten. Deze gegevens worden verzameld voor de onderstaande redenen.

4.1 verificatie van identiteit. Admiral Markets is verplicht om iemands identiteit vóór het aangaan van de relatie met een klant en het creëren van een handelsrekening voor de persoon te controleren. Hiervoor kan Admiral Markets derden gebruiken doe identiteit controle uitvoeren namens haar.

4.2 Het vormen van een profiel. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, maakt Admiral Markets een profiel van de klant, zodra de volledige aanvraag voor een Live handelsrekening is beoordeeld en goedgekeurd door Admiral Markets. Admiral Markets moet de beginselen van KYC (Know-Your-Client) toepassen om te voorkomen dat een relatie met een klant wordt aangegaan met mogelijke schadelijke acties, zoals het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en ook om andere taken opgelegd door de wet te kunnen uitvoeren.

4.3 het beoordelen van het kennisniveau van een cliënt. Admiral Markets moet beoordelen of cliënten voldoende investering kennis, ervaring en expertise hebben om de geschiktheid en relevantie van de aangeboden service vast te stellen.

4.4 interne zakelijke doeleinden en verslaglegging Admiral Markets heeft de persoonlijke gegevens van de klanten nodig voor interne bedrijfsprocessen en verslaglegging. Die verwerking is in Admiral Markets legitieme belang om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Inclusief elke communicatie met Admiral Markets met een cliënt met betrekking tot de diensten die het aanbiedt. Admiral Markets zal vastleggen wat nodig is zodat een client voldoet aan haar verplichtingen, gedefinieerd in de voorwaarden van de relevante Admiral Markets onderneming.

4.5 transactie verslaglegging. Admiral Markets is verplicht regelmatig verslag te doen aan de respectieve autoriteiten over de markt aandeel producten en de diensten gehouden door klantgroepen, evenals andere financiële cijfers.

4.6 Marketing. Admiral Markets kan klantgegevens gebruiken, zoals locatie of handel geschiedenis om op maat gemaakte content te leveren, zoals nieuws, analyse, onderzoek, rapporten, campagnes en opleidingsmogelijkheden die interessant kan zijn voor de client, aan het geregistreerde e-mailadres. Een client behoudt altijd de mogelijkheid om de voorkeur te veranderen als deze niet langer dergelijke berichten wenst te ontvangen.

4.7 verbetering van Admiral Markets producten en diensten. Admiral Markets kan, van tijd tot tijd, cliëntgegevens gebruiken om te helpen bij het analyseren en verbeteren van haar producten en diensten.

4.8 Onderzoek en/of afhandeling geschillen. Admiral Markets kan verzamelde klantgegevens gebruiken om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, gerechtelijke bevelen of andere juridische procedures of vereisten van toepasselijke regelgevende instanties. Persoonlijke gegevens kunnen ook worden verwerkt om geschillen met de klant te beslechten.

4.9 verzenden van Klantonderzoeken Admiral Markets kan klanten-enquêtes verzenden als onderdeel van het feedbackproces van klanten, omdat het in haar legitieme belang is om feedback te vragen om zo de beste service aan haar klanten te kunnen bieden.

4.10 website data-analyse. Een gedetailleerd overzicht over de analyse van de gegevens van de website van Admiral Markets Cookie openbaarmaking.

4.11 beveiliging. indien een client een ruimte van Admiral Markets betreedt, kan Admiral Markets beelden van de cliënt vastleggen op zijn camera`s om veiligheidsredenen. Admiral Markets kan ook client details bijhouden over wie Admiral Markets ruimten heeft betreden op een bepaalde dag. Het is in Admiral Markets rechtmatig belang om een veilige werkomgeving te behouden.

5. Cliëntgegevens categorieën

Klantgegevens kunnen worden verzameld van de client, van gebruik van de diensten van de client en van externe bronnen, zoals openbare en particuliere registers. Admiral Markets heeft het recht en de plicht op grond van haar activiteiten te controleren op de juistheid van de cliëntgegevens opgenomen in de databases door periodieke verzoeken aan de client om te controleren en/of het verbeteren of bevestigen van de juistheid van de cliëntgegevens met betrekking tot de client. Admiral Markets verzamelt geen gevoelige informatie over de client. Client-gegevenscategorieën die voornamelijk worden verzameld en verwerkt door Admiral Markets bestaan uit het volgende:

5.1 identificatie gegevens – zoals naam, geboortedatum, PIN-code en gegevens met betrekking tot het identificatiedocument (zoals een kopie van het paspoort of identiteitskaart).

5.2 contact gegevens – zoals fysieke adres, e-mail adres, telefoonnummer en taal van communicatie.

5.3 familie gegevens – zoals informatie over de familie van de cliënt, erfgenamen en andere gerelateerde personen (alleen in de gevallen als een client is gerelateerd aan een politiek prominente personen of de client is overleden).

5.4 professionele gegevens – zoals onderwijs en arbeidsgegevens.

5.5 financiële gegevens – zoals inkomen, activa en passiva, verzameld om de middelen en de trading-activiteit (ter voorkoming van onwettige activiteit) van de klant te begrijpen.

5.6 gegevens over de oorsprong van activa – zoals gegevens met betrekking tot de transactie partners en de bedrijfsactiviteiten van de klant (voor de preventie van, bijvoorbeeld, geld witwassen of de financiering van terrorisme).

5.7 Gegevens die Admiral Markets in staat stellen haar due diligence-maatregelen met betrekking tot de voorkoming van het witwassen van geld en terrorismefinanciering uit te voeren en te zorgen voor naleving van internationale sancties, inclusief het doel van de zakelijke relatie, begunstigden en of de klant een politiek prominente persoon is.

5.8 Gegevens over de belastingvestiging van de klant - zoals het land waar u woont, het belastingnummer en het staatsburgerschap.

5.9 Communicatie- en activiteitsgegevens - zoals visuele en / of audiocommunicatiegegevens die zijn verzameld wanneer de klant een vestiging van Admiral Markets bezoekt, inclusief gegevens over het bezoek van de klant aan websites van Admiral Markets en het Klantenportaal.

5.10 Gegevens met betrekking tot de services van Admiral Markets - zoals de prestatiegegevens met betrekking tot de services van de overeenkomsten of het falen daarvan, uitgevoerde transacties, ingediende aanvragen, verzoeken, klachten en toegepaste servicekosten.

5.11 Gegevens over gewoonten, voorkeuren en tevredenheid - zoals gegevens over voorkeuren, tevredenheid en activiteiten van het gebruik van de services, gebruikte services, persoonlijke instellingen, antwoorden op enquêtes, enz.

5.12 Gegevens over deelname aan campagnes , zoals behaalde punten en gewonnen prijzen in games of campagnes.

5.13 gegevens over de klant indelingscategorie, niveau van deskundigheid en eerdere blootstelling aan de financiële markt -met inbegrip van de cliënt investerings kennis en ervaring, investeringen doelstellingen, enz.

6. Contact opnemen met Admiral Markets per E-mail of Via de Live Chat

Wanneer u Admiral Markets emailed (via de `Contact` pagina), of met behulp van de Live Chat functie, kan u worden verzocht enkele bijkomende persoonlijke gegevens, zoals naam of e-mailadres te verstrekken. Dergelijke gegevens zullen worden gebruikt om te reageren op de query en om de identiteit te verifiëren. E-mails worden opgeslagen op Admiral Markets interne contact systemen die veilig zijn en niet kunnen worden geopend door onbevoegde externe partijen.

7. Ontvangers van klantgegevens

Indien nodig, wordt klantgegevens gedeeld met andere partijen, zoals:

7.1 Instanties, zoals de rechtshandhavingsinstanties, deurwaarders, notaris kantoren, fiscale autoriteiten, de autoriteiten toezicht en financiële inlichtingeneenheden.

7.2 Juridische entiteiten binnen Admirals Group AS. Admiral Markets ondernemingen worden ondersteund door een verscheidenheid van Admiral Markets teams en functies. Admiral Markets kan persoonlijke gegevens beschikbaar maken voor hen, indien nodig, voor het verrichten van diensten, trading platform administratie, verkoop en marketing, klant en technische ondersteuning. Alle Admiral Markets werknemers zijn verplicht het data privacy- en beveiligingsbeleid bij de verwerking van persoonsgegevens te volgen. Admiral Markets kan het verwerken van persoonsgegevens met betrekking tot de website en van het Klantenportaal doen op de volgende locaties: Estland, Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Australië.

7.3 Instellingen, financiële dienstverlening, bijvoorbeeld banken, betalingssystemen, instellingen deelnemen aan de uitvoering van de handel en afwikkeling en rapportage cyclus (bijvoorbeeld gereglementeerde markten als plaatsen van uitvoering, multilaterale handel voorzieningen, georganiseerde handel voorzieningen, handel repositories, lokale en buitenlandse makelaars).

7.4 Accountants, juridische en financiële adviseurs, of een willekeurige andere processor toegestaan door Admiral Markets.

7.5 Derden onderhouden registers (zoals krediet registers, bevolkingsregisters, handelsregisters, effecten registers of andere registers met inter-mediating klantgegevens).

7.6 Deurwaarders op toewijzing van de vorderingen, de rechtbanken en beheerders van faillissement of insolventie.

7.7 Andere personen in verband met de verlening van diensten van Admiral Markets, zoals dienstverleners voor archivering en postdiensten.

7.8 Admiral Markets kan andere externe erkende verwerkers gebruiken voor de verwerking van klantgegevens. In dergelijke gevallen neemt Admiral Markets de benodigde stappen om ervoor te zorgen dat de bewerkers van dergelijke gegevens klantgegevens onder de instructies van Admiral Markets met voldoende veiligheidsmaatregelen verwerken.

7.9 Admiral Markets kan het klantgegevens delen in het geval van een fusie, verkoop, herstructurering, overname, joint venture, toewijzing, overdracht of andere vervreemding van alle of een gedeelte van Admiral Markets ondernemingen, activa of aandelen (met inbegrip van in het kader van een faillissement of soortgelijke procedures).

8. Rechten van de Client

Admiral Markets respecteert rechten van klanten voor toegang tot en controle over hun persoonlijke gegevens. Admiral Markets zal reageren op verzoeken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en, indien van toepassing, zal Admiral Markets toegang geven tot persoonsgegevens, deze corrigeren of verwijderen.

8.1 -overzicht van de verwerking van de gegevens van de client. Op verzoek van de cliënt zal Admiral Markets desgevraagd een overzicht van de verzamelde klantgegevens die beschikbaar in de client-database is aanleveren. Voor het verstrekken van een dergelijke overzicht, vraagt Admiral Markets het individu om hun identiteit te bewijzen teneinde de risico`s van identiteitsfraude te minimaliseren. De client krijgt ook de mogelijkheid de klantgegevens van het Klantenportaal en op het handelsplatform in te zien.

8.2 correctie van gegevens. als de persoonlijke informatie die Admiral Markets heeft betreffende de client onjuist of onvolledig is, is de klant gerechtigd om het aan te laten passen door Admiral Markets. Admiral Markets kan verzoeken aanvullende informatie en documentatie vereist voor het valideren van de noodzaak van de gevraagde wijziging van gegevens te verstrekken.

8.3 Beperking verwerking. een cliënt kan vragen Admiral Markets het gebruik van Klantengegevens voor marketingdoeleinden te beperken. De client kan de voorkeursinstellingen voor de ontvangst van deze kennisgevingen wijzigen in het Klantenportaal, bij de Tab `Profiel`.

8.4 Verwijdering. een client kan Admiral Markets vragen persoonlijke gegevens te verwijderen die het bevat. Het verzoek om iemands persoonlijke gegevens te verwijderen zal resulteren in sluiting van de rekeningen, verwijdering van de gegevens van actieve verwerking en een beëindiging van de relatie van de klant. Admiral Markets is echter vereist om de persoonlijke gegevens van de cliënt in overeenstemming met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften, alsmede overeenkomstig de interne naleving van eisen met betrekking tot het onderhoud van archief te behouden. Admiral Markets behoudt de gegevens gedurende ten minste vijf jaar na de beëindiging van de relatie met de klant, tenzij andere voorwaarden voor het behoud van gegevens of documenten zijn voorgeschreven door de wet. Onnodige klantgegevens worden verwijderd of vernietigd.

9. Geautomatiseerde besluitvorming

Als Admiral Markets een besluit heeft gemaakt over een cliënt die uitsluitend op basis van een geautomatiseerd proces (bv. via het automatische profilering) dat gevolgen heeft voor de mogelijkheid van de cliënt om de aangeboden diensten te gebruiken of een ander significant effect op de client heeft, kan de klant vragen dat deze niet wordt gemaakt onder voorbehoud van een dergelijk besluit tenzij Admiral Markets aan de klant kan aantonen dat een dergelijk besluit noodzakelijk is voor het aangaan of de prestaties van een contract tussen Admiral Markets en de client. Zelfs wanneer een besluit nodig is om het aangaan of het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de relatie met de klant, kan de klant de beslissing aanvechten en menselijke tussenkomst aanvragen. Automatische beslissingen gemaakt door het systeem voor gegevensverwerking, zonder inspraak van de cliënt, mogen slechts op de voorwaarden en op grond van bij wet vastgestelde procedures.

10. Organisatorische, fysieke en IT-beveiliging maatregelen

Admiral Markets zorgt in het kader van de toepasselijke wetgeving, dat de klantgegevens zijn gewaarborgd met de passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van ongeoorloofde toegang, onwettige verwerking of openbaarmaking, verlies, wijziging of vernietiging. Admiral Markets voert de organisatorische, fysieke, IT en andere noodzakelijke veiligheidsmaatregelen ter bescherming van klantgegevens en te controleren van de verwerking van gegevens van de Client uit. Onder andere omvatten dergelijke veiligheidsmaatregelen de volgende activiteiten:

10.1 uitvoering door Admiral Markets door middel van zijn interne regels van de eisen voor de verwerking, en registratie van klantgegevens, alsmede procedures voor de controle op de compliance van deze vereisten.

10.2 toelating van Admiral Markets werknemers tot alleen vereiste gegevens in een klantendatabase, strikt volgens de taakoefening van de uit te voeren werkzaamheden.

10.3 een verplichting van de vertrouwelijkheid van Admiral Markets werknemers die verantwoordelijk zijn voor het behandelen van klantgegevens.

10.4 het ongeautoriseerd verwerken (waaronder opnemen, wijzigen, verwijderen, lezen, kopiëren en ongeoorloofd transporteren) of ander ongeautoriseerd gebruik van gegevens (niet door officiële instanties voorgeschreven) is verboden.

10.5 Voldoende veiligheidsmaatregelen, waaronder begrepen de versleuteling van gegevens waar nodig, worden genomen bij de overdracht van gegevens door middel van datatransmissieapparatuur of in het vervoer van records.

10.6 Iedere gebruiker van de client-database zal een persoonlijke wijze van verificatie krijgen, zodat zij de database kunnen gebruiken.

10.7 Admiral Markets neemt adequate maatregelen om te waarborgen dat elke gegevensverwerkende stap wordt gedocumenteerd zodat, indien nodig, het op een later moment mogelijk is de gegevensverwerker te kunnen identificeren. Deze identificatie omvat de aard-, datum van de handeling, en alle andere relevante omstandigheden inclusief naam van de gegevensverwerker en welke gegevens werden verzameld, gewijzigd, verwijderd, opgevraagd of verzonden. De mogelijkheid tot direct herstellen van de originele inhoud zonder aanpassingen zal beschikbaar zijn.

10.8 De persoonlijke gegevens die de client aanlevert in verband met registreren als een gebruiker op het Klantenportaal is geclassificeerd als geregistreerde informatie. Geregistreerde gegevens worden beschermd in vele opzichten. Cliënten kunnen toegang krijgen tot het Klantenportaal met hun gebruikersnaam (e-mail client) en het wachtwoord die zijn geselecteerd door de client. Het is de verantwoordelijkheid van de client om ervoor te zorgen dat de login en het wachtwoord alleen bekend is aan de cliënt zelf.

10.9 Doorgeven van informatie via regelmatige e-mail uitwisseling is niet altijd volledig veilig. Admiral Markets echter doet zijn uiterste inspanning ter bescherming van de persoonlijke gegevens van klanten, maar het kan niet instaan voor de veiligheid van klantgegevens die wordt verzonden via e-mail; elke overdracht is op eigen risico van de klanten. Wanneer Admiral Markets de cliëntinformatie heeft ontvangen zullen procedures en beveiligingsfuncties worden gebruikt in een poging om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

11. Het geografische verwerkingsgebied

11.1 Als algemene regel geldt dat de klantgegevens worden verwerkt binnen de Europese Unie / Europese Economische Ruimte (EU / EER), maar in sommige gevallen wordt deze overgebracht naar en verwerkt in landen buiten de EU / EER. Deze uitzondering is van toepassing op klantgegevens die worden bewaard onder Admiral Markets PTY Ltd. (de beleggingsonderneming die actief is in Australië), die wordt verwerkt door een geautoriseerde verwerker van een andere entiteit in de Admiral Markets Group, namelijk Admiral Markets AS in Estland.

11.2 De overdracht en verwerking van klantgegevens buiten de EU / EER kan plaatsvinden op voorwaarde dat er passende waarborgen zijn en de acties uitsluitend op basis van een wettelijke basis worden genomen.

11.3 Op verzoek kan de klant verdere informatie ontvangen over de overdracht van cliëntgegevens naar landen buiten de EU / EER.

12. Data Portabiliteit

De klant heeft het recht persoonlijke informatie te verkrijgen gehouden door Admiral Markets, mits Admiral Markets dit in een gestructureerde, vaak gebruikte en machine-leesbare formaat heeft, en dit elders opnieuw te gebruiken of Admiral Markets te verzoeken dit aan een derde partij over te dragen naar keuze van de klant. In het geval van het doorsturen van gegevens aan een derde partij, moet een duidelijke schriftelijke toestemming van de client worden ontvangen en gecontroleerd.

13. Contactgegevens

13.1 In geval van vragen over de inhoud van dit privacybeleid, als een persoon een kopie wil hebben van de gegevens die Admiral Markets over hen heeft verzameld, of als deze een klacht of andere opmerking met betrekking tot gegevensverwerking wil indienen, neem dan per post contact op met Admiral Markets` Data Protection Officer aangesteld als functionaris voor gegevensbescherming: Dramas 2, 1st floor, 1077 Nicosia, Cyprus; of per e-mail via: dpo@admiralmarkets.com, met de duidelijke vermelding "FAO: Data Protection Officer".

13.2 De algemene contactgegevens van Admiral Markets ondernemingen zijn beschikbaar op de website van Admiral Markets: www.admiralmarkets.com, selecteer de `Contact` pagina.

13.3 De klant heeft het recht naar de rechter te gaan of de klacht bij de toezichthouder van de gegevens-bescherming in hun rechtsgebied voor de bescherming van de rechten neer te leggen, tenzij de toepasselijke wetten een andere procedure voorschrijven voor de behandeling van dergelijke claims.