Privacybeleid

Laatst gewijzigd: Februari 2023

Dit privacybeleid legt uit hoe de Admirals Groep AS en elk lid van de Admirals Groep AS (gezamenlijk "Admirals", "wij"), persoonlijke informatie van klanten en potentiële klanten verzamelt en verwerkt via de website en mobiele applicatie, voor de levering van producten en diensten. Bij Admirals begrijpen wij volledig hoe belangrijk het is om uw persoonlijke gegevens te beschermen en wij zetten ons in voor het transparant en integer omgaan met persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens die wij verzamelen, worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld en zoals toegestaan in de toepasselijke wetgevingshandelingen.

Dit privacybeleid wordt regelmatig herzien en kan op elk moment worden gewijzigd om ervoor te zorgen dat het up-to-date blijft met nieuwe verplichtingen die voortkomen uit toepasselijke wetgeving en veranderingen in onze zakelijke activiteiten en praktijken. Alle persoonlijke informatie die we hebben zal worden beheerd volgens ons meest recente privacybeleid. U wordt op de hoogte gebracht van materiële wijzigingen via de Admirals website of e-mails, maar u wordt wel aangemoedigd om dit privacybeleid periodiek te bekijken, om altijd op de hoogte te zijn van de wijze waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken en beschermen.

Voor kwesties die niet worden gereguleerd door het gegeven privacybeleid, kunt u de Algemene Voorwaarden raadplegen van de respectieve Admirals entiteit waarbij u zich hebt geregistreerd.

1. Toepassing van het Privacybeleid

1.1 Met het oog op toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is de respectievelijke Admirals entiteit waarmee u zich hebt geregistreerd de "controller" van persoonlijke informatie verzameld via onze website www.admiralmarkets.com en onze Admirals Mobile App. Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonlijke informatie, raadpleeg dan het "Conacteer ons" gedeelte aan het einde van dit document.

1.2 Het beleid is van toepassing op persoonsgegevens van personen die actueel zijn, voormalige of potentiële klanten van Admirals en persoonlijke gegevens met betrekking tot personen die zijn gekoppeld aan actuele, voormalige of potentiële klanten van Admirals, inclusief: a) directeuren, bedrijfssecretarissen of andere gelijkwaardige individuele kantoorhouders van onze zakelijke klanten, b) voorgedragen en uiteindelijk begunstigde eigenaren van onze zakelijke klanten, c) werknemers, vertegenwoordigers, officieren of agenten van onze zakelijke klanten, en d) wettelijke vertegenwoordigers en andere personen die bevoegd zijn om namens onze klanten op te treden.

2. Definities

2.1 Klant betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die met een Admirals in een klantenrelatie is opgenomen en actief gebruikt maakt, of heeft gebruikt gemaakt van de diensten van Admirals tot de beëindiging van de klantenrelatie. Een potentiële klant is een natuurlijke of juridische persoon die van plan is om de diensten van Admirals te gebruiken en heeft de eerste registratie gemaakt voor het gebruik van deze diensten via het Dashboard (zonder de klantrelatie te voltooien). Een voormalige klant is een natuurlijke of juridische persoon die in het verleden de diensten van Admirals heeft gebruikt en wiens zakelijke relatie met de Admirals is beëindigd om welke reden dan ook.

2.2 Klantgegevens - betekent informatie die bekend is bij Admirals over de klant en verwerkt wordt door Admirals. Als in dit document sprake is van “persoonlijke informatie”, dan betekent dat informatie waaruit de identiteit van de klant redelijk duidelijk is, of informatie dat in combinatie met andere relevante gegevens de klant kan identificeren. De verschillende categorieën klantgegevens zijn gespecificeerd in punt 5 van dit document.

2.3 Verwerking van klantgegevens - betekent elke handeling die wordt gedaan met de klantgegevens, inclusief verzamelen opnemen, structureren, bewaren, doorsturen, verwijderen, archiveren etc.

2.4. Gegevensverwerker - Juridische entiteiten binnen Admirals Group AS. Admirals biedt beleggingsdiensten aan en is de gegevensverwerker van de persoonlijke gegevens van de klant met betrekking tot deze diensten. In het geval dat een klant handelsrekeningen aanhoud bij meerdere Admirals beleggingsondernemingen, zal er meer dan één gegevensverwerker zijn binnen de groep.

2.5 Geautoriseerde verwerker - Admirals kan ook erkende externe verantwoordelijken voor de verwerking van de klantgegevens gebruiken, op basis van gesloten overeenkomsten, die worden beheerd volgens de instructies van Admirals voor de bescherming van de aan de klant behorende gegevens.

3. Abonnement op marketinggerelateerde e-mails

Tijdens de eerste registratie op het Dashboard, heeft een persoon het recht om te kiezen om wel of niet gerelateerde marketing e-mails (zoals bedrijfsnieuws, informatie over campagnes en andere gelijkaardige updates ter verbetering van de kennis van de klant met betrekking tot de financiële markten, enz.) naar hun opgegeven e-mailadres. Een dergelijke voorkeur kan ook worden gewijzigd via het Dashboard, onder de `Profiel` tab. Het is ook mogelijk om zich uit te schrijven voor deze marketing e-mails door te klikken op de link in de e-mails die al zijn ontvangen.

4. Wetgeving en doelstellingen van het verzamelen van klantgegevens

4.1 Uw persoonlijke gegevens worden rechtmatig, eerlijk en op een transparante manier verwerkt op de volgende bases:

4.1.1 Het aangaan en uitvoeren van een contract met u: Als u een Admirals-account hebt of zich hebt geregistreerd op het Dashboard, is onze wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Algemene Voorwaarden van Admirals en om de gevraagde service aan u te bieden. Dit omvat het vergemakkelijken van de toegang tot ons platform, het verwerken van betalingen en het uitvoeren van transacties.

4.1.2 Wettelijke verplichtingen en legitieme belangen: Wij verwerken uw persoonsgegevens waar nodig voor Admirals om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn, en ook wanneer dit noodzakelijk is voor legitieme belangen die wij hebben bij het uitvoeren van ons bedrijf, wanneer die belangen geen inbreuk maken op uw belangen, grondrechten en vrijheden.

4.2 Uw persoonlijke gegevens worden verzameld om de volgende redenen:

4.2.1 Verificatie van identiteit. Admirals zijn verplicht om de identiteit van een persoon te verifiëren voordat ze een relatie met de klant aangaan en een handelsaccount aanmaken voor de persoon. Hiervoor kunnen Admirals gebruik maken van derden die namens hen een identiteitscontrole uitvoeren.

4.2.2 Het vormen van een profiel. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, maakt Admirals een profiel van de klant, zodra de volledige aanvraag voor een Live handelsrekening is beoordeeld en goedgekeurd door Admirals. Admirals moet de beginselen van KYC (Know-Your-Client) toepassen om te voorkomen dat een relatie met een klant wordt aangegaan met mogelijke schadelijke acties, zoals het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en ook om andere taken opgelegd door de wet te kunnen uitvoeren.

4.2.3 Het beoordelen van het kennisniveau van een klant. Admirals moet beoordelen of klanten voldoende investeringskennis, ervaring en expertise hebben om de geschiktheid en relevantie van de aangeboden service vast te stellen.

4.2.4 Cursussen bijwonen en deelnemen aan campagnes - De klantgegevens worden verwerkt bij de registratie voor de aangeboden webinars en seminars, of op een Admirals campagne-pagina waarvoor registratie nodig is – Admirals dient de persoonlijke gegevens te gebruiken om haar diensten uit te kunnen voeren en aan haar verplichtingen te voldoen. In alle gevallen, zal een toestemming voor verwerking van de klantgegevens worden gevraagd door middel van het inschrijfformulier die de klant gebruikt om te registreren, wat vervolgens de inloggegevens creëert voor toegang tot het Dashboard.

4.2.5. Interne zakelijke doeleinden en het bijhouden van gegevens. Admirals moet de persoonlijke informatie van klanten verwerken om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en voor interne zakelijke doeleinden. Een dergelijke verwerking is in het eigen legitieme belang van Admiras. Admirals zal ook gegevens bijhouden die ervoor zorgen dat een klant voldoet aan zijn verplichtingen, gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden van een relevante beleggingsonderneming van Admirals.

4.2.6 Transactierapportage. Admirals is verplicht regelmatig verslag te doen aan de respectieve autoriteiten over de marktaandeelproducten en de diensten gehouden door klantgroepen, evenals andere financiële cijfers.

4.2.7 Marketing. Admirals kan klantgegevens gebruiken, zoals locatie of handelsgeschiedenis om op maat gemaakte content te leveren, zoals nieuws, analyse, onderzoek, rapporten, campagnes en opleidingsmogelijkheden die interessant kan zijn voor de klant, aan het geregistreerde e-mailadres. Een klant behoudt altijd de mogelijkheid om de voorkeur te veranderen als deze niet langer dergelijke berichten wenst te ontvangen.

4.2.8 Verbetering van Admirals producten en diensten. Admirals kan, van tijd tot tijd, klantgegevens gebruiken om te helpen bij het analyseren en verbeteren van haar producten en diensten.

4.2.9 Het onderzoeken en/of afhandelen van geschillen. Admirals kan verzamelde klantgegevens gebruiken om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, gerechtelijke bevelen of andere juridische procedures of vereisten van toepasselijke regelgevende instanties. Persoonlijke gegevens kunnen ook worden verwerkt om geschillen met de klant te beslechten.

4.2.10 Het verzenden van klanrenquêtes. Admirals kan klantenquêtes verzenden als onderdeel van het feedbackproces van klanten, omdat het in haar legitieme belang is om feedback te vragen om zo de beste service aan haar klanten te kunnen bieden.

4.2.11 Website data analyse. Hierbij vindt u een gedetailleerd overzicht over de analyse van de gegevens van de website van Admirals Cookiebeleid.

4.2.12 Beveiliging. Indien een klant een ruimte van Admirals betreedt, kan Admirals beelden van de klant vastleggen op zijn camera`s om veiligheidsredenen. Admirals kan ook klantgegevens bijhouden over wie Admirals ruimten heeft betreden op een bepaalde dag. Het is in Admirals rechtmatig belang om een veilige werkomgeving te behouden.

5. Categorieën van klantgegevens

Klantgegevens kunnen worden verzameld van de klant, van gebruik van de diensten van de klant en van externe bronnen, zoals openbare en particuliere registers. Admirals heeft het recht en de plicht op grond van haar activiteiten om de juistheid van de klantgegevensgegevens, opgenomen in de databases, te controleren door periodiek aan de klant te verzoeken om de juistheid van de klantgegevens met betrekking tot de klant te herzien en/of te verbeteren of bevestigen. Admirals verzamelt geen gevoelige informatie over de klant. Klantgevenscategorieën die voornamelijk worden verzameld en verwerkt door Admirals bestaan uit het volgende:

5.1 Identificatiegegevens – zoals naam, geboortedatum, persoonlijke identificatiecode en gegevens met betrekking tot het identificatiedocument (zoals kopie van het paspoort of identiteitskaart).

5.2 Contactgegevens – zoals fysieke adres, e-mailadres, telefoonnummer en taal van communicatie.

5.3 Familiegegevens - zoals informatie over de familie van de klant, erfgenamen en andere verwante personen (alleen in gevallen waarin een klant verwant is aan een politiek blootgestelde persoon of als de klant is overleden).

5.4 Professionele gegevens – zoals educatieve en werkgelegenheidsgegevens.

5.5 Financiële gegevens – zoals inkomsten, activa en aansprakelijkheid, verzameld om de bronnen en handelsactiviteit van de klant te begrijpen (voor het voorkomen van illegale activiteit).

5.6 Gegevens over de oorsprong van activa of rijkdom – zoals gegevens met betrekking tot transactiepartners en zakelijke activiteiten van de klant (voor het voorkomen van, bijvoorbeeld het witwassen van geld of de financiering van terrorisme).

5.7. Gegevens die Admirals in staat stellen haar due diligence-maatregelen met betrekking tot de voorkoming van het witwassen van geld en terrorismefinanciering uit te voeren en te zorgen voor naleving van internationale sancties, inclusief het doel van de zakelijke relatie, echte begunstigden en of de klant een politiek prominente persoon is.

5.8 Gegevens over de fiscale woonplaats van de klant - zoals het vestigingsland, het belastingnummer en het staatsburgerschap.

5.9 Communicatie- en activiteitsgegevens - zoals visuele en/of audiocommunicatiegegevens die zijn verzameld wanneer de klant een vestiging van Admirals bezoekt, inclusief gegevens over het bezoek van de klant aan websites van Admirals en het Dashboard.

5.10 Gegevens met betrekking tot de services van Admirals - zoals de prestatiegegevens met betrekking tot de services van de overeenkomsten of het falen daarvan, uitgevoerde transacties, ingediende aanvragen, verzoeken, klachten en toegepaste servicekosten.

5.11 Gegevens over gewoonten, voorkeuren en tevredenheid - zoals gegevens over voorkeuren, tevredenheid en activiteiten van het gebruik van de services, gebruikte services, persoonlijke instellingen, antwoorden op enquêtes, enz.

5.12 Gegevens over deelname aan campagnes, zoals behaalde punten en gewonnen prijzen in games of campagnes.

5.13 Gegevens over de indelingscategorie van de klant, niveau van deskundigheid en eerdere blootstelling aan de financiële markt – met inbegrip van de investeringskennis en ervaring, investeringsdoelstellingen van de klant, enz.

6. Contact opnemen met Admirals per E-mail of Via de Live Chat

Wanneer u Admirals emailed (via de `Contacteer ons` pagina), of met behulp van de Live Chat functie, kan u worden verzocht enkele bijkomende persoonlijke gegevens, zoals naam of e-mailadres te verstrekken. Dergelijke gegevens zullen worden gebruikt om te reageren op de query en om de identiteit te verifiëren. E-mails worden opgeslagen op interne contactsystemen van Admirals die veilig zijn en niet kunnen worden geopend door onbevoegde externe partijen.

7. Ontvangers van klantgegevens

Indien nodig worden klantgegevens gedeeld met andere ontvangers, zoals:

7.1 Instanties, zoals de rechtshandhavingsinstanties, deurwaarders, notariskantoren, fiscale autoriteiten, toezichthoudende autoriteiten en financiële inlichtingeneenheden.

7.2 Juridische entiteiten binnen Admirals Group AS. Admirals ondernemingen worden ondersteund door een verscheidenheid van Admirals teams en functies. Admirals kan persoonlijke gegevens beschikbaar maken voor hen, indien nodig, voor het verrichten van diensten, trading platform administratie, verkoop en marketing, klant- en technische ondersteuning. Alle Admirals werknemers zijn verplicht het data privacy- en beveiligingsbeleid bij de verwerking van persoonsgegevens te volgen. Admirals kan het verwerken van persoonsgegevens met betrekking tot de website en van het Dashboard doen op de volgende locaties: Estland, Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Australië.

7.3 Instellingen die financiële dienstverlening voorzien, bijvoorbeeld banken, betalingssystemen, instellingen die deelnemen aan de handelsuitvoering en afwikkeling en rapportagecyclus (bijvoorbeeld gereglementeerde markten als plaatsen van uitvoering, multilaterale handelsvoorzieningen, georganiseerde handelsvoorzieningen, handelsrepositories, lokale en buitenlandse brokers).

7.4 Accountants, juridische en financiële adviseurs, of een willekeurige andere processor toegestaan door Admirals.

7.5 Derde partijen die registers bijhouden (zoals kredietregisters, bevolkingsregisters, handelsregisters, effectenregisters of andere registers met klantgegevens).

7.6 Deurwaarders op toewijzing van de vorderingen, de rechtbanken en beheerders van faillissement of insolventie.

7.7 Andere personen in verband met de verlening van diensten van Admirals, zoals dienstverleners voor archivering en postdiensten.

7.8 Admirals kan andere externe erkende verwerkers gebruiken voor de verwerking van klantgegevens. In dergelijke gevallen neemt Admirals de benodigde stappen om ervoor te zorgen dat de gegevensverwerkers klantgegevens verwerken onder de instructies van Admirals met voldoende veiligheidsmaatregelen.

7.9 Admirals kan klantgegevens delen in het geval van een fusie, verkoop, herstructurering, overname, joint venture, toewijzing, overdracht of andere plaatsing van alle of een gedeelte van Admirals ondernemingen, activa of aandelen (met inbegrip van in het kader van een faillissement of soortgelijke procedures).

8. Uw rechten

U kunt bepaalde rechten en beschermingen hebben met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die wij verzamelen en verwerken, onder de toepasselijke wetgeving. Er zijn grenzen aan dergelijke rechten wanneer ze van toepassing zijn en in bepaalde omstandigheden zijn wij mogelijk niet verplicht of in staat om aan uw verzoek te voldoen. of wij kunnen slechts gedeeltelijk op uw verzoek ingaan. Admirals zal de beste inspanningen leveren om te reageren op verzoeken om verwerking van persoonsgegevens en, indien van toepassing, om u in staat te stellen uw rechten uit te oefenen onder de toepasselijke wetten.

8.1 U heeft het recht om toegang tot uw persoonlijke gegevens, of kopieën van, in machine-leesbaar formaat aan te vragen. U heeft ook het recht om informatie aan te vragen over de verwerking van deze persoonsgegevens. Voordat deze informatie wordt verstrekt, kan het individu worden gevraagd zijn identiteit te bewijzen teneinde het risico van identiteitsfraude te verminderen.

8.2 Als de persoonlijke informatie die Admirals heeft onnauwkeurig of onvolledig is, heeft u het recht om deze te laten updaten of te corrigeren door Admirals. Admirals kan aanvullende informatie en documentatie vragen die nodig zijn om de noodzaak van de gevraagde wijziging van gegevens te valideren.

8.3 U heeft het recht om bepaalde verwerking te weigeren of te beperken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden. U kunt uw voorkeuren voor het ontvangen van dergelijke communicatie wijzigen in het Dashboard onder ‘Abonnementen’.

8.4 U kunt op legitieme gronden het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te wissen. Het verzoek om persoonlijke gegevens van een klant te verwijderen resulteert in het sluiten van zijn account(s), verwijderen van hun gegevens voor actieve verwerking en een beëindiging van de klantrelatie. Admirals zijn echter vereist om de persoonlijke gegevens van de klant te bewaren om te voldoen aan de wettelijke vereisten evenals in overeenstemming met de vereisten inzake interne naleving van de registers met betrekking tot het onderhoud ervan. Admirals bewaart de gegevens voor ten minste vijf jaar na beëindiging van de klantrelatie, tenzij andere voorwaarden voor het bewaren van gegevens of documenten bij wet worden vastgelegd. Onnodige klantgegevens worden verwijderd of vernietigd.

8.5 U heeft het recht om persoonlijke informatie die Admirals heeft op te vragen, mits Admirals dit in een gestructureerde en vaak gebruikt en leesbaar machineformaat heeft, en elders opnieuw te gebruiken of Admirals te vragen om dit over te dragen naar een derde partij naar keuze. In het geval dat gegevens aan een derde worden doorgegeven, moet er een duidelijke schriftelijke toestemming van de klant worden ontvangen.

8.6 U heeft het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Admirals. U kunt uw klacht per e-mail indienen op: dpo@admiralmarkets.com. Er moet opgemerkt worden dat wij in bepaalde omstandigheden mogelijk niet verplicht of in staat zijn om aan uw verzoek(en) te voldoen, of wij kunnen gedeeltelijk aan uw verzoek(en) voldoen. Als u van mening bent dat uw zorgen niet adequaat door ons zijn aangepakt, hebt u mogelijk het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming waar u woont.

9. Geautomatiseerde besluitvorming

Als Admirals een besluit heeft gemaakt over een klant die uitsluitend op basis van een geautomatiseerd proces (bv. via automatische profilering) dat gevolgen heeft voor de mogelijkheid van de klant om de aangeboden diensten te gebruiken of een ander significant effect op de klant heeft, kan de klant vragen dat deze niet wordt onderworpen aan een dergelijk besluit tenzij Admirals aan de klant kan aantonen dat een dergelijk besluit noodzakelijk is voor het aangaan, of de prestaties van, een contract tussen Admirals en de klant. Zelfs wanneer een besluit nodig is om het aangaan, of het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de relatie met de klant, kan de klant de beslissing aanvechten en menselijke tussenkomst aanvragen. Automatische beslissingen gemaakt door het systeem voor gegevensverwerking, zonder inspraak van de klant, mogen slechts op de voorwaarden en op grond van bij wet vastgestelde procedures.

10. Organisatorische, fysieke en IT-beveiligingsmaatregelen

Admirals zorgt in het kader van de toepasselijke wetgeving, dat de klantgegevens zijn gewaarborgd met de passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van ongeoorloofde toegang, onwettige verwerking of openbaarmaking, verlies, wijziging of vernietiging. Admirals voert de organisatorische, fysieke, IT en andere noodzakelijke veiligheidsmaatregelen ter bescherming van klantgegevens en ter controle van de verwerking van gegevens van de klant uit. Onder andere omvatten dergelijke veiligheidsmaatregelen de volgende activiteiten:

10.1 Implementatie door Admirals door middel van zijn interne regels van de eisen voor de verwerking, en registratie van klantgegevens, alsmede procedures voor de controle op de naleving van deze vereisten.

10.2 Machtiging van werknemers in Admirals om alleen toegang te krijgen tot de noodzakelijke klantgegevens in de klantendatabank, die strikt in overeenstemming is met de taken die worden uitgevoerd.

10.3 Het opleggen van een verplichting tot vertrouwelijkheid van Admirals werknemers die verantwoordelijk zijn voor het behandelen van klantgegevens.

10.4. Het ongeautoriseerd verwerken waaronder opnemen, wijzigen, verwijderingen, lezen, kopiëren, (transmissie), ongeoorloofd transporteren van gegevens en elk ander ongeautoriseerd gebruik van gegevens (niet door officiële instanties voorgeschreven) is verboden.

10.5 Voldoende veiligheidsmaatregelen, inclusief de versleuteling van gegevens waar nodig, worden genomen bij de overdracht van gegevens door middel van datatransmissieapparatuur of in het vervoer van records.

10.6 Elke gebruiker van de klantendatabase moet een persoonlijke manier van authenticatie krijgen, zodat ze gebruik kunnen maken van de database.

10.7 Admirals moet adequate en toereikende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat elke gegevensverwerking een spoor achterlaat wat daarna de identificatie van de persoon die de operatie heeft uitgevoerd mogelijk maakt, de aard en de tijd van de operatie en alle andere relevante feiten, waaronder wanneer, door wie, en welke gegevens zijn geregistreerd, gewijzigd of verwijderd. Of wanneer, door wie, en welke gegevens in het gegevensverwerkingssysteem zijn geconsulteerd, en zowel informatie over elke overdracht van gegevens. Een mogelijkheid om de inhoud van de gegevens te herstellen voordat er wijzigingen worden aangebracht, is beschikbaar wanneer de gegevens of documenten worden gewijzigd.

10.8 De persoonlijke informatie die de klant verstrekt in verband met het registreren van zichzelf als gebruiker in het Dashboard is geclassificeerd als geregistreerde informatie. Geregistreerde informatie wordt op vele manieren beschermd. Klanten hebben toegang tot het Dashboard met hun gebruikersnaam (client e-mail) en wachtwoord geselecteerd door de klant. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de login en het wachtwoord alleen bekend zijn bij de klant zelf.

10.9 Overdracht van informatie via regelmatige e-mail is niet altijd volledig veilig. Admirals oefent echter al het mogelijke uit ter bescherming van de persoonsgegevens van klanten, maar kan de veiligheid van klantgegevens die via e-mail worden verzonden niet garanderen; elke transmissie loopt op eigen risico van de klant. Zodra Admirals de klantinformatie heeft ontvangen, gebruikt het procedures en beveiligingsfuncties om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

11. Minderjarigen

Onze diensten zijn niet beschikbaar voor gebruikers jonger dan 18 jaar, of de wettelijke leeftijd van de jurisdictie waar de gebruiker ("Minderjarigen") woont. We verzamelen of verwerken bewust geen persoonlijke gegevens van minderjarigen. Als u minderjarig bent, moet u geen gebruik maken van onze diensten of ons persoonlijke informatie verstrekken. Als we ons ervan bewust worden dat een minderjarige informatie met ons heeft gedeeld, zullen we die informatie onmiddellijk verwijderen.

12. Het geografische verwerkingsgebied

12.1 Bij het gebruik van onze diensten worden uw persoonlijke gegevens verwerkt en opgeslagen in de EU/EEA en andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk. De klantgegevens onder Admirals AU Pty Ltd worden verwerkt door een geautoriseerde verwerker van een andere entiteit in de Admirals Group, te weten Admirals AS in Estland.

12.2 Wij en onze serviceproviders kunnen uw informatie overdragen of opslaan of er toegang toe geven vanuit jurisdictie die geen niveaus van gegevensbescherming kan bieden die overeenkomen met uw jurisdictie thuis. Wanneer we persoonsgegevens van de EU of het Verenigd Koninkrijk overdragen aan landen buiten de EU/EEA of het Verenigd Koninkrijk die niet worden erkend als adequate gegevensbescherming bieden wij passende waarborgen, bijvoorbeeld interbedrijfsakkoorden op basis van de standaardcontractuele bepalingen die door de Europese Commissie op grond van de EU-wetgeving zijn uitgevaardigd.

12.3 Op verzoek kan de klant verdere details ontvangen over de overdracht van klantgegevens aan landen buiten de EU/EEA.

13. Belangrijke mededeling voor inwoners van Zuid-Afrika

Admirals verzamelt en verwerkt persoonlijke informatie voor de doeleinden die in dit beleid worden genoemd, zoals bepaald in de Wet op de bescherming van persoonsgegevens (POPIA), Bevordering van toegang tot de Informatiewet (PAIA) en Financial Intelligence Centre Act (FICA).

14. Contacteer ons

14.1 Als u vragen of bezwaren heeft met betrekking tot de verwerking van persoonlijke informatie via Admirals, of als u enige rechten wenst uit te oefenen onder sectie 8 van dit privacybeleid neem dan contact op via e-mail met de benoemde gegevensbeschermingsautoriteit van Admirals: dpo@admiralmarkets.com, of post: Dramas 2, 1e verdieping, 1077 Nicosia, Cyprus, met de duidelijke vermelding "FAO: Data Protection Officer". Houd er rekening mee dat we u aanvullende informatie kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat u bepaalde rechten kunt uitoefenen.

14.2 De algemene contactgegevens van de Admirals investeringsfirma`s zijn beschikbaar op de Admirals website]: www.admiralmarkets.com/nl, op de `Contacteer Admirals` pagina.