Account Opening Procedures

Voordat u een account bij ons opent en begint met handelen, vragen wij u om vertrouwd te raken met de overeenkomsten en andere documenten met betrekking tot Admirals Europe Ltd. Deze documenten dienen om u te informeren over onze wettelijke verantwoordelijkheden en onze algemene zakelijke praktijk. U vindt onze Algemene voorwaarden, evenals andere belangrijke documenten, in het gedeelte Documenten en Beleid van onze website. U kunt ook een kopie van deze documenten aanvragen door ons rechtstreeks te bellen op +357 22205973, of door ons een e-mail te sturen naar hello@admiralmarkets.com.

Om uw procedure voor het openen van een account te starten, dient u zich te registreren in het Dashboard.

Benodigde Documenten – Individueel:

 1. Een kopie van uw geldige identificatiedocument (ID - Paspoort of door overheid uitgegeven identificatiekaart).
 2. Bewijs van adres (zoals een energierekening, brief uitgegeven door een overheidsinstantie of een bank afschrift) dat niet ouder is dan 3 maanden en uw volledige woonadres bevat.
 3. Een klantovereenkomst - automatisch gegenereerd via het Dashboard met de gegevens die u heeft ingevuld bij de live rekeningaanvraag.
  1. In het kader van KYC-regelgeving (know-your-customer) kan Admirals Europe Ltd, indien genoemde documenten onvoldoende worden geacht, naar aanvullende documenten vragen.

Benodigde documenten voor andere EU- en EER-rechtspersonen:

 1. Kopie paspoort of id-kaart van de wettelijk vertegenwoordiger;
 2. Uittreksel van het bedrijfsregister of certificaat van de rechtspersoon(Certificate of Incorporation or Certificate of Organisation) of een notarieel afschrift daarvan, bevattende:

  - naam van de rechtspersoon, werkterrein, zetel en adres van de onderneming;
  - registratienummer en datum van registratie;
  - namen, woonplaats en persoonlijke identificatiecodes van de leden van bestuur;
  - datum van afgifte van het document;
  NB! De ingediende documenten mogen niet ouder zijn dan 6 maanden.

Als rechtspersonen zijn geregistreerd in andere registers die hierboven niet zijn vermeld, moeten ze het volgende indienen:
- Memorandum and/or Articles of Association;
- Registratiecertificaat afgegeven door een wetgevende register;
- Document dat de autorisatie van de wettelijke vertegenwoordiger (s) bevestigt (afhankelijk van de basis van het vertegenwoordigingsrecht);
- Rekening van nutsbedrijf om de vestigingsplaats te bevestigen.

Houd er rekening mee dat vertegenwoordigers van Admirals Europe Ltd het recht hebben om aanvullende documenten (zoals notariële volmacht, rekeningen van nutsbedrijven, bankafschriften, enz.) te vragen indien nodig geacht de toepassing van due diligence-maatregelen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen.

Documenten die de algemene voorwaarden beschrijven van de diensten aangeboden door Admirals Europe Ltd.

U dient alle volgende documenten te bekijken, begrijpen en accepteren voordat u een handelsaccount opent:Basisinformatiedocumenten


Basis Informatie Documenten voor InvesteerdersAanvullende documentenArchief van eerdere documenten