PDF opslaan Printen

Basis Informatie Documenten voor Investeerders in verband met UCITS Fondsen

Bijgewerkt: 15 Mei 2021


UCITS ETF Providers

Marktrisico is het risico dat beleggingen in waarde dalen als gevolg van economische ontwikkelingen of andere gebeurtenissen die de gehele markt beïnvloeden. Als gevolg van het marktrisico kan de cliënt verliezen lijden als gevolg van de algehele ongunstige prijsbeweging op de effectenmarkt of in een bepaald segment daarvan. Een ongunstige prijsbeweging kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door slechte economische indicatoren van de relevante staat of tak van de economie, een onstabiele economische omgeving of een onstabiele effectenmarkt.

Door een transactie aan te gaan met een UCITS ETF volgens de diensten die worden aangeboden door Admirals, bent u een overeenkomst aangegaan waarbij door de details van de onderstaande websites verstrekken, Admirals heeft voldaan aan enige verplichting om u KIID`s te verstrekken voor dergelijke UCITS ETF`s. U neemt de verantwoordelijkheid op zich om contact op te nemen met de relevante ETF-emittent voordat u enig belang verwerft in een UCITS ETF waar KIID`s niet beschikbaar zijn op de vermelde websites.

Disclaimer

Het doel van deze pagina is om Admirals-klanten te voorzien van Essentiële Beleggersinformatie-documentatie (hierna de "KIID`s" genoemd), zodat ze op de beurs verhandelde fondsen (hierna de "ETF`s" genoemd) van Admirals kunnen kopen. De informatie in de KIID`s, evenals alle andere investeerdersdocumentatie, rapporten, artikelen en publicaties waartoe toegang kan worden verkregen via deze webpagina, is samengesteld door externe leveranciers en noch Admirals noch zijn gelieerde ondernemingen geven enige verklaring of garantie, expliciet of impliciet , met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of juistheid van de KIID`s.

De KIID`s en de andere inhoud die op deze webpagina wordt weergegeven en waarnaar wordt verwezen, vormt geen onderzoek en houdt geen rekening met specifieke omstandigheden of behoeften van specifieke personen die deze kunnen lezen. Noch de verstrekte informatie, noch enige geuite mening vormt een aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om ETF`s, effecten of beleggingen te kopen, en mag ook niet als zodanig worden geïnterpreteerd in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verzoek onwettig zou zijn. Noch Admirals, noch een van haar gelieerde ondernemingen aanvaarden enige aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van enige informatie in de KIID`s, evenals alle andere investeerdersdocumentatie, rapporten, artikelen en publicaties hierin.