Procedure voor het openen van een rekening

Voordat u een live traderekening opent bij Admiral Markets AS Jordan Ltd en begint met traden, vragen we u vertrouwd te raken met onze onboarding-procedures om te voldoen aan de ken-uw-klant-verplichtingen en om te traden in overeenstemming met de antiwitwas- en terrorismefinancieringswetten. U dient ook de juridische documentatie van Admiral Markets AS Jordan Ltd te lezen die de levering van beleggingsdiensten regelt. De juridische documentatie dient om u te informeren over onze wettelijke verantwoordelijkheden en zakelijke praktijken.

Documenten die nodig zijn voor Particulieren:

 1. Identiteitsbewijs, zoals een paspoort of een door de overheid uitgegeven identiteitskaart met foto;
 2. Bewijs van adres/woonplaats, zoals een energierekening of bankafschrift. Het document mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

* als Admiral Markets AS Jordan Ltd. niet in staat is om de informatie van een persoon of rechtspersoon elektronisch te verifiëren en te identificeren op basis van de ingediende documenten, behouden we ons het recht voor om aanvullende documenten op te vragen (inclusief gecertificeerde of notariële documenten voor het verifiëren van ingediende gegevens).

Documenten die nodig zijn voor rechtspersonen:

 1. Paspoort of door de overheid uitgegeven identiteitskaart met foto voor aandeelhouders die meer dan 10% bezitten en voor de persoon die handelt namens de rechtspersoon;
 2. Inschrijvingsdocumenten (akte van oprichting/inschrijving, memorandum, statuten, attest van maatschappelijke zetel enz.) geregistreerd met alle wijzigingen, aanvullingen, vergezeld van de relevante bevestigingen van de benoeming van de persoon/personen die gerechtigd zijn om op te treden namens de juridische entiteit;
 3. Een overzicht van de eigendomsstructuur inclusief uiteindelijke eigenaar. Houd er rekening mee dat de uiteindelijke begunstigde altijd een natuurlijk persoon is;
 4. Nutsvoorzieningsrekening of bankafschrift waarin de plaats van vestiging wordt bevestigd (document mag niet ouder zijn dan 6 maanden);
 5. LEI-code (Legal Entity Identifier). Zie hier meer informatie:
  https://www.gleif.org/en/about-lei/introducing-the-legal-entity-identifier-lei
 6. Bewijs van adres voor elke begunstigde eigenaar/directeur, niet ouder dan 6 maanden.

Houd er rekening mee dat vertegenwoordigers van Admiral Markets AS Jordan Ltd (indien dit nodig wordt geacht) het recht hebben om aanvullend te verzoeken om:

 1. Gecertificeerde volmacht voor vertegenwoordiging;
 2. Gecertificeerde en vertaalde kopieën van vereiste ingediende documenten voor compliance doeleinden voor de verificatie van de ingediende gegevens.
 3. Garantie- en vrijwaringsakte (van toepassing op pensioenfondsen)


Juridische documentatie en beleid:

Openbaarmakingsdocumenten

Beleidsdocumenten

Aanvullende documenten