PDF opslaan Printen

Investeringsbedrijf Licentie

Bedrijfsinformatie

1. Het Bedrijf

1.1. Admiral Markets Cyprus Ltd ("het bedrijf") is geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC") als een Cyprus Investment Firm ("CIF") om de diensten en activiteiten aan te bieden die in dit document worden vermeld, onder het verlenen van beleggingsdiensten, het uitoefenen van investeringsactiviteiten, de exploitatie van gereguleerde markten en andere aanverwante zaken Wet 144 (I) / 2007, zoals nadien van tijd tot tijd gewijzigd (“de wet”).

1.2. Het CIF-licentienummer van het bedrijf is 201/13.

1.3. Het bedrijf is geregistreerd in Cyprus onder deCompanies Law, met registratienummer HE 310328.

1.4. De statutaire zetel van het bedrijf is Dramas 2, 1st floor, 1077 Nicosia, Cyprus.

2. Investerings Diensten

2.1. Onder zijn CIF-licentie kan het bedrijf de volgende beleggingsdiensten aanbieden:

(a) Ontvangst en doorgifte van orders met betrekking tot een of meer van de hieronder vermelde Financiële Instrumenten.

(b) Uitvoering van orders namens klanten.

(c) Portfolio Management.

3. Ondersteunende diensten

3.1. Onder zijn CIF-licentie kan het bedrijf de volgende ondersteunende diensten aanbieden:

(a) Bewaring en administratie van Financiële Instrumenten voor de account van Cliënten, inclusief bewaarneming en aanverwante diensten zoals contanten-/zekerhedenbeheer.

(b) Valutawisseldiensten wanneer deze diensten verband houden met het verlenen van beleggingsdiensten.

4. Financiële I

4.1. Onder haar CIF-licentie mag het Bedrijf de bovenstaande beleggingsdiensten aanbieden met betrekking tot bepaalde Financiële Instrumenten, waaraan betekenis wordt gegeven in paragraaf 2 van de Wet:

(a) Overdraagbare Effecten.

(b) Money-market instrumenten.

(c) Participaties in instellingen voor collectieve belegging.

(d) Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten met betrekking tot effecten, valuta, rentetarieven of opbrengsten, of andere afgeleide instrumenten, financiële indexen of financiële maatregelen die fysiek of in contanten kunnen worden afgewikkeld.

(e) Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten met betrekking tot grondstoffen die in contanten moeten worden afgewikkeld of die naar keuze van een van de partijen in contanten kunnen worden afgewikkeld (anders dan als gevolg van een wanbetaling of andere beëindigingsgebeurtenis).

(f) Opties, futures, swaps en elk ander derivatencontract met betrekking tot grondstoffen dat fysiek kan worden afgewikkeld op voorwaarde dat ze worden verhandeld op een gereglementeerde markt en/of een MTF.

(g) Opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten met betrekking tot grondstoffen, die fysiek kunnen worden afgewikkeld, niet anders vermeld in de bovenstaande paragraaf zijn en niet voor commerciële doeleinden zijn, die de kenmerken hebben van andere afgeleide financiële instrumenten, gelet op onder meer of ze worden verrekend en afgewikkeld via erkende verrekeningsinstanties of onderworpen zijn aan regelmatige margestortingen.

(h) Afgeleide instrumenten voor de overdracht van kredietrisico.

(i) Financiële contracten voor verschillen.

(j) Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten met betrekking tot klimaatvariabelen, vrachttarieven, emissierechten of inflatiepercentages of andere officiële economische statistieken die in contanten moeten worden afgewikkeld of die naar keuze in contanten kunnen worden afgewikkeld naar keuze van een van de partijen (anders dan als gevolg van een wanbetaling of andere beëindigingsgebeurtenis), evenals elk ander derivatencontract met betrekking tot activa, rechten, verplichtingen, indices en maatregelen die niet anderszins in dit deel worden vermeld, die de kenmerken hebben van andere afgeleide financiële instrumenten, rekening houdend met het feit of ze onder meer worden verhandeld op een gereglementeerde markt of een MTF, worden gecleard en afgewikkeld via erkende clearinginstituten of onderworpen zijn aan regelmatige margestortingen.