Regulering

Admirals Europe Limited

Admirals Europe Limited is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geregistreerd onder de wetten van de Republiek Cyprus met registratienummer HE310328. Admirals Europe Ltd is geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC") met licentienummer 201/13 en is gemachtigd om klantengelden in de Europese Unie aan te houden onder de relevante ondersteunende dienst van bewaring en beheer van financiële instrumenten, inclusief bewaring en aanverwante diensten dus voldoen aan de Europese richtlijnen voor financiële diensten, waaronder MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive).

MiFID II

De richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID II), 2014/65/EU werd door het Europees Parlement en de Raad aangenomen en in werking getreden op 3 januari 2018. Het reguleert de markten van financiële instrumenten voor het verlenen van beleggingsdiensten en activiteiten binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

De belangrijkste doelstelling van de MiFID is het harmoniseren van de regulering van de financiële markten binnen de EER, en daarmee het vergroten van de efficiëntie. meer financiële transparantie, meer concurrentie en meer consumentenbescherming in beleggingsdiensten. Onder MiFID II kan een beleggingsonderneming vrij haar diensten aanbieden op het grondgebied van een andere lidstaat of een derde land op voorwaarde dat dergelijke diensten onder de vergunning van beleggingsonderneming vallen. Een geautoriseerd bedrijf voldoet volledig aan de eisen van transparantie en goed gedrag in heel Europa en mag daarom grensoverschrijdende diensten leveren.

Financiële zekerheid

Wij bieden onze klanten een hoog niveau van financieel vertrouwen en investeringsbescherming.

Financiële zekerheid