Procedura de deschidere a unui cont

Înainte de a deschide un cont cu noi și de a începe tranzacționarea, te rugăm să te familiarizezi cu termenii contractelor și cu alte documente referitoare la Admirals Europe Ltd. Aceste documente servesc la informarea ta în legătură cu responsabilitățile noastre legale și practicile noastre generale de afaceri. Poți găsi Termenii și condițiile, precum și alte documente importante, în secțiunea Documente și Politici de pe site-ul nostru. Poți solicita, de asemenea, o copie a acestor documente, apelându-ne direct la +357 22205973 sau trimițându-ne un e-mail la hello@admiralmarket.com.

Pentru a iniția procedura de deschidere a unui cont, te rugăm să te înregistrezi în Dashboard.

Documente necesare - Persoane fizice:

 1. Un formular de înregistrare online completat (Contractul pentru o persoană fizică).
 2. O copie a documentului de identitate valabil (Pașaport sau Carte de Identitate).
 3. Dovada domiciliului (spre exemplu o factură de utilități, o scrisoare emisă autorități, etc) care nu este mai veche de 3 luni și conține adresa completă de reședință.
 4. Un contract de client - generat automat prin intermediul Dashboard odată ce a fost completată o cerere pentru un cont Live.
  1. Te rugăm să reții că, în conformitate cu procedura KYC (know-your-customer), Admirals Europe Ltd îți poate solicita documente suplimentare, în cazul în care documentele menționate mai sus sunt considerate insuficiente.

Documente necesare pentru alte entități juridice membre UE şi SEE:

 1. Un (Contract de client - persoană juridică completat și semnat;
 2. Pașaport sau carte de identitate emisă de autorități cu fotografie pentru persoana care acționează în numele persoanei juridice;
 3. Extras de la Registrul Comerțului sau de înregistrare a persoanei juridice (Contract de societate sau Act Constitutiv) sau o transcriere legalizată ale acestora, care conţin:

  - numele persoanei juridice, domeniul de activitate, sediul şi adresa companiei;
  - numărul de înregistrare şi data înregistrării;
  - numele, adresele de reședunță şi codurile de identificare personală ale membrilor cu atribuții de conducere;
  - data emiterii documentului;
  Nota Bene! Documentele prezentate nu pot fi datate cu mai mult de 6 luni în urmă.

În cazul în care persoanele juridice au fost înregistrate la alte entități care nu sunt enumerate mai sus, ele trebuie să prezinte următoarele:
- Actul Constitutiv și/sau Statutul Societății;
- Certificat de înregistrare eliberat de un registru prevăzut de legislaţie;
- Document care certifică autorizarea reprezentantului legal (în funcţie de drepturile de reprezentare);
- Factură de utilități recentă pentru a confirma locul de reședință.

Te rugăm să reţii că reprezentanţii Admirals Europe Ltd au dreptul de a solicita documente suplimentare (cum ar fi procuri autentificate la notariat, facturi de utilităţi, extrase de cont etc.), dacă se va considera necesar și se vor aplica măsuri de due diligence de prevenire a spălării banilor şi a finanțărilor de activități teroriste.

Documente care descriu Termenii și Condițiile serviciilor oferite de Admirals Europe Ltd.

Ar trebui să analizezi, să înțelegi și să accepți toate dintre următoarele documente înainte de a deschide un cont de tranzacționare:Documente informative importante


Documente informative importante pentru investitoriDocumente suplimentareArhiva Documentelor Anterioare