Salvează PDF Tipărește

Termeni de Business

Document valabil începand cu 01.11.2019

VA RUGAM SA CITITI CU ATENTIE ACESTI TERMENI ȘI CONDIȚII.ACESTEA, INCLUZAND AVERTISMENTUL DE RISC ȘI ORICE NOTE SAU ANEXE CARE AR PUTEA SUFERI MODIFICĂRI Și/SAU AR PUTEA FI REPOSTATE DIN CÂND ÎN CÂND, STABILESC TERMENII ȘI CONDITIILE SUB CARE VĂ OFERIM SERVICII ȘI CONȚIN INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA TERMENII ȘI CONDIȚIILE OBLIGATORII DIN PUNCT DE VEDERE LEGAL, APLICABILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CARE, PRIN URMARE, REPREZINTĂ UN ACORD REALIZAT ÎNTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI NOI.

PRIN COMPLETAREA ȘI TRIMITEREA FORMULARULUI DE DESCHIDERE A CONTULUI, VĂ DATI ACORDUL SA RESPECTATI ACESTI TERMENI ȘI CONDIȚII. PUTEȚI, DACĂ DORIȚI, SĂ SOLICITATI CONSILIERE JURIDICĂ EXTERNĂ ÎNAINTE DE A PROCEDA CU PRIVIRE LA ORICE DEMERS. DE ASEMENEA, SUNTEȚI DE ACROD ȘI ACCEPTAȚI SĂ NU CONTESTATI VALIDITATEA ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII PRIVIND BAZA ÎN CARE AȚI INCEPUT UN ACORD ELECTRONIC CU NOI.

ÎN CAZUL ÎN CARE FOLOSIȚI SERVICIILE NOASTRE ÎN NUMELE UNEI TERȚE PĂRȚI, INCLUZÂND ANGAJATORUL DUMNEAVOASTRĂ, REPREZENTAȚI ȘI GARANTAȚI CĂ SUNTEȚI AUTORIZAT DE ACEA TERȚĂ PARTE SĂ ACCESAȚI ȘI SĂ UTILIZATI SERVICIILE ȘI SUNTEȚI DE ACORD CU ACESTI TERMENI ȘI CONDITII ÎN NUMELE ACELEI TERȚE PĂRȚI.

FURNIZĂM SERVICII PRIVIND PRODUSE FINANCIARE DERIVATE COMPLEXE. CONTRACTELE PENTRU FACILITĂȚILE NOASTRE ONLINE SUNT TRANZACȚIONATE ÎN MARJĂ SAU SE BAZEAZĂ PE EFECTUL DE LEVIER, UN TIP DE TRANZACȚIONARE CARE IMPLICĂ UN GRAD RIDICAT DE RISC PENTRU CAPITALUL DUMNEAVOASTRĂ. PREȚUL CONTRACTULUI TRANZACȚIONAT AR PUTEA SĂ SE MODIFICE RAPID ȘI PROFITUL SAU PIERDERILE AR PUTEA DEPĂȘI DE CELE MAI MULTE ORI NIVELUL INVESTIȚIEI INIȚIALE SAU A DEPUNERII INIȚIALE. DACĂ NU DISPUNEȚI DE FONDURI SUFICIENTE PENTRU A ÎNDEPLINI CERINȚELE DE MARJĂ, ATUNCI AM PUTEA SĂ VĂ ÎNCHIDEM POZIȚIILE IMEDIAT ȘI FĂRĂ NOTIFICARE ȘI ESTE POSIBIL SĂ TREBUIASCĂ SĂ VĂ SOLICITĂM FONDURI SUPLIMENTARE PENTRU A ACOPERI ORICE PIERDERI. VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE AVERTISMENTUL DE RISC DIN ANEXA 2 PENTRU A ÎNȚELEGE RISCURILE TRANZACȚIONĂRII ÎN MARJĂ SAU CU EFECT DE LEVIER. TRANZACȚIONAREA ACESTOR PRODUSE ESTE POSIBIL SĂ NU FIE POTRIVITĂ PENTRU TOATĂ LUMEA ȘI NU AR TREBUI SĂ TRANZACȚIONAȚI PRODUSELE NOASTRE DECÂT DACĂ INȚELEGEȚI ȘI ACCEPTAȚI RISCURILE TRANZACȚIONĂRII ÎN MARJĂ SAU CU EFECT DE LEVIER ȘI SUNTEȚI ÎN MASURĂ SĂ SUSȚINEȚI POTENȚIALELE PIERDERI.

1. Introducere

1.1 Serviciile de tranzacționare online sunt furnizate de către Admiral Markets UK Ltd, societate al cărui sediu social este la adresa 60 St. Martins Lane, Covent Garden, London, WC2N 4JS 16, Marea Britanie și sub rezerva următorilor termeni și condiții și a formularului de deschidere a contului completat corespunzător (actualizat sau modificat din când în când) (împreună formând Acordul) ambele se vor aplica tuturor relațiilor dintre noi și dumneavoastră.

1.2 Suntem autorizați și reglementați în calitate de companie de investiții de către Autoritatea de Conduită Financiară (FCA) in Regatul Unit al Marii Britanii (UK) (numărul de referintă al societății în raport cu FCA este 595450). Adresa FCA este 12 Endeavour Square, London, E20 1JN.

1.3 Am putea furniza unul sau mai multe dintre serviciile noastre în alte țări ale UE pe o bază transfrontalieră (cunoscută sub denumirea de „pașaportare”), în conformitate cu Directiva UE privind piețele instrumentelor financiare (cunoscută sub numele de „MiFID”), ca urmare a modificărilor sau înlocuirilor, din când în când. Dacă furnizăm servicii pentru clienții din alte țări ale UE prin intermediul unei sucursale locale, ni se va cere să respectăm unele dintre regulile de conduită care reglementează astfel de servicii în temeiul regimului local de reglementare relevant, sub supravegherea autorității naționale de reglementare. Lista țărilor din UE în care suntem autorizați să oferim servicii clienților la nivel transfrontalier este disponibilă la cerere. Dacă Regatul Unit al Marii Britanii va părăsi Uniunea Europeană, serviciile vor fi furnizate în conformitate cu normele aplicabile, după caz, care vor înlocui MIFID.

1.4 Vă vom trata drept client de retail ca urmare a regulilor și îndrumărilor emise de FCA din când în când (Regulile FCA) cu excepția cazului în care vă anunțăm că trebuie să fiți clasificat drept client profesional. Clasificarea clientului poate fi supusă modificărilor în orice moment la primirea unei notificări din partea noastră. Aveți dreptul să solicitați o altă clasificare, dar nu vom fi obligați să vă reclasificăm. Dacă vă reclasificăm, vă vom informa despre orice limitări ale nivelului de protecție a clientului care pot apărea. Informații detaliate despre politica de clasificare a clienților noștri poate fi găsită în Anexa 1 a acestor Termeni și Condiții. În relațiile noastre cu clienții de retail vom aplica, acolo unde va fi posibil, dispozițiile din COBS 22.5 referitoare la protecția împotriva balanței negative a contului și cerințele de marjă. Aceasta înseamnă că, pentru clienții de retail care tranzacționează produse cu caracter speculativ, cum ar fi CFD-urile, răspunderea pentru toate investițiile speculative restricționate în legătură cu contul clientului de retail este limitată la fondurile din respectivul cont în ideea ca un client de retail să nu poată pierde mai mult decât fondurile dedicate tranzacționării de CFD-uri și oricaror alte investiții cu caracter speculativ.

1.5 Pentru evitarea oricăror neînțelegeri, acceptul dumneavoastră electronic a acestor termeni și condiții ale Acordului și utilizarea sau continuarea utilizării serviciilor noastre de către dumneavoastră vor fi considerate drept consimțământul dumneavoastră să fiți, din punct de vedere legal, parte din acest Acord.

1.6 Acordul înlocuiește orice alt acord precedent, aranjament sau înțelegere anterioară, scris sau oral, între noi, în baza căruia vă oferim serviciile. Putem să modificăm Acordul în orice moment în urma unei notificări, dată sau confirmată în scris (orice modificare sau schimbare va fi în vigoare la data specificată în notificare sau, dacă nu este specificată nicio dată, cu efect imediat), care poate include afișarea unei asemenea notificări pe site-ul nostru web, platforma de tranzacționare online și facilitatea de review a contului (colectiv, Facilitatea Online). Serviciile noastre sunt furnizate sub rezerva oricăror disclaimere sau exonerari găsite în Acord sau în Facilitatea Online.

1.7 O copie curentă și definitivă a acestor termeni și condiții (așa cum a fost modificată în timp) va fi disponibilă în orice moment pe Facilitatea Online.

1.8 Vă asumați obligația (aspect care reprezintă un tip de promisiune obligatorie contractual) să ne notificati imediat asupa oricărei schimbări a informațiilor pe care ni le-ați furnizat în legătură cu Acordul (care include și formularul de deschidere a contului corespunzător).

1.9 Prin semnarea Acordului, ne autorizați pe noi sau pe oricare alt agent care acționează în numele nostru să investigheze identitatea sau nivelul creditelor și să contactăm astfel de bănci, instituții financiare și agenții de credit pe care noi sau ele considerăm că sunt adecvate să verifice aceste informații. Ne autorizați în continuare sau prin oricare alt agent să investigheze orice activitate de investiții curentă și anterioară și, în legătură cu acestea, să contactăm astfel de bănci, brokeri și alte entități, după cum vom considera adecvat.

1.10 Vom lua legătuira cu dumneavoastră în limba engleză și toate acordurile în care intrați cu noi sau prin noi vor fi încheiate în limba engleză.

1.11 În acești termeni și condiții, am folosit cuvinte și termeni definiți pentru a ușura citirea. După o definiție sau un cuvânt sau o expresie explicativă, am inclus cuvântul sau termenul definit relevant cu caractere aldine între paranteze. Cu excepția cazului în care contextul necesită altfel, toate celelalte utilizări ale unui cuvânt sau termen definit vor avea același sens.

1.12 Drepturi de anulare

1.12.1 Aveți dreptul de a anula Acordul în termen de 14 zile din ziua în care recepționăm formularul complet de deschidere a contului din partea dumneavoastră. Dacă dorți să anulați Acordul, vă rugăm să lasați datele de contact la Admiral Capital Markets UK Ltd, sau să ne scrieți la adresa 60 St. Martins Lane, Covent Garden, London, WC2N 4JS 16 sau să ne trimiteți un e-mail folosind datele de contact din site-ul web: www.admiralmarkets.com

1.12.2 Dreptul de a anula Acordul se referă doar la anularea acordului în sine. Anularea nu va afecta drepturile acumulate, a despăgubirilor, a angajamentelor existente sau orice altă dispoziție contractuală destinată menținerii după rezilierea Acordului.

1.12.3 Nu se aplică nicio penalitate la anulare. Anularea nu va afecta finalizarea tranzacțiilor inițiate înainte ca noi să primim notificarea dvs. de anulare. La primirea unei notificări de anulare, vom anula toate ordinele restante și vom închide toate pozițiile deschise pe care le dețineți la prețul de piață actual (stabilit de noi). În plus, veți plăti orice comisioane și taxe suportate până la data anulării și orice cheltuieli suplimentare suportate în mod necesar de noi (sau de o terță parte) pentru anularea Acordului și orice pierderi realizate în mod necesar la decontarea sau încheierea tranzacțiilor restante și transferul fondurilor inapoi la dumneavoastră.

1.12.4 Dacă nu vă exercitați dreptul de a anula în termenul necesar, veți avea totuși dreptul să vă exercitați dreptul de a rezilia Acordul în conformitate cu clauza 23 din cadrul acestor Termeni și Condiții.

2. Servicii

2.1 Vă oferim un serviciu de tranzacționare care are un caracter exclusiv de executare a ordinelor și lipsit de recomandări, în legătură cu tranzacționarea contractelor pe diferență(CFDs) în care investițiile sau produsele de bază includ contracte spot de schimb valutar, metale prețioase, contracte Futures și orice alte produse financiare pe care le putem oferi prin intermediul Facilității Online (denumite, în mod colectiv, Produse). În cazul în care dețineți mai mult de un cont dedicat tranzacționării de CFD-uri, acestea vor fi consolidate, în temeiul acestor condiții, și vor fi considerate ca fiind un singur cont.

2.2 Oferim posibilitatea de a tranzacționa Produse exprimate în monede diferite, utilizând o monedă principală a contului aleasă de dumneavoastră. În mai multe țări, putem oferi moneda națională ca monedă principală a contului pentru clienții din aceste țări. Informații despre disponibilitatea monedei sunt postate pe facilitatea online. Când tranzacționați un Produs denominat într-o altă monedă decât moneda contului principal, cerința de marjă este convertită automat în moneda contului principal folosind cursul de schimb relevant cotat de noi pentru CFD-uri. Mai mult, câștigurile și pierderile poziției vor fi convertite continuu în moneda contului principal, folosind cursul de schimb menționat anterior.

2.3 Când utilizați serviciile noastre destinate clienților prin intermediul Facilității online, sunteți de acord să monitorizați ratele de schimb valutare cotate prin Facilitatea Online și veți accepta ratele de conversie aplicate tranzacțiilor dvs. pe Produse denominate în alte monede decât moneda principală a contului dvs.

Nu vă vom consilia pe fondul niciunei tranzacții încheiate de dvs. și nici nu vom gestiona sau monitoriza orice poziție deschisă pe care o puteți avea pe Produse. Ați luat la cunoștință că executarea oricărui ordin de către noi, în numele dumneavoastră, nu implică în niciun fel că am aprobat sau recomandat tranzacția sau Produsul respectiv. Am stabilit diferite declinări de risc în legătură cu serviciile noastre și Produsele din Facilitatea Online și la Anexa 2 din cadrul acestor termene și condiții.

2.4 Suntem autorizați să executăm toate sau oricare dintre ordinele dvs. pentru a cumpăra sau vinde Produse cu o astfel de contrapartidă pe care am putea să o selectăm în mod rezonabil (care, de obicei, vom fi noi, dar poate, sub rezerva cerințelor de reglementare, să includă orice afiliat al nostru). Ați luat la cunoștință și sunteți de acord că, de obicei, vom fi contrapartidă pentru orice tranzacții.

2.5 Cu excepția cazului în care am convenit altfel în prealabil în scris, veți face fiecare tranzacție ca principal și nu ca agent în numele altcuiva. Vom fi singura persoană responsabilă și nu vom avea nicio îndatorire sau obligație față de niciunul dintre principiile sau clienții care stau la baza lor. Dumneavoastră veți fi responsabil în totalitate pentru îndeplinirea obligațiilor față de noi.

2.6 Toate tranzacțiile pe care le încheiem cu dumneavoastră sau în numele dumneavoastră vor fi plasate și executate, în general, în conformitate cu termenii politicii noastre de execuție a ordinelor (modificate din când în când) ale căror detalii sunt disponibile pe facilitatea online (Politica celei mai bune execuții a ordinelor). Politica noastră de executare a ordinelor este doar o politică, nu face parte din acord, nu are scopul de a fi o obligație contractuală și nu impune sau încearcă să ne impună obligații pe care nu le-am avea altfel, indiferent de acord sau de regulile FCA.

2.7 Ne rezervăm dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe, temporar sau permanent, toate sau oricare dintre serviciile noastre de tranzacționare (integral sau parțial) cu sau fără o notificare prealabilă. Sunteți de acord că nu vom fi responsabili sau răspunzători față de dvs. sau față de orice terț (în numele căruia puteți acționa) pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a oricăruia dintre serviciile noastre de tranzacționare.

3. Preţuri

3.1 Vă vom oferi prețuri de „ofertă” și „cerere” pentru fiecare produs oferit prin intermediul Facilității Online. De asemenea, vă putem percepe un comision pentru fiecare tranzacție care vă va fi notificat prin intermediul Facilității Online.

3.2 Fiecare preț publicat prin intermediul Facilității Online va fi valabil până la expirarea timpului său și până la momentul în care altfel este anulat sau retras de către noi. Fiecare preț va fi disponibil pentru dvs. pentru a efectua o tranzacție cu sau prin intermediul nostru, până la o sumă principală care să nu depășească un maxim stabilit de noi, publicat pe Facilitatea Online sau care vă este notificat altfel.

3.3 Sunteți în cunoștință de cauză asupra faptului că prețurile și sumele maxime pe care vi le putem oferi pot diferi de prețurile și sumele maxime furnizate celorlalți clienți și pot fi retrase sau modificate fără notificare prealabilă. Putem, la discreția noastră absolută și fără o notificare prealabilă, să modificăm imediat, să retragem sau să refuzăm să oferim orice preț pe care l-am putea publica sau să încetăm furnizarea prețurilor în totalitate în cazul unora sau a tuturor Produselor și pentru unele sau toate datele de livrare sau decontare la orice timp (de exemplu, atunci când ați acceptat o ofertă de la noi sau ați trimis un ordin la un anumit preț, nu putem garanta prețul la care ordinul dumneavoastră este efectiv executat. Acest fenomen este cunoscut în mod obișnuit ca „slippage”. Cu toate acestea, vom adopta o abordare consecventă, astfel încât uneori un astfel de „slippage” va funcționa în favoarea noastră și alteori va funcționa în favoarea dumneavoastră).

4. Ordine, Tranzacții și Poziții deschise

4.1 Cu excepția cazului în care convenim altfel, toate ordinele trebuie să ne fie transmise electronic prin intermediul platformei online (deși în caz de urgență și la discreția noastră absolută acceptăm instrucțiuni prin telefon).

4.2 Putem, la discreția noastră absolută, să confirmăm orice ordin, în forma specificată de noi.

4.3 Un ordin dat nouă de dumneavoastră, sau în numele dumneavoastră, nu produce efecte până când nu este primit și acceptat de noi. Un ordin, odată primit de noi, nu poate fi anulat, retras sau modificat fără acordul nostru expres.

4.4 Vom avea dreptul să acționăm în numele dumneavoastră asupra oricărui ordin sau instrucțiuni pe care în mod rezonabil credem că a fost primit(ă) de la dumneavoastră sau care presupunem că a fost dat(ă) de dumneavoastră sau de orice altă persoană în numele dumneavoastră, fără a face alte investigații cu privire la autenticitatea lui sau a instrucțiunii sau a autorității sau a identității oricărei persoane care dă sau pretinde să dea un astfel de ordin sau instrucțiune.

4.5 Putem, la discreția noastră, să refuzăm să acceptăm orice ordin de la dumneavoastră, în întregime sau parțial, sau în urma primirii ordinului dumneavoastră să refuzăm să acționăm asupra acestuia, dar dacă va trebui să facem acest lucru, vom face eforturile noastre rezonabile pentru a vă anunța orice astfel de refuz, cu sau fără a da motive. În plus, un ordin care, din orice motiv, nu este primit de noi într-o manieră în care poate fi procesat, inclusiv din cauza unei erori a platformei online sau a procesării unei astfel de instrucțiuni, se consideră că nu a fost primit de către noi.

4.6 Executarea unui ordin de către noi va constitui un acord obligatoriu între noi în condițiile unui astfel de ordin executat.

4.7 Procedura de introducere a ordinelor este specificată în Facilitatea Online.

4.8 Sunteți în cunoștință de cauză asupra faptului că, în urma executării oricărei tranzacții, sunteți singurul responsabil pentru a iniția și menține contactul cu noi și pentru a monitoriza pozițiile deschise și a vă asigura că orice alte instrucțiuni suplimentare sunt date la timp. În caz de eșec în acest sens, nu putem oferi nicio asigurare că va fi posibil să vă contactăm și nu acceptăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru pentru pierderea suferită de către dumneavoastră (sau se presupune că a fost suferită) ca urmare a oricărui eșec al dumneavoastă de a face asta.

4.9 Sunteți de acord să păstrați înregistrări adecvate pentru a demonstra natura ordinelor date și ora la care sunt trimise astfel de ordine.

4.10 Putem, la discreția noastră absolută, să vă solicităm să limitați numărul de ordine pe care ni le puteți da, sau numărul, sau valoarea pozițiilor deschise pe care le puteți avea în orice moment și / sau să vă permitem doar să efectuați tranzacții de închidere, sau putem închide orice pozite sau mai multe poziții sau inversa tranzacții pentru a se asigura că toate limitele de ordine pe care le-am fi impus sunt menținute

4.11 Dacă plasați un ordin stop loss și, astfel, rezultatul este o pierdere, trebuie să acoperiți deficitul contului în termen de o zi lucrătoare. Cu toate acestea, putem decide, la discreția noastră, un interval mai lung de timp. Dacă sunteți un client de retail veți puteți beneficia de protecția împotriva balanței negative a contului, menționată în clauza 1.4. Dacă sunteți clasificat ca fiind un client profesional, putem acoperi integral sau parțial orice astfel de pierderi (în conformitate cu Protecția împotriva balanței negative a contului care, pentru evitarea aspectelor neclare, nu este obligatorie contractual și nu face parte din Acord).

4.12 În pofida oricărei prevederi care poate exista în acești Termeni și Condiții, dimpotrivă, nu veți avea nicio obligație de plată suplimentară și peste suma de fonduri pe care ați depus-o inițial pentru o tranzacție, în cazul în care legea sau regulamentul aplicabil interzic comercializarea, distribuirea sau vânzarea unui Produs în circumstanțele în care există o obligație de plată suplimentară.

4.13 În cazul în care erorile de cotațre și/sau de execuție apar din cauza unei erori tipografice sau a unei alte greșeli dintr-o ofertă sau o indicație, nu vom fi responsabili sau obligați față de dumneavoastră pentru erorile rezultate în soldurile contului. În cazul unei erori de cotare și / sau a unei erori de execuție, ne rezervăm dreptul de a anula ordine, a inversa tranzacții, a închide poziții și de a face corecțiile sau ajustările necesare pe contul implicat (inclusiv în legătură cu orice „slippage” menționat la clauza 3.3. ). Orice litigiu care rezultă din astfel de erori de cotare sau de execuție (inclusiv orice „slippage”) va fi rezolvat de noi, la discreția noastră absolută.

4.14 Dacă o piață reglementată, o contraparte de compensare centrală, o facilitate de tranzacționare multilaterală sau un alt tip de platformă de tranzacționare (fiecare fiind oPiață) (sau un intermediar sau agent intermediar care acționează în direcția sau ca urmare a acțiunilor întreprinse de către o astfel de entitiate) sau un organism de reglementare întreprinde orice acțiune care afectează o tranzacție sau devine insolvabilă sau este suspendată de la a funcționa, atunci putem lua orice acțiune pe care noi, la discreția noastră rezonabilă, considerăm de dorit astfel încât să corespundă cu o astfel de acțiune sau eveniment sau reducerea oricărei pierderi suferite ca urmare a unei astfel de acțiuni sau eveniment. Orice astfel de acțiune este obligatorie pentru dumneavoastră. Dacă o piață sau un organism de reglementare face o anchetă cu privire la oricare dintre tranzacțiile dumneavoastră, sunteți de acord să cooperați cu noi și să ne furnizați prompt informațiile solicitate de noi.

5. Facilitatea Online

5.1 Pentru a utiliza Faclilitatea noastră online, va trebui să solicitați un nume de utilizator și o parolă (Parola de acces) alocate sau agreate de noi. Utilizarea Parolei dumneavoastră de Acces va fi considerată de noi ca fiind folosirea Facilității Online de către dumneavoastră sau de cineva cu cunoștința și consimțământul dvs.

5.2 În legătură cu Parola de acces, luați la cunoștință și vă angajați că:

5.2.1 veți fi responsabil(ă) pentru confidențialitatea și utilizarea Parolei dumneavoastră de acces;

5.2.2 veți schimba parola în mod regulat;

5.2.3 în afară de acordul nostru scris în prealabil, nu veți dezvălui Parola de acces altor persoane în niciun scop;

5.2.4 fără a limita generalitatea clauzei 4, ne putem baza pe toate instrucțiunile, ordinele și alte comunicări introduse folosind Parola dumneavoastă de acces și veți fi responsabil(ă) de orice tranzacție sau cheltuieli care rezultă în numele dumneavoastră; și

5.2.5 ne veți anunța imediat la numărul de telefon furnizat pe site-ul nostru web dacă luați la cunoștință aspecte relevante despre pierderea, furtul sau dezvăluirea către terți sau despre orice utilizare neautorizată a Parolei dumneavoastră de acces.

5.3 Sunteți în cunoștință de cauză că Facilitatea Online este oferită pentru utilizare numai către dumneavoastră sau către alte părți autorizate de dumneavoastră să o utilizeze în numele dumneavoastră.

5.4 Dacă ne spuneți sau credem că Parola dumneavoastră de acces este utilizată fără consimțământul dumneavoastră de către persoane neautorizate sau a fost dezvăluita de către dumneavoastră către alte persoane fără consimțământul nostru, putem suspenda sau înceta dreptul dumneavoastră de a utiliza Facilitatea Online.

5.5 Nu vom fi responsabili și nici nu vom avea nicio obligație față de dumneavoastră pentru nicio pierdere, răspundere sau costuri care rezultă din orice utilizare neautorizată a Parolei dumneavoastră de acces sau a Facilității Online. Veți fi responsabil în acest sens și, la cerere, să despăgubiți, să protejați și să ne mențineți neimplicați în privința oricăror pierderi, obligații, hotărâri, procese, acțiuni, proceduri, cereri, daune și costuril care rezultă din acestea sau rezultă din orice act sau omisiune de către orice persoană care utilizează Facilitatea Online utilizând Parola de Acces, indiferent dacă ați autorizat sau nu această utilizare.

5.6 Putem, la discreția noastră absolută, să introducem și să solicităm niveluri suplimentare de identificare și securitate a utilizatorului. Este posibil să ne schimbăm procedurile de securitate în orice moment și vă vom informa despre orice proceduri noi care vi se aplică cât mai curând posibil.

5.7 Facilitatea online va fi disponibilă, în mod normal, 24 de ore pe zi, de luni până vineri (ora Londrei). Mai multe detalii despre orele de funcționare sunt disponibile în Facilitatea Online și, pentru evitarea oricăror îndoieli, nu acceptăm nicio responsabilitate și nici nu vom fi obligați față de dumneavoastră pentru nicio perioadă în care Facilitatea Online nu este disponibilă (în acel interval sau în alt mod).

5.8 Veți fi singurul responsabil pentru furnizarea și întreținerea oricăror echipamente pe care le utilizați pentru a accesa Facilitatea Online precum și orice alte aspecte legate de securitate în legătură cu acestea, dar și în relație cu oricare dintre furnizorii de telecomunicații sau, în cazul în care accesul la Facilitatea Online este oferită prin intermediul unui server al unei terțe părți, oricare ar fi un astfel de terț necesar pentru a obține acces la Facilitatea Online. Nici noi, dar și nicio altă companie care nu menține, operează, deține, acordă licențe sau nu ne oferă servicii în legătură cu Facilitatea Online (Furnizorii de servicii) nu realizează nicio reprezentare sau garanție cu privire la disponibilitatea, utilitatea, adecvarea Facilității Online samd, sau a echipamentelor sau a aranjamentelor (adică nici noi, nici terțele părți pe care le folosim, nu putem fi responsabili sau trași la răspundere). Deoarece nu controlăm puterea semnalului, recepția sau dirijarea acestuia prin internet, configurarea echipamentului dumneavoastră sau a oricărei terțe părți sau fiabilitatea conexiunii sale, nu vom fi responsabili pentru defecțiuni, denaturări sau întârzieri în comunicație atunci când accesați Facilitatea Online prin internet.

5.9 Pentru evitarea oricărei îndoielii, nu vom avea nicio răspundere sau datorie față de dumneavoastră (indiferent de contract sau de infracțiune, inclusiv neglijență) pentru daune (adică pierderi sau cheltuieli sau orice alt lucru similar) pe care le puteți suferi ca urmare a erorilor de transmitere, a defecțiunilor tehnice, funcționari defectuoase, intervenții ilegală în echipamentele de rețea, supraîncărcări de rețea, blocare rău intenționată a accesului de către terți, defecțiuni de internet, întreruperi sau alte deficiențe din partea furnizorilor de servicii de internet. Veți fi responsabil(ă) pentru toate ordinele transmise în numele dumneavoastră prin intermediul Facilității Online și veți fi pe deplin răspunzător și veți avea obligația față de noi pentru soluționarea oricărei tranzacții care rezultă din această utilizare. Luați la cunoștință că accesul la Facilitatea Online poate fi limitat sau indisponibil din cauza unor astfel de erori de sistem și că ne rezervăm dreptul la notificarea de a suspenda accesul la Facilitatea Online din acest motiv.

5.10 Nu vom avea nicio responsabilitate sau răspundere față de dumneavoastră în cazul în care viruși software, coduri malițioase șamd sau componente similare sunt introduse în echipamentele sau sistemele dvs. prin intermediul Facilității online sau a oricărui software furnizat de noi pentru a vă permite să utilizați Facilitatea online, cu condiția să fi luat măsuri rezonabile pentru a preveni un fenomen de așa natură.

5.11 Vă veți asigura că nu vor fi introduși viruși informatici, coduri malițioase șamd sau componente similare în sistemul sau rețeaua noastră informatică și veți fi responsabili și ne veți despăgubi la cerere, ne vom proteja și ne vor păstra inofensivi pentru orice pierdere suferită suferită ca rezultat al oricărui astfel de fenomen.

5.12 Nu vom fi răspunzători și nici nu vom avea obligații față de dumneavoastră pentru niciun act întreprins ca urmare a unei instrucțiuni ale unui operator de piață, a unei case de compensare sau a unui organism de reglementare.

5.13 Întârzierile de conectare la internet și erorile de cotare ale prețurilor creează uneori situația în care prețurile afișate pe Facilitatea Online nu reflectă cu exactitate datele de piață existente. În cazul unor astfel de întârzieri și erori, ne rezervăm dreptul de a anula ordine, de a reversa tranzacții, de a închide poziții și de a face corecțiile sau ajustările necesare pe contul implicat.

5.14 Nu veți utiliza sau nu veți permite utilizarea Facilității online:

5.14.1 în situația încălcării oricărei legi (în orice jurisdicție), a regulamentelor sau a Regulilor FCA (inclusiv reguli privind abuzul de piață) sau a oricărei alte autorități de reglementare la care dumneavoastră sau noi putem fi supuși;

5.14.2 în orice mod (inclusiv, fără limitare, publicarea informațiilor pe Facilitatea online unde este disponibilă această facilitate) care este defăimător, obscen, abuziv, indecent sau amenințatoar sau care încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală sau încalcă obligațiile de încredere sau care sunt altfel ilegale sau ilicite;

5.14.3 cu scopul de a introduce un virus software sau un alt program perturbator sau să facă orice act care ar provoca daune Facilității Online sau ca urmare a căruia să devină indisponibilă pentru utilizarea de către alții;

5.14.4 să solicitați sau să încurajați alte site-uri de internet să încadreze sau să trimită un link de hipertext direct în Facilitatea Online fără acordul nostru scris în prealabil; sau

5.14.5 în orice mod care nu este autorizat de către noi sau care încalcă Acordul.

5.15 Nu permitem utilizarea Platformei online pentru activități de arbitraj nedrept sau pentru a profita altfel de întârzieri pe internet, folosind orice alt comportament manipulator sau abuziv (cum ar fi diseminarea informațiilor de piață false sau înșelătoare prin intermediul mass-media, inclusiv prin internet sau de către orice alte mijloace cu intenția de a muta prețul unui Produs sau proprietatea sau activul de bază) care ar putea avea un impact negativ asupra tranzacționării corecte și ordonate prin Facilitatea Online.

5.16 Publicăm în mod regulat pe Facilitatea Online actualizări ale sistemului, caracteristici disponibile pentru clienți, precum și informații, declarații și avertismente legate de serviciile noastre. De asemenea, putem trimite aceste informații la adresa dumneavoastră de e-mail. Vă asumați răspunderea să citiți orice astfel de comunicări la publicare sau primire și să vă familiarizați în mod regulat cu aceste informații și să ne informați imediat despre orice dezacord cu privire la aceste informații.

5.17 Veți fi responsabil(ă) pentru obținerea și utilizarea unui dispozitiv, mecanism sau sistem adecvat (dispozitiv) pentru a vă permite să folosiți Facilitatea Online și veți fi responsabil pentru instalarea și utilizarea corespunzătoare a oricărui program pe care l-am putea solicita din când în când în vederea detectării / scanării virusurilor.

5.18 Când utilizați Facilitatea Online, trebuie să:

5.18.1 vă asigurați că dispozitivul dumneavoastră este întreținut în bune condiții și este adecvat pentru utilizare platformei online;

5.18.2 executați anumite teste și ne furnizați informațiile pe care le considerăm în mod rezonabil necesare pentru a stabili dacă Dispozitivul dumneavoastră satisface cerințele notificate de noi din când în când;

5.18.3 efectuați periodic controale împotriva virusirilor;

5.18.4 ne informați imediat despre orice acces neautorizat la Platforma Online sau orice tranzacție sau instrucțiune neautorizată pe care o cunoașteți sau o suspectați și, dacă din neglijența dumneavoastră faceți posibilă ca această utilizare neautorizată să aibă loc; și

5.18.5 nu lăsați în niciun moment Dispozitivul de pe care ați accesat Facilitatea Online sau să lăsați pe oricine altcineva să folosească Dispozitivul până când nu v-ați deconectat de la Facilitatea Online.

5.19 În cazul în care veți conștientiza un defect material, o defecțiune sau un virus în Facilitatea Online, ne veți informa imediat despre un astfel de defect, defecțiune sau virus și veți înceta orice utilizare a Facilității Online până când veți primi permisiunea de la noi pentru a relua utilizarea.

5.20 Toate drepturile privind brevetele, drepturile de autor, drepturile de design, mărcile comerciale și orice alte drepturi de proprietate intelectuală (înregistrate sau neînregistrate) referitoare la Facilitatea Online rămân în proprietatea noastră sau a autorizaților noștri. Nu veți copia, interfera, manipula, altera sau modifica Facilitatea Online sau orice altă parte sau părți ale acesteia, dacă nu vă este permis în mod expres în scris; compila invers sau dezintegra platforma online; și nici intenționa să întreprindeți o astfel de acțiune sau să permiteți să se realizeze o astfel de acțiune, cu excepția cazului în care astfel de acte sunt permise în mod expres de lege. Orice copie a Facilității Online trebuie făcută în numele dumneavoastră, în conformitate cu legislația, se supune termenilor și condițiilor din Acord. Vă veți asigura că toate licențele comerciale ale mărcilor și drepturile de autor și drepturile restricționate sunt autorizate să fie reproduse pe orice copie. În cazul în care primiți date, informații sau componente software prin intermediul Facilității Online, altele decât cele pe care aveți dreptul să le primiți în conformitate cu Acordul, ne veți informa imediat și nu veți folosi, în niciun fel, astfel de date, informații sau astfel de componente software.

5.21 Putem suspenda sau retrage permanent Facilitatea Online, oferindu-vă o notificare scrisă rezonabilă.

5.22 Avem dreptul, unilateral și cu efect imediat, de a suspenda sau retrage permanent capacitatea dumneavoastră de a utiliza Facilitatea Online, sau orice parte a acesteia, fără notificare, în cazul în care considerăm că este necesar sau recomandabil să facem acest lucru, la discreția noastră și cu bună credință. Putem alege acest lucru, de exemplu, în cazul nerespectării de către dumneavoastră a unei legi sau a unui regulament aplicabil sau a încălcării dispozițiilor din Acord.

6. Confirmările Tranzacțiilor și Extrasele de cont

6.1 În urma executării unui ordin pentru contul dumneavoastră vă vom confirma acea tranzacție prin intermediul Facilității Online sau prin e-mail (Confirmare) în sau înainte de a doua zi lucrătoare după executare, dar lipsa acestei notificări nu va afecta valabilitatea tranzacției.

6.2 Vom posta detalii despre pozițiile și activitatea contului dumneavoastră prin intermediul Facilității Online sau prin e-mail în prima zi a fiecărei luni pentru activitatea lunii precedente. Informațiile contului pot include Confirmări, rapoarte ale profiturilor și pierderilor și orice alte informații necesare pentru a fi furnizate de Regulile FCA (împreună Informații despre cont). Postarea informațiilor despre cont prin intermediul platformei online sau prin e-mail va fi considerată livrare a confirmărilor și extraselor de cont. Putem, la discreția noastră absolută, să retragem sau să modificăm informațiile despre cont în orice moment. Sunteți de acord că nu avem obligația de a furniza confirmări în copie. Informațiile despre cont publicate prin intermediul platformei online sau prin e-mail (cu excepția cazului în care este evident incorectă) sunt dovezi concludente ale tranzacțiilor dumneavoastră și vor fi obligatorii pentru dumneavoastră dacă nu au fost contestate imediat după primire, cu o astfel de obiecție confirmată în scris (inclusiv e-mail sau e-mail electronic similar) ) și (în orice caz) în cel mult o zi lucrătoare după ce informațiile contului sunt postate prin intermediul platformei online sau prin e-mail.

7. Consimțământul pentru Comunicarea Electronică

Sunteți de acord cu realizarea comunicărilor prin intermediul mijloacelor electronice. Comunicările trimise prin intermediul Facilității Online sau prin intermediul mijloacelor de informare electronică sunt tratate ca îndeplinind orice cerință legală ca o comunicare să fie semnată și în scris, în măsura permisă de legislația aplicabilă.

8. Marja

8.1 Veți furniza și menține o anumită de sumă de bani cu privire la, dar și ca garanție a dvs., în privința datoriilor actuale, viitoare și contingente sau potențiale în raport cu noi (Datorii) în astfel de sume și în formele în care, la discreția noastră, putem solicita un anumit nivel al (Marjei). Putem modifica oricând cerințele privind marja. Este responsabilitatea dumneavoastră de a vă asigura că sunteți la curent cu toate cerințele de marjă ale Facilității Online în legătură cu diferitele Produse.

8.2 Orice cerință de marjă trebuie să fie satisfăcută în moneda și în termenul prevăzut denoi (la discreția noastră absolută) sau, dacă nu este specificat, cât de curând posibil. O cerere de marjă nu o exclude pe alta. Marja va fi furnizată sub formă de numerar sau orice alte forme pe care le-am putea acorda sau accepta. Dacă ești un client de retail, cerințele de marjă vor fi acoperite în bani (adică nu în alte instrumente de genul scrisorilor de garanție, samd).

8.3 Sunteți responsabil(ă) pentru menținerea în permanență a aranjamentelor corespunzătoare cu noi pentru primirea și comunicarea informațiilor referitoare la marjă. Dacă nu ne furnizați Marja în timpul necesar, putem închide automat pozițiile dumneavoastră deschise și vom avea dreptul să ne exercităm drepturile în conformitate cu clauza 20 de mai jos.

8.4 Cu excepția cazului în care am convenit altfel, percepem întreaga Marjă oferită de către dumneavoastră nouă în cadrul Acordului ca o garanție continuă pentru Obligațiile dumneavoastră în temeiul sau în conformitate cu Acordul (inclusiv în cadrul fiecărei tranzacții reglementate de Acord).

8.5 Sunteți de acord să furnizați documente suplimentare și să îndepliniți demersurile suplimentare, pe care le putem solicita în mod rezonabil să ne perfecționăm interesul de securitate, să fim înregistrați ca proprietari sau să obținem titlu legal al Marjei, să asigurăm în continuare Obligațiile, să ne permită să ne exercităm drepturile.

8.6 Nu puteți retrage sau înlocui nici o proprietate care este supusă interesului nostru de securitate fără acordul nostru prealabil.

8.7 Dacă Acordul încetează, nu vom fi obligați să rambursăm nicio marjă de numerar în măsura în care ne datorați sau ne puteți datora pasive. Atunci când determinăm sumele de marjă de numerar, Obligațiile dumneavoastră și obligațiile noastre față de ddumneavoastră, putem aplica o astfel de metodologie (inclusiv hotărârile privind mișcarea viitoare a piețelor și a valorilor) pe care le considerăm adecvate, în conformitate cu legislația aplicabilă.

9. Data decontării, Rollover-ul și Instrucțiunile de compensare

9.1 Toate pozițiile deținute la sfârșitul fiecărei zile lucrătoare pot fi supuse unei rollover automat. Vă putem percepe o taxă pentru fiecare astfel de poziție care este reportată. Taxele pe care le percepem vor fi publicate pe Facilitatea Online.

9.2 În absența unor instrucțiuni clare și în timp util din partea dumneavoastră, sunteți de acord că pentru a vă proteja interesele dvs. dar și pe ale noastre suntem autorizați, la discreția noastră absolută și pe cheltuiala dumneavoastră ca, la sfârșitul fiecărei zile lucrătoare, să închidem orice poziție deschisă sau să aplicam un rollover pe toate pozițiile sau să realizam anumite tranzacții de compensare sau efectuam sau să primim livrarea în numele dumneavoastră, în condiții și prin metodele pe care le considerăm rezonabile în funcție de circumstanțe.

9.3 Pentru evitarea oricăror îndoieli, nu vom aranja livrarea niciunei investiții subiacente sau a unui activ suport care este legat de orice Produs (inclusiv orice monedă străină) decât dacă considerăm că este necesar sau dacă am fi convenit altfel în scris cu privire la acest lucru, cu excepția cazului în care aceste aranjamente au fost făcute de noi, orice poziție deschisă (unde este cazul) va fi închisă, iar profitul sau pierderea rezultată va fi creditată sau debitată în sau din contul dumneavoastră deschis la noi.

10. Fondurile clientului

10.1 Această clauză 10 se va aplica dumneavoastră cu excepția cazului în care v-am notificat că vă vom trata drept client profesional și, de asemenea, că termenii clauzei 11 vi se vor aplica pentru utilizarea tuturor sau a oricaruia dintre serviciile noastre.

10.2 Orice fonduri primite de noi de la dumneavoastră vor fi deținute într-un cont al nostru sau la o bancă aprobată de noi și vor fi separate de fondurile proprii în conformitate cu Regulile FCA privind banii clienților. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris între noi, fondurile dumneavoastră pot fi reunite cu fondurile altor clienți dintr-un cont general omnibus.

10.3 Nu vă vom plăti dobândă pentru nicio sumă de bani a dumneavoastră pe care o deținem și prin încheierea Acordului luați la cunoștințî că renunțați la orice drept de dobândă pentru acești bani în conformitate cu Regulile FCA sau altele.

10.4 Este posibil să deținem fonduri pe care ni le plătiți din bănci situate în afara Regatului Unit. Regimul legal și de reglementare care se aplică oricărei astfel de bănci va fi diferit de cel al Regatului Unit și, în cazul insolvenței sau a oricărui alt echivalent al eșecului, banii dumneavoastră pot fi tratați diferit de tratamentul care s-ar aplica în cazul în care banii ar fi păstrați în Marea Britanie. Nu vom fi responsabili sau obligați față de dumneavoastră pentru solvabilitatea, actele sau omisiunile oricărei bănci sau alte terțe părți care dețin bani în conformitate cu această clauză 10.

10.5 Suntem autorizați să convertim bani din contul duneavoastră (inclusiv pentru marjă) în și din valută, la o rată de schimb determinată de noi pe baza ratelor din piață monetară predominante. În astfel de circumstanțe, nu vom fi responsabili sau răspunzători față de dumneavoastră pentru orice pierdere suferită de dumneavoastră ca urmare a unei astfel de acțiuni (deși, vom face eforturi rezonabile pentru a converti numai aceste fonduri care ar putea fi necesare să acopere pasive în ceea ce privește cerințele pentru tranzacții relevante).

10.6 În cazul în care datorille dumneavoastră față de noi au trecut de data limită, putem înceta să mai tratăm ca banii clienților o sumă suficientă din banii deținuți în numele dumneavoastră, egală cu suma acestor obligații în conformitate cu Regulile FCA referitoare la banii clienților. Sunteți de acord că putem percepe acești bani în sau pentru satisfacerea în totalitate sau tuturor sau parțial a acelor obligații cuvenite și care trebuie achitate nouă. În sensul prezentei clauze 10, orice astfel de obligații devin imediate și trebuie plătite, fără notificare sau cerere de către noi, atunci când sunt suportate de dumneavoastră sau în numele dumneavoastră.

10.7 Sunteți de acord că vom fi îndreptățiți să utilizăm fondurile pe care le dețineți la noi pentru satisfacerea tuturor sau oricărei părți a oricărui pasiv datorat și plătibil.

10.8 Dacă nu a existat nicio activitate de tranzacționare pe (oricare) dintre conturile dumneavoastră de tranzacționare pentru o perioadă de 24 de luni (de la ultima tranzacție și începând cu ziua următoare), se va percepe o taxă de inactivitate, așa cum este specificat în lista noastră de tarife. Taxa va fi dedusă lunar de pe orice sold pozitiv din contulsau conturile dumneavoastră de tranzacționare. Vă rugăm să rețineți că taxa va fi impusă separat pe fiecare cont de tranzacționare inactiv. Pentru a fi limpede: comisioanele (taxele) vor fi deduse în funcție de cont și nu de client. Înainte de a începe să deducem taxele din soldul dumneavoastră vom face încercări rezonabile de a vă contacta cu privire la orice fonduri deținute de dumneavoastră în contul de tranzacționare pentru a vă informa că taxele vor fi impuse. Vă rugăm să rețineți că este responsabilitatea dumneavoastră să păstrați la zi datele de contact pe care ni le-ați pus la dispoziție. Nu vom percepe din contul dumneavoastră de tranzacționare taxa de inactivitate dacă nu aveți un sold pozitiv. Soldul contului dumneavoastră de tranzacționare nu va scădea sub zero. In orice caz. dacă soldul dumneavoastră pozitiv este mai mic decât taxa lunară de inactivitate, vom deduce suma totală rămasă din fondurile deținute în soldul contului dumneavoastră de tranzacționare. Vor fi arhivate toate conturile de tranzacționare care au fost inactive mai mult de 24 de luni și au soldul zero. În cazul în care alegeți să vă reactivați contul de tranzacționare tranzacționând din nou, taxa de inactivitate de până la trei luni anterioare în care a existat deja o deducere va fi rambursată în contul dumneavoastră. În cazul în care vă calificați pentru oricare dintre rambursările menționate, acesta va fi făcut în baza de cont.

11. Aranjamentele de transfer ale fondurilor aferente titlurilor

11.1 Această clauză vi se va aplica dumneavoastră cu excepția cazului în care v-am notificat că vă vom trata drept client profesional și, de asemenea, că termenii clauzei vi se vor aplica pentru utilizarea tuturor sau a oricăruia dintre serviciile noastre.

11.2 Ne veți transfera titlul absolut al oricăror fonduri transferate către noi (inclusiv Marja), astfel cum ne este necesar, în scopul asigurării sau acoperirii obligațiilor dumneavoastră prezente sau viitoare, reale sau contingente sau potențiale către noi (Fonduri de transfer de titlu)/b>. Orice astfel de fonduri de transfer de titluri, astfel transferate către noi, vor fi transferate gratuit și în afara oricărui titlu, gaj, revendicare, taxare, obligație sau orice alt interes de securitate. Ca urmare, nu vom fi obligați să deținem astfel de fonduri de transfer de titluri în conformitate cu Regulile FCA privind banii clienților. În consecință, nu vom datora nicio sarcină de încredere cu privire la aceste fonduri de transfer de titluri. După transferul către noi, Fondurile de transfer de titluri vor deveni proprietatea noastră absolută și nu veți păstra niciun capital, drept, titlu sau dobândă în aceste fonduri de transfer de titluri.

11.3 În conformitate cu drepturile noastre în baza Acordului și a fiecărei tranzacții, vom avea o obligație contractuală de a vă rambursa o sumă de bani echivalentă fondurilor de transfer de titlu la care puteți avea dreptul (sau la discreția noastră absolută valoarea acestora) atunci când este nu mai este necesar ca noi să deținem fonduri de transfer de titluri. Obligațiile noastre de rambursare vor fi reduse în măsura în care (i) avem dreptul să aplicăm acești bani sau să compensăm obligația de rambursare a acesteia, împotriva oricăreia dintre obligațiile dvs. față de noi, indiferent de tranzacție, acord sau altfel; și / sau (ii) orice piață, intermediar intermediar, bancă sau un alt terț căruia i-am transferat bani ca marjă în legătură cu tranzacțiile, nu reușește (ca urmare a insolvenței sau în alt mod) să ne returneze o sumă echivalentă de bani . Dacă nu suntem de acord altfel în scris, nu veți avea dreptul să primiți dobândă pentru fondurile de transfer de titlu

11.4 Nu vom fi răspunzători față de dumneavoastră pentru pierderea oricăror fonduri de transfer de titluri, care este rezultatul direct sau indirect al falimentului, insolvenței, lichidării, primirii, custodiei sau alocării în beneficiul creditorilor oricărei bănci, alt broker, piață, organizație de compensare sau o entitate similară.

11.5 Puteți solicita o anulare a Aranjamentelor de transfer a fondurilor de titlu, caz în care am putea rezilia Acordul și o sumă de bani (sau în a noastră discreție absolută a valorii acestuia) echivalentă cu fondurile de transfer de titlu datorate vă va fi returnată.

12. Profituri, Pierderi și Dobânzi aferente pozițiilor deschise

Pentru orice poziție deschisă deținută de dumneavoastră, din când în când, vă credităm contul cu profituri sau vă debităm contul pentru pierderi, dobânzi, ajustări de dividende și taxe suportate, așa cum este descris în Facilitatea Online.

13. Taxe și Comisioane

13.1 Ne veți plăti taxe și comisioane în conformitate cu tarifele publicate pe Facilitatea Online sau în orice alt mod au fost notificate de către noi din când în când. Acestea vor include taxele de tranzacționare, dobânzi și cheltuielile cu privire la rollover-ul automat al pozițiilor dumneavoastră în conformitate cu clauza 9.1. În afară de aceasta, veți fi răspunzător pentru plata oricăror alte taxe pe care vi le-am notificat, care pot fi suportate ca urmare a furnizării serviciilor noastre.

13.2 Ați luat la cunoștință și sunteți de acord că, în cazul în care deducem ajustări, comisioane și alte alte taxe din contul dumneavoastră, aceste deduceri pot afecta valoarea capitalului propriu din cont care trebuie aplicat în funcție de cerințele privind marja (a se vedea clauza 8.1 de mai sus). Pozițiile dumneavoastră sunt supuse lichidării, așa cum este descris în clauza 20.2, în situația în care deducerea comisioanelor, a taxelor sau a altorsume reprezentând alte taxe, face ca contul dumneavoastră să aibă un sold insuficient pentru a satisface cerințele privind marja.

13.3 Ați luat la cunoștință și sunteți de acord că putem impune sau primi taxe, comisione sau beneficii nemonetare către sau de la orice altă persoană care are legătură cu serviciile pe care vi le oferim. Dacă acest lucru vi se va aplica, vă vom oferi informații separate cu privire la astfel de taxe, comisioane sau prestații nemonetare.

13.4 Toate taxele și comisioanele sunt considerate ca fiind scadente și plătibile imediat. Orice sume datorate nouă pot fi deduse de noi din veniturile oricărei tranzacții sau debitate din contul/conturilor dumneavoastră cu noi. În cazul întârzierii plății de către dumneavoastră, sumele restante vor suporta dobânzi la o rată pe care o vom determina în mod rezonabil așa cum v-a fost notificată în Informațiile despre cont.

13.5 Sunteți de acord să plătiți o taxă de transfer, așa cum a fost stabilită de noi și pusă la dispoziție pe Facilitatea online, în cazul în care la rezilierea Acordului ne instruiți să transferăm fonduri aferente contului dumneavoastră către o altă instituție.

13.6 În scopul calculului menționat mai jos, putem converti sumele exprimate în orice monedă într-o altă monedă pe care o putem specifica din când în când, la o rată care prevalează la momentul calculului, după cum vom alege în mod rezonabil.

13.7 Dacă primim sau recuperăm orice sumă cu privire la oricare dintre obligațiile dumneavoastră într-o altă monedă decât cea în care se plătește o astfel de sumă, fie în temeiul unei hotărâri a unei instanțe judecătorești, fie în alt mod, veți fi răspunzători și ne veți despăgubi la cerere și ne veți proteja de și împotriva oricărui cost (inclusiv costurile de conversie) și pierdere suferită de către noi ca urmare a primirii unei astfel de sume într-o altă monedă decât moneda în care este datorată.

14. Conflicte de interes

14.1 Ar trebui să știți că, atunci când intrăm într-o tranzacție cu sau pentru dumneavoastră, noi sau directorii, ofițerii, angajații, agenții și entitățile afiliate (împreună Asociații), sau furnizorii de servicii, putem avea un interes, o relație sau aranjament care este important în raport cu tranzacția în cauză. În cazul în care apare un astfel de conflict de interese, vom căuta să rezolvăm acest conflict într-o manieră pe care o considerăm că este în interesul dumneavoastră. în conformitate cu politica noastră de conflicte de interese (modificată din când în când) (Politica de reglementare a conflictelor de interese).

14.2 Detalii complete despre Politica noastră privind conflictele de interese sunt disponibile pe site-ul nostru: www.admiralmarket.com. Politica noastră privind conflictele de interese este doar o politică; nu face parte din Acord și nu este intenționat să fie obligatorie contractual sau să ne impună obligații pe care nu le-am avea altfel, indiferent de Acord sau de regulile FCA.

15. Răspundere și Pierderi

15.1 Veți fi responsabil(ă) sau răspundeți de cererea noastră scrisă pentru toate pierderile directe, daunele, costurile și cheltuielile (Pierderi directe) și toate pierderile indirecte, daunele, costurile și cheltuielile și alte pasive similare (cum ar fi pierderea a unei oportunități de a câștiga) (Pierderi indirecte) suportate de noi sau de oricare dintre asociații noștri ca urmare a utilizării serviciilor noastre (inclusiv a Facilității Online) sau a încălcării oricăruia dintre Termenii din Acord. Cu toate acestea, nu veți fi răspunzători sau răspunzători față de noi pentru pierderi directe sau pierderi indirecte (împreună Pierderi) suportate de noi, în măsura în care sunt cauzate de încălcarea Acordului, din neglijență, implicit voluntar, sau fraudă.

15.2 Nici noi, nici asociații nu acceptăm nicio responsabilitate sau răspundere față de dumneavoastră în niciun caz pentru pierderi indirecte pe care le puteți suporta.

15.3 Ne vom îndeplini sarcinile în conformitate cu Acordul cu o abilitate, grijă și diligență rezonabile și în conformitate cu instrucțiunile și autoritatea pe care ni le-ați dat. Atâta timp cât facem acest lucru, nici noi, nici un Asociat nu acceptăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru Pierderile dumneavoastră care apar din furnizarea serviciilor noastre către dumneavoastră sau în alt mod în conformitate cu Acordul. Cu toate acestea, vom fi responsabili sau răspunzători față de dumneavoastră pentru orice pierderi directe pe care le suferi, deoarece nu ne-am îndeplinit îndatoririle în conformitate cu acordul, cu abilitate, grijă și diligență rezonabile sau în conformitate cu instrucțiunile și autorittatea rezonabilă sau adecvată pe care ni le-ați dat sau, în măsura în care aceste pierderi directe sunt cauzate de neîndeplinirea sau fraudarea noastră voluntară.

15.4 Nici noi, nici dumneavoastră, nu vom fi responsabili sau răspunzători unii față de alții pentru orice întârziere în executarea sau neîndeplinirea vreunei obligații în temeiul Acordului, dacă această întârziere sau eșec rezultă din evenimente, circumstanțe sau cauze care nu depășesc controlul rezonabil al părții afectate (de exemplu, inclusiv ca urmare a oricăror acte fortuite sau ale unor acte de terorism). În astfel de circumstanțe, partea afectată are dreptul la o prelungire rezonabilă a timpului necesar pentru îndeplinirea acestor obligații.

15.5 Fără a limita scopul general al sub-clauzelor anterioare, nici noi, nici un Asociat, nu vom fi responsabili sau răspunzători față de dumneavoastră pentru eventualele pierderi suportate de dumneavoastră, care rezultă din, sau în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a unor date sau informații obținute, descărcate sau furnizate în legătură cu acestea, incluzând (fără limitare) orice pierdere sau întârziere în transmiterea instrucțiunilor sau incapacitatea de a face instrucțiuni sau de a accesa Facilitatea Online, fie ca urmare a defecțiunii sau a eșecului facilităților de comunicare sau în alt mod.

15.6 Fără a limita sfera generală a sub-clauzelor anterioare, vom exercita o grijă rezonabilă în alegerea candidaților sau a agenților noștri și le vom monitoriza adecvarea continuă a acestora. Atâta timp cât facem acest lucru, nici noi, nici vreunul dintre Asociații noștri nu vom fi responsabili sau răspunzători față de dumneavoastră pentru eventualele Pierderi suferite de dumneavoastră în urma vreunui act sau omisiune a vreunui candidat sau agent.

15.7 Sunteți responsabil(ă) pentru implicațiile de natură fiscală sau tratamentul tranzacțiilor efectuate de dumneavoastră în conformitate cu Acordul.

15.8 Dacă dețineți un cont la noi împreună cu o altă persoană/persoane (în cazul deținătorilor de conturi comune), responsabilitățile sau datoriile față de noi pentru fiecare astfel de persoană sunt comune și multiple (adică putem considera că oricare sau un grup dintre dumneavoastră ca fiind singurul responsabil sau răspunzător față de noi sau vă putem considera pe toți, ca grup, răsponsabili sau răspunzători față de noi) și putem acționa după ordinele și instrucțiunile primite de la oricare persoană (cu excepția cazului în care ne anunțați în scris contrariul) cine este, sau care ni se pare a fi, acea persoană.

15.9 Nimic din Acord nu exclude sau restricționează responsabilitatea sau răspunderea noastră față de dumneavoastră cu privire la încălcarea de către noi sau a oricăruia dintre asociații noștri sub sistemul de reglementare (așa cum este definit în Regulile FCA) sau altfel poate fi interzisă de lege.

16. Avertisment asupra Riscului

Ar trebui să luați în considerare avertismentele de risc notificate în Anexa 2 și prin intermendiul Facilității Online și dacă nu le înțelegeți contactați-ne sau solicitați consiliere independentă.

17. Reprezentări și Garanții

17.1 Reprezentați și ne garantați că (adică faceți declarații și promisiuni pe care ne vom baza atunci când vă vom furniza servicii. De aceea, trebuie să vă asigurați că acestea sunt corecte, întrucât veți fi responsabili și răspunzători față de noi dacă nu sunt):

17.1.1 dacă sunteți persoană fizică, aveți vârsta de cel puțin 18 ani, în toate facultățile mintale și aveți capacitatea legală de a încheia un acord legal obligatoriu cu noi;

17.1.2 dacă sunteți o corporație, sunteți înregistrat în mod corespunzător și funcționați în conformitate cu legile țării de constituire și ați aprobat deschiderea unui cont la noi printr-o decizie a conduceii certificată de către ofițerii corporației;

17.1.3 nicio altă persoană în afară de dumneavoastră nu are sau nu va avea interes pentru conturile dumneavoastră;

17.1.4 Acordul, fiecare tranzacție și obligațiile create în cadrul acestora sunt obligatorii pentru dumneavoastră și pot fi executate împotriva dumneavoastră în conformitate cu termenii lor (sub rezerva principiilor de echitate aplicabile) și nu încalcă sau nu vor încălca termenii niciunui regulament, ordin, decizie de impunere sau acord prin care sunteți obligat;

17.1.5 cu excepția cazului în care am convenit altfel, sunteți singurul beneficiar (adică nimeni altcineva nu are niciun fel de drepturi de proprietate legală) pentru toată Marja sau banii pe care îi transferați în baza Acordului, liber și fără orice interes de securitate (adică nu ați dat unele forme de drepturi asupra banilor către altcineva);

17.1.6 indiferent de determinarea ulterioară asupra contrariului, tranzacționarea Produselor este potrivită pentru dumneavoastră și sunteți la curent cu riscurile pe care le implică aceste tranzacții; și

17.1.7 informațiile furnizate către noi în formularul completat la momentul deschiderii contului dar și în orice alt moment ulterior (inclusiv orice informație financiară) sunt adevărate, precise și complete, în toate privințele.

17.2 Fiecare reprezentare și garanție conform clauzei 17.1 va fi considerată repetată cu fiecare ocazie în care plasați un ordin sau faceți o tranzacție cu sau prin intermediul nostru.

18. Angajamente

18.1 Vă angajați față de noi (adică faceți declarații și promisiuni pe care ne vom baza atunci când vă vom furniza servicii. De aceea, trebuie să vă asigurați că acestea sunt corecte, întrucât veți fi responsabili și răspunzători fașă de noi dacă nu sunt):

18.1.1 veți obține și respecta în orice moment și veți face tot ceea ce este necesar pentru a menține în vigoare și efect deplin, toate autoritățile, puterile, acordurile, licențele și autorizațiile menționate la clauza 17;

18.1.2 sunteți dispus și capabil, la cerere, să ne furnizați prompt informațiile și documentația pe care am putea-o solicita în legătură cu situația dvs. financiară, adresa de domiciliu sau alte aspecte;

18.1.3 ne veți anunța prompt cu privire la orice eveniment de faliment sau insolvență sau ceva similar;

18.1.4 Veți:

(a) respecta toate legile aplicabile în legătură cu Acordul și orice tranzacție, în măsura în care acestea sunt aplicabile dumneavoastră; și

(b) folosi toate măsurile rezonabile pentru a respecta toate legile și reglementările aplicabile în legătură cu Acordul și fiecare tranzacție, în cazul în care astfel de legi și reglementări aplicabile nu vi se aplică, dar cooperarea dumneavoastră este necesară pentru a ne ajuta să respectăm obligațiile noastre

18.1.5 accepta responsabilitatea de a nu trimite ordine și nici nu veți lua nicio măsură care ar putea crea o impresie falsă asupra cererii sau a valorii unui Produs și nu veți trimite ordine despre care aveți motive să credeți că încalcă legea sau reglementările aplicabile. Veți respecta standardul de comportament așteptat în mod rezonabil de la persoanele din poziția dumneavoastră și nu veți face niciun pas care să ne determine să nu respectăm standardul de comportament așteptat în mod rezonabil de la persoanele din poziția noastră;

18.1.6 vă angajați să nu utilizați Admiral Markets sau Serviciile noastre pentru realizarea obiectivelor ilegale și să nu vă exercitați drepturile cu rea-credință sau în scopul de a provoca daune AM, inclusiv prin manipularea Facilității Online sau prin utilizarea Termenilor și condițiilor noastre sau a politicilor noastre. în orice fel împotriva noastră; și

18.1.7 la cerere, ne veți furniza informațiile pe care le putem solicita în mod rezonabil să dovedim aspectele menționate în această clauză.

19. Confidențialitatea și Protecția Datelor

19.1 Este posibil să colectăm, să folosim și să dezvăluim date cu caracter personal despre persoane fizice identificabile aflate în viață (Persoane), inclusiv datele cu caracter personal pe care ni le puteți dezvălui voluntar în orice mod, astfel încât să putem:

19.1.1 să ne îndeplinim obligațiile noastre în conformitate cu Acordul;

19.1.2 să ne desfășurăm activitățile noastrede business de zi cu zi și relațiile cu dumneavoastră;

19.1.3 să compilăm analize statistice ale paginilor Facilității Online vizitate;

19.1.4 să monitorizăm și să analizăm afacerea noastră;

19.1.5 să participam la prevenirea infracțiunilor, la respectarea legală și a cerințelor de conformitate;

19.1.6 să comercializăm și dezvoltăm alte produse și servicii;

19.1.7 să transferăm oricare dintre drepturile sau obligațiile noastre în temeiul Acordului; și

19.1.8 să prelucrăm orice date personale în alte scopuri conexe.

19.2 Nu vom obține sau nu vom solicita dezvăluirea de date cu caracter personal sensibile (cum ar fi originea etnică, credințele religioase sau documentele medicale) despre persoane, dar dacă alegeți să furnizați astfel de date sensibile cu caracter personal, putem presupune că acestea sunt furnizate cu acordul persoanei fizice pentru prelucrarea în scopurile pentru care aceste date cu caracter personal au fost furnizate, cu excepția cazului în care am fost notificați în alt mod de către dumneavoastră, în scris.

19.3 Dacă alegeți să vă rețineți în a furniza datele personale non-sensibile pe care le-am soliticat despre o persoană, este posibil să nu vă putem oferi acces la Facilitatea Online.

19.4 Nici noi, nici vreunul dintre asociații sau furnizorii noștri de servicii nu vom dezvălui date personale pe care noi sau ei le putem colecta despre o persoană către terți, cu excepția:

19.4.1 în măsura în care nouă sau lor ni se cere să facem acest lucru prin orice lege sau reglementări aplicabile;

19.4.2 unde există o datorie publică de a face dezvăluiri;

19.4.3 unde interesele noastre legitime de afaceri necesită divulgare; sau

19.4.4 la cererea sau cu acordul persoanei fizice sau al persoanelor descrise în clauza 19.5 de mai jos.

19.5 Noi sau Asociații noștri sau Furnizorii de Servicii putem dezvălui date cu caracter personal celor care ne furnizează servicii sau asociaților noștri sau furnizorilor noștri de servicii sau care acționează ca agenți sau asociați sau furnizori ale serviciilor noastre, oricărei persoane căreia noi sau Asociații noștri sau Furnizorii noștri de servicii transferă sau propun transferul unuia dintre drepturile sau obligațiile noastre în conformitate cu Acordul și către agențiile de referință de credit autorizate sau alte organizații care ne ajută pe noi sau pe Asociații noștri sau pe Furnizorii noștri de servicii și alții să ia decizii de credit și să reducă incidența fraudei sau în cursul efectuării verificărilor de identitate, prevenire a fraudei sau controlul creditului. În plus, putem împărtăși date cu caracter personal despre o persoană fizică cu Asociații și Furnizorii de servicii în scopuri comerciale, cum ar fi deservirea conturilor clientului și informarea clienților despre produsele și serviciile noi, așa cum este permis de legislația în vigoare.

19.6 O persoană fizică poate avea anumite drepturi de acces la unele sau la toate datele cu caracter personal pe care le colectăm și le deținem despre persoana fizică în momentul solicitării sau să îi fie corectate informațiile inexacte, în conformitate cu legile în vigoare privind protecția datelor. Dacă persoana fizică dorește să-și exercite aceste drepturi (numai cu costurile și cheltuielile proprii), persoana fizică ar trebui să ne contacteze în scris și i se poate solicita să furnizaze informații suplimentare pentru a ne ajuta să respectăm această solicitare.

19.7 Noi sau Asociații sau Furnizorii de Servicii putem transfera date, inclusiv date cu caracter personal în alte țări, inclusiv țări din afara SEE, care ar putea să nu aibă legi privind protecția datelor, pentru oricare dintre scopurile descrise în această clauză 19. Acceptând Acordul, vă dați acordul pentru astfel de transferuri în numele persoanelor fizice.

19.8 Noi sau Asociații noștri sau un Furnizor de Servicii putem înregistra sau monitoriza conversațiile telefonice între dumneavoastră. și noi sau Asociații noștri sau un Furnizor de servicii pentru securitate, respectarea legii, scopuri de instruire și pentru a menține și îmbunătăți calitatea serviciilor noastre. Aceste conversații telefonice pot fi folosite de noi ca dovadă în cazul oricărei dispute între noi.

19.9 Putem utiliza cookie-uri sau dispozitive de urmărire a adreselor IP ale dispozitivelor ce se conectează la Facilitatea Online pentru a administra Facilitatea Online, a stoca parola și numele de utilizator, pentru a monitoriza vizitele paginilor Facilității Online cu această ocazie și în alte ocazii de pe terminalul dumneavoastră pentru a personaliza serviciul Facilității Online și să urmărim și să facilităm navigarea în Facilitatea Online. Un cookie este o componentă de date stocată pe hard disk-ul dumneavoastră conținând informații despre dumneavoastră referitoare la utilizarea Facilității Online. Adresele IP pot fi asociate cu datele dumneavoastră personale și urmărind aceste adrese, vom obține astfel de date cu caracter personal. Accesul la facilitatea online este condiționat de acceptarea de către dumneavoastră a oricăror cookie-uri și dispozitive de urmărire a adreselor IP descrise în și în scopurile explicate în această clauză. Acceptând Acordul, recunoașteți că înțelegeți natura vastă a cookie-urilor și a dispozitivelor de urmărire a adreselor IP și scopurile pentru care acestea vor fi utilizate de noi. Vă rugăm să consultați politica noastră privind cookie-urile (care este disponibilă pe Facilitatea Online) pentru mai multe informații.

19.10 Confirmați că ați luați la cunoștință și acceptați că orice servicii furnizate prin intermediul Facilității Online implică transmisiuni pe internet și că astfel de transmisiuni sunt, prin urmare, supuse riscurilor inerente ale internetului. În timp ce ne ne asumăm responsabilitatea de a lua măsuri rezonabile de securitate, de asemenea, vă asumați și acceptați că, la fel ca în orice rețea, puteți fi, de asemenea, expus la programe neautorizate transmise de către terți, tranzacții electronice și / sau eșecul informațiilor și datelor destinațiile preconizate și / sau primirea sau administrarea greșită a acestor informații. Deși caracteristicile de confidențialitate și securitatea noastră, ale Asociaților și ale Furnizorilor de Servicii noastre sunt concepute pentru a reduce aceste riscuri, nu putem garanta eliminarea acestora. Prin urmare, luați la cunoștință că nicio transmisie prin intermediul Facilității Online nu va fi garantată ca fiind confidențială și că nu vom fi responsabili sau răspunzători pentru dumneavoastră pentru nicio încălcare a încrederii care rezultă în urma unui astfel de eveniment.

19.11 Orice întrebări cu privire la utilizarea datelor confidențiale sau personale de către noi trebuiesc trimise către ofițerul responsabil cu Protecția Datelor.

20. Incapacitate de plată și Anulare

20.1 Următoarele aspecte vor fi interpretate ca evenimente de neîndeplinire a obligațiilor dacă, în orice moment:

20.1.1 nu veți respecta integral și imediat orice obligație de a ne face vreo plată sau de a închide vreo poziție deschisă la data decontării scadente sau atunci când ne este necesar;

20.1.2 eșuați în îndeplinirea oricărei alte obligații față de noi în temeiul Acordului sau în legătură cu orice tranzacție sau comiteți orice încălcare a oricărei alte obligații din cadrul Acordului;

20.1.3 orice reprezentare sau garanție făcută de dumneavoastră a fost sau s-a dovedit ulterior ar fi incorectă, dacă este repetată în orice moment;

20.1.4 compania consideră că ați abuzat de protecția acordată în temeiul Clausei 4.12, în detrimentul Companiei care, fără limitare, include o situație în care un Client a acționat cu rea-credință urmărind o strategie prin care Clientul ar putea beneficia de o asemenea protecție în timp ce deține, el însuși sau în cooperare cu un alt Client, alte poziții cu noi, care beneficiază Clientul în cazul în care protecția este sau poate fi declanșată;

20.1.5 considerăm că este necesar sau de dorit să prevenim ceea ce considerăm că este sau poate fi o încălcare de către dumneavoastră a clauzei 5.14.1 de mai sus;

20.1.6 (în cazul în care sunteți o corporație) începeți un caz voluntar (sau un caz involuntar este început împotriva dumneavoastră) sau o altă procedură care solicită sau propune lichidare, reorganizare, aranjament sau compoziție, înghețare sau moratorie, sau altă scutire similară cu privire la dumneavoastră sau le datoriile dumneavoastră în cadrul oricărei legi de faliment, insolvență, reglementare, supraveghere sau eveniment similar (inclusiv orice lege corporativă sau de altă natură cu potențială aplicare pentru dumneavoastră, în caz de insolvabilitate) sau care solicită numirea unui mandatar, primitor, lichidator, conservator, administrator, custode sau alt oficial similar al dumneavoastră sau orice parte substanțială a activelor dumneavoastră; sau dacă întreprindeți o acțiune corporativă pentru a autoriza oricare dintre cele de mai sus; și, în cazul unei reorganizări, aranjamente sau compoziții, nu acceptăm propunerile;

20.1.7 (în cazul în care sunteți o companie) sunteți dizolvat sau, în situația în care capacitatea sau existența dumneavoastră depinde de o înregistrare într-un registru formal, înregistrarea este înlăturată sau se încheie sau orice proceduri sunt începute pentru a căuta sau a propune dizolvarea dumneavoastră, eliminarea dintr-o astfel de înregistrarea sau încheierea unei astfel de înregistrări;

20.1.8 (în cazul în care sunteți o persoană fizică) dumneavoastră (sau dacă sunteți deținători de conturi comune, dacă vreunul dintre dumneavoastră) decedați, deveniți o persoană în afara facultăților mintale, nu vă puteți plăti datoriile pe măsură ce ajung la data scadentă, sau sunteți în faliment sau insolvență, așa cum este definit în orice faliment sau legea insolvenței aplicabilă dumneavoastră; sau orice datorie a dumneavoastră nu este plătită la data scadentă sau devine capabilă în orice moment de a fi declarată, datorată și plătibilă în baza unor acorduri sau instrumente care dovedesc o astfel de îndatorare înainte de a fi fost altfel scadentă și plătibilă, sau orice proces, acțiune sau alte proceduri sunt demarate sau se iau măsuri pentru orice execuție, orice sechestru, poprire, sau suferință împotriva, sau un angajator va intra în posesia întregului sau a unei părți din proprietatea sau bunurile dumneavoastră (tangibile și intangibile ); sau

20.1.9 anticipăm, în mod rezonabil, că poate apărea oricare dintre cele de mai sus; atunci ne putem exercita drepturile conform clauzei 20.2, cu excepția cazului în care a apărut un eveniment de neîndeplinire a obligațiilor specificat în clauzele 20.1.6 sau 20.1.8 (fiecare fiind un Eveniment de Faliment sau Incapacitate de plată), caz în care care se aplică prevederile clauzei 20.3.

20.2 Sub rezerva clauzei 20.3, putem în orice moment în urma apariției unui Eveniment de incapacitate de plată, să anulăm orice ordine în așteptare, să încheiem serviciile noastre și să lichidăm toate sau oricare dintre pozițiile dumneavoastră deschise (Data de lichidare).

20.3 În cazul în care un pare Eveniment de Faliment sau Incapacitate de plată se consideră că ne-am exercitat drepturile în conformitate cu clauza 20.2 imediat înainte de momentul apariției evenimentului de Faliment sau Incapacitate de plată.

20.4 La Data Lichidării și în urma acesteia (pe data lichidării sau în cât mai curând posibil, după data de lichidare), vom închide toate pozițiile deschise și vom aplica toate sumele deținute de noi pentru costurile acestor închideri.

20.5 Dacă în urma acțiunilor întreprinse de noi în conformitate cu clauza 20.4, contul dumneavoastră este în credit, vom plăti acești bani către contul pe care îl direcționați către noi cât mai curând posibil. Dacă nu există bani suficienți în contul dumneavoastră pentru a acoperi acțiunile întreprinse de noi în conformitate cu clauza 20.4, diferența dintre suma de bani din contul dumneavoastră și costul de închidere a pozițiilor dumneavoastră deschise va fi imediat datorată și ne va fi plătită.

20.6 Drepturile noastre în conformitate cu această clauză 20 sunt adiținale, dar nu se limitează sau exclud oricare alt drept pe care l-am putea avea în temeiul Acordului sau altfel, fie prin Acord sau prin funcționarea legii. În special și fără a aduce atingere prevederilor clauzelor 20.2 - 20.5 (inclusiv), suntem autorizați și îndreptățiți, fără notificarea dumneavoastră și la discreția noastră absolută, să luăm astfel de măsuri pentru a ne proteja propria poziție, inclusiv fără limitare, una sau mai multe dintre următoarele acțiuni (parțial sau integral):

20.6.1 anularea tuturor sau a oricărui ordin neececutat

20.6.2 închiderea, efectuați, anularea sau, dacă este cazul, abandonaarea oricareia dintre pozițiile dumneavoastră deschise sau intrarea în poziții de compensare;

20.6.3 combinare a conturilor, compensarea între conturi sau convertirea unei monede în orice altă monedă (pentru evitarea îndoielilor, putem face acest lucru acolo unde a existat un eveniment de neîndeplinire a obligațiilor sau când există un deficit în unul sau mai multe conturi și surplus pentru unul sau mai multe alte conturi); sau

20.6.4 satisfacerea oricărei obligații pe care o puteți avea, direct sau prin garanție sau decizie judecătorească, din oricare dintre banii dumneavoastră aflați în custodia sau controlul nostru.

21. Drepturi de proprietate intelectuală

21.1 Facilitatea Online poate încorpora date, text, imagini, software, materiale multimedia și alte conținuturi ale terților (Conținut al terțelor părți) și trimiterile la termenul „Facilitate Online” ar trebui înțeles ca incluzând toate materialele, conținutul și servicii puse la dispoziție din când în când pe Facilitatea online, indiferent dacă sunt vizualizate pe ecran sau descărcate pe un alt computer, inclusiv, fără limitare, conținutul aferent terțelor părți.

21.2 Facilitatea Online este protejată de drepturi de autor, drepturi ce țin de bazele de date și alte drepturi de proprietate intelectuală. Dumneavoastră luați la cunoștință că noi și/sau terți păstrăm toate drepturile, titlul și interesul în și pentru Facilitatea Online. Utilizarea Facilității Online nu conferă niciun drept de proprietate în ceea ce privește Facilitatea Online.

21.3 Cu excepția cazului în care s-a convenit în mod specific în scris sau în modalitatea necesară pentru ca dumneavoastră să vizualizați facilitatea online în conformitate cu acordul, nu trebuie:

21.3.1 să copiați conținutul Facilității Online în întregime sau parțial (cu excepția realizării copiilor de rezervă numai în scopuri de recuperare a dezastrelor);

21.3.2 să afișați, reproduceți, creați lucrări derivate prin, transmiterea, vânzarea, distribuirea, închirierea,sublicențierea, distribuirea în timp, împrumutarea, transferarea sau exploatarea în orice mod a Facilității Online în întregime sau parțial;

21.3.3 să încorporați Facilitatea Online în alte produse;

21.3.4 să utilizați Facilitatea Online în orice aranjament de partajare a fișierelor;

21.3.5 să încorporați link-uri de la orice program software către Facilitatea Online;

21.3.6 să eliminați sau să ascundeți oricare dintre notificările noastre privind drepturile de autor sau cele ale oricăruia dintre asociații noștri;

21.3.7 să utilizați oricare dintre mărcile noastre comerciale, mărci de serviciu, nume de domeniu, logo-uri sau alți identificatori sau ai oricăror alți furnizor terți ai noștri; sau

21.3.8 să salvați în afara legii, prin inginerie inversă, decompilați, dezasamblați sau să accesați codul sursă al facilității online.

22. Link-uri

Facilitatea Online poate conține link-uri către alte site-uri web care nu sunt controlate de noi sau de oricare dintre asociații noștri și conțin materiale produse de terți independenți. Proprietarii unor astfel de site-urinu au neapărat o relație comercială sau de alt gen cu noi. Existența unui link în Facilitatea Online care face trimitere către orice site terț nu constituie o recomandare sau o altă aprobare din partea noastră sau a oricăruia dintre asociații sau furnizorii de servicii ai site-ului web sau a oricărui furnizor al acestora. Orice opinii sau recomandări exprimate pe site-urile terțelor părți sunt cele ale furnizorului relevant și nu sunt opiniile sau recomandările noastre sau ale oricărui dintre asociații noștri. Nici noi și niciunul dintre asociații noștri nu acceptăm nicio responsabilitate pentru conținutul furnizat pe orice site web care poate fi accesat prin link-uri din Facilitatea Online.

23. Reziliere

23.1 Puteți solicita rambursarea fondurilor și să reziliați Acordul în orice moment, notificându-ne în scris, cu condiția să nu aveți poziții deschise și să nu aveți obligații restante față de noi. Vă putem rezilia furnizarea serviciilor noastre după notificare în scris în orice moment. Încetarea nu va afecta tranzacțiile încheiate anterior și nu va aduce atingere niciunui drept și obligații acumulate sau restante sau pentru dumneavoastră sau pentru noi.

23.2 Rezilierea nu va afecta drepturile cumulate ale noastre sau ale dumneavoastră, indemnizațiile, angajamentele existente sau orice altă dispoziție contractuală destinată să rămână valabilă după încetarea Acordului.

23.3 Rezilierea nu va afecta finalizarea tranzacțiilor inițiate înainte ca noi să primim notificarea dumneavoastră de reziliere.

23.4 La expirarea oricărei notificări de reziliere, vom anula toate oridinele neonorate și vom închide toate pozițiile deschise pe care le dețineți la prețul de piață actual (stabilit de noi). În plus, veți plăti orice comisioane și taxe suportate până la data rezilierii și orice cheltuieli suplimentare suportate în mod necesar de noi (sau de o terță parte) la rezilierea Acordului și orice pierderi suportate în mod necesar la decontarea sau încheierea tranzacțiilor restante și transferul fondurilor înapoi la dumneavoastră.

24. Notificări

Sub rezerva clauzei 6, notificările și orice alte comunicări pot fi transmise prin poștă sau prin e-mail, la adresa pe care noi sau pe care dumneavoastră o putem informa unul celuilalt din când în când, în scris. Toate comunicările trimise astfel, sunt considerate transmise și primite atunci când expeditorul pune la poștă scrisoarea sau primește o confirmare a primirii unui e-mail.

25. General

25.1 Furnizarea serviciilor noastre către dumneavoastră este supusă tuturor legilor, reglementărilor și altor dispoziții sau practici de piață la care suntem supuși (colectiv legile sau reglementările aplicabile). Dacă apare un conflict între Acord și orice legi sau reglementări aplicabile, acestea din urmă vor prevala. Nu suntem obligați să facem nimic sau să ne abținem de la a face nimic care ar încălca legile sau reglementările aplicabile și putem face tot ceea ce considerăm necesar pentru a le respecta.

25.2 Drepturile și obligațiile restante (în special referitoare la clauzele 15, 20, 26 și 27) și tranzacțiile vor rămâne valabile ulterior încetării Acordului și vor continua să fie guvernate de dispozițiile și de clauzele speciale convenite între noi în legătură cu aceste tranzacții până când toate obligațiile au fost îndeplinite în totalitate.

25.3 În cazul în care orice dispoziție a Acordului va fi găsită de către orice instanță sau organism administrativ de competență competentă drept invalidă sau neaplicabilă, o astfel de invaliditate sau neexecutare nu afectează celelalte dispoziții ale acordului care rămân în vigoare și cu efect.

25.4 Orice omisiune (continuată sau nu) de a insista asupra respectării stricte a oricărei prevederi a Acordului nu va constitui și nu va fi considerată a constitui o renunțare la niciunul dintre drepturile sau căile noastre de atac. Drepturile și căile de atac conferite în temeiul acordului sunt cumulative, iar exercitarea sau renunțarea la orice parte a acestuia nu trebuie să împiedice sau să inhibe exercitarea altor drepturi și căi de atac suplimentare.

25.5 Nicio acțiune, indiferent de formă, care rezultă din sau în legătură cu Acordul sau care există în alt mod între părți, nu poate fi introdusă de o parte la mai mult de doi ani de la descoperirea cauzei. Descoperirea acțiunii trebuie raportată în termen de doi ani de la încetarea acordului.

25.6 Doar părțile cu drepturi explicite în temeiul Acordului pot aplica orice prevedere a acestuia și pot beneficia de pe urma acestuia. Acordul poate fi modificat fără vreun consimțământ din partea oricărui terț.

25.7 Suntem protejați de Mecanismul de Compensare a Serviciilor Financiare (FSCS). Dacă nu vom putea reuși asumarea datoriilor în ceea ce privește activitatea de investiții, în cazul în care veți depune o cerere validă, veți putea fi îndreptățit să vă recuperați, din partea FSCS, investițiile aferente de care ne putem ocupa pentru dvs. Acest aspect va depinde însă de tipul activitatății și de circumstanțele creanței respective. Cele mai multe tipuri de afaceri de investiții sunt asigurate, de la 1 octombrie 2019, în procent de 100% din primele 85.000 de lire sterline de persoană. Informații suplimentare sunt disponibile la noi sau la entiatea Schemei de Compensare a Serviciilor Financiare, etajul 10, casa Beaufort, str. 15 Botolph, Londra EC3A 7QU. Ar trebui să rețineți că această schemă este disponibilă în mod normal doar clienților de retail și doar pentru o parte a clienților profesionali (așa cum sunt definite aceste aspecte în Regulamentul FCA).

26. Reclamații

Reclamațiile sunt tratate conform Procedurii de Soluționare a Reclamațiilor Clienților a Admiral Markets UK Ltd, care este disponibilă în secțiunea de documente de pe site-ul web. Dacă aveți o reclamație cu privire la performanța noastră în conformitate cu Acordul, ar trebui să direcționați respectiva plângere către departamentul Conformitate (Compliance) cât mai curând posibil, prin e-mail către compliance@admiralmarket.co.uk, care va investiga natura reclamației pentru a încerca să o rezolve. Dacă aveți o dispută care face referire la activitatea de tranzacționare, vă rugăm să furnizați cât mai multe informații posibile. Vă vom solicita numărul de cont (autentificare pentru Facilitatea Online) și numărul ticket-ului pentru orice ordin sau tranzacție în cauză. Regulile FCA afirmă că trebuie să trimitem un răspuns final scris la plângerea dumneavoastră în termen de opt săptămâni de la primirea acesteia. Detalii despre politica noastră internă pentru reclamații sunt disponibile la cerere. De asemenea, este posibil să aveți dreptul să vă plângeți direct la Serviciul Ombudsmanului Financiar. Serviciul Ombudsmanului Financiar poate fi contactat telefonic la 0800 023 4567 sau puteți găsi mai multe detalii pe website-ul lor.

27. Legea aplicabilă și Jurisdicţia

27.1 Acordul este guvernat și va fi interpretat în conformitate cu legile Angliei. Fiecare parte se supune irevocabil jurisdicției exclusive a instanțelor engleze pentru a soluționa orice proces, acțiune sau alte proceduri referitoare la Acord (proceduri ). Nimic din Acord nu ne va împiedica să întreprindem acțiuni împotriva dumneavoastră în nicio jurisdicție.

27.2 Fiecare parte este de acord irevocabil să renunțe la orice obiecție pe care o poate avea în orice moment cu privire la depunerea oricărei proceduri introduse în instanțele engleze și este de acord să nu pretindă că o astfel de procedură a fost introdusă pe un forum inconvenient sau că o astfel de instanță nu are jurisdicția asupra acesteia.


ANEXA 1

Evaluarea și Clasificarea Clienților

Pentru a furniza clienților servicii de tranzacționare online, trebuie să solicităm clienților (sau potențialilor clienți), înainte de furnizarea serviciilor noastre, să ne furnizeze informații suficiente pentru a ne permite să înțelegem circumstanțele clientului și să ne ofere motive rezonabile pentru a crede că clientul are cunoștințele și experiența necesare pentru a înțelege riscurile asociate serviciilor de tranzacționare online oferite acestora.

Pentru a determina cunoștințele și experiența clientului în legătură cu tranzacționarea online, informațiile obținute de noi ne permit să identificăm:

 • tipurile de servicii de tranzacționare sau investiții, tranzacții și piețe financiare și produse cu care clientul are experiență;

 • volumul, natura și frecvența tranzacțiilor clientului și perioada în care au fost efectuate; și

 • nivelul de educație, profesia actuală sau, dacă este necesar, profesia anterioară a clientului.

Avem dreptul să ne bazăm pe informațiile pe care ni le-au furnizat clienții, cu excepția cazului în care suntem conștienți sau în mod rezonabil ar fi trebuit să conștientizăm faptul că informațiile transmise nu au fost de actualitate, au fost inexacte sau incomplete.

Vă vom trata drept Client de Retail, cu excepția cazului în care vă anunțăm că puteți fi clasificat drept Client Profesional sau contraparte eligibilă. Clasificarea dumneavoastră de client poate fi modificată în orice moment în urma primirii unei notificări din partea noastră.

Vă prezentăm mai jos un rezumat prescurtat al cerințelor referitoare la clasificarea clienților profesionali și a contraparților eligibile. Clienții de retail sunt acei clienți care nu sunt clienți profesionali sau contrapărți eligibile.

Următoarele persoane pot fi clasificate drept clienți profesionali:

 • entități autorizate sau reglementate să funcționeze pe piețele financiare (inclusiv instituții de credit, firme de investiții, alte instituții financiare autorizate sau reglementate, companii de asigurări, scheme de investiții colective și societăți de administrare ale acestor scheme, fonduri de pensii și societăți de administrare a fondurilor de pensii, mărfuri și dealeri de instrumente derivate și orice alți investitori instituționali);

 • guvernele naționale sau regionale, organismele publice care gestionează datoria publică, băncile centrale, instituțiile internaționale și supranaționale, cum ar fi Banca Mondială, FMI, ECP, BEI și alte organizații internaționale similare;

 • o emtitate de mari dimensiuni care îndeplinește cel puțin două dintre următoarele condiții:

 1. un bilanț de cel puțin 20 de milioane de Euro;

 2. o cifră de afaceri cu valoare netă de peste 40 milioane Euro;

 3. fonduri proprii de cel puțin 2 milioane de Euro.

Clienții pot alege să fie tratați drept clienți profesionali dacă îndeplinesc anumite criterii cantitative și calitative. La cerere, vom oferi detalii complete.

Următoarele persoane pot fi clasificate drept clienți profesionali:

 • entități autorizate sau reglementate ca firme de investiții;

 • instituții de credit

 • companii de asigurări;

 • un fond UCITS sau compania de management a acestuia;

 • fonduri de pensii sau companii de management ale acestora;

 • altă institutie financiară reglementată și autorizată din SEE;

 • dealeri de mărfuri și instrumente derivate pe mărfuri;

 • un guvern național sau biroul corespunzător, inclusiv organismele publice care se ocupă de datoria publică;

 • bănci centrale; și

 • organizații supranaționale.

Așa cum s-a menționat mai sus, un client de retail poate solicita reclasificarea la statutul de client profesional, dacă respectivul client deține o experiență suficientă, cunoștințe și expertiză pentru a putea lua decizii de investiții independente și de a evalua riscurile asociate în mod adecvat. Admiral Markets efectuează o evaluare a cererii pe baza informațiilor oferite către noi din partea respectivului client cu privire la experiența sa de tranzacționare, experiența profesională sau dimensiunea activelor financiare. Nu monitorizăm faptul că informațiile pe care ni le-ai furnizat rămân adevărate sau că situația financiară diseminată rămâne, de asemenea, adevărată. Fiecare client trebuie să își asume responsabilitatea de a ne asigura că ne va furniza orice informație relevantă care ne-ar putea afecta evaluarea încadrării la statutul de client profesional.

Anumite drepturi aplicabile clienților de retail (inclusiv cele care decurg din MiFID și legislația sa subordonată) nu vor fi aplicabile clienților profesionali sau contrapărților eligibile

Ne păstrăm dreptul de a reclasifica orice client la client cu statut de retail, dacă, în opinia noastră, clientul relevant nu este în măsură să evalueze sau să gestioneze suficient riscurile asociate unui anumit serviciu sau tranzacție.

O contraparte eligibilă poate solicita să fie tratată drept client cu o protecție regulementată mai largă (client profesional sau client de retail) în general, sau cu privire la o tranzacție specifică.

Dacă este relevant, vom anunța clienții despre drepturile pe care le vor pierde dacă sunt tratați drept client profesional sau contraparte eligibilă și putem solicita să .ni se confirme în scris că recunosc și acceptă pierderea acestor drepturi. Nu vom fi obligați să reclasificam niciun client.


ANEXA 2

Avertizare asupra riscurilor

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI INFORMAȚIILE DIN ACEASTĂ ANEXĂ ÎNAINTE DE A UTILIZA SERVICIILE NOASTRE.

TRANZACȚIONAREA CFD-urilor NU ESTE POTRIVITĂ PENTRU TOATĂ LUMEA, IMPLICĂ UN NIVEL RIDICAT DE RISC ȘI POATE SĂ GENEREZE ÎN PIERDERI CARE DEPĂȘESC INVESTIȚIA INIȚIALĂ.

Scopul acestei Anexe este de a vă sfătui în ceea ce privește unele dintre riscurile asociate cu tranzacționarea CFD-urilor. Nu este în intenția noastră ca această Anexă să includă o descriere deplină și completă a tuturor riscurilor implicate în tranzacționarea CFD-urilor. Ar trebui să vă asigurați că decizia dumneavoastră de a utiliza serviciile noastre este luată în mod informat și că sunteți mulțumit de informațiile disponibile. Dacă nu sunteți sigur sau nu înțelegeți în mod special conținutul acestei Anexe, vă rugăm să solicitați consiliere financiară independentă.

Înainte de a tranzacționa Forex şi CFD trebuie să fiți conştienţi de riscurile implicate. Gradul ridicat al levierului asociat cu această categorie de investiţii înseamnă un grad de risc mai mare în comparaţie cu alte produse financiare. Levierul (sau tranzacționarea în Marjă) pot avea un efect care să se îndrepte împotriva dumneavoastră, rezultând în pierderi substanţiale, dar şi în câştig substanţial.

Performanțele anterioare ale acestor tipuri de investiții nu garantează rezultatele viitoare. Trebuie să țineți cont de orice obligații de plată a comisioanelor și taxelor, pe care le veți suporta personal. Admiral Markets UK Ltd nu își asumă nicio răspundere sau responsabilitate pentru impozitul care vi se poate solicita să îl plătiți pentru orice profit obținut prin Facilitatea Online.

Tranzacționarea in Marjă implică un nivel ridicat de risc și nu este potrivită tuturor investitorilor. Nivelul ridicat al efectului de levier poate funcționa atât împotriva dumneavoastră, cât și în favoarea dumneavoastră. Sunteți pe deplin responsabil(ă) în ceea ce privește monitorizarea pozițiilor deschise ți ar trebui să le monitorizați îndeaproape.

Înainte de tranzacționare, ar trebui să luați în considerare cu atenție obiectivele de investiții, nivelul de experiență financiară și apetitul pentru risc. Dacă nu sunteți deloc sigur cu privire la caracterul adecvat al produselor oferite de noi, solicitați consiliere financiară independentă. Întotdeauna există o relație între recompensă mare și risc ridicat. Orice tip de speculație de piață sau de tranzacție care poate produce randamente neobișnuit de ridicate prezintă, de asemenea, un risc ridicat în ceea ce privește capitalul. Doar fondurile excedentare ar trebui să fie supuse riscului și, dacă nu puteți suporta pierderi ce pot deriva din tranzacționare, atunci nu ar trebui să tranzacționați CFD-uri.

Recomandăm ca TOȚI CLIENȚII să se familiarizeze cu CFD-urile, cerințele de marjă, instrumentele de tranzacționare, platformele noastre de tranzacționare și piețele financiare, în general, profitând de contul nostru demonstrativ GRATUIT și FĂRĂ RISC (Cont Demo). Vă rugăm să consultați site-ul nostru www.admiralmarkets.com/ro pentru detalii.

1. Apecte generale ale CFD-urilor

CFD-urile (contractele pentru diferenţă de curs) sunt produse financiare complexe, care, în general, sunt închise doar atunci când clientul alege să închidă poziția respectivă şi, prin urmare, nu au, în general, nicio scadenţă stabilită. (Acest lucru poate fi diferi în funcție de clasa activului-suport și/sau a produsului și a termenilor acestuia).

CFD-urile pot fi asociate contractelor futures, care pot fi inițiate în raport cu anumite monede străine, indici, metale prețioase, petrol, mărfuri sau instrumente financiare. Cu toate acestea, spre deosebire de alte contracte futures, contractele de tip CFD pot fi decontate doar în numerar. Tranzacțiile cu CFD-uri pot avea, de asemenea, o datorie contingentă și ar trebui să fiți conștienți de implicațiile acestui lucru, așa cum se arată mai jos. Toate CFD-urile pe care le oferim sunt contracte sintetice, ceea ce înseamnă că clienții nu au niciun drept la instrumentul sau activul suport, la drepturile care îi sunt atașate acestuia, cu excepția cazului în care sunt nuanțate în mod distinct în specificațile respectivului CFD. Aceasta nu include dreptul la acțiuni de referință subiacente sau la drepturile de vot atașate.

2. Pieţele externe

CFD-urile legate de piețele externe implică riscuri diferite de piețele native ale clientului. În unele cazuri, riscurile vor fi mai mari. Potențialul de profit sau pierdere din tranzacțiile aferente piețelor externe va fi afectat de fluctuațiile cursurilor valutare. Aceste riscuri sporite includ riscurile asociate schimbărilor politice sau economice dintr-o jurisdicție străină, care pot modifica substanțial și permanent condițiile, termenii, condițiile de tranzacționare sau cotația unei monede străine.

3. Ordine sau strategii pentru reducerea riscului

Plasarea anumitor tipuri de ordine (de exemplu ordinele "stop loss" sau "stop limit"), care sunt destinate reducerii pierderilor la anumite sume, ar putea sa nu funcționeze intotdeauna pentru că există limitări tehnologice sau de adancime a pieței care pot face imposibilă executarea acestor ordine la prețul solicitat sau chiar deloc. În cazul în care clientul dorește să folosească astfel de ordine, el trebuie să accepte riscul asociat acestor ordine.

4. Levierul

CFD-urile implică un grad ridicat de risc. Efectul de levierul care se obține prin tranzacționarea CFD-urilor înseamnă că trebuie să implicați doar sumă depusă de valoare micăp (Marja) pentru a începe tranzacționarea, deși acest mecanism poate genera atât pierderi cât și câștiguri mari. Pozițiile cu un nivel ridicat al levierului sunt supuse unor modificări semnificative ale valorii ca urmare a modificărilor relativ mici ale valorii instrumentului sau a activului de bază aferent respectivelor CFD-urilor.

5. Răspunderea contingentă pentru tranzacții

CFD-urile sunt instrumente cu efect de levier sau bazate pe tranzacții în marjă, care necesită să efectuați o serie de plăți în raport cu valoarea contractului, în loc să plătiți imediat întreaga valoare a contractului/activului de bază. Puteți suporta o pierdere totală egală cu valoarea marjei pe care o depuneți la noi pentru a iniția sau a menține o poziție. Reevaluăm pozițiile deschise în mod continuu în fiecare zi lucrătoare și orice profit sau pierdere este imediat reflectat(ă) în contul dumneavoastră dar trebuie să țuineți cont și de faptul că o pierdere poate duce la solicitarea de a plăti o Marjă suplimentară substanțială, în scurt timp, pentru a vă putea menține pozițiile deschise.

Admiral Markets Uk Ltd poate modifica anumite condiții ce țin de marja iniţială şi/sau cerinţele pentru tranzacţionarea noţională în orice moment (inclusiv în weekend-uri/sărbători bancare sau în condiții anormale de piață), ceea ce poate duce la o modificare a marjei de menținere a pozițiilor deschise. Dacă nu menţineți în permanență o marjă suficientă pe contul dvs. şi/sau nu oferiți aceste fonduri suplimentare în timp util, poziţiile dumneavoastră deschise pot fi închise în pierdere şi veți fi răspunzător pentru orice deficit rezultat.

6. Tranzacții de tip OTC

Când tranzacționați CFD-uri nu tranzacționați pe o piață sau o bursă reglementată. Veți încheia în mod nemijlocit un contract cu noi în ceea ce privește instrumentul financiar de bază sau activul pe care se bazează prețul CFD-urilor. Toate pozițiile deschise cu noi trebuie să fie închise cu noi și nu pot fi închise cu nicio altă parte. Acest lucru poate face dificilă închiderea unei poziții la un preț cu care sunteți mulțumit (de exemplu, dacă întâmpinăm probleme tehnice cu Facilitatea Online și dacă aceasta nu este disponibilă sau devenim insolvenți).

Tranzacționarea produselor financiare OTC vă poate expune la riscuri mai mari decât tranzacționarea pe o piață reglementată, dat fiind faptul că nu există o piață în cadrul căreia să vă puteți închide pozițiile deschise, în timp ce prețurile și alte condiții sunt stabilite de noi, în concordanță cu toate cerințele legale / de reglementare. Tranzacțiile OTC pot spori riscul de lichiditate și pot introduce alți factori de risc semnificativi: ar putea deveni, poate, imposibil, de exemplu, să se poată evalua valoarea unei poziții rezultate dintr-o tranzacție OTC sau a determina expunerea la risc. De asemenea, cotațiile Bid și Ask nu este neapărat necesar să fie furnizate de noi și, chiar și acolo unde sunt, este dificil să stabilim un preț echitabil, în special atunci când bursa relevantă sau piața relevantă este închisă sau suspendată. De asemenea, sunteți expus la riscul intrării noastre în faliment. Cu toate acestea, chiar și în cazul, puțin probabil, ca acest lucru să se întâmple, puteți fi eligibil în vederea unor compensații din partea Schemei de Compensare a Serviciilor Financiare (FSCS), până la niveliul maxim admis la momentul relevant în cadrul respectivului mecanism: http://www.fscs.org.uk

7. Prețuri

Cotațiile afișate pe Facilitatea Online pot să nu reflecte neapărat piața în ansamblu. Vom selecta acele prețuri /cotații pe care considerăm că sunt adecvate pentru a determina cerințele de marjă și pentru a marca periodic pozițiile din contul dvs. și a închide astfel de poziții. Deși ne așteptăm ca aceste prețuri să fie în mod rezonabil legate de cele disponibile pe ceea ce este cunoscută sub numele de piața interbancară sau orice loc de tranzacționare adecvat sau o altă piață financiară (Piața de referință), prețurile / cotațiile pe care le utilizăm pot varia de la cele disponibile la bănci și alți participanți la piața de referință. În consecință, putem exercita o discreție considerabilă în stabilirea cerințelor de marjă și în colectarea marjei de la dumneavoastră.

Întrucât CFD-urile sunt, în parte, legate de activul de bază (și de orice piață de referință), ar trebui să vă asigurați că sunteți la curent cu riscurile implicate în ceea ce privește activul de bază, inclusiv fluctuația, volatilitatea și posibilele salturi valutare (schimbare bruscă a prețurilor, care poate fi cauzată de mai mulți factori, inclusiv dar nu exclusiv, evenimente economice, anunțuri de piață și perioade în care tranzacțiile pe activul de baza nu au loc). O ordin de tipul stop-loss nu este garantat și nu vă va proteja împotriva acestui risc, deoarece nu se activează imediat, ci devine un declanșator al ordin de închidere a poziției la cel mai apropiat preț din piață disponibil în raport cu nivelul prestabilit.

8. Monitorizarea poziților

Este responsabilitatea dumneavoastră să monitorizați în permanență pozițiile pe care le-ați deschis și trebuie să fiți întotdeauna în măsură să faceți acest lucru. Deși vom încerca să închidem pozițiile după ce marja dumneavoastră a fost epuizată, nu putem garanta că acest lucru va fi posibil și, prin urmare, veți rămâne responsabil pentru eventualele deficiențe rezultate. Această Anexă ar trebui citită împreună cu principalii termeni și condiții de activitate din care face parte această Anexă și orice alt document furnizat sau pus la dispoziție de altfel pe Facilitatea Online.

9. Evenimente neașteptate și Riscul asociat weekend-ului

Diverse situații, evoluții, suspendări, întreruperi neașteptate în programul de tranzacționare sau evenimente care pot apărea într-un weekend / vacanță bancară (fie în Marea Britanie, fie într-o altă țară) când o piață se va închide, în general, pentru tranzacționare, pot determina re-deschiderea pieței / clasei de active subiacente la un preț / nivel semnificativ diferit față de cel la care piața / clasa de active subiacente a închis în ziua de afaceri / sesiunea de tranzcționare anterioară. Nu veți putea utiliza Facilitatea Online pentru a plasa sau modifica ordinele în aceste momente în care piețele sunt, în general, închise. Există un risc substanțial ca ordinele stop-loss rămase pentru a proteja pozițiile deschise deținute în aceste momente să fie executate la niveluri semnificativ mai mici decât prețul specificat. Când faceți acest lucru, acceptați acest risc și veți fi responsabil pentru orice deficit rezultat.

10. Tranzacționarea electronică

Tranzacționarea contractelor OTC prin intermediul Facilității Online ar putea diferi de tranzacționarea prin alte sisteme de tranzacționare electronică sau de tranzacționare într-o piață convențională. Veți fi expus riscurilor asociate sistemului de tranzacționare electronică, inclusiv eșecul hardware-ului și/sau al software-ului și al timpului de nefuncționare a sistemului, în ceea ce privește Facilitatea Online, sistemele dumneavoastră și infrastructura de comunicații (de exemplu, Internet) care vă conectează la Facilitatea Online.

11. Suspendările Tranzacționării

În anumite condiții ar putea fi dificil sau imposibil de închis o anumită poziție. De exemplu, acest lucru se poate întâmpla în timpul miscărilor rapide de preț, când prețul unui activ suport creste sau scade în timpul unei sesiuni de tranzacționare atât de mult încât tranzacționarea acelui activ nu mai poate ficontinuată, ea trebuind sa fie suspendată sau restricționată. Atunci când se întâmplă acest lucru, clientul acceptă că este responsabil pentru orice deficit rezultat din tranzacționare. Clientul trebuie să ia, de asemenea, în considerare că, în anumite circumstanțe, Admiral Markets Uk Ltd ar putea să închidă poziții deschise din cauza cerințelor sau instrucțiunilor autorităților de reglementare, caz în care Admiral Markets UK Ltd nu este responsabilă pentru pierderile rezultate în urma închiderii acelor poziții.

12. Comisioane

Înainte de a începe să tranzacționați, ar trebui să obțineți toate detaliike despre comisioane și alte taxe pe care le veți putea datora, așa cum este relevat în anexa respectivă disponibilă în Facilitatea Online.

13. Insolvența

Dacă intrați în insolvență, faliment, sau în incapacitatea de a putea satisface obligațiile dumneavoastră față de noi, acest lucru poate duce la lichidarea sau închiderea pozițiilor dumneavoastră fără consimțământul dumneavoastră. În caz de insolvență a noastră, banii pe care îi aveți depuși la noi pot fi recuperați de către dumneavoastră.

14. Comunicarea

Nu acceptăm nicio responsabilitate pentru pierderile care apar ca urmare a unei comunicări întârziate sau ne-recepționate între dumneavoastră și noi.

15. Consiliere

Admiral Markets UK Ltd nu oferă consiliere în sfera investiţiilor şi este o societate cu actvitate exclusiv de execuție. Admiral Markets UK Ltdpoate, conform autorizaţiilor sale, să facă evaluări generale ale piețelor însă aceste evaluări nu sunt recomandări individuale şi nu iau în considerare circumstanţele dvs. individuale. Responsabilitatea oricărei decizii de tranzacționare este exclusiv a clientului.

Efectuăm o evaluare a adecvării pentru tranzacționarea CFD pe baza informațiilor pe care ni le oferiți cu privire la experiența dumneavoastră de tranzacționare și la activele și veniturile financiare. Nu monitorizăm în numele dumneavoastră că informațiile pe care ni le-ați furnizat într-un formular de cerere completat corespunzător vot fi, în continuare, adevărate sau că situația dumneavoastră financiară rămâne neschimbată. Trebuie să vă asumați responsabilitatea de a ne asigura că ne mențineți la curent cu orice informație relevantă care ar putea afecta evaluarea noastră de adecvare a tranzacționării CFD-urilor pentru dumneavoastră.

16. Operațiuni corporative: CFD-uri pe acțiuni

Vă rugăm să reţineţi faptul că tratamentul dumneavoastră în timpul unui eveniment macroeconomic sau a unei știri emise de o companie, ar putea fi mai puţin favorabil decât dacă aţi fi deţinut activului suport: eventualele ajustări sau modificări vor putea fi făcute doar ca reacție în urma evenimentului și să aibă efect mai rapid decât cerințele operațiunii de tip corporativ. Din acest motiv, este posibil ca timpul necesar luării unei decizii să fie considerabil mai scurt decât cel disponibil în cazul deținerii activului suport. Având în vedere faptul că știrile corporative sunt uneori publicate fără a fi anunțate în prealabil, ar putea fi posibil să nu aveți timp pentru a reacționa sau pentru a închide pozițiile, caz în care ar putea fi necesar să adăugați fonduri adiționale pentru marjă într-un timp foarte scurt.

17. Dividende şi ajustări aferente Dividendelor pe CFD-uri

‘Ajustarea cauzată de dividend‘ este o ajustare care se aplică atunci când o acțiune trece de data ex-dividend (inclusiv ex-date aferentă oricărui dividend special) pe piața de valori subiacentă. În cazul pozițiilor de cumpărare (Long), ajustarea de dividend este creditată în contul dumneavoastră. În cazul pozițiilor de vânzare (Short), ajustarea de dividend este debitată din contul dumneavoastră.

A. Cum afectează dividendele poziţiile pe indici sau acțiuni?

Atunci când o acțiune sau un indice devine ex-dividend, vom face o ajustare de numerar în contul dvs., astfel încât poziţia dumneavoastră să nu fie afectată de scăderea preţurilor care apar în piaţă pentru acea acțiune sau indice. Dacă aveți poziții Long, vom credita contul. Dacă aveți poziții Short, vom debita contul.

B. Ce se întâmplă atunci când o acțiune sau un indice devine ex-dividend?

Atunci când o acțiune a unei companii trece de ziua ex-dividend, de regulă va scădea cu valoarea dividendului plătibil acționarilor. Deoarece un indice bursier este alcătuit din o serie de companii, scăderea în valoare a acțiunilor va provoca, de asemenea, o scădere a valorii indicelui.

C. De ce facem ajustarea?

Atunci când preţul unei acțiuni sau al unui indice scade după data ex-dividend, profitul sau pierderea dvs. vor fi afectate. Dacă aveți poziții de cumpărare (Long), înseamnă că ați pierdut un profit potențial. Dacă aveți poziții de vânzare (Short), atunci înseamnă că raportul profit/pierdere este mai bun decât ar trebui să fie.

Având în vedere că scăderea preţurilor este o mișcare de piaţă așteptată, suntem nevoiți să operăm o ajustare, astfel încât profitul sau pierderea dvs. să nu fie afectată.

Valoarea dividendului va varia în funcţie de companie sau indice.