PDF mentés Nyomtatás

Üzleti feltételek

Érvényes 2019.11.01-tól

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASD EL EZEKET A FELTÉTELEKET. EZEK MAGUKBA FOGLALJÁK A KOCKÁZATKEZELÉSI KÖZLEMÉNYT, ÉS CSATOLT ÉRTESÍTÉSEKET VAGY ÜTEMEZÉSEKET, AMELYEK IDŐRŐL IDŐRE MÓDOSULHATNAK, VAGY ÁTDOLGOZÁSRA KERÜLHETNEK, EZEK MEGHATÁROZZÁK AZOKAT A FELTÉTLEKET, AMELYEK ALAPJÁN A SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTJUK NEKED, TOVÁBBÁ FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZNAK A JOGILAG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ MEGÁLLAPODÁSRÓL, AMIT VELED KÖTÜNK.

A SZÁMLANYITÁSI ŰRLAP KITÖLTÉSÉVEL ÉS ELKÜLDÉSÉVEL KIJELENTED, HOGY BELEEGYEZEL ABBA, HOGY EZEK A FELTÉTELEK KÖTNEK. JOGI TANÁCSOT KÉRHETSZ, MIELŐBB TOVÁBB FOLYTATOD. ELFOGADOD ÉS VÁLLALOD, HOGY NEM VITATOD EZEN FELTÉTLEK ÉRVÉNYESSÉGÉT AZON AZ ALAPON, HOGY ELEKTRONIKUS ÚTON KÖTÖTTED A MEGÁLLAPODÁST VELÜNK.

HA SZOLGÁLTATÁSAINKAT EGY HARMADIK FÉL, PÉLDÁUL A MUNKÁLTATÓJA NEVÉBEN HASZNÁLOD, AKKOR KIJELENTED ÉS SZAVATOLOD, HOGY EGY ILYEN HARMADIK FÉL HATALMAZ FEL A SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRÉSÉRE ÉS A HASZNÁLATÁRA, VALAMINT ARRA, HOGY A HARMADIK FÉL NEVÉBEN ELFOGADOD EZEKET A FELTÉTELEKET.

ÖSSZETETT PÉNZÜGYI DERIVATÍV TERMÉKKEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLATÁSOKAT NYÚJTUNK. AZ ONLINE KONSTRUKCIÓKON KÖTÖTT SZERZŐDÉSEK ÁRRÉS VAGY TŐKEÁTTÉTEL ALAPJÁN KERESKEDNEK, EGY OLYAN TÍPUSÚ KERESKEDÉSSEL, AMELY MAGAS FOKÚ KOCKÁZATOT JELENT A TŐKÉRE NÉZVE. A VELÜNK KÖTÖTT SZERZŐDÉS ÁRA GYORSAN VÁLTOZHAT, ÉS NYERESÉGED ÉS VESZTESÉGED MEGHALADHATJA AZ EREDETI BEFEKTETÉS VAGY BETÉT ÖSSZEGÉNEK SOKSZOROSÁT. HA NEM RENDELKEZEL ELEGENDŐ FEDEZETTEL A FEDEZETI KÖVETELMÉNYEINK TELJESÍTÉSÉHEZ, AKKOR AZONNAL ÉS ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL BEZÁRHATJUK A NYITOTT POZÍCIÓIDAT, ÉS AKKOR ESETLEG TOVÁBBI FORRÁSOKAT KELL BIZTOSÍTANOD NEKÜNK A VESZTESÉGEK FEDEZÉSÉRE. KÉRJÜK, OLVASD EL FIGYELMESEN A 2. ÜTEMTERVBEN SZEREPLŐ KOCKÁZATOK KÖZZÉTÉTELÉT, HOGY MEGÉRTSD A FEDEZETI VAGY TŐKEÁTTÉTELI ALAPÚ KERESKEDÉS KOCKÁZATAIT. EZEKKEL A TERMÉKEKKEL VALÓ KERESKEDÉS NEM BIZTOS, HOGY MINDENKI SZÁMÁRA MEGFELELŐ, ÉS CSAK AKKOR SZABAD KERESKEDNI TERMÉKEINKKEL, HA MEGÉRTED ÉS ELFOGADOD A FEDEZETI VAGY TŐKEÁTTELI ALAPÚ KERESKEDÉS KOCKÁZATÁT, ÉS TUDOD VISELNI AZ ESETLEGES VESZTESÉGEKET.

1. Bevezetés

1.1 Jogod van a megállapodást a megfelelően kitöltött számlanyitási űrlap hozzánk való megérkezésétől számított 14 napon belül felmondani. Ha szeretnéd felmondani a megállapodást, kérjük, jelezd kapcsolattartódnak az Admiral Capital Markets UK Ltd-nél vagy írj nekünk a 60 St. Martins Lane, Covent Garden, London, WC2N 4JS 16 postacímre, esetleg jelezd emailben a weboldalunkon (www.admiralmarkets.com) található kapcsolatfelvételi információk alapján

1.2 Befektetési vállalkozásként az Egyesült Királyságban a Financial Conduct Authority (FCA) által engedélyezve és szabályozva vagyunk (FCA cég 595450 hivatkozási száma). Az FCA címe: London Endeavour Square 12, E20 1JN.

1.3 Egyes vagy több szolgáltatásunkat határokon átnyúlva is nyújthatjuk (az ún. passporting alapján) más EU-országokban, a pénzügyi eszközök piacairól (más néven "Mi-FID") szóló, időről időre frissülő és változó, [2004/39/EK] EU-irányelvvel összhangban. Amennyiben más EU-országokban nyújtunk szolgáltatást ügyfeleinknek fióktelep létesítésével, meg kell felelnünk az ilyen szolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes helyi szabályok által szabályozott szakmai-etikai követelményeknek, melyek felett a szabályozást és az ellenőrzést az illetékes helyi pénzügyi felügyelet gyakorolja. Azon EU-országok listáját, amelyekben jogosultak vagyunk ügyfeleink részére történő, határokon átnyúló szolgáltatásnyújtásra, kérésre rendelkezésére bocsátjuk. Ha az Egyesült A Királyság elhagyja az Európai Uniót, a szolgáltatásokat az alkalmazandó szabályoknak megfelelően nyújtjuk, melyek adott esetben felváltják a MIFID-et.

1.4 Az FCA által időről időre kiadott szabályoknak és útmutatásoknak megfelelően lakossági ügyfélként kezelünk (FCA szabályok) , hacsak nem kapsz értesítést a szakmai ügyféllé történő játminősítéséről. Az ügyfél besorolását bármikor megváltoztathatjuk, melyet írásban közlünk. Jogod van más ügyfél besorolás igénylésére, de az újraminősítést a Cég nem köteles megtenni. Ha átsorolunk, akkor szintén értesítünk az ügyfélvédelem szintjének korlátozásairól, amelyek ezzel járhatnak. Részletes információkat az ügyfelek kategorizálásáról a jelen feltételek 1. számú mellékletében találsz. A lakossági ügyfelekkel folytatott kapcsolattartásunk során ahol alkalmazható, életbe léptetjük a COBS 22.5 rendelkezéseit a saját tőke negatív egyenlege elleni védelemre és a marginra, valamint a margin követelményekre vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy a lakossági ügyfelek részére korlátozott számú spekulatív befektetés, például CFD kereskedhető, és a lakossági ügyfél számlájához kapcsolódó minden korlátozott spekulatív befektetés esetén a felelősség a befektetett alapokra korlátozódik azzal a szándékkal, hogy a lakossági ügyfél ne veszíthessen többet, mint a CFD kereskedésre vagy más korlátozott spekulatív befektetésre szánt betét összegét.

1.5 A kétségek elkerülése érdekében a Szerződés feltételeinek elektronikus elfogadását, valamint szolgáltatásaink használatát vagy folyamatos használatát a beleegyezésednek tekintjük, hogy a Szerződés jogilag kötelező érvényű legyen.

1.6 Jelen Megállapodás hatályon kívül helyez bármely közöttünk korábban, mind írásban, mind szóban megkötött, az Ön számára történő szolgáltatásnyújtásra vonatkozó megállapodást, egyezséget vagy értelmezést. A Megállapodást bármikor megváltozhatjuk vagy módosíthatjuk az Ön részére adott vagy küldött, írásban megerősített értesítéssel (mely változtatás vagy módosítás hatályosnak tekintendő az értesítésben található meghatározott időponttól számítva, vagy ha ilyen időpont megadásra nem került, azonnali hatállyal), beleértve az ilyen irányú értesítés megjelenítését honlapunkon, online kereskedési platformunkon és online számlaáttekintő felületünkön (account review facility) (a továbbiakban összefoglaló néven mint Online kereskedési felület). Szolgáltatásainkra vonatkozik a megállapodásban vagy az online kereskedési felületen található bármilyen nyilvánosságra hozott információ, vagy nyilatkozat.

1.7 A jelen Általános Üzleti Feltételek aktuális és végleges, időről időre frissülő és változó példánya mindig/bármikor elérhető lesz a számodra az Online kereskedési felületen.

1.8 Vállalod (mely vállalás szerződéses típusú kötelezettségvállalásnak minősül), hogy haladéktalanul értesíteni fogsz minket bármely, számunkra a jelen megállapodás megkötésével kapcsolatban megadott információ változásáról (amely kötelezettség vonatkozik a megfelelően kitöltött számlanyitási kérelem-formanyomtatványban megadott adat(ok)/információ(k) változására is).

1.9 A Megállapodás megkötésével felhatalmazol minket vagy bármely nevünkben eljáró ügynökünket személyazonosságának vagy hitelképességének vizsgálatára, illetvea fentiadatok vizsgálata során az arra általunk vagy általuk megfelelőnek ítélt,az adott adat/információ hitelességének megerősítésérealkalmas bankokkal, pénzintézetekkel éshitelintézetekkel valókapcsolatfelvételre. Továbbá felhatalmazol minket, vagy bármely, a nevünkben el- járóügynökünket minden jelenlegi éskorábbi beruházási aktivitásának vizsgálatára, ésezzelösszefüggésben a fenti bankokkal, brókerekkel és más személyekkel/intézményekkel való kapcsolatfelvételre az általunk szükségesnek tartott módon.

1.10 Angol nyelven fogunk kommunikálni veled, és minden tranzakciót, amelyet velünk vagy rajtunk keresztül kötsz, angol nyelven fogsz megkötni.

1.11 Ezekben a feltételekben meghatározott szavakat és kifejezéseket használtunk az olvasás megkönnyítése érdekében. A definíció vagy a magyarázó szó vagy kifejezés után zárójelbe tettük a releváns szót vagy kifejezést félkövéren. Hacsak a szövegkörnyezet másként nem rendelkezik, egy meghatározott szó vagy kifejezés minden más felhasználásának ugyanaz a jelentése.

1.12 Eltörlési jogok

1.12.1 Jogod van a megállapodást a megfelelően kitöltött számlanyitási űrlap hozzánk való megérkezésétől számított 14 napon belül felmondani. Ha szeretnéd felmondani a megállapodást, kérjük, jelezd kapcsolattartódnak az Admiral Capital Markets UK Ltd-nél vagy írj nekünk a 60 St. Martins Lane, Covent Garden, London, WC2N 4JS 16 postacímre, esetleg jelezd emailben a weboldalunkon (www.admiralmarkets.com) található kapcsolatfelvételi információk alapján

1.12.2 A Szerződés felmondásának joga csak magának a Szerződésnek a felmondására vonatkozik. A lemondás nem érint Téged vagy a felhalmozott jogainkat, kártérítéseinket, meglévő kötelezettségvállalásainkat vagy bármely más olyan szerződéses rendelkezést, amelynek célja a megállapodás felmondása.

1.12.3 A lemondásra büntetés nem vonatkozik. A lemondás nem érinti a tranzakciók befejezését, mielőtt a lemondásod értesítését megkapnánk. A törlési értesítés kézhezvételekor töröljük az összes fennálló megbízást, és lezárunk minden nyitott pozíciót, amelyet az aktuális (az általunk meghatározott) piaci áron tartasz. Ezenkívül meg kell fizetned a felmondás napjáig felmerült díjakat és díjakat, valamint az esetleges további költségeket, amelyek szükségszerűen felmerültek nekünk (vagy egy harmadik félnek) a Szerződés felmondása során, valamint a fennálló ügyletek kiegyenlítése vagy megkötése, valamint a pénzeszközök átutalása miatt szükségszerűen felmerült veszteségek vissza hozzád.

1.12.4 Ha a szükséges időn belül nem élsz a lemondás jogával, akkor is jogosult vagy gyakorolni a Szerződés felmondásának jogát a jelen feltételek 23. pontja alapján.

2. Szolgáltatások

2.1 Cégünk nem tanácsadói, kizárólag végrehajtási szolgáltatást kínál a különbözeti szerződéseken alapuló ügyleteidhez (CFD-inek) vonatkozásában, ahol az azok alapjául szolgáló beruházások vagy termékek magukban foglalják az azonnali, ún. rolling spot devizaügyleteket, nemesfémeket, tőzsdei határidős ügyleteket és bármely más egyéb, általunk esetlegesen az Online kereskedési felületen időről időre ajánlott pénzügyi termékeket (a továbbiakban összefoglaló néven mint Termékek). Ha egynél több számlával rendelkezel CFD kereskedés céljából, akkor ezek a számlák e feltételek alkalmazása szempontjából konszolidálásra kerülnek és egy számlának tekintendők.

2.2 Lehetőséget biztosítunk arra, hogy különböző pénznemekben denominált termékekkel kereskedj azáltalad választott fő számla pénznemével. Számos országban felajánlhatjuk a nemzeti valutát a számla fő pénznemeként az ezekből az országokból érkező ügyfelek számára. A pénznem elérhetőségéről az online eszközön találhatók információk. Amikor a fő számla pénznemétől eltérő devizában denominált terméket forgalmaz, a fedezeti követelmény automatikusan átváltásra kerül a fő számla pénznemére, az általunk CFD-ekre vonatkozó vonatkozó árfolyam felhasználásával. Ezenkívül a pozíció nyereségét és veszteségét a fent említett árfolyam felhasználásával folyamatosan átváltják a fő számla pénznemére

2.3 Ha ügyfélszolgáltatásainkat az Online eszközön keresztül veszed igénybe, akkor vállalod, hogy figyelemmel kíséred az online eszközön jegyzett azonnali devizaárfolyamokat, és elfogadod azokat az átváltási árfolyamokat, amelyeket a fő számládon kívüli pénznemben denominált termékek kereskedelme során alkalmazol.

Nem fogunk tanácsot adni az általad megkötött tranzakciók megalapozottságáról, és nem kezeljük vagykísérjük figyelemmel a Termékekben esetlegesen fennálló nyitott pozícióit. Tudomásul veszed, hogy bármely megbízás teljesítése a nevedben semmiképpen sem jelenti azt, hogy jóváhagytuk vagy ajánlottuk az adott tranzakciót vagy Terméket. Szolgáltatásainkkal és Termékeinkkel kapcsolatban különféle kockázati információkat közöltünk az online eszközön, valamint a jelen Feltételek 2. ütemtervében.

2.4 Felhatalmazást kapunk arra, hogy teljes egészében vagy bármelyik megrendelésedet a Termékek vételére vagy eladására olyan partnernél teljesítsük, amelyet ésszerűen kiválaszthatunk (amely általában mi leszünk, de a szabályozási követelmények betartásával bármelyik leányvállalatot is beleérthetjük). Tudomásul veszed és elfogadod, hogy általában mi leszünk a tranzakciók partnere.

2.5 Hacsak előzetesen írásban másként nem állapodtunk meg, Te minden tranzakciót tőkeként, és nem ügynökként fogod megtenni valaki más nevében. Kizárólag irántad vagyunk felelősek, és semmilyen felelősséggel nem tartozunk semmilyen más alapelvvel vagy ügyféllel szemben. Csak Te leszel felelős a velünk szemben fennálló kötelezettségeid teljesítéséért.

2.6 Minden tranzakciót, amelyet Veled vagy a Te nevedben kötünk, általában a megrendelés végrehajtási politikánk feltételeinek megfelelően hajtjuk végre és hajtjuk végre (időről időre módosítva), amelyek részletei elérhetők az Online eszköz (Megrendelés végrehajtása szabályozás) . Megrendelés-végrehajtási politikánk csak irányelv, nem része a Megállapodásnak, nem szándékozik szerződésileg kötelező érvényűnek lennie, és nem ír elő és nem kíván olyan kötelezettségeket róni ránk, amelyek egyébként nem lennének a Megállapodás vagy az FCA szabályai alapján.

2.7 Fenntartjuk a jogot, hogy átmenetileg vagy véglegesen, előzetes értesítés nélkül vagy anélkül módosítsuk, felfüggesszük vagy ideiglenesen vagy véglegesen leállítsuk az összes kereskedési szolgáltatásunkat vagy azok egy részét (részben vagy egészben). Elfogadod, hogy nem leszünk felelősek vagy felelősek sem Neked, sem bármely harmadik félnek (akinek érdekében eljárhat) bármely üzletágunk bármely módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.

3. Árak

3.1 Az „Online” eszközön keresztül kínált Termékek mindegyikére vonatkozóan“bid” és “offer” árakat adunk meg. Minden tranzakció után jutalékot is felszámíthatunk, amelyről az Online eszközön keresztül értesítünk.

3.2 Az online eszközön keresztül közzétett minden ár a lejárati idejének korábbi időpontjáig, és ha lehetséges, addig az időpontig érvényes, amikor azt egyébként töröltük vagy visszavontuk. Minden ár rendelkezésére áll, hogy tranzakciót hajts végre velünk vagy rajtunk keresztül, legfeljebb olyan tőkeösszeg erejéig, amely nem haladhatja meg az általunk az Online Létesítményben közzétett vagy más módon értesített maximumot.

3.3 Tudomásul veszed, hogy a számodra ajánlott árak és maximális összegek eltérhetnek a többi ügyfelünk számára biztosított áraktól és maximális összegektől, és értesítés nélkül visszavonhatók vagy megváltoztathatók. Abszolút belátásunk szerint és előzetes értesítés nélkül azonnal megváltoztathatjuk, visszavonhatjuk vagy megtagadhatjuk a kereskedelem árát, amelyet esetleg közzétettünk, vagy megszüntethetjük az árak biztosítását egyes vagy az összes Termékben, illetve néhány vagy az összes szállítási vagy elszámolási dátumra, bármelyik áron időpontban (például ha elfogadott tőlünk árajánlatot, vagy adott áron adott be megrendelést, akkor nem tudjuk garantálni azt az árat, amelyen a megrendelést ténylegesen teljesítjük. Ezt általában „csúszásnak” nevezik. Azonban elfogadunk egy következetes megközelítés, ezért néha az ilyen „csúszás” a mi javunkra fog működni, és néha az Ön javára fog működni).

4. Megbízások, tranzakciók és nyitott pozíciók

4.1 Hacsak másként nem állapodtunk meg, a megrendeléseket elektronikus úton kell megadnod nekünk az Online eszközön keresztül (bár vészhelyzetben és teljes belátásunk szerint telefonon is elfogadhatjuk az utasításokat).

4.2 Abszolút belátásunk szerint bármely megrendelés megerősítését igényelhetjük az általunk meghatározott formában.

4.3 Az általad vagy az nevedben adott megrendelés csak akkor lép hatályba, ha azt ténylegesen megkaptad és elfogadtad. A rendelkezésünkre kapott megrendeléseket kifejezett hozzájárulásunk nélkül nem lehet visszavonni, visszavonni vagy módosítani.

4.4 Jogosultak vagyunk a nevedben eljárni minden olyan megrendelés vagy utasítás alapján, amelyről ésszerűen feltételezzük, hogy Te vagy bármely más személy megadta vagy állítólag megadta az Te nevedben, anélkül, hogy a megrendelés, az utasítás vagy a minden olyan személy jogosultsága vagy személyazonossága, aki ilyen parancsot vagy utasítást ad vagy állítani szándékozik.

4.5 Lehet, hogy belátásunk szerint megtagadhatjuk Tőled a megrendelés teljes vagy részleges elfogadását, vagy a megrendelés kézhezvétele után megtagadhatjuk a cselekvést, de ha ezt megtennénk, ésszerű erőfeszítéseinket megtesszük, hogy értesítsük Téged minden ilyen elutasításról, akár indokolás nélkül. Ezenkívül úgy kell tekinteni, hogy nem érkezett meg hozzánk olyan megrendelés, amelyet bármilyen okból nem kaptunk meg olyan módon, hogy az feldolgozható legyen, ideértve az online eszköz elmulasztását is elfogadni vagy feldolgozni az ilyen utasítást .

4.6 A megbízás általunk történő teljesítése kötelező érvényű megállapodást képez közöttünk a végrehajtott megbízás feltételeiről.

4.7 A megrendelések leadásának eljárását az Online eszköz határozza meg.

4.8 Tudomásul veszed, hogy bármely tranzakció végrehajtását követően kizárólag Te felelsz a velünk való kapcsolattartásért és fenntartásáért, valamint a nyitott pozíciók ellenőrzéséért és annak biztosításáért, hogy a további utasításokat időben megadják. Ennek elmulasztása esetén nem adhatunk biztosítékot arra, hogy kapcsolatba léphetünk veled, és nem vállalunk felelősséget vagy felelősséget az esetleges kudarc következtében elszenvedett (vagy állítólagosan elszenvedett) károkért. általad.

4.9 Vállalod, hogy megfelelő nyilvántartást vezetsz a bemutatott megrendelések jellegének és az ilyen megrendelések benyújtásának időpontjáról.

4.10 We may, at our absolute discretion, require you to limit the number of orders you may give us or the number or value of open positions which you may have at any time and/or only allow you to enter into closing transactions or we may close out any one or more positions or reverse transactions in order to ensure that any position limits we may have imposed are maintained.

4.11 Ha stop loss megbízást ad és veszteségesen állt meg, akkor a shortfall összegét egy munkanapon belül. meg kell térítenie a számláján. Azonban előfordulhat, hogy saját belátásunk szerint hosszabb időt adunk. Ha Ön lakossági Ügyfél, részesülhet a negatív számlaegyenleg elleni védelemben, ahogy az az 1.4-es számú Záradékban is szerepel. Ha besorolása szerint szakmai Ügyfél, vállalhatjuk, hogy az ilyen veszteségre részben vagy teljes mértékben fedezetet nyújtunk (Negatív egyenleg elleni védelemről szóló irányelveinkkel összhangban, amely a félreértések elkerülése érdekében, nem jelent szerződéses kötelezettséget és nem képezi a jelen Megállapodás részét).

4.12 Notwithstanding any provision there may be in these Terms and Conditions to the contrary, you shall have no additional payment obligation over and above the amount of funds you have initially deposited in respect of a transaction where applicable law or regulation prohibits the marketing, distribution or sale of a Product in circumstances where there is an additional payment obligation.

4.13 Should quoting and/or execution errors occur due to a typographical error or other mistake in a quote or indication, we will not be responsible or liable to you for the resulting errors in your account balances. In the event of a quoting and/or execution error, we reserve the right to cancel orders, reverse transactions, close positions and make any necessary corrections or adjustments on the account involved (including in relation to any “slippage” referred to in clause 3.3). Any dispute arising from such quoting or execution errors (including any “slippage”) will be resolved by us at our absolute discretion.

4.14 If any regulated market, central clearing counterparty, multilateral trading facility or other type of trading platform (each a Market) (or intermediate broker or agent, acting at the direction of, or as a result of action taken by, a Market) or regulatory body takes any action which affects a transaction, or becomes insolvent or is suspended from operating, then we may take any action which we, in our reasonable discretion, consider desirable to correspond with such action or event or to mitigate any loss incurred as a result of such action or event. Any such action shall be binding on you. If a Market or regulatory body makes an enquiry in respect of any of your transactions, you agree to co-operate with us and to promptly supply information requested by us.

5. Online Facility

5.1 To use our Online Facility, you will need to request a username and password (Access Code) allocated or agreed by us. The use of your Access Code will be deemed by us to be use of the Online Facility by you or someone with your knowledge and consent.

5.2 In relation to the Access Code, you acknowledge and undertake that:

5.2.1 you will be responsible for the confidentiality and use of your Access Code;

5.2.2 you will change your password regularly;

5.2.3 other than with our prior written consent, you will not disclose your Access Code to other persons for any purpose whatsoever;

5.2.4 without limiting the generality of clause 4, we may rely on all instructions, orders and other communications entered using your Access Code, and you will be bound by any resulting transaction entered into or expense incurred on your behalf; and

5.2.5 you will immediately notify us on the telephone number provided on our website if you become aware of the loss, theft or disclosure to any third party or of any unauthorised use of your Access Code.

5.3 You acknowledge that the Online Facility is provided for use only by you or by others you have permitted to use the Online Facility on your behalf.

5.4 If you tell us or we believe that your Access Code is being used without your knowledge by unauthorised persons or has been disclosed by you to other persons without our consent, we may without prior notice suspend or terminate your right to use the Online Facility.

5.5 We shall not be responsible or liable to you for any loss, liability or cost whatsoever arising from any unauthorised use of your Access Code or the Online Facility. You shall remain responsible for and on demand indemnify, protect and hold us harmless from and against (i.e. you will be responsible for and reimburse us on demand for) all losses, liabilities, judgements, suits, actions, proceedings, claims, damages and costs resulting from or arising out of any act or omission by any person using the Online Facility by using your Access Code, whether or not you authorised such use.

5.6 We may at our absolute discretion introduce and require additional levels of user identification and security. We may change our security procedures at any time, and we will tell you of any new procedures that apply to you as soon as possible.

5.7 The Online Facility will normally be available 24 hours a day from Monday to Friday (London time). Further details on operating times are available on the Online Facility and, for the avoidance of doubt, we accept no responsibility or liability to you for any period when the Online Facility is unavailable (during those hours or otherwise).

5.8 Kizárólag ön felel olyan berendezés rendelkezésre állásért és fenntartásáért, melynek segítségével hozzáfér az Online kereskedési felülethez, valamint bármely távközlési szolgáltatóval való, megfelelő kapcsolattartásért, illetve adott esetben, ha a hozzáférést harmadik fél által üzemeltetett szerver biztosítja, a szóban forgó harmadik személlyel az Online kereskedési felülethez való hozzáférés biztosításáért. Sem cégünk, sem bármely más karbantartó, üzemeltető, tulajdonos, engedélyező, vagy az Online kereskedési felülettel kapcsolatosan cégünk számára szolgáltatást nyújtó (a továbbiakban mint Szolgáltatók) nem vállalnak semmilyen felelősséget vagy nyújtanak bárminemű garanciát az Online kereskedési felület vagy bármely más ilyen berendezés vagy elrendezés elérhetősége, hasznossága, alkalmassága tekintetében (azaz ezekért sem cégünk, sem az általunk alkalmazott harmadik fél nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget). Mivel nem ellenőrizzük a jelerősséget, annak vételét vagy interneten keresztüli útválasztást (routing), az Ön által használt berendezés konfigurációját vagy annak bármely harmadik fél általi csatlakoztatásának megbízhatóságát, nem vállalunk felelősséget az Online kereskedési felület interneten keresztül megvalósuló elérése során észlelt/előforduló kommunikációs hibákért, torzulásokért vagy késleltetésért.

5.9 For the avoidance of doubt, we shall have no responsibility or liability to you (whether in contract or in tort, including negligence) for damage (i.e losses or expenses or anything similar) which you may suffer as a result of transmission errors, technical faults, malfunctions, illegal intervention in network equipment, network overloads, malicious blocking of access by third parties, internet malfunctions, interruptions or other deficiencies on the part of internet service providers. You will be responsible for all orders entered on your behalf via the Online Facility and you will be fully responsible and liable to us for the settlement of any transaction arising from such use. You acknowledge that access to the Online Facility may be limited or unavailable due to such system errors, and that we reserve the right upon notice to suspend access to the Online Facility for this reason.

5.10 We shall have no responsibility or liability to you in the event that any viruses, worms, software bombs or similar items are introduced into your equipment or systems via the Online Facility or any software provided by us to you in order to enable you to use the Online Facility, provided that we have taken reasonable steps to prevent any such introduction.

5.11 You will ensure that no computer viruses, worms, software bombs or similar items are introduced into our computer system or network and you will be responsible for and will indemnify us on demand, protect and hold us harmless for any loss that we suffer arising as a result of any such introduction.

5.12 We shall not be responsible or liable to you for any act taken by or on the instruction of a Market, clearing house or regulatory body.

5.13 Internet connectivity delays and price feed errors sometimes create a situation where the prices displayed on the Online Facility do not accurately reflect the then prevailing market rates. In the event of such delays and errors, we reserve the right to cancel orders, reverse transactions, close positions and make any necessary corrections or adjustments on the account involved.

5.14 You will not use, or allow the use of, the Online Facility:

5.14.1 in contravention of any laws (in any jurisdiction), regulations or the FCA Rules (including rules on market abuse) or any other regulatory authorities to which you or we may be subject;

5.14.2 in any way (including, without limitation, posting information on the Online Facility where this facility is available) which is defamatory, obscene, abusive, indecent or menacing or which infringes any intellectual property rights or breaches obligations of confidence or which is otherwise illegal or unlawful;

5.14.3 to introduce a software virus or other disruptive program or do any act which would cause the Online Facility damage or to become unavailable for use by others;

5.14.4 to solicit or encourage other internet websites to frame or hypertext link direct to the Online Facility without our prior written consent; or

5.14.5 bármely általunk nem engedélyezett, vagy más egyéb, a Megállapodást sértő módon.

5.15 We do not permit the use of the Online Facility for unfair arbitrage activity or otherwise taking advantage of internet delays, using any other manipulative or abusive behaviour (such as the dissemination of false or misleading market information through media, including the internet, or by any other means with the intention of moving the price of a Product or the underlying property or value) which could adversely impact on fair and orderly trading on the Online Facility.

5.16 We regularly publish on the Online Facility updates of the system, features available to clients as well as information, declarations and warnings related to our services. We may also send this information to your email address. You undertake to read any such communications on publication or receipt and regularly familiarise yourself with this information and to inform us immediately of any disagreement with any such information.

5.17 You will be responsible for obtaining and using a suitable device, mechanism, or system (Device) to enable you to use the Online Facility and you will be responsible for the installation and proper use of any virus detection/scanning program we may require from time to time.

5.18 When using the Online Facility, you must:

5.18.1 ensure that your Device is maintained in good order and is suitable for use with the Online Facility;

5.18.2 run such tests and provide such information to us as we shall reasonably consider necessary to establish that your Device satisfies the requirements notified by us to you from time to time;

5.18.3 carry out virus checks on a regular basis;

5.18.4 inform us immediately of any unauthorised access to the Online Facility or any unauthorised transaction or instruction which you know of or suspect and, if within your control, cause such unauthorised use to cease; and

5.18.5 not at any time leave unattended the Device from which you have accessed the Online Facility or let anyone else use the Device until you have logged off the Online Facility.

5.19 In the event you become aware of a material defect, malfunction or virus in the Online Facility, you will immediately notify us of such defect, malfunction or virus and cease all use of the Online Facility until you have received permission from us to resume use.

5.20 All rights in patents, copyrights, design rights, trademarks and any other intellectual property rights (whether registered or unregistered) relating to the Online Facility remain vested in us or our licensors. You will not copy, interfere with, tamper with, alter, amend or modify the Online Facility or any part or parts thereof unless expressly permitted by us in writing; reverse compile or disassemble the Online Facility; nor purport to do any of the same or permit any of the same to be done, except in so far as such acts are expressly permitted by law. Any copies of the Online Facility must be made on your behalf in accordance with law are subject to the terms and conditions of the Agreement. You shall ensure that all the licensors’ trademarks and copyright and restricted rights notices are reproduced on any copies. In the event that you receive any data, information or software via the Online Facility other than that which you are entitled to receive pursuant to the Agreement, you will immediately notify us and will not use, in any way whatsoever, such data, information or software.

5.21 We may suspend or permanently withdraw the Online Facility, by giving you reasonable written notice.

5.22 We have the right, unilaterally and with immediate effect, to suspend or withdraw permanently your ability to use the Online Facility, or any part thereof, without notice, where we consider it necessary or advisable to do so, in our discretion and in good faith. We may choose to do so, for example, in the event of your noncompliance with an applicable law or regulation or your breach of any provisions of the Agreement.

6. Transaction Confirmations and Account Statements

6.1 Following the execution of an order for your account, we will confirm that transaction via the Online Facility or via email (Confirmation) on or before the next business day after the execution but failure to do so will not affect the validity of the transaction.

6.2 We will post details of your positions and account activity via the Online Facility or via email on the first day of each month for the previous month’s activity. Account information may include Confirmations, statements of profits and losses and any other information required to be provided by the FCA Rules (together Account Information). Posting of Account Information via the Online Facility or via email will be deemed delivery of Confirmations and account statements. We may at our absolute discretion withdraw or amend any Account Information at any time. You agree that we are under no obligation to provide Confirmations in hard copy. The Account Information posted via the Online Facility or via email (save if manifestly incorrect) shall be conclusive evidence of your transactions and shall be binding on you if not objected to immediately upon receipt with such objection confirmed in writing (including email or similar electronic mail) and (in any event) no later than one business day after the Account Information is posted via the Online Facility or via email.

7. Consent to Electronic Communication

You consent to communications being made via electronic media. Communications sent through the Online Facility or by electronic media shall be treated as satisfying any legal requirement that a communication should be signed and in writing, to the extent permitted by applicable law.

8. Margin

8.1 Rendelkezésünkre kell bocsátania és fenn kell tartania számunkra egy akkora pénzösszeget, mely biztonságot nyújt velünk szemben fennálló aktuális/tényleges, jövőbeni és függő vagy potenciális kötelezettségeinek fedezetére (Kötelezettség), az általunk kizárólagosan saját belátásunk alapján megkövetelt összegben és formában (Alapletét). Az Alapletétre (margin) vonatkozó követelményeket bármikor megváltoztathatjuk. Az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy mindenkor tisztában legyen az online kereskedési felület margin követelményeivel a különféle termékek vonatkozásában

8.2 Bármely, az alapletéttel kapcsolatos követelménynek az általunk (kizárólag saját belátásunk szerint) meghatározott devizanemben és határidőn belül kell teljesülnie, vagy ha a devizanem és a határidő nem került megadásra, úgy azonnal. Egy alapletéti követelés nem zárja ki egy másik meglétét. Az alapletétet készpénzben vagy más egyéb, velünk egyeztetett vagy általunk elfogadott formában kell rendelkezésre bocsátani. Ha Ön lakossági ügyfél, az alapletétet készpénz formájában szükséges biztosítani.

8.3 You are responsible for maintaining appropriate arrangements with us at all times for the receipt and communication of information regarding Margin. If you fail to provide Margin to us in the required time, we may automatically close out your open positions and we will be entitled to exercise our rights in accordance with clause 20 below.

8.4 Unless otherwise agreed by us, you charge to us all Margin provided by you to us under the Agreement as a continuing security for your Liabilities under or pursuant to the Agreement (including under every transaction from time to time governed by the Agreement).

8.5 You agree to execute such further documents and to take such further steps as we may reasonably require to perfect our security interest over, be registered as owner of or obtain legal title to the Margin, secure further the Liabilities, enable us to exercise our rights.

8.6 You may not withdraw or substitute any property which is subject to our security interest without our prior consent.

8.7 If the Agreement terminates, we will not be obliged to repay any cash Margin to the extent that you owe, or may owe, Liabilities to us. In determining the amounts of cash Margin, your Liabilities, and our obligations to you, we may apply such methodology (including judgements as to the future movement of markets and values) as we consider appropriate, consistent with applicable law.

9. Settlement Date, Rollover and Offset Instructions

9.1 All positions held at the end of each business day may be subject to automatic rollover. We may charge you a fee in respect of each such position that is rolled over. The fees that we charge will be published on the Online Facility.

9.2 In the absence of clear and timely instructions from you, you agree that in order to protect your interests and ours we are authorised, at our absolute discretion and at your expense, at the end of each business day, to close any open position, rollover or offset all or any open position(s), enter into offsetting transactions or to make or receive delivery on your behalf upon such terms and by such methods as we may deem reasonable in the circumstances.

9.3 For the avoidance of doubt, we will not arrange delivery of any applicable underlying investment or product which is linked to any Product (including any foreign currency) unless we deem it necessary or if we otherwise agreed in writing with you to do so and, accordingly, unless such arrangements have been made by us any open positions (where applicable) shall be closed and the resulting profit or loss credited or debited to your account with us.

10. Client Money

10.1 This clause 10 shall apply to you unless we have notified you that we will treat you as a professional client and also that the terms of clause 11 will apply to you for all or any of your use of our services.

10.2 Any funds received by us from you will be held in an account with us or with a bank approved by us and will be segregated from our own funds in accordance with the FCA Rules on Client Money. Unless otherwise agreed in writing between us, your funds may be pooled with the funds of other clients in a general omnibus account.

10.3 We will not pay interest to you on any of your money that we hold and by entering into the Agreement you acknowledge that you waive any entitlement to interest on such money under the FCA Rules or otherwise.

10.4 We may hold funds you pay to us with banks located outside the United Kingdom. The legal and regulatory regime applying to any such bank will be different from that of the United Kingdom and in the event of the insolvency or any other equivalent failure of the bank, your money may be treated differently from the treatment which would apply if the money was held in the United Kingdom. We will not be responsible or liable to you for the solvency, acts or omissions of any bank or other third-party holding money under this clause 10.

10.5 We are authorised to convert money in your account (including for Margin) into and from such foreign currency at a rate of exchange determined by us on the basis of the then prevailing money market rates. In such circumstances, we will not be responsible or liable to you for any loss suffered by you as a result of such action (although, we will use reasonable endeavours to only convert such funds as may prudently be required to cover Liabilities in respect of relevant transactions).

10.6 Where any obligations owing to us from you are due and payable to us, we may cease to treat as client money so much of the money held on your behalf as equals the amount of those obligations in accordance with the FCA Rules relating to client money. You agree that we may apply that money in or towards satisfaction of all or part of those obligations due and payable to us. For the purposes of this clause 10, any such obligations become immediately due and payable, without notice or demand by us, when incurred by you or on your behalf.

10.7 You agree that we shall be entitled to apply money you hold with us in or towards satisfaction of all or any part of any Liabilities which are due and payable.

10.8 Ha 24 hónapon keresztül nem folytattál kereskedési tevékenységet kereskedési számládon (illetve azok egyikén) (az utolsó kereskedéstől kezdve és az azt követő naptól számolódik),inaktivitási díjat alkalmazunk az árlistánk szerint. A díjat havonta vonjuk le a kereskedési számládról, azok pozitív egyenlegeinek terhére. Felhívjuk figyelmed, hogy a díjat minden egyes inaktív kereskedési számlára kell érteni. Az érthetőség kedvéért a díjakat számla alapon, és nem ügyfél alapon vonjuk le. Mielőtt levonnánk a díjat (összegeket) az egyenlegedből, ésszerű keretek között megpróbálunkkapcsolatba lépni Veled a kereskedési számlán (számlákon) szereplő pénzeszközökkel kapcsolatban annak érdekében, hogy tájékoztassunk Téged arról, hogy a díj alkalmazásra kerül. Kérjük, ne feledd, hogy a Te felelősséged, hogy elérhetőségi adataidat, amelyeket megosztottál velünk, mindig naprakészen tartsd. Az inaktív kereskedési számláidra fentiek nem vonatkoznak, ha nincs pozitív egyenleged. Kereskedési számláid egyenlege nem csökken nulla alá. Azonban. ha a pozitív egyenleged kevesebb, mint a havi inaktivitási díj, akkor maradék fennálló összeget levonjuk a kereskedési számládon fennálló pénzeszközök terhére. Az összes olyan kereskedési számlát, amely több mint 24 hónapig inaktív volt, és amelynek egyenlege nulla vagy eléri ezt az értéket, archiváljuk. Ha úgy döntesz, hogy ismét aktiválod kereskedési számládat kereskedés útján, akkor az előző három hónap inaktivitási díját, amennyiben már levonásra került, visszatérítjük számládra. Amennyiben jogosult vagy az említett visszatérítés(ek) re, ezekre számla alapon kerül sor.

11. Total Title Transfer Arrangements

11.1 This clause shall not apply to you unless we have notified you that we will treat you as a professional client and also that the terms of this clause will apply to you for all or any of your use of our services.

11.2 You shall transfer to us absolute title to any funds transferred to us (including Margin) as required by us for the purpose of securing or covering your present or future, actual or contingent or prospective obligations to us (Title Transfer Funds). Any such Title Transfer Funds so transferred to us shall be transferred free and clear of any lien, pledge, claim, charge, encumbrance or other security interest whatsoever. As a result, we shall not be required to hold such Title Transfer Funds in accordance with the FCA Rules on Client Money. Consequently, we shall not owe any fiduciary duties to you in respect of such Title Transfer Funds. Upon transfer to us, Title Transfer Funds shall become our absolute property and you shall not retain any equity, right, title or interest in such Title Transfer Funds.

11.3 Subject to our rights under the Agreement and each transaction, we shall have a contractual obligation to repay you an amount of money equivalent to the Title Transfer Funds to which you may be entitled (or in our absolute discretion assets the value thereof) when it is no longer necessary for us to hold the Title Transfer Funds. Our repayment obligations shall be reduced to the extent that (i) we are entitled to apply such money, or set-off its repayment obligation, against any of your obligations to us, whether under any transaction, the Agreement or otherwise; and/or (ii) any market, intermediate broker, bank or other third party to whom we have transferred money as Margin in relation to transactions, fails (whether as a result of insolvency or otherwise) to return an equivalent amount of money to us. Unless we agree otherwise in writing, you shall not be entitled to receive interest on Title Transfer Funds.

11.4 We shall not be liable to you for the loss of any Title Transfer Funds which is the direct or indirect result of the bankruptcy, insolvency, liquidation, receivership, custodianship, or assignment for the benefit of creditors of any bank, another broker, market, clearing organisation, or similar entity.

11.5 You may request a cancellation of the Title Transfer Funds arrangements in which case we may terminate the Agreement and an amount of money (or in our absolute discretion assets to the value thereof) equivalent to the Title Transfer Funds due to you will be returned to you.

12. Profits, Losses and Interest Charges on Open Positions

For any open position held by you, we shall from time to time credit your account with profits, or debit your account for losses, interest, dividend adjustments and fees incurred as described on the Online Facility.

13. Fees and Charges

13.1 You shall pay to us such fees and charges at such rates as published on the Online Facility or as otherwise notified by us to you from time to time. These will include transaction charges, interest, and charges in respect of automatic rollover of your positions pursuant to clause 9.1. In addition to this you shall be responsible for the payment of any other charges that we have notified to you that may be incurred as a result of the provision of our services to you.

13.2 You acknowledge and agree that where we deduct adjustments, commissions and various other fees from your account, such deductions may affect the amount of equity in the account to be applied against the Margin requirements (see clause 8.1 above). Your positions are subject to liquidation, as described in clause 20.2, if the deduction of commissions, fees or other charges causes your account to have an insufficient balance to satisfy the Margin requirements.

13.3 You acknowledge and agree that we may make or receive a fee, commission or non-monetary benefit to or from any other person in connection with our service to you. If this applies to you we will provide you with separate information regarding such fee, commission or nonmonetary benefit.

13.4 All fees and charges shall be regarded as being due and payable immediately. Any sums due to us may be deducted by us from the proceeds of any transaction or debited from your account(s) with us. In the event of late payment by you, overdue amounts shall bear interest at a rate that we shall reasonably determine as notified to youin the Account Information.

13.5 You agree to pay a transfer fee, as determined by us and made available on the Online Facility in the event that on termination of the Agreement you instruct us to transfer fundsrelating to your account to another institution.

13.6 For the purposes of any calculation hereunder, we may convert amounts denominated in any currency into such other currency as we may from time to time specify, at such rate prevailing at the time of the calculation as we shall reasonably select.

13.7 If we receive or recover any amount in respect of any of your obligations in a currency other than that in which such amount is payable, whether pursuant to a judgment of any court or otherwise, you will be responsible for and indemnify us on demand and hold us harmless from and against any cost (including costs of conversion) and loss suffered by us as a result of receiving such amount in a currency other than the currency in which it is due.

14. Conflicts of Interest

14.1 You should be aware that when we enter into a transaction with or for you, we or our directors, officers, employees, agents and affiliated entities (together Associates) or Service Providers, may have an interest, relationship or arrangement that is material in relation to the transaction concerned. Should such a conflict of interest arise we will seek to resolve such conflict in such a way as we believe is in your best interests in accordance with our conflicts of interest policy (as amended from time to time) (Conflicts of Interest Policy).

14.2 Full details of our Conflicts of Interest Policy are available on our website: www.admiralmarkets.com. Our Conflicts of Interest Policy is a policy only; it does not form part of the Agreement and is not intended to be contractually binding or to impose any obligations on us which we would not otherwise have whether under the Agreement or the FCA Rules.

15. Liability and Losses

15.1 You shall be responsible or liable on our written demand for all direct losses, damage, costs and expenses (Direct Losses) and all indirect losses, damage, costs and expenses and other similar liabilities (such as the loss of an opportunity to gain) (Indirect Losses) incurred by us or any of our Associates as a consequence of your use of our services (including the Online Facility) or your breach of any of the terms of the Agreement. However, you shall not be responsible or liable to us for any Direct Losses or Indirect Losses (together Losses) incurred by us to the extent that they are caused by our breach of the Agreement, negligence, wilful default or fraud.

15.2 Neither we nor any Associates accept any responsibility or liability to you in any circumstances for an Indirect Losses that you may incur.

15.3 We will carry out our duties pursuant to the Agreement with reasonable skill, care and diligence and in accordance with the instructions and authority you have given us. As long as we do this, neither we nor any Associates accept any responsibility or liability for your Losses which arise from the provision of our services to you or otherwise pursuant to the Agreement. However, we shall be responsible or liable to you for any Direct Losses you incur because we have not carried out our duties pursuant to the Agreement with reasonable skill, care and diligence or in accordance with any reasonable or proper instructions and authority you have given us, or to the extent such Direct Losses are caused by our wilful default or fraud.

15.4 Neither we nor you shall be responsible or liable to each other for any delay in performing, or failure to perform any obligation under the Agreement if such delay or failure results from events, circumstances or causes beyond the affected party’s reasonable control (for example, including as a result of any acts of God or acts of terrorism). In such circumstances, the affected party shall be entitled to a reasonable extension of the time required to perform such obligations.

15.5 Without limiting the general scope of the previous sub-clauses, neither we nor any Associates shall be responsible or liable to you for any Losses incurred by you arising out of, or in connection with your use of any data or information obtained, downloaded or supplied in relation thereto, including (without limitation) any loss of, or delay in the transmission of, instructions or the inability to make instructions or access the Online Facility whether due to breakdown or failure of communication facilities or otherwise.

15.6 Without limiting the general scope of the previous sub-clauses, we will exercise reasonable care in our choice of nominees or agents, and we will monitor their continuing suitability. As long as we do this, neither we nor any of our Associates shall be responsible or liable to you for any Losses incurred by you arising from any act or omission of any nominees or agents.

15.7 You are responsible for the tax implications or treatment of transactions entered into by you pursuant to the Agreement.

15.8 If you hold an account with us with another person(s) (in the case of joint account holders) the responsibilities or liabilities to us of each such person shall be joint and several (i.e. we can hold any one or group of you solely responsible or liable to us, or we can hold all of you, as a group, responsible or liable to us ) and we may act upon orders and instructions received from any one person (unless you notify us in writing to the contrary) who is, or who appears to us to be, such a person.

15.9 Nothing in the Agreement shall exclude or restrict our responsibility or liability to you in respect of a breach by us or any of our Associates under the regulatory system (as defined in the FCA Rules) or as otherwise may be prohibited by law.

16. Risk Warning

You should consider the risk warnings notified to you in Schedule 2 and on the Online Facility and if you do not understand them contact your customer representative or seek independent advice.

17. Representations and Warranties

17.1 You represent and warrant to us that (i.e. you are making statements and promises on which we will rely when we provide services to you. You therefore need to make sure that they are accurate as you will be responsible and liable to us if they are not):

17.1.1 if you are an individual, you are at least 18 years of age, of sound mind and have the legal capacity to enter into a legally binding agreement with us;

17.1.2 if you are a corporation, you are duly incorporated and validly existing under the laws of the country of your incorporation and that you have approved the opening of an account with us by a board resolution certified by the corporation’s officers;

17.1.3 no person other than you has or will have an interest in your account(s);

17.1.4 the Agreement, each transaction and the obligations created under them both are binding upon you and enforceable against you in accordance with their terms (subject to applicable principles of equity) and do not and will not violate the terms of any regulation, order, charge or agreement by which you are bound;

17.1.5 except as otherwise agreed by us, you are the sole beneficial owner (i.e. no one else has any kind of legal ownership rights) of all Margin or money you transfer under the Agreement, free and clear of any security interest (i.e. you have not given some form of rights to the money to someone else);

17.1.6 regardless of any subsequent determination to the contrary, trading in the Products is suitable for you and that you are aware of the risks involved with such transactions; and

17.1.7 a teljes körűen kitöltött számlanyitási kérelem – formanyomtatványon velünk közölt adat információ, (beleértve bármely pénzügyi adatot/információt) valós, pontos és minden anyagi vonatkozásban teljes,.

17.2 Each representation and warranty under clause 17.1 shall be deemed repeated on each occasion you place an order or enter into a transaction with or through us.

18. Covenants

18.1 You covenant to us that (i.e. you make a contractually binding promise to us that you will do things on which we will rely when we provide services to you. You therefore need to make sure that you keep those promises as you will be responsible and liable to us if you do not):

18.1.1 you will at all times obtain and comply, and do all that is necessary to maintain in full force and effect, all authority, powers, consents, licences and authorisations referred to in clause 17;

18.1.2 készen áll és egyetért azzal, hogy kérésünkre tájékoztatást, illetve dokumentációt adjon (rendelkezésünkre bocsássa)pénzügyi helyzetéről, állandó lakóhelyéről vagy más egyéb kérdésekben;

18.1.3 you will promptly notify us of the occurrence of any bankruptcy or insolvency event or any-thing similar;

18.1.4 you will:

(a) comply with all applicable law in relation to the Agreement and any transaction, so far as they are applicable to you; and

(b) use all reasonable steps to comply with all applicable law and regulations in relation to the Agreement and each transaction, where such applicable law and regulations do not apply to you but your cooperation is needed to help us comply with our obligations;

18.1.5 you will not send orders or otherwise take any action that could create a false impression of the demand for or value of a Product or send orders which you have reason to believe are in breach of applicable law or regulations. You shall observe the standard of behaviour reasonably expected of persons in your position and not take any step which would cause us to fail to observe the standard of behaviour reasonably expected of persons in our position;

18.1.6 you undertake not to use Admiral Markets or our Services for the achievement of the illegal objectives and not to execute your rights in bad faith or for the purpose of causing damage to AM, including by manipulating the Online Facility or use our Terms and Conditions or policies in any way against us; and

18.1.7 upon demand, you will provide us with such information as we may reasonably require to evidence the matters referred to in this clause.

19. Confidentiality and Data Protection

19.1 We may collect, use and disclose personal data about living identifiable individuals (Individuals), including personal data you may voluntarily disclose to us in any manner, so that we can:

19.1.1 carry out our obligations under the Agreement;

19.1.2 carry out our everyday business activities and dealings with you;

19.1.3 compile statistical analysis of the pages of the Online Facility visited;

19.1.4 monitor and analyse our business;

19.1.5 participate in crime prevention, legal and regulatory compliance;

19.1.6 market and develop other products and services;

19.1.7 transfer any of our rights or obligations under the Agreement; and

19.1.8 process any personal data for other related purposes.

19.2 We will not obtain or require disclosure of sensitive personal data (such as ethnic origin, religious beliefs or medical records) about Individuals but if you choose to provide such sensitive personal data, we may assume such sensitive personal data is provided with the Individual’s consent for processing for the purposes for which such personal data was provided, unless otherwise notified by you to us in writing.

19.3 If you choose to withhold non-sensitive personal data about an Individual which we have requested, we may not be able to give you access to the Online Facility.

19.4 Neither we nor any of our Associates or Service Providers will disclose any personal data we or they may collect about an Individual to third parties except:

19.4.1 to the extent that we or they are required to do so by any applicable law or regulation;

19.4.2 where there is a duty to the public to disclose;

19.4.3 where our legitimate business interests require disclosure; or

19.4.4 at the request or with consent of the Individual or to persons described in clause 19.5 below.

19.5 We or our Associates or Service Providers may disclose personal data to those who provide services to us or our Associates or our Service Providers or act as our or our Associates’ or our Service Providers’ agents, to any person to whom we or our Associates or our Service Providers transfers or proposes to transfer any of our or their rights or obligations under the Agreement and to licensed credit reference agencies or other organisations that help us or our Associates or our Service Providers and others make credit decisions and reduce the incidence of fraud or in the course of carrying out identity, fraud prevention or credit control checks. In addition, we may share personal data about an Individual with our Associates and Service Providers for business purposes, such as servicing client accounts and informing clients about new products and services, as permitted by applicable law.

19.6 An Individual may have certain rights of access to some or all of the personal data we collect and hold about the Individual at the time of request, or to have inaccurate information corrected, under applicable data protection laws. If the Individual wishes to exercise such rights (solely at their own cost and expense), the Individual should contact us in writing, and you may be requested to provide further information to assist us in complying with such request.

19.7 We or our Associates or Service Providers may transfer data, including personal data to other countries, including countries outside the EEA which may not have data protection laws, for any of the purposes described in this clause 19. By accepting the Agreement, you consent to such transfers on behalf of the Individuals.

19.8 We or our Associates or a Service Provider may record or monitor telephone conversations between you and us or our Associates or a Service Provider for security, compliance with law, training purposes and to maintain and improve the quality of our services. Such telephone conversations may be used by us as evidence in the event of any dispute between us.

19.9 We may use cookies or IP address tracking devices on the Online Facility to administer the Online Facility, store password and usernames, to monitor visits to pages on the Online Facility on this and other occasions from your terminal, to personalise the Online Facility service to you and to track and facilitate browsing through the Online Facility. A cookie is a piece of data stored on your hard drive containing information about you relating to the use of the Online Facility. IP addresses may be linked to your personal data and by tracking these addresses, we would be obtaining such personal data. Access to the Online Facility is conditional on acceptance by you of any cookies and IP address tracking devices described in and for the purposes explained in this clause. By accepting the Agreement, you acknowledge that you understand the broad nature of cookies and IP address tracking devices and the purposes for which they will be used by us. Please refer to our cookie policy (which is available on the Online Facility) for more information.

19.10 You acknowledge and accept that any services provided through the Online Facility involve transmissions over the internet and that such transmissions are therefore subject to the internet’s inherent risks. Whilst we acknowledge our responsibility to take reasonable security precautions, you also acknowledge and accept that, as with any network, you may also be exposed to unauthorised programs transmitted by third parties, electronic trespassing and/ or the failure of information and data to reach their intended destinations and/or erroneous receipt or misdirection of such information. Although our, our Associates’ and our Service Providers’ privacy and security features are designed to reduce these risks, we cannot guarantee their elimination. You therefore acknowledge that no transmission via the Online Facility shall be guaranteed to be confidential and that we shall not be responsible or liable to you for any breach of confidence arising as a result of such event.

19.11 A fenti bizalmas, vagy személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdéssel kérjük, forduljon Adatvédelmi tisztviselőnkhöz (Data Protection Officer).

20. Default and Netting

20.1 The following shall be construed as Events of Default if at any time:

20.1.1 you fail to comply fully and immediately with any obligation to make any payment to us or close any open position on the due settlement date or when required by us;

20.1.2 you default in any other obligation to us under the Agreement or in relation to any transaction or commit any breach of any other obligations under the Agreement;

20.1.3 any representation or warranty made by you was or has become or subsequently would, if repeated at any time, be incorrect;

20.1.4 where we consider you have abused the protection afforded to you pursuant to Clause 4.12 above to our detriment which without limitation includes a situation where a client has acting in bad faith by pursuing a strategy whereby the client would benefit from such protection whilst holding other positions with us which benefit you in the event that the protection is or might be triggered;

20.1.5 we consider it necessary or desirable to prevent what we consider is or might be a violation by you of clause 5.14.1 above;

20.1.6 (where you are a corporate) you commence a voluntary case (or an involuntary case is commenced against you) or other procedure seeking or proposing liquidation, reorganisation, an arrangement or composition, a freeze or moratorium, or other similar relief with respect to you or your debts under any bankruptcy, insolvency, regulatory, supervisory or similar law (including any corporate or other law with potential application to you, if insolvent), or seeking the appointment of a trustee, receiver, liquidator, conservator, administrator, custodian or other similar official of you or any substantial part of your assets; or if you take any corporate action to authorise any of the foregoing; and, in the case of a reorganisation, arrangement or composition, we do not consent to the proposals;

20.1.7 (where you are a corporate) you are dissolved, or, if your capacity or existence is dependent upon a record in a formal register, the registration is removed or ends, or any procedures are commenced seeking or proposing your dissolution, removal from such a register, or the ending of such a registration;

20.1.8 (where you are an individual) you (or if you are joint account holders if any of you) die, become of unsound mind, are unable to pay your debts as they fall due or are bankrupt or insolvent, as defined under any bankruptcy or insolvency law applicable to you; or any indebtedness of yours is not paid on the due date therefor, or becomes capable at any time of being declared, due and payable under agreements or instruments evidencing such indebtedness before it would otherwise have been due and payable, or any suit, action or other proceedings are commenced or any action is taken for any execution, any attachment or garnishment, or distress against, or an encumbrancer takes possession of, the whole or any part of your property or assets (tangible and intangible); or

20.1.9 ha ésszerűen előre várható, hogy a fentiekben felsoroltak bármelyike előfordulhat; úgy jogunkban áll a 20.2 pontban részletezett jogainkat gyakorolni, kivéve azt az esetet, ha a 20.1.6vagy a 20.1.8. pontokban meghatározott Nemteljesítési esemény következik be (mindegyik Csődesemény- Bankruptcy Event of Default), mely esetekben a 20.3 pontban részletezett rendelkezéseket kell alkalmazni.

20.2 Subject to clause 20.3, we may on or at any time following the occurrence of an Event of Default, cancel any outstanding orders, terminate our services and liquidate all or any of your open positions (the Liquidation Date).

20.3 Should a Bankruptcy Event of Default occur we shall be deemed to have exercised our rights under clause 20.2 immediately before the time of the occurrence of the Bankruptcy Event of Default.

20.4 On the Liquidation Date and following it we shall (on, or as soon as reasonably practicable after, the Liquidation Date) close all your open positions and apply all monies held by us towards the costs of such closures.

20.5 If as a result of the actions taken by us pursuant to clause 20.4 your account is in credit, we shall pay such money to such account as you direct as soon as reasonably practicable. If there is insufficient money in your account to cover the actions undertaken by us under clause 20.4, the difference between the amount of money in your account and the cost of closing your open positions will be immediately due and payable to us.

20.6 Our rights under this clause 20 are in addition to, and not in limitation or exclusion of, any other rights which we may have under the Agreement or otherwise whether by agreement or operation of law. In particular and without prejudice to the provisions of clauses 20.2 to 20.5 (inclusive), we are authorised and entitled, without notification to you and at our absolute discretion, to take such action to protect our own position, including without limitation, one or more of the following actions (whether in whole or in part):

20.6.1 cancel all or any unexecuted orders;

20.6.2 close out, perform, cancel or, if applicable, abandon any of your open positions or enter into offsetting positions;

20.6.3 combine accounts, set-off between accounts or convert one currency into any other currency (for the avoidance of doubt, we may do this where there has been an Event of Default or where there is a deficit on one or more of your accounts and a surplus on one or more other accounts); or

20.6.4 satisfy any obligation that you may have to us, either directly or by way of guarantee or suretyship, out of any of your monies in our custody or control.

21. Intellectual Property Rights

21.1 The Online Facility may incorporate third party data, text, images, software, multi-media materials and other content (Third Party Content) and references to the term “Online Facility” shall be taken to include all materials, content and services made available from time to time on the Online Facility whether viewed on screen or downloaded to another computer including, without limitation, Third Party Content.

21.2 The Online Facility is protected by copyright, database rights and other intellectual property rights. You acknowledge that we and/or third parties retain all right, title and interest in and to the Online Facility. Use of the Online Facility does not confer any ownership rights in the Online Facility.

21.3 Except as otherwise specifically agreed in writing or to the extent necessary for you to view the Online Facility in accordance with the Agreement, you shall not:

21.3.1 copy the Online Facility in whole or in part (except to make backup copies solely for disaster recovery purposes);

21.3.2 display, reproduce, create derivative works from, transmit, sell, distribute, rent, lease, sublicense, timeshare, lend or transfer or in any way exploit the Online Facility in whole or in part;

21.3.3 embed the Online Facility into other products;

21.3.4 use the Online Facility in any file sharing arrangement;

21.3.5 create embedded links from any software program to the Online Facility;

21.3.6 remove or obscure any of our copyright notices or those of any of our Associates;

21.3.7 use any of our trademarks, service marks, domain names, logos, or other identifiers or those of any of our third party suppliers; or

21.3.8 save to the extent permitted by law, reverse engineer, decompile, disassemble, or access the source code of the Online Facility.

22. Links

The Online Facility may contain links to other websites which are not controlled by us or any of our Associates and contain material produced by independent third parties. The owners of such linked websites do not necessarily have any relationship, commercial or otherwise, with us. The existence of a link from the Online Facility to any third party website does not constitute a recommendation or other approval by us or any of our Associates or Service Providers of such website its content or any provider thereof. Any opinions or recommendations expressed on third party websites are those of the relevant provider and are not the opinions or recommendations of ours or any of our Associates. Neither we nor any of our Associates accepts any responsibility for content provided on any website that may be accessed through links on the Online Facility.

23. Termination

23.1 You may request the repayment of funds and terminate the Agreement at any time, by notice in writing to us, provided that you do not have any open position(s) and do not have any outstanding liabilities to us. We may terminate the provision of our services to you upon notice in writing to you at any time. Termination shall not affect any transactions previously entered into and shall be without prejudice to any accrued or outstanding rights and obligations of either you or us.

23.2 Termination will not affect your or our accrued rights, indemnities, existing commitments or any other contractual provision intended to survive termination of the Agreement.

23.3 Termination will not affect the completion of transactions initiated prior to us receiving your notice of termination.

23.4 On the expiration of any notice of termination, we will cancel all outstanding orders and close out any open positions that you hold at the prevailing market price (as determined by us). In addition, you will pay any fees and charges incurred up to the date of termination and any additional expenses necessarily incurred by us (or a third party) in terminating the Agreement and any losses necessarily realised in settling or concluding outstanding transactions and transferring your funds back to you.

24. Notices

Subject to clause 6, notices and any other communications may be transmitted via post or email, to such address as we or you may from time to time notify to each other in writing. All communications so sent, shall respectively be deemed transmitted and received when the sender posts the prepaid letter or receives an acknowledgement that an email has been received.

25. General

25.1 The provision of our services to you is subject to all applicable laws, regulations and other provisions or market practices to which we are subject (collectively applicable laws or regulations). If any conflict arises between the Agreement and any applicable laws or regulations, the latter shall prevail. We are not required to do anything or refrain from doing anything which would infringe any applicable laws or regulations and may do whatever we consider necessary to comply with them.

25.2 Outstanding rights and obligations (in particular relating to clauses 15, 20, 26 and 27) and transactions shall survive the termination of the Agreement, and shall continue to be governed by its provisions and the particular clauses agreed between us in relation to such transactions until all obligations have been fully performed.

25.3 If any provision of the Agreement shall be found by any court or administrative body of competent jurisdiction to be invalid or unenforceable, such invalidity or unenforceability shall not affect the other provisions of the Agreement which shall remain in full force and effect.

25.4 Any failure by us (whether continued or not) to insist upon strict compliance with any provision of the Agreement shall not constitute nor be deemed to constitute a waiver by us of any of our rights or remedies. The rights and remedies conferred upon us under the Agreement shall be cumulative and the exercise or waiver of any part thereof shall not preclude or inhibit the exercise of any other additional rights and remedies.

25.5 No action, regardless of form, arising out of or in connection the Agreement, or otherwise existing between the parties, may be brought by a party more than two years after the cause of action is discovered. Discovery of action must be reported within two years of termination of the Agreement.

25.6 Kizárólag azok a felek jogosultak érvényesíteni a szerződés feltételeit, akik kifejezetten a megállapodás alapján jogosultak erre. A megállapodás bármilyen harmadik fél hozzájárulása nélkül megváltoztatható.

25.7 A Pénzügyi Szolgáltatók Kompenzációs Rendszere (FSCS) fedezetet nyújt számunkra. Amennyiben nem lennénk képesek eleget tenni a befektetési vállalkozással kapcsolatos fizetési kötelezettségeinknek, amennyiben Ön érvényes igényt nyújt be, Ön jogosulttá válhat az FCS által nyújtott kártérítésre az általunk megtett, illetve az Ön részére általunk megkötött befektetéseinek tekintetében. Ez függ az üzlet természetétől, illetve a benyújtott kérvény körülményeitől. A legtöbb típusú befektetési üzletág 2019. október 1-től kezdődően fedezi a személyenkénti első 85 000 font 100% -át. További információt kaphat tőlünk vagy a Financial Services Compensation Scheme, 10th Floor, Beaufort House, 15 St Botolph Street, London EC3A7QU címen. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rendszer általában a lakossági és egyes szakmai ügyfelek számára elérhető (az FCA-szabályokban meghatározottak szerint).

26. Complaints

The complaints are handled as per the Admiral Markets UK Ltd´s Complaints handling procedure, which is available under documents section on website. If you have any complaint about our performance under the Agreement, you should direct that complaint to Compliance as soon as possible via email to compliance@admiralmarkets.co.uk, who will investigate the nature of the complaint to try to resolve it. If you have a trading dispute, please provide as much information as possible. We will require your account number (login for the Online Facility) and the ticket number of any order or transaction in question. FCA rules state that we must send a final written response to your complaint within eight weeks of receiving it. Details of our internal complaints policy are available on request. You may also have a right to complain directly to the Financial Ombudsman Service. The Financial Ombudsman Service can be contacted by telephone on 0800 023 4567 or you can find further details on their website.

27. Governing Law and Jurisdiction

27.1 The Agreement is governed by and shall be construed in accordance with the laws of England. Each party irrevocably submits to the exclusive jurisdiction of the English courts to settle any suit, action or other proceedings relating to the Agreement (proceedings). Nothing in the Agreement shall prevent us from bringing proceedings against you in any jurisdiction.

27.2 Each party irrevocably agrees to waive any objection which it may have at any time to the laying of venue of any proceedings brought in the English courts and agrees not to claim that such proceedings have been brought in an inconvenient forum or that such court does not have jurisdiction over it.


SCHEDULE 1

Assessment and Categorisation of Clients

In order to provide online trading services to clients, we require, prior to the provision of our services, that clients (or potential clients) submit sufficient information to enable us to understand the client’s circumstances and provide us with reasonable grounds for believing that the client has the necessary knowledge and experience to understand the risks associated with the online trading services offered to them.

In order to determine the knowledge and experience of the client in relation to online trading, the information obtained by us enables us to ascertain:

 • the types of trading or investment services, transactions and financial markets and products of which the client has experience;

 • the volume, nature and frequency of the client’s trading transactions and the period over which they were conducted; and

 • the level of education, profession or, if necessary, previous profession of the client.

We have the right to rely on the information provided to us by clients unless we become aware, or reasonably should have become aware, of the fact that the submitted information was outdated, inaccurate or incomplete.

We shall treat you as a retail client unless we notify you that you are to be classified as a professional client or eligible counterparty. Your client classification may be subject to change at any time upon receipt of a notification from us.

We attach below an abbreviated summary of the requirements relating to the categorisation of professional clients and eligible counterparties. Retail clients are clients that are neither professional clients or eligible counterparties.

The following persons can be classified as professional clients:

 • entities authorised or regulated to operate in the financial markets (including credit institutions, investment firms, other authorised or regulated financial institutions, insurance companies, collective investment schemes and management companies of such schemes, pension funds and management companies of pension funds, commodity and commodity derivatives dealers and any other institutional investors);

 • national or regional governments, public bodies that manage public debt, central banks, international and supranational institutions such as the World Bank, the IMF, the ECP, the EIB and other similar international organisations;

 • a large undertaking that meets at least two of the following conditions:

 1. a balance sheet of at least 20 million Euros;

 2. a net turnover of at least 40 million Euros;

 3. its own funds of at least 2 million Euros.

Clients may elect to be treated as professional clients if they meet certain quantitative and qualitative tests. We will provide full details of these on request.

The following persons can be classified as eligible counterparties:

 • entities that are authorised or regulated as investment firms;

 • credit institutions;

 • insurance companies;

 • a UCITS fund or its management company;

 • pension funds or their management companies;

 • other EEA authorised or regulated financial institutions;

 • commodity and commodity derivatives dealers;

 • a national government, or its corresponding office, including public bodies that deal with public debt;

 • central banks; and

 • supranational organisations.

A fentiek értelmében, a lakossági ügyfél kérheti átminősítését professzionális ügyféllé, ha saját meggyőződése szerint megfelelő tapasztalattal, tudással és szakértelemmel rendelkezik a független pénzügyi (befektetési) döntések meghozatalához és a velük járó kockázatok megfelelő kezeléséhez. A kérelem értékelését a számunkra megadott információk alapján végezzükaz ügyfél kereskedelmi tapasztalataival, szakmai tapasztalataival vagy pénzügyi eszközeivel kapcsolatban. Nem ellenőrizzükaz Ön által megadott információ valódiságát, vagy hogy a pénzügyi helyzete változatlan marad-e. Minden ügyfélnek magának kell vállalniaa felelősséget, hogy minden releváns információ folyamatosan frissítésre kerüljön, mely szakmai ügyfél-besorolását befolyásolhatja.

Certain rights applicable to retail clients (including those arising MiFID and its subordinate legislation) will not be applicable to professional clients or eligible counterparties

We retain the right, to re-categorise any client as a retail client, if, in our opinion, the relevant client is not able to sufficiently assess or manage the risks associated with a specific service or transaction.

An eligible counterparty may request to be treated as a client with broader regulative protection (professional client or retail client) in general or with regard to a specific transaction.

Where relevant, we will notify clients of the rights that they will lose if they are treated as a professional client or eligible counterparty and we may request that they confirm in writing that they acknowledge and accept the loss of those rights. We will not be obliged to re-categorise any client.


SCHEDULE 2

Risk Disclosure

PLEASE READ THE INFORMATION IN THIS SCHEDULE BEFORE USING OUR SERVICES.

TRADING CFD’s IS NOT SUITABLE FOR EVERYONE, INVOLVES HIGH RISK AND CAN RESULT IN A LOSSES EXCEEDING YOUR INITIAL INVESTMENT.

The purpose of this Schedule is to advise you of some of the risks associated with trading CFDs. It is not intended that this Schedule includes a full and complete description of all the risks involved in trading CFDs. You should ensure that your decision to use our services is made on an informed basis and that you are happy with the information available to you. If you are unsure or do not understand the contents of this Schedule in particular, please seek independent financial advice.

Prior to trading CFDs you must be aware of the risks involved. The high degree of leverage associated with these types of investments means that the degree of risk compared to other financial products is higher. Leverage (or Margin trading) may work against you resulting in a substantial loss as well as a substantial gain.

Past performance of these types of investments does not guarantee any future results. You must bear in mind any commission and tax liabilities you will personally incur. Admiral Markets UK Ltd accepts no liability or responsibility for any tax you may be required to pay on any profits made on our Online Facility.

Trading on Margin involves a high level of risk and is not suitable for all investors. The high degree of leverage can work against you as well as for you. It is your sole responsibility to monitor your open positions and you should monitor them closely.

Before trading, you should carefully consider your investment objectives, level of financial experience, and risk appetite. If you are at all unsure as to the suitability of the products offered by us, please seek independent financial advice. There is always a relationship between high reward and high risk. Any type of market or trade speculation that can yield unusually high returns also poses a high risk to capital. Only surplus funds should be placed at risk and if you are not able to sustain trading losses then you should not trade CFDs.

We recommend that ALL CLIENTS familiarise themselves with CFDs, Margin requirements, trading tools, our trading platforms and financial markets in general by taking advantage our FREE TO USE and RISK-FREE Demonstration account (Demo Account). Please see our website www.admiralmarkets.com for details.

1. CFDs in General

CFDs are complex financial products which generally only close when a client chooses to close an existing open position, and therefore generally have no set maturity date. (This can be subject to change depending on the terms of the underlying asset class and or product).

CFDs can be likened to futures contracts, which can be entered into in relation to certain foreign currencies, indices, precious metals, oil, commodities or financial instruments. However, unlike other futures, contracts CFDs can only be settled in cash. Transactions in CFDs may also have a contingent liability and you should be aware of the implications of this as set out below. All our CFDs are synthetic contracts, which means that clients do not have any right to the underlying instrument or thing or the rights which are attached to the same unless specifically stated in the CFD. This includes no right to any underlying reference shares or attached voting rights.

2. Foreign markets

CFDs relating to foreign markets involve different risks from the client’s native markets. In some cases risks will be greater. The potential for profit or loss from transactions relating to foreign markets will be affected by fluctuations in foreign exchange rates. Such enhanced risks include the risks of political or economic policy charges in a foreign jurisdiction, which may substantially and permanently alter the conditions, terms, marketability or price of a foreign currency.

3. Risk reducing orders or strategies

The placing of certain orders (e.g. ‘’stop loss’’ or ‘‘stop limits’’ orders) that are intended to limit losses to certain amounts may not always work because market conditions or technological limitations may make it impossible to execute such orders at the required prices or at all. Should a client trade using such orders or strategy they must do so accepting this risk.

4. Leverage

CFDs carry a high degree of risk. The gearing and leverage that is obtainable with CFD trading means that you only need to place a small deposit (Margin) to commence trading with us although this small deposit may result in large losses or large gains. Highly leveraged transactions are subject to significant changes in value as a result of relatively small changes in the value or level of the underlying instrument or thing on which the price of the CFD is based.

5. Contingent liability transactions

CFDs are leveraged or margined transactions requiring you to make a series of payments against the contract value, instead of paying the entire contract value immediately. You may sustain a total loss of the Margin you deposit with us to establish or maintain a position. We re-value your open positions continuously during each business day, and any profit or loss is immediately reflected in your account and a loss may result in you being called upon to pay substantial additional Margin on short notice to maintain your open positions.

We may change the rates of Margin and/or notional trading requirements at any time (including over weekends/bank holidays or in abnormal market conditions), which may also result in a change to the Margin you are required to maintain. If you do not maintain sufficient Margin on your account at all times and/or provide such additional funds within the time required, your open positions may be closed at a loss and you may be liable for any resulting deficit.

6. Over- the Counter (OTC) Transactions

When trading CFDs you are not trading on a regulated market or exchange. You will enter directly into a contract with us in respect of the underlying financial instrument or thing on which the price of the CFD is based. All open positions with us must be closed with us and cannot be closed with any other party. This may make it difficult for you to close a position at a price that you are happy with or at all (for example, if we experience technical problems with our Online Facility and it is unavailable, or we become insolvent).

A tőzsdén kívüli, ún. OTC piacon történő kereskedés során nagyobb kockázatnak lehet kitéve, mint egy szabályozott piacon való kereskedés esetén, mivel nem áll rendelkezésre olyan piac, melyen bezárhatná nyitott pozícióit, továbbá az általunk megszabott áraknak és más egyéb feltételeknek más jogi/szabályozási követelményeknek is meg kell felelnie. Az OTC-ügyletek megnövelhetik a likviditási kockázatot és más egyéb jelentős kockázati tényezőket is vethetnek fel: például egy OTC-ügyletből fakadó pozíció értékének megítélése vagy a kockázati kitettség meghatározása akár lehetetlenné is válhat. Továbbá, a vételi ajánlati árakat és eladási árakat nem nekünk kell meghatároznunk, de ha mégis mi határozzuk meg, előfordulhat, hogy nehéz megállapítanunk egy tisztességes árat, különösen akkor, ha a mögöttes pénzeszközre vonatkozó tőzsde vagy piac bezárt vagy azt felfüggesztették. Ön ki vannak téve cégünk nemteljesítési kockázatának is; bár abban a nem túl valószínű esetben, ha ez bekövetkezne, az Egyesült Királyságban tagjai vagyunk a Pénzügyi Szolgáltatások kompenzációs rendszerének (Financial Services Compensation Scheme, FSCS), ahol Ön jogosult lehet kompenzációra, legfeljebb a jelen időben meghatározott összeg maximumáig, melyről bővebb tájékoztatást az alábbi weboldalon talál: http://www.fscs.org.uk

7. Prices

The prices posted on our Online Facility may not necessarily reflect the broader market. We will select prices that we feel are appropriate to determine margin requirements and in periodically marking to market the positions in your account and closing out such positions. Although we expect that these prices will be reasonably related to those available on what is known as the interbank market or any appropriate trading venue or other financial market (Reference Market), prices we use may vary from those available to banks and other participants in the Reference Market. Consequently, we may exercise considerable discretion in setting Margin requirements and collecting Margin from you.

As the CFDs are in part related to the underlying (and any Reference Market), you should ensure you are aware of the risks involved in the underlying including currency fluctuation, volatility and gapping (a sudden price shift which can be caused by many factors including but not exclusively, economic events, market announcements and periods where trading in the underlying does not take place). A stop-loss order is non-guaranteed and will not protect you against this risk as it is not immediate and only triggers an order to close the position at the nearest available price.

8. Position Monitoring

It is your responsibility to monitor at all times the positions you have opened, and you should always be in a position to do so. Whilst we will attempt to close positions once your Margin has been used up, we cannot guarantee this will be possible and therefore you will remain liable for any resulting shortfall. This Schedule should be read in conjunction with the main terms and conditions of business of which this Schedule forms a part, and any other document supplied or otherwise made available on our Online Facility.

9. Unexpected Event and Weekend Risk

Various situations, developments, suspensions, unexpected breaks in trading hours or events that may arise over a weekend/bank holiday (either UK or in another country) when a market will generally close for trading, may cause the market/underlying asset class to re-open at a significantly different price/level from where market/underlying asset class closed on the previous business/trading day. You will not be able to use the Online Facility to place or change orders at these times when the markets are generally closed. There is a substantial risk that stop-loss orders left to protect open positions held at these times will be executed at levels significantly worse than their specified price. When doing this you accept this risk and that you will be liable for any resulting deficit.

10. Electronic trading

Trading in OTC contracts through the Online Facility may differ from trading on other electronic trading systems as well as from trading in a conventional or open market. You will be exposed to risks associated with the electronic trading system including the failure of hardware and software and system down time, with respect to the Online Facility, your systems and the communications infrastructure (for example the Internet) connecting the Online Facility with you.

11. Trading suspensions

Under certain conditions it may be difficult or impossible to liquidate a position. This can occur, for example, at times of rapid price movement where the price for an underlying rise or falls during one trading session to such an extent that trading in the underlying is restricted or suspended. Where this occurs, you accept any associated risk and you will be liable for any resulting deficit. You should also be aware that under certain circumstances we may be required to close positions due to regulatory or exchange instructions and as such we are not responsible for any losses that may result.

12. Commissions

Before you begin to trade, you should obtain details of all commissions and other charges for which you will be liable, as indicated in the rates schedule available on the Online Facility.

13. Insolvency

If you become insolvent or bankrupt or default in your obligations to us, this may lead to your positions being liquidated or closed out without your consent. In the event of our insolvency, any money you hold with us may be irrecoverable by you.

14. Communication

We accept no responsibility for any losses that arise as a result of delayed or un-received communication between you and us.

15. Advice

We do not provide investment advice and we provide execution only services. Whilst we may make general assessments of the markets, such assessments are not individual investment advice and do not take into consideration your individual circumstances. Any decision to trade is yours alone.

We carry out an appropriateness assessment for CFD trading based on the information you give us regarding your trading experience and your financial assets and earnings. We do not monitor on your behalf that the information you provided in a duly completed application form or otherwise remains true or that your financial situation remains the same. You must take sole responsibility to ensure we are updated with any relevant information that may affect our assessment of the appropriateness of CFD trading for you.

16. Corporate Actions: Share CFDs

Please note that the treatment you receive during a corporate action may be less favourable that if you owned the underlying instrument because changes we make may need to be made in a reactionary manner and to take effect sooner than required by the corporate action. Therefore, the time you have to make decisions could be considerably reduced; the options available may be more restrictive/less advantageous and may be such that there is no opportunity for you to close the position. Given that corporate events can often be announced at extremely short notice you may have no opportunity to close positions out to avoid negative consequences and you may be required to provide more funds to cover margin at very short notice.

17. Dividends and Dividend Adjustments on CFD’s

A ‘Dividend Adjustment’ is an adjustment that is applied when a share passes its ex- dividend date (including the exdate of any special dividend) in the underlying stock market. In the case of long positions, the dividend adjustment is credited to your account. In the case of short positions, the dividend adjustment is debited from your account.

A. How do dividends affect positions on indices or shares?

When an underlying share goes ex-dividend (that is, they pay a dividend to shareholders), we make a cash adjustment to your account so that your position is not affected by the drop-in price that occurs in the market for that share or index. If you are long, we will credit your account. If you are re short, we will debit it.

B. What happens when a stock or index goes ex-dividend?

When a share goes ex-dividend the value of the share will generally fall by the same amount as the dividend. Since a share index is made up of a number of companies, the fall in value of the shares will also cause a fall in the value of the index.

C. Why we make the adjustment?

When the price of a share or index drops after going ex-dividend, your running profit & loss (P&L) is affected. If you are long, this means you miss out on potential profit. If you are short, this means your P&L is better than it should be.

Given that the drop-in price is an expected market movement, we must make an adjustment so that your P&L is not affected.

The dividend amount will vary depending on the company or index.