Konto avamise protseduurid

Enne kui avate meie juures konto ja alustate kauplemisega, palume teil tutvuda Admirals Europe Ltd-ga seotud lepingute ja muude dokumentidega. Nende dokumentide eesmärk on teavitada teid meie juriidilistest kohustustest ja üldistest äritavadest. Tingimused ja muud olulised dokumendid leiate meie veebilehe jaotises "Dokumendid ja Eeskirjad". Kui soovite neid dokumente e-postile, helistage +372 6309 303 või saatke e-kiri aaadressile klienditugi@admiralmarkets.ee.

Konto avamise protseduuri alustamiseks palun registreerige Dashboardis.

Eraisikutelt nõutud dokumendid:

 1. Kehtiva isikut tõendava dokumendi koopia (ID-kaart/pass või riigiasutuse poolt väljastatud isikutunnistus).
 2. Elukohta kinnitav dokument ( näiteks kommunaalarve, riiklik dokument jne), kus on näha Teie elukoha aadress ning mis ei ole vanem kui 3 kuud.
 3. Kliendileping - genereeritakse automaatselt pärast kontotaotluse täitmist Dashboardis.
  1. Juhime tähelepanu, et tulenevalt KYC`st (know-your-customer), on Admirals Europe Ltd-l õigus küsida täiendavaid dokumente, kui see osutub vajalikuks.

Euroopas ja Euroopa majanduspiirkonnas registreeritud juriidilistelt isikutelt nõutavad dokumendid:

 1. Juriidilise isiku nimel tegutseva isiku isikut tõendav dokument;
 2. Kehtiva registrikaardi väljatrükk, sertifikaat (Asutamissertifikaat või organisatsiooni tunnistus) või notariaalne kinnitus, mis sisaldab:

  - juriidilise isiku nime, aadressi, tegevusala;
  - registrinumbrit ja registreerimise kuupäeva;
  - juhatuse liikmete nimesid, elukoha aadresse ning isikukoode;
  - dokumendi väljastamise kuupäeva;
  NB! Esitatud dokumendid ei tohi olla vanemad kui 6 kuud.

Kui juriidilised isikud on registreeritud mõnes muus registris, tuleb esitada alljärgnevad dokumendid:
- Asutamisleping ja/või põhikiri;
- Kohaliku registri poolt väljastatud registreerimise kinnitus või sertifikaat;
- Dokument, mis kinnitaks juriidilise isiku esindaja/esindajate esindusõigust;
- Viimane kommunaalarve tegevuskoha kinnitamiseks.

Juhime tähelepanu, et Admirals Europe Ltd esindajatel on õigus küsida täiendavaid dokumente (nagu notariaalsed volikirjad, kommunaalarved, pangakonto väljavõtted jt), kui need on vajalikud täpsema teabe saamiseks ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks.

Admirals Europe Ltd. pakutavate teenuste tingimusi kirjeldavad dokumendid.

Enne kauplemiskonto avamist peate tutvuma järgmiste dokumentidega:Finantsinstrumentide põhiteabe dokumendid


Investorite põhiteabe dokumendidTäiendavad dokumendidVarasemate dokumentide arhiiv