Salvesta PDF Prindi

Veebilehe kasutustingimused

Kehtib alates 1.12.2022

1.Üldsätted

1.1 Veebilehe kasutustingimusi (edaspidi "Veebilehe tingimused") pakub Admiral Markets AS (AM) ja need kehtivad teabe kohta, mis on kättesaadav kõigil AM-i omanduses olevatel veebilehtedel, kus reklaamitakse teenuseid Admirals kaubamärgi all (teised Admirals grupis tegutsevad investeerimisühingud) internetis. Käesolevad tingimused reguleerivad veebilehtede kasutamist, sealhulgas kõikides keeltes alamlehti, mis kuuluvad Admiral Marketsile.

1.2 Veebilehe külastamise ja kasutamisega deklareerib ja garanteerib külastaja, et ta on tutvunud Veebilehe Tingimustega, mõistab ja aktsepteerib neid täielikult. Kui olete AM-i klient või lihtsalt veebilehe külastaja, siis need Tingimused täiendavad ja ei tühista muid Teie ja AM-i vahelisi kokkuleppeid. Külastaja ei peaks seda veebilehte kasutama, kui tal on käesolevatele tingimustele vastuväiteid.

2.Veebilehel olev teave

2.1 Kuigi AM on teinud kõik mõistliku, et tagada veebilehel oleva teabe (sh väärtpaberite hinnad ja tehingute statistikat puudutavad andmed) täpsus ja põhjalikkus, ei garanteeri AM selle teabe õigsust ega vastuta selle teabe kasutamise tagajärgede eest.

2.2 Väärtpaberituru uuringud, kommentaarid, arvamused ja prognoosid väärtpaberite hindade ja üldiste trendide kohta väärtpaberiturgudel peegeldavad AM-i spetsialistide subjektiivset visiooni. AM ei võta vastutust nimetatud uuringute, kommentaaride, arvamuste ja prognooside eest ega ka nende kasutamisest tulenevate võimalike kahjude eest. Uuringuid, kommentaare, arvamusi ja prognoose ei loeta investeerimissoovituseks, kui ei ole selgesõnaliselt väljendatud teisiti. Külastaja ei tohiks oma investeerimisotsuseid teha üksnes veebilehel kuvatavate uuringute, kommentaaride, arvamuste ja prognooside põhjal.

2.3 Käesolev veebileht ja kogu selle sisu, sealhulgas prognoosid ja turu- või konkreetse instrumendi analüüsid, on ette valmistatud ainult informatiivsetel ja/või hariduslikel eesmärkidel ning käesoleval veebilehel sisalduvatele või selle veebilehe kaudu ligipääsetavatele materjalidele toetumine on omal vastutusel. Selle veebilehe sisu ei tohiks tõlgendada soovituse ega pakkumisena osta või müüa mistahes väärtpaberit või finantstoodet ega rakendada mistahes kauplemisstrateegiat. Külastaja ei tohiks oma investeerimisotsuseid teha üksnes veebilehel kuvatavate uuringute, kommentaaride, arvamuste ja prognooside põhjal.

2.4 Kui külastaja lahkub sellelt veebilehelt siin sisalduva lingi kaudu ja vaatab sisu, mida ei paku Admiral Markets AS, teeb külastaja seda omal vastutusel. Admiral Markets AS ei oma kontrolli nende veebilehtede olemuse, sisu ja kättesaadavuse üle.

2.5 Veebileht ei ole mõeldud nendele isikutele, kellel on kodakondsuse, elukoha või alalise elukoha suhtes kehtivate seaduste või määruste kohaselt juurdepääs veebilehele keelatud. Isikud, kellele on keelatud käesoleval veebilehel oleva teabe kasutamine või kes kahtlevad, kas neil on lubatud seda teavet kasutada, palume veebilehelt lahkuda.

3.Intellektuaalomandi õigused

3.1 Admirals veebilehed intellektuaalomandina koos selles sisalduvate materjalidega, välja arvatud kaubamärk, kuuluvad Admiral Markets AS-ile.

3.2 Admirals kaubamärgi omanik on Admirals Group AS. Veebilehel kasutatavat või kuvatavat kaubamärki ei tohi Admirals Group AS-i eelneva kirjaliku nõusolekuta kopeerida ega kasutada täielikult, osaliselt või muul kujul. Admirals kaubamärgi kasutamine on lubatud ainult AM omanduses olevatele investeerimisühingutele.

4.Piirangud

Veebilehe külastaja ei tohi:

  • avaldada veebilehel olevat mistahes materjali mistahes meediumis ilma AM-i kirjaliku nõusolekuta;
  • kasutada seda veebilehte mistahes viisil, mis kahjustab või võib seda veebilehte kahjustada;
  • kasutada seda veebilehte mistahes viisil, mis mõjutab kasutaja ligipääsu sellele veebilehele;
  • kasutada seda veebilehte vastuolus seaduste ja määrustega või viisil, mis põhjustab või võib põhjustada kahju veebilehele;
  • osaleda mistahes andmete kaevandamises, kogumises, väljastamises või mistahes muus sarnases tegevuses selle veebilehega seoses või selle veebilehe kasutamise ajal;
  • kasutada seda veebilehte mistahes reklaami või turundamise eesmärgil, välja arvatud juhul, kui AM on selleks õiguse andnud.

5.Vastutuse piiramine

5.1 Mitte mingil juhul ei vastuta AM veebilehe külastaja ees mishates Teie veebilehe kasutamisega seotud või sellest tulenevate tagajärgede eest, olenemata sellest, kas selline vastutus on lepinguline, lepinguväline või muu, kaasa arvatud mistahes kaudne, otsene või eriline vastutus, mis tuleneb või on mingil viisil seotud veebilehe kasutamisega.

5.2 Teeme kõik selleks, et tagada veebilehe sujuv toimimine. Admiral Markets AS ei vastuta ega võta vastutust veebilehe ajutise kättesaamatuse eest meist mitteolenevate tehniliste probleemide tõttu.

6.Autoriõigus

6.1 Veebilehel kättesaadavad andmed, sealhulgas disain, on AM-i intellektuaalomand, kui ei ole sätestatud teisiti. AM-l on lubatud oma käesolevate Tingimustega seotud õigusi ja/või kohustusi üle anda ja allhankelepinguid sõlmida ilma nõutava teatise või nõusolekuta.

6.2 Veebilehel olevate ülevaadete, kommentaaride, seisukohtade, prognooside ja muu informatsiooni reprodutseerimine, levitamine ja muul viisil kolmandatele isikutele üleandmine ilma AM-i eelneva kirjaliku loata on keelatud.

6.3 Veebilehe arutlusfoorumis, jututubades ja kommentaaride rubriigis osalejatel on õigus esitada ainult sellist materjali, millele neil on autoriõigus või mida neil on lubatud esitada mõne muu õiguse alusel.

7.Küpsised

7.1 Veebileht sisaldab küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab kasutaja kõvakettale. Küpsise tekstifailid sisaldavad numbreid ja tähti. Küpsisefailid salvestatakse teie arvuti või mobiilseadme mällu spetsiaalsetesse kohtadesse. Admiralsi investeerimisfirmade veebilehtedel on kahte tüüpi küpsiseid.

7.2 AM kasutab küpsiseid kasutajakogemuse parandamiseks, veebilehe toimimiseks, lehe turvalisuse võimaldamiseks ja turundusteabe saamiseks lehe külastaja kohta. AM ei kasuta küpsiseid teie isikut tuvastava teabe kogumiseks - küpsised, mida kasutame, koguvad vaid anonüümset informatsiooni meie teenuste optimeerimiseks ega kogu isikuandmeid.

7.3 AM-i veebilehtedel on kasutatud kahte tüüpi küpsiseid:

  • Püsivad küpsised salvestavad faili külastaja arvutis teatud perioodiks. Veebileht kasutab püsivaid küpsiseid, et jälgida külastaja navigeerimist veebilehel ja koguda statistilisi andmeid. Püsivad küpsised võimaldavad AM-l ka jälgida ja kindlaks teha AM veebilehtede külastajate asukohta ja huvisid ning parandada pakutavate teenuste kogemust. Mõned neist püsivatest küpsistest on veebianalüütika ettevõtete küpsised ja teiste seotud kolmandate osapoolte küpsised Teie veebilehel navigeerimise jälgimiseks. Püsivaid küpsiseid saate eemaldada, järgides veebibrauseri "Help" faili juhiseid. AM määrab püsiva küpsise statistilisel eesmärgil.
  • Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui külastaja väljub veebilehelt või sulgeb brauseri. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehel teatud funktsioonide võimaldamiseks, näiteks teenuse või toote taotlemiseks. Veebilehe täielikuks kasutamiseks peab külastaja nõustuma seansiküpsiste kasutamisega.

7.4 Küpsiste keelamine on alati võimalik, kui Te soovite küpsiseid oma veebibrauseris vastu võtta. Kui Te ei soovi küpsiseid vastu võtta, saate seadistada oma brauseri nii, et küpsised oleksid automaatselt keelatud või saada teavitust iga kord, kui veebileht küsib luba küpsise lisamiseks. Palun vaadake veebibrauseri "Help" funktsiooni vajalike seadistuste tegemiseks. Palun võtke arvesse, et mõned meie veebilehe teenused ja funktsioonid on piiratud, kui küpsised on keelatud.

8.Kohaldatav õigus ja jurisdiktsioon

8.1 Käesolevavaid tingimusi kohaldatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ning kõik käesolevatest Tingimustest tulenevad vaidlused esitatakse Harju Maakohtule.