Salvesta PDF Prindi

Investorite Põhiteabe Dokumendid, mis on seotud UCITS Fondidega

Viimati uuendatud 15. mai, 2021


UCTIS ETF-ide Pakkuja

Tururisk on risk, kui investeeringute väärtus väheneb majandusarengu või muude kogu turgu mõjutavate sündmuste tõttu. Tururiski tagajärjel võib Klient saada kahju üldise ebasoodsa hinnaliikumise tõttu väärtpaberiturul või selle teatud segmendis. Hinna ebasoodsat liikumist võivad põhjustada näiteks asjaomase riigi või majandusharu halvad majandusnäitajad, ebastabiilne majanduskeskkond või ebastabiilne väärtpaberiturg.

Tehes tehingu UCITS ETF-iga ning järgides Admiralsi pakutavaid teenuseid, olete sõlminud lepingu, et allpool toodud veebisaitide üksikasjade edastamisega on Admirals täitnud mis tahes kohustust pakkuda Teile selliste KIID-sid UCITS ETF-ide jaoks. Teil lasub kohustus võtta ühendust asjakohase ETF-i emitendiga enne huvi omandamist UCITS ETF-i vastu, kui KIID-id pole nimetatud veebisaitidel saadaval.

Riskihoiatus

Selle lehe eesmärk on pakkuda Admiralsi klientidele Investorite Põhiteabe Dokumentatsiooni (edaspidi "KIID-id"), et nad saaksid Admiralsilt osta börsil kaubeldavaid fonde (edaspidi "ETF-id"). Kolmanda osapoole pakkujad on koostanud KIID-ides sisalduva teabe, samuti kogu muu investorite dokumentatsiooni, aruanded, artiklid ja väljaanded, millele pääseb ligi selle veebilehe kaudu, ning Admirals ega tema sidusettevõtted ei esita ega garanteeri otseselt ega kaudselt KIID-ide täpsust, täielikkust või õigsust.

KIID-id ja muu sellel veebisaidil kuvatud ja lingitud sisu ei kujuta endast uurimistööd ega võta arvesse mingeid konkreetseid asjaolusid ega konkreetsete isikute vajadusi, kes võivad seda lugeda. Esitatud teave ega avaldatud arvamus ei kujuta endast ETF-ide, väärtpaberite ega investeeringute ostmise pakkumist ega tohiks sellisena tõlgendada üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine oleks ebaseaduslik. Admirals ega ükski tema sidusettevõte ei võta mingit vastutust otseste või kaudsete kahjude eest, mis tulenevad KIID-ides sisalduva mis tahes teabe, samuti kogu muu siin sisalduva investorite dokumentatsiooni, aruannete, artiklite ja publikatsioonide kasutamise kohta.