Regulatsioon

Admirals Europe Limited

Admirals Europe Limited on piiratud vastutusega äriühing registreeritud vastavalt Küprose seadustele registreerimisnumbriga HE310328. Admiral Markets Cyprus Ltd on volitatud ja reguleeritud Cyprus Securities and Exchange Commissioni (CySEC) poolt (litsentsi number 201/13) ning on volitatud hoidma klientide raha Euroopa Liidus pakkumaks finantsinstrumentide valduse, sealhulgas hoiustamise ja teisi seotud kõrvalteenuseid, vastavalt Euroopa finantsteenuste direktiividele, sealhulgas MiFID II-le (finantsinstrumentide turgude direktiiv).

MiFID II

Finantsinstrumentide turgude direktiiv 2014/65/EU (MiFID II) võeti vastu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu poolt ning see jõustus 3. jaanuaril 2018. MiFID II reguleerib finantsinstrumentide turu investeerimisteenuste pakkumist Euroopa Liidu liikmesriikides ja Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP).

MiFID peamine eesmärk on ühtlustada finantsturgude haldamist Euroopa Majanduspiirkonnas ning seeläbi tõsta finantsturgude efektiivsust, suurendada läbipaistvust, kasvatada konkurentsi ning pakkuda investoritele paremat kaitset. MiFID ii võimaldab investeerimisühingul osutada teenuseid ka teistes liikmesriikides ning kolmandates riikides, eeldusel, et investeerimisühing on volitatud taoliseid teenuseid pakkuma. Piiriülene teenuse osutamine on võimalik tänu sellele, et tegevusluba omav investeerimisühing vastab täielikult üleeuroopalistele läbipaistvuse ja hea käitumistava nõuetele.

Finantsturvalisus

Meie kliendid võivad olla kindlad, et nende rahalised vahendid on kaitstud.

Finantsturvalisus