Kaupleja Kalkulaator

Kaupleja Kalkulaatoriga saab välja arvutada tehingute olulised parameetrid juba enne positsioonide avamist. Muu hulgas on võimalik:

  1. arvutada tehingute prognoositavad kasumid/kahjumid
  2. võrrelda tulemusi erinevate avamis- ja sulgemishindadega
  3. arvutada tehingu avamiseks nõutav tagatis
  4. leida ühe punkti rahaline väärtus.

cached_24px
Peamised parameetrid
Minimaalne tehingumaht lottides on {{ data.data.min }} ja maksimaalne {{ data.data.max }}
Lepingu parameetrid (valikuline)
Arvuta

Tulemused

Lepingu maht: {{ results.contractSize }}
Tick: {{ results.tickSize }}
Punkti väärtus: {{ results.pip }}
Müügitehingu SWAP: {{ results.swapShort }}
Ostutehingu SWAP: {{ results.swapLong }}
Tagatis jooksva turuhinnaga: {{ results.margin }}
Komisjonitasu: {{ results.commission }}
Kasum: {{ results.profit }}

Arvutused

Kaupleja Kalkulaator võimaldab arvutada mitmesuguseid tegureid. Näiteks:

Lepingu maht = Kogus lottides * Tehingumaht loti kohta
2 lotti EUR/USD: 2 * 100,000 EUR = 200,000 EUR

Punkti väärtus (valuutad) = (1 Punkt / Noteeringu valuuta kurss USD suhtes) * Lottide arv * Tehingumaht loti kohta
2 lotti EUR/USD: (0,0001 / 1) * 2 * 100,000 EUR = 20 USD

Arvutused

Kaupleja Kalkulaator võimaldab arvutada mitmesuguseid tegureid. Näiteks:

Lepingu maht = Kogus lottides * Tehingumaht loti kohta
2 lotti EUR/USD: 2 * 100,000 EUR = 200,000 EUR

Punkti väärtus (valuutad) = (1 Punkt / Noteeringu valuuta kurss USD suhtes) * Lottide arv * Tehingumaht loti kohta
2 lotti EUR/USD: (0,0001 / 1) * 2 * 100,000 = 20 USD.

Kommentaarid

{{ results.exchangeRateInfo }}

3-kordne swap: {{ results.swap3day }}

Sõnastik

Ost / Müük — Kaubeldes Forex turul ja CFD-dega, saate kaubelda nii tõusvate kui ka langevate noteeringutega, Kui noteering tõuseb, saate kaubelda pikalt; kui noteering langeb, saate müüa lühikeseks.

Komisjonitasu — Meie Trade.MT4 kontoga ei tasu te enamiku instrumentidega kauplemise eest komisjonitasusid. Selle asemel on maakleri poolt saadav hüvitis lisatud kursivahedele. Meie Zero.MT4 kontoga saate kasu madalatest kursivahedest alates 0 pipsi pluss komisjonitasu.

Lepingu maht — Ekvivalentne kaubeldava kogusega, mis arvutatakse korrutades loti väärtuse lottide arvuga. Valuutade puhul on 1 lott võrdne 100 000 baasvaluuta ühikuga. Teiste instrumentide 1 loti mahu leiate instrumentide spetsifikatsioonist.

Instrument — Teise nimetusega "Sümbol". Kaubeldav vara, mida saab osta või müüa.

Võimendus — Suhtarv, mis näitab mitu korda väiksemast summast tehingu nominaalväärtusest piisab tehingu avamiseks. Näiteks kui kauplemiskonto võimendus on 1:500-le ning tehingu nominaalväärtus on 100 000 EUR, peab tehingu avamiseks kontol olema vähemalt 200 EUR. Konto Forex võimendust on võimalik muuta Dasboardis. Indeksite CFD-d kasutavad fikseeritud võimendust, sõltumata kontole määratud võimendusest.

Lott — Tehingumahu ühik valuutaturgudel. Valuutade puhul räägitakse tavaliselt lottidest, CFD-de puhul lepingute arvust.

  • Tehingumaht 1.00 viitab tehingule suurusega 1 lott, mis võrdub 100 000 baasvaluuta ühikuga.
  • Tehingumaht 0.10 viitab tehingule suurusega 1 minilott, mis võrdub 10 000 baasvaluuta ühikuga.
  • Tehingumaht 0.01 viitab tehingule suurusega 1 mikrolott, mis võrdub 1 000 baasvaluuta ühikuga.

CFD-de puhul tavaliselt 1 lott = 1 CFD

Tagatis — Näitab kui palju kapitali (tagatist) on vaja tehingu avamiseks ning avatuna hoidmiseks.

Punkti väärtus — Punktiks nimetatakse tavaliselt valuutakursi 4ndat komakohta. 5-kohaliste valuutanoteeringute puhul (nt GBPUSD – 1.32451) on 1 punkt võrdne hinnamuutusega 0.00010, 3-kohaliste valuutanoteeringute (nt USDJPY – 101.522) 1 punkt on võrdne hinnamuutusega 0.010. Indeksite 1 punkt on võdne hinnamuutusega 1.0, mida kutsutakse ka indekspunktiks. Ülejäänud instrumentide 1 punkt on võrdne minimaalse võimaliku hinnamuutusega.

Kasum — Tehingu kasum või kahjum (- märgiga) sisestatud tehingusituatsiooni realiseerumisel.

SWAP / 3 x SWAP — Valuutadel arvestatakse tavaliselt 3-kordne swap tasu kolmapäeviti (kolmapäeva öösel vastu neljapäeva kell 23:59), kuna siis arvestatakse swap tasu ka laupäeva ja pühapäeva eest. Mõnede instrumentide puhul (nt DAX40 ja teised) võetakse 3-kordne swap tasu reedeti. Konkreetse instrumendi swap tasud leiate instrumentide spetsifikatsioonist.

Tick — Minimaalne väärtus, mille võrra instrumendi hind saab tõusta või langeda. Näiteks EUR/USD valuutapaaril 0,00001 või DAX40 indeksi CFD-l 0,1 punkti

Aeg — Swap tasud arvestatakse vahemikus 23:59:30 - 23:59:59 serveri aja järgi.

CP — "Close price" ehk kindla sessiooni sulgemishind, mida kasutatakse aktsiate swap tasude arvutustes.

Riskihoiatus

Kaupleja Kalkulaatori arvutused on informatiivsed ning kuigi teeme omaltpoolt kõik, et informatsioon oleks alati uuendatud ja asjakohane, ei tohiks tehingute teostamisel tugineda ainult Kaupleja Kalkulaatori informatsioonile. Enne investeerimisotsuste tegemist, tutvuge tingimustega ning vajadusel konsulteerige sõltumatu finantsnõustajaga.