Sissemaksed/Väljamaksed

Tabelist leiate Admirals Europe Ltd kauplemiskontode sisse- ja väljamaksevõimalused.

Sissemaksed Vahendustasud Sissemakse
Pangaülekanne 4
Tasuta Sissemakse
Visa ja MasterCard 5
Tasuta Sissemakse
Klarna. 6
Klarna
Tasuta Sissemakse
Skrill 7
Tasuta Sissemakse


Kauplemisega seotud tasud
Komisjonitasud Palun tutvuge komisjonimäärade ja minimaalsete komisjonitasudega Instrumentide Spetsifikatsioonis


Sisemine ülekanne
Kliendi kauplemiskontode vahel:
Sama baasvaluutaga kontod Tasuta
Erineva baasvaluutaga kontod 1% summast
Kliendi erinevate rahakottide, rahakoti, kauplemiskonto ja Admirals Card`i vahel:
Rahakottide vahel, sama põhivaluutaga rahakottide ja kauplemiskontode vahel Tasuta
Rahakottide, rahakoti ja konto, rahakoti ja kaardi, konto ja kaardi vahel erinevates baasvaluutades 2 5 tasuta ülekannet, peale seda 1% ülekantavast summast (min. 1 EUR)


Lisatasud
Reaalse või demo kauplemiskonto avamine Tasuta
Mitteaktiivse konto tasu (kehtiv alates 01.09.2017) 1 10 EUR (kuus)
Valuuta vahetamise tasu 3 0.3%

1  Mitteaktiivse konto tasu - summa, mis võetakse kauplemiskontodelt, millega ei ole viimase 24 kuu jooksul tehtud ühtegi tehingut ja mida ei kasutata avatud positsioonide hoidmiseks. Maksustatakse ainult siis, kui konto saldo on suurem kui null.

2  24 tunni jooksul kliendi kohta

3  Tehingutele aktsiate, ETF-ide, aktsiate CFD-de ja ETF-ide CFD-dega, mis on noteeritud valuuatdes, mis erinevad teie konto baasvaluutast, rakendatakse 0,3%-suurust konverteerimistasu, mille miinimumväärtus on teie konto baasvaluuta 0,01 ühikut. Fikseeritud konverteerimistasu kehtib nii kasumi ja kahjumi maksmisel, kui ka muude maksete ja teenustasude puhul.

4  Pangaülekande kaudu tehtud sissemakseid töötleb Bank Pekao SA, mida reguleerib Poola finantsjärelvalve amet, ja LHV Pank, mida reguleerib Eesti Finantsinspektsioon.

5  Visa ja MasterCardi kaudu tehtud sissemakseid töötleb Checkout Ltd ja Decta Ltd, mida reguleerib Ühendkuningriigi Finantsjärelvalve amet (FCA).

6  Klarna kaudu tehtud sissemakseid töötleb Klarna Bank AB, mida reguleerib Rootsi finantsjärelvalve amet, ja Sofort GmbH, mida reguleerib Saksa föderaalne finantsjärelvalve amet (BaFin).

7  Skrilli kaudu tehtud sissemakseid töötleb Skrill Ltd (mis on osa Paysafe Payment Solutions Ltd-st), mida reguleerib Iirimaa keskpank.


Admirals Europe Ltd (varasemalt Admiral Markets Cyprus Ltd) maksetingimused

Kehtib alates 23.11.2023

*Viiteid Admirals Europe Ltd-le tõlgendatakse alati kui "Admirals Europe Ltd (varasema nimega Admiral Markets Cyprus Ltd")

Käesolevad tingimused (edaspidi "tingimused") kohaldatakse Admirals Europe Ltd klientide poolt Admirals Europe Ltd juures kliendi nimel avatud kauplemiskonto sissemaksete või väljamaksete (edaspidi "makse") teostamisel.

Esitades Admirals Europe Ltd-le taotluse makse tegemiseks, kinnitab iga klient, et ta on käesolevad tingimused ja juhtpaneelil valitud kasutatud makseviisi konkreetsed tingimused läbi lugenud, neist aru saanud ja nõustub neid järgima. Käesolevates tingimustes määratlemata küsimustes kohaldatakse Admirals Europe Ltd. äritingimusi.

1. Maksed

1.1 Klient võib esitada maksetaotlusi igal ajal ja Admirals Europe Ltd aktsepteerib neid tingimusel, et klient on järginud nii Admirals Europe Ltd. teenus- kui ka maksetingimusi.

1.2 Kui summa on kajastatud Admirals Europe Ltd pangakontol, kantakse hoiused kliendi kauplemiskontole üle ühe tööpäeva jooksul vahemikus 9:00 - 18:00.

1.3 Admirals Europe Ltd teostab rahaliste vahendite väljamakseid kliendi kauplemiskontolt samal tööpäeval, kui raha väljamakse korraldus on jõudnud Admirals Europe Ltd-ni enne kella 18.00. Tööpäeval pärast kella 18.00, nädalavahetustel, riiklikel pühadel ja puhkepäevadel laekunud väljamaksekorraldusi töödeldakse järgmisel tööpäeval.

1.4 Admirals Europe Ltd ei aktsepteeri ega võta töötlusesse makseid, mida teostatakse kontodele või kontodelt, mis ei kuulu kliendile.

1.5 Raha väljamakse korral on Admirals Europe Ltd-l õigus täita taotlus sama panga või vahepanga kaudu ning samale kontole, mida klient kasutas esialgse või mistahes varasema makse tegemiseks, olenemata kliendi valitud või eelistatud väljamakse meetodist.

1.6 Admirals Europe Ltd-l on õigus lükata maksetaotluse täitmist edasi ning küsida igal ajal täiendavaid dokumente, et kontrollida makse päritolu või muul juhul, kui Admirals Europe Ltd seda vajalikuks peab.

2. Täiendavad makseandmed

2.1 Maksetaotluse esitamise käigus kuvatakse Dashboardis maksetele kehtivad täpsemad tingimused (nt makselimiidid, teostamise ajakava jne) ning iga klient vastutab ainuisikuliselt selle eest, et ta on enne maksetaotluse esitamist kõnealuste andmetega tutvunud.

3. Vigased või ebatäpsed maksetaotlused

3.1 Kliendil tuleb maksetaotluse esitamisel olla tähelepanelik võimalike ebatäpsuste suhtes. Kui klient esitab eksliku või vigase maksetaotluse, ei ole Admirals Europe Ltd kohustatud makset makseteenuse pakkujalt tagasi nõudma ega hüvitama kliendile sellega seoses tekkinud mistahes väljaminekuid, ülekandetasusid ega muid kulusid. Klient on kohustatud hüvitama Admirals Europe Ltd-le mistahes kulu või kahju, mis on tekkinud eksliku või vigase maksetaotluse esitamise tagajärjel.

4. Tasud

4.1 Kui kliendi kauplemiskonto baasvaluuta erineb laekumise baasvaluutast, konverteeritakse laekunud summa kliendi kauplemiskonto baasvaluutasse selle Admirals Europe Ltd kontot haldava panga päevakursi alusel, kuhu makse tehti.

4.2 Kui ülekandega kaasnevad täiendavad (saaja panga või vahepanga) teenustasud, peetakse need kinni ülekantavast summast. Selle tagajärjel võib klient saada oma kontole algselt soovitust väiksema summa. Admirals Europe Ltd ei vastuta teiste pankade poolt ülekande tegemisel võetavate teenustasude eest.

4.3 Kui tehtud ülekandega kaasneb teenustasu debiteerimine Admirals Europe Ltd pangakontolt (nt ülekande teenustasu tüüp „saaja tasub kõik kulud” või „kulud kahasse”), peetakse tasu kinni kliendi kauplemiskontole kantavast summast.

4.4 Kohaldatavaid tasusid arvestatakse kliendi kauplemiskonto baasvaluutas: nt kui konto baasvaluuta on euro, arvestatakse tasu eurodes; kui konto baasvaluuta on naelsterling, arvestatakse tasu naelsterlingites.

4.5 Palume arvestada, et kauplemine võib kaasa tuua täiendavaid kulusid, mis on seotud üleöö hoitavate positsioonide pikendamisega (nt swap-tehingud ja intressitasud) ning aktsiate ja indeksite hinnavahelepingutelt arvestatud dividendide tasaarvelduse krediteerimise/debiteerimisega vastavalt Admirals Europe Ltd kodulehe instrumentide spetsifikatsiooni osas sätestatud tingimustele.

5. Kohalik seadusandlus

5.1 Arvestades, et finantsteenustele ja rahaliste vahenditega teostatavatele toimingutele kohalduv seadusandlus võib piirkonniti suuresti erineda, on iga klient ainuisikuliselt vastutav mis tahes kohalike õigusaktidega kehtestatud nõuete, sealhulgas kohalduvate maksukohustuste järgimise eest.

6. Maksesüsteemide tõrge

6.1 Klient peab arvestama internetipõhiste maksesüsteemide võimalike rikete, viivituste ja/või häirete võimalusega, eelkõige seoses makseteenuse pakkuja osas. Kliendil on tungivalt soovitatav hoida oma viirusetõrjetarkvara uuendatuna ning pidevalt kontrollida oma arvutit viiruste suhtes.

6.2 Admirals Europe Ltd ei vastuta mis tahes viivituste, tõrgete ja/või katkestuste eest, mis esinevad makseteenuse pakkujale kuuluvates või tema poolt hallatavates maksesüsteemides ja/või mis tahes muudes tehnilistes süsteemides ega selliste viivituste, tõrgete ja/või katkestuste tagajärgede eest.


Väljamaksed Tehingutasud Väljamakse
Pangaülekanne 1
Iga kuu 1 tasuta väljamaksetaotlus, 1 EUR / 6 CHF / 25 PLN / 1 500 HUF / 10 BGN / 150 CZK / 25 RON / 50 SEK Väljamakse
Visa ja MasterCard 2
Iga kuu 1 tasuta väljamaksetaotlus,1%, min. 1 EUR / GBP / CHF / PLN / HUF / BGN / CZK / HRK / RON / SEK Väljamakse
Skrill 3
Iga kuu 1 tasuta väljamaksetaotlus, 1%, min. 1 EUR / USD Väljamakse

1  Pangaülekande kaudu tehtud väljamakseid töötleb Bank Pekao SA, mida reguleerib Poola finantsjärelvalve amet, ja EcommBX Ltd, mida reguleerib Küprose keskpank.

2  Visa ja MasterCardi kaudu tehtud väljamakseid töötleb Checkout Ltd ja Decta Ltd, mida reguleerib Ühendkuningriigi Finantsjärelvalve amet (FCA).

3  Skrilli kaudu tehtud väljamakseid töötleb Skrill Ltd (mis on osa Paysafe Payment Solutions Ltd-st), mida reguleerib Iirimaa keskpank.


Admirals Europe Ltd (varasemalt Admiral Markets Cyprus Ltd) maksetingimused

Kehtib alates 23.11.2023

*Viiteid Admirals Europe Ltd-le tõlgendatakse alati kui "Admirals Europe Ltd (varasema nimega Admiral Markets Cyprus Ltd")

Käesolevad tingimused (edaspidi "tingimused") kohaldatakse Admirals Europe Ltd klientide poolt Admirals Europe Ltd juures kliendi nimel avatud kauplemiskonto sissemaksete või väljamaksete (edaspidi "makse") teostamisel.

Esitades Admirals Europe Ltd-le taotluse makse tegemiseks, kinnitab iga klient, et ta on käesolevad tingimused ja juhtpaneelil valitud kasutatud makseviisi konkreetsed tingimused läbi lugenud, neist aru saanud ja nõustub neid järgima. Käesolevates tingimustes määratlemata küsimustes kohaldatakse Admirals Europe Ltd. äritingimusi.

1. Maksed

1.1 Klient võib esitada maksetaotlusi igal ajal ja Admirals Europe Ltd aktsepteerib neid tingimusel, et klient on järginud nii Admirals Europe Ltd. teenus- kui ka maksetingimusi.

1.2 Kui summa on kajastatud Admirals Europe Ltd pangakontol, kantakse hoiused kliendi kauplemiskontole üle ühe tööpäeva jooksul vahemikus 9:00 - 18:00.

1.3 Admirals Europe Ltd teostab rahaliste vahendite väljamakseid kliendi kauplemiskontolt samal tööpäeval, kui raha väljamakse korraldus on jõudnud Admirals Europe Ltd-ni enne kella 18.00. Tööpäeval pärast kella 18.00, nädalavahetustel, riiklikel pühadel ja puhkepäevadel laekunud väljamaksekorraldusi töödeldakse järgmisel tööpäeval.

1.4 Admirals Europe Ltd ei aktsepteeri ega võta töötlusesse makseid, mida teostatakse kontodele või kontodelt, mis ei kuulu kliendile.

1.5 Raha väljamakse korral on Admirals Europe Ltd-l õigus täita taotlus sama panga või vahepanga kaudu ning samale kontole, mida klient kasutas esialgse või mistahes varasema makse tegemiseks, olenemata kliendi valitud või eelistatud väljamakse meetodist.

1.6 Admirals Europe Ltd-l on õigus lükata maksetaotluse täitmist edasi ning küsida igal ajal täiendavaid dokumente, et kontrollida makse päritolu või muul juhul, kui Admirals Europe Ltd seda vajalikuks peab.

2. Täiendavad makseandmed

2.1 Maksetaotluse esitamise käigus kuvatakse Dashboardis maksetele kehtivad täpsemad tingimused (nt makselimiidid, teostamise ajakava jne) ning iga klient vastutab ainuisikuliselt selle eest, et ta on enne maksetaotluse esitamist kõnealuste andmetega tutvunud.

3. Vigased või ebatäpsed maksetaotlused

3.1 Kliendil tuleb maksetaotluse esitamisel olla tähelepanelik võimalike ebatäpsuste suhtes. Kui klient esitab eksliku või vigase maksetaotluse, ei ole Admirals Europe Ltd kohustatud makset makseteenuse pakkujalt tagasi nõudma ega hüvitama kliendile sellega seoses tekkinud mistahes väljaminekuid, ülekandetasusid ega muid kulusid. Klient on kohustatud hüvitama Admirals Europe Ltd-le mistahes kulu või kahju, mis on tekkinud eksliku või vigase maksetaotluse esitamise tagajärjel.

4. Tasud

4.1 Kui kliendi kauplemiskonto baasvaluuta erineb laekumise baasvaluutast, konverteeritakse laekunud summa kliendi kauplemiskonto baasvaluutasse selle Admirals Europe Ltd kontot haldava panga päevakursi alusel, kuhu makse tehti.

4.2 Kui ülekandega kaasnevad täiendavad (saaja panga või vahepanga) teenustasud, peetakse need kinni ülekantavast summast. Selle tagajärjel võib klient saada oma kontole algselt soovitust väiksema summa. Admirals Europe Ltd ei vastuta teiste pankade poolt ülekande tegemisel võetavate teenustasude eest.

4.3 Kui tehtud ülekandega kaasneb teenustasu debiteerimine Admirals Europe Ltd pangakontolt (nt ülekande teenustasu tüüp „saaja tasub kõik kulud” või „kulud kahasse”), peetakse tasu kinni kliendi kauplemiskontole kantavast summast.

4.4 Kohaldatavaid tasusid arvestatakse kliendi kauplemiskonto baasvaluutas: nt kui konto baasvaluuta on euro, arvestatakse tasu eurodes; kui konto baasvaluuta on naelsterling, arvestatakse tasu naelsterlingites.

4.5 Palume arvestada, et kauplemine võib kaasa tuua täiendavaid kulusid, mis on seotud üleöö hoitavate positsioonide pikendamisega (nt swap-tehingud ja intressitasud) ning aktsiate ja indeksite hinnavahelepingutelt arvestatud dividendide tasaarvelduse krediteerimise/debiteerimisega vastavalt Admirals Europe Ltd kodulehe instrumentide spetsifikatsiooni osas sätestatud tingimustele.

5. Kohalik seadusandlus

5.1 Arvestades, et finantsteenustele ja rahaliste vahenditega teostatavatele toimingutele kohalduv seadusandlus võib piirkonniti suuresti erineda, on iga klient ainuisikuliselt vastutav mis tahes kohalike õigusaktidega kehtestatud nõuete, sealhulgas kohalduvate maksukohustuste järgimise eest.

6. Maksesüsteemide tõrge

6.1 Klient peab arvestama internetipõhiste maksesüsteemide võimalike rikete, viivituste ja/või häirete võimalusega, eelkõige seoses makseteenuse pakkuja osas. Kliendil on tungivalt soovitatav hoida oma viirusetõrjetarkvara uuendatuna ning pidevalt kontrollida oma arvutit viiruste suhtes.

6.2 Admirals Europe Ltd ei vastuta mis tahes viivituste, tõrgete ja/või katkestuste eest, mis esinevad makseteenuse pakkujale kuuluvates või tema poolt hallatavates maksesüsteemides ja/või mis tahes muudes tehnilistes süsteemides ega selliste viivituste, tõrgete ja/või katkestuste tagajärgede eest.