Sissemaksed/Väljamaksed

Tabelist leiate sissemakse/väljamakse võimalused Admiral Markets UK Ltd kauplemiskontol.

NB! Sularaha makseid pankadest ei aktsepteerita.

Sissemaksed Aktsepteeritud valuutad Tehingutasud Minimaalne summa Maksimaalne summa 5 Töötlemise aeg Sissemakse
Pangaülekanne
Sõltub asukohariigist.
EUR / USD / AUD / BGN / CHF / CZK / GBP / HRK / HUF/ NOK / PLN / RON / RUB / SEK
Tasuta Miinimum puudub Maksimum puudub kuni 3 tööpäeva Sissemakse
Klarna.  1
Klarna
EUR / GBP Tasuta 50 EUR / GBP 10 000 EUR / 5 000 CZK Kohene Sissemakse
Visa ja MasterCard
EUR / USD / GBP / CHF / PLN / HUF / BGN / CZK / HRK / NOK / RON / SEK / AUD / SGD Tasuta 50 EUR / USD / GBP / CHF / 200 PLN / 15 000 HUF / 100 BGN / 1 250 CZK / 370 HRK / 450 NOK / 240 RON / 500 SEK / 75 AUD / 80 SGD 5 000 EUR / USD / GBP / CHF / 20 000 PLN / 1 500 000 HUF / 10 000 BGN / 125 000 CZK / 37 000 HRK / 45 000 NOK / 24 000 RON / 50 000 SEK / 7 500 AUD / 8 000 SGD / 350 000 RUB Kohene Sissemakse
PayPal  7
PayPal
EUR / USD / GBP / CHF / PLN / HUF / CZK / SEK / AUD / SGD Tasuta 50 EUR / USD / GBP / CHF / 200 PLN / 15 000 HUF / 1 250 CZK / 500 SEK / 75 AUD / 80 SGD 500 EUR / USD / GBP / CHF / 2000 PLN / 150 000 HUF / 12 500 CZK / 5 000 SEK / 750 AUD / 800 SGD 8 Kohene Sissemakse
Skrill  2
EUR / GBP / USD / CHF / PLN / CZK / HUF / BGN / RON / HRK 0.9%, min. 1 EUR / GBP / USD / CHF / PLN / CZK / HUF / BGN / RON / HRK 50 EUR / GBP / USD / CHF / 200 PLN / 1 250 CZK / 15 000 HUF / 100 BGN / 240 RON / 370 HRK 10 000 EUR / GBP / USD / CHF / 40 000 PLN / 250 000 CZK / 3 000 000 HUF / 20 000 BGN / 48 000 RON / 74 000 HRK Kohene Sissemakse
Neteller
EUR / GBP 0.9%, min. 1 EUR / GBP 50 EUR / GBP 10 000 EUR / GBP Kohene Sissemakse
SafetyPay
USD / CLP Tasuta 50 USD / 45 000 CLP 5 000 USD / 4 500 000 CLP Kuni 1 tööpäeva Sissemakse
Przelewy  3
PLN Tasuta 50 PLN 30 000 PLN Kuni 1 tööpäeva Sissemakse
iBank&BankLink 4 EUR / CNY / IDR / MYR / THB / VND Tasuta 10 EUR / 100 CNY / 200 000 IDR / 50 MYR / 500 THB / 300 000 VND 5 000 EUR / 200 000 CNY / 200 000 000 IDR / 50 000 MYR / 500 000 THB / 300 000 000 VND 9 Kuni 1 tööpäeva Sissemakse


Kauplemisega seotud tasud
Komisjonitasud Palun tutvuge komisjonimäärade ja minimaalsete komisjonitasudega Instrumentide Spetsifikatsioonis


Sisekanne
Kliendi kauplemiskontode vahel:
Sama baasvaluutaga kontod Tasuta
Erineva baasvaluutaga kontod 1% summast
Kliendi eraldiolevate rahakottide ning rahakottide ja kauplemiskontode vahel:
Rahakottide vahel, sama põhivaluutaga rahakottide ja kauplemiskontode vahel Tasuta
Rahakottide vahel, erinevate põhivaluutaga rahakottide ja kauplemiskontode vahel 5 5 tasuta ülekannet, peale seda 1% ülekantavast summast (min. 1 EUR)


Lisatasud
Reaalse või demo kauplemiskonto avamine Tasuta
Mitteaktiivse konto tasu (kehtiv alates 01.09.2017) 6 10 EUR (kuus)
Valuuta vahetamise tasu 10 0.3%

1  saadaval Saksamaal, Austrias, Belgias, Prantsusmaal, Hollandis, UK-s, Itaalias, Hispaanias, Ungaris, Slovakkias, Tšehhi Vabariigis

2  Trustly`id on võimalik kasutada Skrill maksesüsteemi kaudu

3  kättesaadav Poolas

4  saadaval Eestis, Lätis, Leedus, Hiinas, Indoneesias, Malaisias, Tais, Vietnamis

5  24 tunni jooksul kliendi kohta

6  Mitteaktiivse konto tasu - summa, mis võetakse kauplemiskontodelt, millega ei ole viimase 24 kuu jooksul tehtud ühtegi tehingut ja mida ei kasutata avatud positsioonide hoidmiseks. Maksustatakse ainult siis, kui konto saldo on suurem kui null.

7  Saadaval Ühendkuningriigis

8  limiit kalendrikuu kohta

9  maksimaalne summa tehingu kohta 45 000 CNY / 50 000 000 IDR

10  fikseeritud tasu, mida kohaldatakse kõigi tehingute suhtes, mis on tehtud konto põhivaluutast erinevas valuutas


Admiral Markets UK LTD maksete tingimused

Kehtib alates 19.01.2018

Käesolevad tingimused (edaspidi "tingimused") kohaldatakse Admiral Markets UK Ltd klientide poolt Admiral Marketsi juures kliendi nimel avatud kauplemiskonto sissemaksete või väljamaksete (edaspidi "makse") teostamisel.

Maksetaotluse esitamisel Admiral Marketsi UK Ltd-le kinnitab klient, et ta on käesolevaid tingimusi ning Kaupleja Kabinetis valitud konkreetse maksemeetodi eritingimusi lugenud, neist aru saanud ning nõustub neid järgima. Tingimustega reguleerimata küsimuste suhtes kohaldatakse Admiral Markets UK Ltd üldtingimusi.

1. Maksed

1.1 Admiral Markets UK Ltd jätab endale õiguse aktsepteerida või keelduda klientide esitatud maksetaotlustest oma äranägemise järgi igal ajal.

1.2 Sissemakse summa kantakse kliendi kauplemiskontole ühe tööpäeva jooksul ajavahemikus 9.00 – 17.00 alates summa laekumisest Admiral Markets UK Ltd pangakontole.

1.3 Admiral Markets UK Ltd teostab rahaliste vahendite väljamakseid kliendi kauplemiskontolt samal tööpäeval, kui raha väljamakse korraldus on jõudnud Admiral Markets UK Ltd-ni enne kella 17.00. Tööpäeval pärast kella 17.00, nädalavahetustel, riiklikel pühadel ja puhkepäevadel laekunud väljamaksekorraldusi töödeldakse järgmisel tööpäeval.

1.4 Admiral Markets UK Ltd ei aktsepteeri ega võta töötlusesse makseid, mida teostatakse kontodele või kontodelt, mis ei kuulu kliendile.

1.5 Raha väljamakse korral on Admiral Markets UK Ltd-l õigus täita taotlus sama panga või vahepanga kaudu ning samale kontole, mida klient kasutas esialgse või mistahes varasema makse tegemiseks, olenemata kliendi valitud või eelistatud väljamakse meetodist.

1.6 Admiral Markets UK Ltd-l on õigus lükata maksetaotluse täitmist edasi ning küsida igal ajal täiendavaid dokumente, et kontrollida makse päritolu või muul juhul, kui Admiral Markets UK Ltd seda vajalikuks peab.

2. Täiendavad makseandmed

2.1 Maksetaotluse esitamise käigus kuvatakse Kaupleja Kabinetis maksete suhtes kehtivad täpsemad tingimused (nt makselimiidid, teostamise ajakava jne) ning iga klient vastutab ainuisikuliselt selle eest, et ta on enne maksetaotluse esitamist kõnealuste andmetega tutvunud.

3. Vigased või ebatäpsed maksetaotlused

3.1 Kliendil tuleb maksetaotluse esitamisel olla tähelepanelik võimalike ebatäpsuste suhtes. Kui klient esitab eksliku või vigase maksetaotluse, ei ole Admiral Markets UK Ltd kohustatud makset makseteenuse pakkujalt tagasi nõudma ega hüvitama kliendile sellega seoses tekkinud mistahes väljaminekuid, ülekandetasusid ega muid kulusid. Klient on kohustatud hüvitama Admiral Markets UK Ltd-le mistahes kulu või kahju, mis on tekkinud eksliku või vigase maksetaotluse esitamise tagajärjel.

4. Tasud

4.1 Admiral Markets UK Ltd ei aktsepteeri kolmandate isikute poolt tehtud sissemakseid kliendi kauplemiskontole. Kauplemiskontod, millele selliseid sissemakseid tehakse, blokeeritakse ja sissemakse tagastatakse saatjale. Sellisel juhul katab kõik ülekandega seotud kulud algne kolmandast isikust rahasaatja.

4.2 Kui kliendi kauplemiskonto baasvaluuta erineb laekumise baasvaluutast, konverteeritakse laekunud summa kliendi kauplemiskonto baasvaluutasse selle Admiral Markets UK Ltd kontot haldava panga päevakursi alusel, kuhu makse tehti.

4.3 Kui ülekandega kaasnevad täiendavad (saaja panga või vahepanga) teenustasud, peetakse need kinni üle kantavast summast. Selle tagajärjel võib klient saada oma kontole algselt soovitust väiksema summa. Admiral Markets UK Ltd ei vastuta teiste pankade poolt ülekande tegemisel võetavate teenustasude eest.

4.4 Kui tehtud ülekandega kaasneb teenustasu debiteerimine Admiral Markets UK Ltd pangakontolt (nt ülekande teenustasu tüüp „saaja tasub kõik kulud” või „kulud kahasse”), peetakse tasu kinni kliendi kauplemiskontole kantavast summast.

4.5 Kohaldatavaid tasusid arvestatakse kliendi kauplemiskonto baasvaluutas: nt kui konto baasvaluuta on euro, arvestatakse tasu eurodes; kui konto baasvaluuta on naelsterling, arvestatakse tasu naelsterlingites

4.6 Palume arvestada, et kauplemine võib kaasa tuua täiendavaid kulusid, mis on seotud üleöö hoitavate positsioonide pikendamisega (nt swap-tehingud ja intressitasud) ning aktsiate ja indeksite hinnavahelepingutelt arvestatud dividendide tasaarvelduse krediteerimise/debiteerimisega vastavalt Admiral Markets UK Ltd veebisaidi instrumentide spetsifikatsiooni osas sätestatud tingimustele.

5. Kohalik seadusandlus

5.1 Arvestades, et finantsteenustele ja rahaliste vahenditega teostatavatele toimingutele kohalduv seadusandlus võib piirkonniti suuresti erineda, on iga klient ainuisikuliselt vastutav mistahes kohalike õigusaktidega kehtestatud nõuete, sealhulgas kohalduvate maksukohustuste järgimise eest.

6. Maksesüsteemide tõrge

6.1 Klient peaks arvestama internetipõhistele maksesüsteemidele omase rikete, viivituste ja/või häirete võimalusega, eelkõige seoses makseteenuse pakkuja süsteemidega. Kliendil on tungivalt soovitatav hoida oma viirusetõrjetarkvara ajakohasena ning pidevalt kontrollida oma arvutit viiruste suhtes.

6.2 Admiral Markets UK Ltd ei vastuta mis tahes viivituste, tõrgete ja/või katkestuste eest, misesinevad makseteenuse pakkujale kuuluvates või tema poolt hallatavates maksesüsteemides ja/või mis tahes muudes tehnilistes süsteemides ega selliste viivituste, tõrgete ja/või katkestuste tagajärgede eest.Palume arvestada, et kauplemine võib kaasa tuua täiendavaid kulusid, mis on seotudüleöö hoitavate positsioonide pikendamisega (nt swap-tehingud ja intressitasud) ningaktsiate ja indeksite hinnavahelepingutelt arvestatud dividendide tasaarveldusekrediteerimise/debiteerimisega vastavalt Admiral Marketsi veebisaidi instrumentidespetsifikatsiooni osas sätestatud tingimustele.
Väljamakse võimalused Aktsepteeritud valuutad Tehingutasud Minimaalne summa Maksimaalne summa 2 Töötlemise aeg Väljamakse
Pangaülekanne 1
Sõltub asukohariigist.
EUR / USD / AUD / BGN / CHF / CZK / GBP / HRK / HUF/ NOK / PLN / RON / RUB / SEK
1 tasuta väljamakse iga kuu Miinimum puudub Maksimum puudub Kuni 3-5 tööpäeva Väljamakse
PayPal  6
PayPal
EUR / USD / GBP / CHF / PLN / HUF / CZK / SEK / AUD / SGD 2 tasuta väljamakset iga kuu 5 1 EUR / USD / GBP / CHF / 4 PLN / 300 HUF / 125 CZK / 10 SEK / 1 AUD / 1 SGD 10 000 EUR / USD / GBP / CHF / 40 000 PLN / 30 000 000HUF / 250 000 CZK/ 100 000 SEK / 15 000 AUD / 16 000 SGD Kohene Väljamakse
Skrill
EUR / GBP / USD / CHF / PLN / CZK / HUF / BGN / RON / HRK 2 tasuta väljamakset iga kuu 3 1 EUR / GBP / USD / CHF / 5 PLN / 25 CZK / 325 HUF / 2 BGN / 5 RON / 8 HRK 10 000 EUR / GBP / USD / CHF / 40 000 PLN / 250 000 CZK / 3 000 000 HUF / 20 000 BGN / 48 000 RON / 74 000 HRK Kohene Väljamakse
Neteller
EUR / GBP 2 tasuta väljamakset iga kuu 4 1 EUR / GBP 10 000 EUR / GBP Kohene Väljamakse
iBank ja BankLink 9 CNY / IDR / MYR / THB / VND Iga kuu 2 tasuta väljamaksetaotlust 7 100 CNY / 200 000 IDR / 50 MYR / 500 THB / 300 000 VND 200 000 CNY / 200 000 000 IDR / 50 000 MYR / 500 000 THB / 300 000 000 VND 8 1-3 tööpäeva Väljamakse

1  10 EUR/ 10 USD / 15 AUD / 20 BGN / 12 CHF / 300 CZK / 10 GBP / 80 HRK / 3 000 HUF / 100 NOK / 50 PLN / 50 RON / 700 RUB / 100 SEK

2  24 tunni jooksul kliendi kohta

3  1%, min. 1 EUR / GBP / USD / CHF / PLN / CZK / HUF / BGN / RON / HRK

4  1%, min. 1 EUR / GBP

5  1%, min. 1 EUR / USD / GBP / CHF / PLN / HUF / CZK / SEK / AUD / SGD

6  Saadaval Ühendkuningriigis

7  minimaalne 0,5%. 1 CNY / IDR / MYR / THB / VND

8  maksimaalne summa tehingu kohta 45 000 CNY / 50 000 000 IDR

9  saadaval Hiinas, Indoneesias, Malaisias, Tais, Vietnamis


Admiral Markets UK LTD maksete tingimused

Kehtib alates 19.01.2018

Käesolevad tingimused (edaspidi "tingimused") kohaldatakse Admiral Markets UK Ltd klientide poolt Admiral Marketsi juures kliendi nimel avatud kauplemiskonto sissemaksete või väljamaksete (edaspidi "makse") teostamisel.

Maksetaotluse esitamisel Admiral Marketsi UK Ltd-le kinnitab klient, et ta on käesolevaid tingimusi ning Kaupleja Kabinetis valitud konkreetse maksemeetodi eritingimusi lugenud, neist aru saanud ning nõustub neid järgima. Tingimustega reguleerimata küsimuste suhtes kohaldatakse Admiral Markets UK Ltd üldtingimusi.

1. Maksed

1.1 Admiral Markets UK Ltd jätab endale õiguse aktsepteerida või keelduda klientide esitatud maksetaotlustest oma äranägemise järgi igal ajal.

1.2 Sissemakse summa kantakse kliendi kauplemiskontole ühe tööpäeva jooksul ajavahemikus 9.00 – 17.00 alates summa laekumisest Admiral Markets UK Ltd pangakontole.

1.3 Admiral Markets UK Ltd teostab rahaliste vahendite väljamakseid kliendi kauplemiskontolt samal tööpäeval, kui raha väljamakse korraldus on jõudnud Admiral Markets UK Ltd-ni enne kella 17.00. Tööpäeval pärast kella 17.00, nädalavahetustel, riiklikel pühadel ja puhkepäevadel laekunud väljamaksekorraldusi töödeldakse järgmisel tööpäeval.

1.4 Admiral Markets UK Ltd ei aktsepteeri ega võta töötlusesse makseid, mida teostatakse kontodele või kontodelt, mis ei kuulu kliendile.

1.5 Raha väljamakse korral on Admiral Markets UK Ltd-l õigus täita taotlus sama panga või vahepanga kaudu ning samale kontole, mida klient kasutas esialgse või mistahes varasema makse tegemiseks, olenemata kliendi valitud või eelistatud väljamakse meetodist.

1.6 Admiral Markets UK Ltd-l on õigus lükata maksetaotluse täitmist edasi ning küsida igal ajal täiendavaid dokumente, et kontrollida makse päritolu või muul juhul, kui Admiral Markets UK Ltd seda vajalikuks peab.

2. Täiendavad makseandmed

2.1 Maksetaotluse esitamise käigus kuvatakse Kaupleja Kabinetis maksete suhtes kehtivad täpsemad tingimused (nt makselimiidid, teostamise ajakava jne) ning iga klient vastutab ainuisikuliselt selle eest, et ta on enne maksetaotluse esitamist kõnealuste andmetega tutvunud.

3. Vigased või ebatäpsed maksetaotlused

3.1 Kliendil tuleb maksetaotluse esitamisel olla tähelepanelik võimalike ebatäpsuste suhtes. Kui klient esitab eksliku või vigase maksetaotluse, ei ole Admiral Markets UK Ltd kohustatud makset makseteenuse pakkujalt tagasi nõudma ega hüvitama kliendile sellega seoses tekkinud mistahes väljaminekuid, ülekandetasusid ega muid kulusid. Klient on kohustatud hüvitama Admiral Markets UK Ltd-le mistahes kulu või kahju, mis on tekkinud eksliku või vigase maksetaotluse esitamise tagajärjel.

4. Tasud

4.1 Admiral Markets UK Ltd ei aktsepteeri kolmandate isikute poolt tehtud sissemakseid kliendi kauplemiskontole. Kauplemiskontod, millele selliseid sissemakseid tehakse, blokeeritakse ja sissemakse tagastatakse saatjale. Sellisel juhul katab kõik ülekandega seotud kulud algne kolmandast isikust rahasaatja.

4.2 Kui kliendi kauplemiskonto baasvaluuta erineb laekumise baasvaluutast, konverteeritakse laekunud summa kliendi kauplemiskonto baasvaluutasse selle Admiral Markets UK Ltd kontot haldava panga päevakursi alusel, kuhu makse tehti.

4.3 Kui ülekandega kaasnevad täiendavad (saaja panga või vahepanga) teenustasud, peetakse need kinni üle kantavast summast. Selle tagajärjel võib klient saada oma kontole algselt soovitust väiksema summa. Admiral Markets UK Ltd ei vastuta teiste pankade poolt ülekande tegemisel võetavate teenustasude eest.

4.4 Kui tehtud ülekandega kaasneb teenustasu debiteerimine Admiral Markets UK Ltd pangakontolt (nt ülekande teenustasu tüüp „saaja tasub kõik kulud” või „kulud kahasse”), peetakse tasu kinni kliendi kauplemiskontole kantavast summast.

4.5 Kohaldatavaid tasusid arvestatakse kliendi kauplemiskonto baasvaluutas: nt kui konto baasvaluuta on euro, arvestatakse tasu eurodes; kui konto baasvaluuta on naelsterling, arvestatakse tasu naelsterlingites

4.6 Palume arvestada, et kauplemine võib kaasa tuua täiendavaid kulusid, mis on seotud üleöö hoitavate positsioonide pikendamisega (nt swap-tehingud ja intressitasud) ning aktsiate ja indeksite hinnavahelepingutelt arvestatud dividendide tasaarvelduse krediteerimise/debiteerimisega vastavalt Admiral Markets UK Ltd veebisaidi instrumentide spetsifikatsiooni osas sätestatud tingimustele.

5. Kohalik seadusandlus

5.1 Arvestades, et finantsteenustele ja rahaliste vahenditega teostatavatele toimingutele kohalduv seadusandlus võib piirkonniti suuresti erineda, on iga klient ainuisikuliselt vastutav mistahes kohalike õigusaktidega kehtestatud nõuete, sealhulgas kohalduvate maksukohustuste järgimise eest.

6. Maksesüsteemide tõrge

6.1 Klient peaks arvestama internetipõhistele maksesüsteemidele omase rikete, viivituste ja/või häirete võimalusega, eelkõige seoses makseteenuse pakkuja süsteemidega. Kliendil on tungivalt soovitatav hoida oma viirusetõrjetarkvara ajakohasena ning pidevalt kontrollida oma arvutit viiruste suhtes.

6.2 Admiral Markets UK Ltd ei vastuta mis tahes viivituste, tõrgete ja/või katkestuste eest, misesinevad makseteenuse pakkujale kuuluvates või tema poolt hallatavates maksesüsteemides ja/või mis tahes muudes tehnilistes süsteemides ega selliste viivituste, tõrgete ja/või katkestuste tagajärgede eest.