Sissemaksed/Väljamaksed

Tabelist leiate sissemakse/väljamakse võimalused Admiral Markets Cyprus Ltd kauplemiskontodele.

Sissemaksed Aktsepteeritud valuutad Vahendustasud Minimaalne summa Maksimaalne summa 2 Töötlemise aeg
Pangaülekanne 4
Sõltub asukohariigist sh. EUR / BGN / CHF / CZK / GBP / HRK / HUF / PLN / RON / SEK Tasuta miinimum puudub maksimum puudub kuni 3 päeva
Visa ja MasterCard 5
EUR / USD / GBP / CHF / PLN / HUF / BGN / CZK / HRK / NOK / RON / SEK Tasuta 50 EUR / USD / GBP / CHF / 200 PLN / 15 000 HUF / 100 BGN / 1 250 CZK / 370 HRK / 450 NOK / 240 RON / 500 SEK 5 000 EUR / USD / GBP / CHF / 20 000 PLN / 1 500 000 HUF / 10 000 BGN / 125 000 CZK / 37 000 HRK / 45 000 NOK / 24 000 RON / 50 000 SEK Kohene
Klarna. 6
Klarna
EUR Tasuta 50 EUR 10 000 EUR Kohene
Skrill 7
EUR / USD 0,9%, min. 1 EUR / GBP 50 EUR / USD 10 000 EUR / USD Kohene


Kauplemisega seotud tasud
Komisjonitasud Palun tutvuge komisjonimäärade ja minimaalsete komisjonitasudega Instrumentide Spetsifikatsioonis


Sisemine ülekanne
Kliendi kauplemiskontode vahel:
Sama baasvaluutaga kontod Tasuta
Erineva baasvaluutaga kontod 1% summast
Kliendi erinevate rahakottide, rahakoti, kauplemiskonto ja Admiral Markets Card`i vahel:
Rahakottide vahel, sama põhivaluutaga rahakottide ja kauplemiskontode vahel Tasuta
Rahakottide, rahakoti ja konto, rahakoti ja kaardi, konto ja kaardi vahel erinevates baasvaluutades 2 5 tasuta ülekannet, peale seda 1% ülekantavast summast (min. 1 EUR)


Lisatasud
Reaalse või demo kauplemiskonto avamine Tasuta
Mitteaktiivse konto tasu (kehtiv alates 01.09.2017) 1 10 EUR (kuus)
Valuuta vahetamise tasu 3 0.3%

1  Mitteaktiivse konto tasu - summa, mis võetakse kauplemiskontodelt, millega ei ole viimase 24 kuu jooksul tehtud ühtegi tehingut ja mida ei kasutata avatud positsioonide hoidmiseks. Maksustatakse ainult siis, kui konto saldo on suurem kui null.

2  24 tunni jooksul kliendi kohta

3  Tehingute puhul aktsiatega, ETF-idega, aktsia CFD-dega ja ETF CFD-dega, mille valuuta erineb teie konto valuutast, tuleb maksta valuuta konverteerimistasu.

4  Pangaülekande kaudu tehtud sissemakseid töötleb Bank Pekao SA, mida reguleerib Poola finantsjärelvalve amet, ja EcommBX Ltd, mida reguleerib Küprose keskpank.

5  Visa ja MasterCardi kaudu tehtud sissemakseid töötleb Checkout Ltd ja Decta Ltd, mida reguleerib Ühendkuningriigi Finantsjärelvalve amet (FCA).

6  Klarna kaudu tehtud sissemakseid töötleb Klarna Bank AB, mida reguleerib Rootsi finantsjärelvalve amet, ja Sofort GmbH, mida reguleerib Saksa föderaalne finantsjärelvalve amet (BaFin).

7  Skrilli kaudu tehtud sissemakseid töötleb Skrill Ltd (mis on osa Paysafe Payment Solutions Ltd-st), mida reguleerib Iirimaa keskpank.


Admiral Markets Cyprus Ltd maksetingimused

Kehtib alates 19.01.2018

Käesolevad tingimused (edaspidi "tingimused") kohaldatakse Admiral Cyprus Ltd klientide poolt Admiralsi juures kliendi nimel avatud kauplemiskonto sissemaksete või väljamaksete (edaspidi "makse") teostamisel.

Maksetaotluse esitamisel Admiral Marketsi Cyprus Ltd-le kinnitab klient, et ta on käesolevaid tingimusi ning Kaupleja Kabinetis valitud konkreetse maksemeetodi eritingimusi lugenud, neist aru saanud ning nõustub neid järgima. Tingimustes reguleerimata küsimuste suhtes kohaldatakse Admiral Markets Cyprus Ltd üldtingimusi.

1. Maksed

1.1 Klient võib esitada maksetaotlusi igal ajal ja Admiral Markets Cyprus Ltd aktsepteerib neid tingimusel, et klient on järginud nii Admiral Markets Cyprus Ltd. teenus- kui ka maksetingimusi.

1.2 Kui summa on kajastatud Admiral Markets Cyprus Ltd pangakontol, kantakse hoiused kliendi kauplemiskontole üle ühe tööpäeva jooksul vahemikus 9:00 - 18:00.

1.3 Admiral Markets Cyprus Ltd teostab rahaliste vahendite väljamakseid kliendi kauplemiskontolt samal tööpäeval, kui raha väljamakse korraldus on jõudnud Admiral Markets Cyprus Ltd-le enne kella 18.00. Tööpäeval pärast kella 18.00, nädalavahetustel, riiklikel pühadel ja puhkepäevadel laekunud väljamaksekorraldusi töödeldakse järgmisel tööpäeval.

1.4 Admiral Markets Cyprus Ltd ei aktsepteeri ega võta töötlusesse makseid, mida teostatakse kontodele või kontodelt, mis ei kuulu kliendile.

1.5 Raha väljamakse korral on Admiral Markets Cyprus Ltd-l õigus täita taotlus sama panga või vahepanga kaudu ning samale kontole, mida klient kasutas esialgse või mistahes varasema makse tegemiseks, olenemata kliendi valitud või eelistatud väljamakse meetodist.

1.6 Admiral Markets Cyprus Ltd-l on õigus lükata maksetaotluse täitmist edasi ning küsida igal ajal täiendavaid dokumente, et kontrollida makse päritolu või muul juhul, kui Admiral Markets Cyprus Ltd seda vajalikuks peab.

2. Täiendavad makseandmed

2.1 Maksetaotluse esitamise käigus kuvatakse Kaupleja Kabinetis maksetele kehtivad täpsemad tingimused (nt makselimiidid, teostamise ajakava jne) ning iga klient vastutab ainuisikuliselt selle eest, et ta on enne maksetaotluse esitamist kõnealuste andmetega tutvunud.

3. Vigased või ebatäpsed maksetaotlused

3.1 Kliendil tuleb maksetaotluse esitamisel olla tähelepanelik võimalike ebatäpsuste suhtes. Kui klient esitab eksliku või vigase maksetaotluse, ei ole Admiral Markets Cyprus Ltd kohustatud makset makseteenuse pakkujalt tagasi nõudma ega hüvitama kliendile sellega seoses tekkinud mistahes väljaminekuid, ülekandetasusid ega muid kulusid. Klient on kohustatud hüvitama Admiral Markets Cyprus Ltd-le mistahes kulu või kahju, mis on tekkinud eksliku või vigase maksetaotluse esitamise tagajärjel.

4. Tasud

4.1 Kui kliendi kauplemiskonto baasvaluuta erineb laekumise baasvaluutast, konverteeritakse laekunud summa kliendi kauplemiskonto baasvaluutasse selle Admiral Markets Cyprus Ltd kontot haldava panga päevakursi alusel, kuhu makse tehti.

4.2 Kui ülekandega kaasnevad täiendavad (saaja panga või vahepanga) teenustasud, peetakse need kinni ülekantavast summast. Selle tagajärjel võib klient saada oma kontole algselt soovitust väiksema summa. Admiral Markets Cyprus Ltd ei vastuta teiste pankade poolt ülekande tegemisel võetavate teenustasude eest.

4.3 Kui tehtud ülekandega kaasneb teenustasu debiteerimine Admiral Markets Cyprus Ltd pangakontolt (nt ülekande teenustasu tüüp „saaja tasub kõik kulud” või „kulud kahasse”), peetakse tasu kinni kliendi kauplemiskontole kantavast summast.

4.4 Kohaldatavaid tasusid arvestatakse kliendi kauplemiskonto baasvaluutas: nt kui konto baasvaluuta on euro, arvestatakse tasu eurodes; kui konto baasvaluuta on naelsterling, arvestatakse tasu naelsterlingites.

4.5 Palume arvestada, et kauplemine võib kaasa tuua täiendavaid kulusid, mis on seotud üleöö hoitavate positsioonide pikendamisega (nt swap-tehingud ja intressitasud) ning aktsiate ja indeksite hinnavahelepingutelt arvestatud dividendide tasaarvelduse krediteerimise/debiteerimisega vastavalt Admiral Markets Cyprus Ltd kodulehe instrumentide spetsifikatsiooni osas sätestatud tingimustele.

5. Kohalik seadusandlus

5.1 Arvestades, et finantsteenustele ja rahaliste vahenditega teostatavatele toimingutele kohalduv seadusandlus võib piirkonniti suuresti erineda, on iga klient ainuisikuliselt vastutav mis tahes kohalike õigusaktidega kehtestatud nõuete, sealhulgas kohalduvate maksukohustuste järgimise eest.

6. Maksesüsteemide tõrge

6.1 Klient peab arvestama internetipõhiste maksesüsteemide võimalike rikete, viivituste ja/või häirete võimalusega, eelkõige seoses makseteenuse pakkuja osas. Kliendil on tungivalt soovitatav hoida oma viirusetõrjetarkvara uuendatuna ning pidevalt kontrollida oma arvutit viiruste suhtes.

6.2 Admiral Markets Cyprus Ltd ei vastuta mis tahes viivituste, tõrgete ja/või katkestuste eest, mis esinevad makseteenuse pakkujale kuuluvates või tema poolt hallatavates maksesüsteemides ja/või mis tahes muudes tehnilistes süsteemides ega selliste viivituste, tõrgete ja/või katkestuste tagajärgede eest.


Väljamaksed Aktsepteeritud valuutad Tehingutasud Minimaalne summa Maksimaalne summa 3 Töötlemise aeg
Pangaülekanne 5
Sõltub asukohariigist sh. EUR / BGN / CHF / CZK / GBP / HRK / HUF / PLN / RON / SEK Iga kuu 1 tasuta väljamaksetaotlus 1 miinimum puudub maksimum puudub Kuni 3-5 tööpäeva
Visa ja MasterCard 6
EUR / USD / GBP / CHF / PLN / HUF / BGN / CZK / HRK / NOK / RON / SEK Iga kuu 1 tasuta väljamaksetaotlus 4 1 EUR / USD / GBP / CHF / PLN / HUF / BGN / CZK / HRK / NOK / RON / SEK 5 000 EUR / USD / GBP / CHF / 20 000 PLN / 1 500 000 HUF / 10 000 BGN / 125 000 CZK / 37 000 HRK / 45 000 NOK / 24 000 RON / 50 000 SEK kuni 3-5 tööpäeva
Skrill 7
EUR / USD Iga kuu 1 tasuta väljamaksetaotlus 2 1 EUR / USD 10 000 EUR / USD Kohene

1  1 EUR / 10 BGN / 6 CHF /150 CZK / 5 GBP/ 40 HRK / 1 500 HUF / 25 PLN / 25 RON / 50 SEK

2  1%, min. 1 EUR / GBP

3  24 tunni jooksul kliendi kohta

4  1%, min. 1 EUR / USD / GBP / CHF / PLN / HUF / BGN / CZK / HRK / NOK / RON / SEK

5  Pangaülekande kaudu tehtud väljamakseid töötleb Bank Pekao SA, mida reguleerib Poola finantsjärelvalve amet, ja EcommBX Ltd, mida reguleerib Küprose keskpank.

6  Visa ja MasterCardi kaudu tehtud väljamakseid töötleb Checkout Ltd ja Decta Ltd, mida reguleerib Ühendkuningriigi Finantsjärelvalve amet (FCA).

7  Skrilli kaudu tehtud väljamakseid töötleb Skrill Ltd (mis on osa Paysafe Payment Solutions Ltd-st), mida reguleerib Iirimaa keskpank.


Admiral Markets Cyprus Ltd maksetingimused

Kehtib alates 19.01.2018

Käesolevad tingimused (edaspidi "tingimused") kohaldatakse Admiral Cyprus Ltd klientide poolt Admiralsi juures kliendi nimel avatud kauplemiskonto sissemaksete või väljamaksete (edaspidi "makse") teostamisel.

Maksetaotluse esitamisel Admiral Marketsi Cyprus Ltd-le kinnitab klient, et ta on käesolevaid tingimusi ning Kaupleja Kabinetis valitud konkreetse maksemeetodi eritingimusi lugenud, neist aru saanud ning nõustub neid järgima. Tingimustes reguleerimata küsimuste suhtes kohaldatakse Admiral Markets Cyprus Ltd üldtingimusi.

1. Maksed

1.1 Klient võib esitada maksetaotlusi igal ajal ja Admiral Markets Cyprus Ltd aktsepteerib neid tingimusel, et klient on järginud nii Admiral Markets Cyprus Ltd. teenus- kui ka maksetingimusi.

1.2 Kui summa on kajastatud Admiral Markets Cyprus Ltd pangakontol, kantakse hoiused kliendi kauplemiskontole üle ühe tööpäeva jooksul vahemikus 9:00 - 18:00.

1.3 Admiral Markets Cyprus Ltd teostab rahaliste vahendite väljamakseid kliendi kauplemiskontolt samal tööpäeval, kui raha väljamakse korraldus on jõudnud Admiral Markets Cyprus Ltd-le enne kella 18.00. Tööpäeval pärast kella 18.00, nädalavahetustel, riiklikel pühadel ja puhkepäevadel laekunud väljamaksekorraldusi töödeldakse järgmisel tööpäeval.

1.4 Admiral Markets Cyprus Ltd ei aktsepteeri ega võta töötlusesse makseid, mida teostatakse kontodele või kontodelt, mis ei kuulu kliendile.

1.5 Raha väljamakse korral on Admiral Markets Cyprus Ltd-l õigus täita taotlus sama panga või vahepanga kaudu ning samale kontole, mida klient kasutas esialgse või mistahes varasema makse tegemiseks, olenemata kliendi valitud või eelistatud väljamakse meetodist.

1.6 Admiral Markets Cyprus Ltd-l on õigus lükata maksetaotluse täitmist edasi ning küsida igal ajal täiendavaid dokumente, et kontrollida makse päritolu või muul juhul, kui Admiral Markets Cyprus Ltd seda vajalikuks peab.

2. Täiendavad makseandmed

2.1 Maksetaotluse esitamise käigus kuvatakse Kaupleja Kabinetis maksetele kehtivad täpsemad tingimused (nt makselimiidid, teostamise ajakava jne) ning iga klient vastutab ainuisikuliselt selle eest, et ta on enne maksetaotluse esitamist kõnealuste andmetega tutvunud.

3. Vigased või ebatäpsed maksetaotlused

3.1 Kliendil tuleb maksetaotluse esitamisel olla tähelepanelik võimalike ebatäpsuste suhtes. Kui klient esitab eksliku või vigase maksetaotluse, ei ole Admiral Markets Cyprus Ltd kohustatud makset makseteenuse pakkujalt tagasi nõudma ega hüvitama kliendile sellega seoses tekkinud mistahes väljaminekuid, ülekandetasusid ega muid kulusid. Klient on kohustatud hüvitama Admiral Markets Cyprus Ltd-le mistahes kulu või kahju, mis on tekkinud eksliku või vigase maksetaotluse esitamise tagajärjel.

4. Tasud

4.1 Kui kliendi kauplemiskonto baasvaluuta erineb laekumise baasvaluutast, konverteeritakse laekunud summa kliendi kauplemiskonto baasvaluutasse selle Admiral Markets Cyprus Ltd kontot haldava panga päevakursi alusel, kuhu makse tehti.

4.2 Kui ülekandega kaasnevad täiendavad (saaja panga või vahepanga) teenustasud, peetakse need kinni ülekantavast summast. Selle tagajärjel võib klient saada oma kontole algselt soovitust väiksema summa. Admiral Markets Cyprus Ltd ei vastuta teiste pankade poolt ülekande tegemisel võetavate teenustasude eest.

4.3 Kui tehtud ülekandega kaasneb teenustasu debiteerimine Admiral Markets Cyprus Ltd pangakontolt (nt ülekande teenustasu tüüp „saaja tasub kõik kulud” või „kulud kahasse”), peetakse tasu kinni kliendi kauplemiskontole kantavast summast.

4.4 Kohaldatavaid tasusid arvestatakse kliendi kauplemiskonto baasvaluutas: nt kui konto baasvaluuta on euro, arvestatakse tasu eurodes; kui konto baasvaluuta on naelsterling, arvestatakse tasu naelsterlingites.

4.5 Palume arvestada, et kauplemine võib kaasa tuua täiendavaid kulusid, mis on seotud üleöö hoitavate positsioonide pikendamisega (nt swap-tehingud ja intressitasud) ning aktsiate ja indeksite hinnavahelepingutelt arvestatud dividendide tasaarvelduse krediteerimise/debiteerimisega vastavalt Admiral Markets Cyprus Ltd kodulehe instrumentide spetsifikatsiooni osas sätestatud tingimustele.

5. Kohalik seadusandlus

5.1 Arvestades, et finantsteenustele ja rahaliste vahenditega teostatavatele toimingutele kohalduv seadusandlus võib piirkonniti suuresti erineda, on iga klient ainuisikuliselt vastutav mis tahes kohalike õigusaktidega kehtestatud nõuete, sealhulgas kohalduvate maksukohustuste järgimise eest.

6. Maksesüsteemide tõrge

6.1 Klient peab arvestama internetipõhiste maksesüsteemide võimalike rikete, viivituste ja/või häirete võimalusega, eelkõige seoses makseteenuse pakkuja osas. Kliendil on tungivalt soovitatav hoida oma viirusetõrjetarkvara uuendatuna ning pidevalt kontrollida oma arvutit viiruste suhtes.

6.2 Admiral Markets Cyprus Ltd ei vastuta mis tahes viivituste, tõrgete ja/või katkestuste eest, mis esinevad makseteenuse pakkujale kuuluvates või tema poolt hallatavates maksesüsteemides ja/või mis tahes muudes tehnilistes süsteemides ega selliste viivituste, tõrgete ja/või katkestuste tagajärgede eest.