Salvesta PDF Prindi

Investeerimisettevõtte litsents

Teave ettevõtte kohta

1. Ettevõte

1.1. Admiral Markets Cyprus Ltd (edaspidi “ettevõte”) on Küprose Väärtpaberite ja Börsikomisjoni muutmise komisjoni (CySEC) poolt Küprose investeerimisühinguna (“CIF”) volitatud ja reguleeritud pakkuma käesolevas dokumendis siin loetletud teenuseid ja tegevusi. investeerimisteenuste osutamise, investeerimistegevuse teostamise, reguleeritud turgude toimimise ja muude seonduvate küsimuste seadus 144 (I) / 2007, mida on aeg-ajalt muudetud (edaspidi „Seadus”).

1.2. Ettevõtte CIF-litsentsinumber on 201/13.

1.3. Ettevõte on registreeritud Küprosel äriühinguõiguse alusel registreerimisnumbriga HE 310328.

1.4. Ettevõtte registrijärgne asukoht on Dramas 2, 1. korrus, 1077 Nicosia, Küpros.

2. Investeerimisteenused

2.1. CIF-litsentsi alusel võib ettevõte pakkuda järgmisi investeerimisteenuseid:

(a) Ühe või mitme allpool loetletud finantsinstrumendi korralduste vastuvõtmine ja edastamine.

(b) Klientide nimel korralduste täitmine.

c) Portfellihaldus.

3. Abiteenused

3.1. CIF-litsentsi alusel võib ettevõte pakkuda järgmisi Abiteenuseid:

(a) Finantsinstrumentide hoidmine ja haldamine klientide nimel, sealhulgas hooldamine ja sellega seotud teenused, nagu sularaha / tagatiste haldamine.

b) valuutateenused, kui need teenused on seotud investeerimisteenuste osutamisega.

4. Finantsinstrumendid

4.1. CIF-litsentsi alusel võib ettevõte pakkuda eespool nimetatud investeerimisteenuseid seoses teatud finantsinstrumentidega, millel on seaduse paragrahvis 2 antud tähendus:

a) Vabalt kaubeldavad väärtpaberid.

b) raha instrumendid.

c) osakud ühisinvesteerimisettevõtetes.

d) optsioonid, futuurid, vahetuslepingud ja kõik muud tuletislepingud, mis on seotud väärtpaberite, valuutade, intressimäärade või tootlustega või muude tuletisinstrumentide, finantsindeksite või finantsmeetmetega, mida saab arveldada füüsiliselt või sularahas.

e) optsioonid, futuurid, vahetuslepingud ja kõik muud toorainetega seotud tuletislepingud, mida saab arveldada sularahas ühe poole valikul.

f) optsioonid, futuurid, vahetuslepingud ja kõik muud toorainetega seotud tuletislepingud, mida saab füüsiliselt arveldada tingimusel, et nendega kaubeldakse reguleeritud turul ja / või mitmepoolses kauplemissüsteemis.

g) optsioonid, futuurid, vahetuslepingud ja kõik muud toorainetega seotud tuletislepingud, mida saab füüsiliselt arveldada ja mida ei ole eespool lõigus teisiti mainitud ja mis ei ole mõeldud ärilistel eesmärkidel ja millel on teiste tuletisinstrumentide omadused.

h) tuletisinstrumendid krediidiriski ülekandmiseks.

i) Finants hinnavahelepingud

j) Optsioonid, futuurid, vahetuslepingud ja kõik muud veotariifide, saastekvootide või inflatsioonimäärade või muu ametliku majandusstatistikaga seotud tuletislepingud, mis tuleb arveldada sularahas või võidakse arveldada sularahas optsiooni alusel ühe lepinguosalise poolt (muul viisil kui makseviivituse või lõpetamise tõttu), samuti mis tahes muu tuletisleping, mis on seotud varade, õiguste, kohustuste, indeksite ja meetmetega, mida pole käesolevas osas teisiti nimetatud, muu hulgas pidades silmas, kas nendega kaubeldakse reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis, kas nende arveldamine toimub tunnustatud arvelduskodade kaudu või kas nende suhtes kohaldatakse regulaarset lisatagatise nõuet.