Finantsturvalisus

Klientide vahendite eraldamine

FCA reeglitest lähtuvalt hoitakse klientide vahendeid Admiral Marketsi omavahenditest eraldiolevalEEA-reguleeritud krediidiasutuse pangakontol. See tagab, et klientide rahalised vahendid on alati tuvastatavad ja kättesaadavad ning Admiral Markets ei saa neid mingil eesmärgil kasutada. Lisaks on Ühendkuningriigi maksejõuetusseaduse kohaselt kliendi raha kaitstud ja seetõttu ei ole see ettevõtte ebaõnnestumise korral ettevõtte võlausaldajatele kättesaadav.

Admiral Markets teostab iga päev kliendi rahade vastavusse viimist vastavalt FCA nõuetele. See protsess tagab, et eraldatud pangakontodel olevad rahalised vahendid kajastavad kliendi varasid alati täpselt. Kliendi kauplemiskonto koguväärtust käsitletakse kliendi rahana. Admiral Marketsi tegevust reguleerib FCA ja Admiral Markets peab igakuiselt esitama regulaatorile(CMAR) aruande.

Admiral Marketsi kliendi rahade kontrollmehhanisme ja protsesse auditeerivad igal aastal meie audiitorid, kes raporteerivad FCA-le.

Kui pank, mida kasutatakse kliendi rahade eraldatult hoidmiseks, läheb likvideerimisele, jaotavad kliendid kõik kahjud võrdeliselt oma osaga pankrotis olevas pangas hoitavast kogusummast. FSCS katab kõik rahalised vahendid, mis on kaotatud sellise panga likvideerimise tulemusel ja mida reguleerib Usaldatavusnormatiivide Reguleerimise Amet (PRA) kuni 85 000 naela ulatuses kliendi kohta (https://www.fscs.org.uk/ )). Euroopa panga likvideerimise tõttu kaotatud rahalised vahendid võivad olla Hoiuste Tagamise Skeemi kohaselt kaetud kuni 100 000 euroga kliendi kohta: Hoiuste Tagamise Skeem

Finantsteenuste Investeeringute Tagamise Skeem (FSCS)

FSCS on loodud selleks, et kaitsta ebaõnnestunult finantsteenuseid pakkunud ettevõtete kliente. FSCS võib maksta hüvitist kuni 85 000 naela ulatuses kui ettevõte lõpetab kauplemise kliendi raha defitsiidiga. Samuti maksab see hüvitist kuni 85 000 naela ulatuses, kui likvideerimisele läheb PRA reguleeritud pank, mida kasutatakse eraldatud kliendi raha hoidmiseks.

Hoiuste Tagamise Skeemid

Hoiuste tagamise skeemid ((DGS) hüvitavad piiratud summa hoiustaja kohta, kelle pank on läinud pankrotti. ELi eeskirjade kohaselt kaitsevad hoiuste tagamise skeemid hoiustajate sääste, tagades kuni 100 000 euro suuruse hoiuse.

Euroopas korraldatakse neid riiklikul tasandil, ehkki miinimumstandardid on kokku lepitud EL-i tasandil. ELi eeskirjade kohaselt on selliste skeemide kaudu tagatud 100 000 eurot hoiustaja kohta. Mõnes liikmesriigis eksisteerib mitu skeemi, mida korraldavad erinevad pangandusgrupid, näiteks hoiupangad, ühistupangad, avaliku sektori pangad või erapangad.