Depositogarantie

Segregatie van Client Tegoeden

In overeenstemming met de FCA-regels wordt al het geld van klanten volledig gescheiden gehouden van de eigen activa van Admiral Markets in een door een EEA-regulatedcreditinstitution. Dit zorgt ervoor dat het geld van klanten te allen tijde identificeerbaar en beschikbaar is en voor geen enkel doel door Admiral Markets kan worden gebruikt. Bovendien is het geld van cliënten volgens het Britse faillissementsrecht beschermd en dus niet beschikbaar voor de algemene schuldeisers van de onderneming, als de onderneming failliet gaat.

Admiral Markets voert dagelijkse afstemming uit van gelden van klanten in overeenstemming met de FCA-vereisten. Dit proces zorgt ervoor dat fondsen op gescheiden bankrekeningen altijd nauwkeurig de activa van klanten weerspiegelen. De volledige waarde van een handelsaccount van een klant wordt behandeld als gelden van een klant. Admiral Markets wordt gereguleerd door de FCA en is verplicht om maandelijks individuele Client Money Asset Returns (CMAR) bij de toezichthouder in te dienen.

De fondsem controles en -processen van Admiral Markets-klanten worden jaarlijks gecontroleerd door onze accountants die rapporteren aan de FCA.

Als de bank die wordt gebruikt om gelden van cliënten aan te houden, liquideerd, worden eventuele verliezen door cliënten gedeeld naar rato van hun aandeel in het totale bedrag dat bij de falende bank wordt aangehouden. Geld dat verloren gaat als gevolg van deze liquidatie van een bank die wordt gereguleerd door de Prudential Regulation Authority (PRA), wordt gedekt door de FSCS tot een limiet van £ 85.000 per klant (https://www.fscs.org.uk/ ). Gederfde gelden als gevolg van de liquidatie van een Europese bank kunnen worden gedekt tot een limiet van € 100.000 per klant onder het depositogarantiestelsel: Depositogarantiestelsel

De Financial Services Compensation Scheme (FSCS)

De FSCS bestaat om klanten te beschermen van financiële dienstverleners die hebben gefaald. De FSCS kan een vergoeding van maximaal £ 85.000 betalen als een bedrijf stopt met handelen met een tekort in hun afgescheiden klantentegoeden. Het betaalt ook een vergoeding tot £ 85.000 als een door PRA gereguleerde bank die wordt gebruikt om afgescheiden gelden van cliënten aan te houden, wordt geliquideerd.

Depositogarantiestelsel

Depositogarantiestelsels (DGS) vergoeden een beperkt bedrag om spaarders van wie de bank failliet is gegaan, te vergoeden. Volgens de EU-regels beschermen depositogarantiestelsels het spaargeld van depositohouders door deposito`s tot € 100.000 te garanderen.

In Europa zijn deze georganiseerd op nationaal niveau, hoewel er op EU-niveau minimumnormen zijn overeengekomen. Volgens EU-regels wordt via dergelijke regelingen € 100.000 per depositor gegarandeerd. Sommige lidstaten hebben verschillende regelingen, georganiseerd door verschillende bankgroepen, zoals spaarbanken, coöperatieve banken, banken in de publieke sector of particuliere banken.