PDF opslaan Printen

Website gebruiksvoorwaarden

Geldig vanaf 1.12.2022

1.Algemene informatie

1.1 Deze Website Gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen "Website voorwaarden") worden aangeboden door Admiral Markets AS (AM) en zijn van toepassing op de informatie die toegankelijk is via alle Admirals websites die diensten promoten onder het handelsmerk Admirals (andere ondernemingen die actief zijn binnen de Admiral Markets Group) op internet. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze websites, inclusief alle op taal gebaseerde subpagina`s die bij Admirals horen.

1.2 Met de toegang tot en het gebruik van de Website verklaart en garandeert de bezoeker dat hij / zij de Website voorwaarden heeft gelezen, begrepen en volledig aanvaard. Als u een klant bent van Admirals of alleen een bezoeker op de website, zijn deze voorwaarden een aanvulling op een overeenkomst tussen u en Admirals. De bezoeker kan ervoor kiezen deze Website niet gebruiken als er bezwaren zijn over de voorwaarden.

2.Informatie op de Website

2.1 Hoewel Admirals al het redelijke heeft gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie (met inbegrip van de prijzen van instrumenten en informatie betreffende de transactie statistieken) die op de Website wordt weergegeven juist en volledig is, garandeert Admirals niet de juistheid van de informatie, noch zal het de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de gevolgen van het gebruik van die informatie.

2.2 Marktonderzoeken, commentaren, meningen en prognoses van instrumenten met betrekking tot de prijzen van instrumenten en algemene trends op markten weerspiegelen de subjectieve visie van de specialisten van Admirals. Admirals neemt geen verantwoordelijkheid voor de genoemde enquêtes, opmerkingen, meningen en voorspellingen, noch voor mogelijke schade die voortvloeit uit het gebruik ervan. De enquêtes, opmerkingen, meningen en voorspellingen worden niet beschouwd als beleggingsaanbevelingen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. De bezoeker dient zijn / haar investering- en beleggingsbeslissingen niet alleen baseren op de enquêtes, opmerkingen, meningen en voorspellingen die op de website worden weergegeven.

2.3 Deze Website en haar inhoud, inclusief prognoses en markt- of specifieke instrumenten analyses, zijn alleen opgesteld voor informatieve en / of educatieve doeleinden en het vertrouwen van de inhoud op deze Website is op eigen risico. De inhoud van deze website mag niet worden opgevat als een aanbeveling of aanbod om een ​​financieel product te kopen of te verkopen of om deel te nemen aan een bepaalde handelsstrategie. De bezoeker mag zijn / haar beleggingsbeslissingen niet alleen baseren op de enquêtes, opmerkingen, meningen en voorspellingen die op de website worden weergegeven.

2.4 Mocht de bezoeker deze website verlaten via een link en via deze link inhoud bekijken die niet wordt aangeboden door Admiral Markets AS, dan doet de bezoeker dit op eigen risico. Admiral Markets AS heeft geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites.

2.5 De ​​Website is niet gericht aan personen die op grond van de toepasselijke wetten of voorschriften van hun staatsburgerschap, of woonplaats waarvoor toegang is verboden. Personen die de informatie op deze website niet mogen gebruiken of twijfelen of ze de informatie mogen gebruiken, worden vriendelijk verzocht om de website te verlaten.

3.Intellectuele eigendomsrechten

3.1 De websites van Admirals als intellectueel eigendom met zijn ingesloten materiaal, exclusief het handelsmerk, is van Admiral Markets AS.

3.2 De eigenaar van het handelsmerk van Admirals is Admirals Group AS. Het handelsmerk dat wordt gebruikt of weergegeven op de Website mag niet worden gekopieerd of gebruikt, in gehele, gedeeltelijke of gewijzigde vorm, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Admirals Group AS. Het gebruik van handelsmerken door Admiral Markets is alleen toegestaan voor de eigen ondernemingen.

4.Beperkingen

De bezoeker van de Website zal:

  • geen materiaal van de website publiceren in welk medium dan ook zonder de schriftelijke toestemming van Admirals;
  • deze Website niet gebruiken op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze Website;
  • deze Website niet gebruiken op een manier die de toegang van gebruikers tot deze Website beïnvloedt;
  • deze Website niet gebruiken in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving, of op een manier die de Website schade toebrengt of kan veroorzaken;
  • zich niet bezighouden met data mining, het verzamelen van gegevens, het extraheren van gegevens of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze Website, of tijdens het gebruik van deze Website;
  • deze Website niet gebruiken om deel te nemen aan advertenties of marketing, tenzij een dergelijk recht is verleend door AM.

5.Beperking van aansprakelijkheid

5.1 In geen geval zal Admirals aansprakelijk zijn tegenover de bezoeker van de Website, voor alles wat voortkomt uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze Website, ongeacht of deze aansprakelijkheid onder een contract, onrechtmatige daad of anderszins ligt, inclusief voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze Website.

5.2 Alles wordt in het werk gesteld om de Website soepel te laten functioneren. Admiral Markets AS neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor wanneer de website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen buiten onze controle.

6.Auteursrecht

6.1 De informatie die op de Websites beschikbaar wordt gesteld, inclusief het ontwerp, is de intellectuele eigendom van Admirals, tenzij anders is bepaald. Het is Admirals toegestaan om zijn rechten en / of verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen en uit te besteden zonder dat enige kennisgeving of toestemming vereist is.

6.2 De reproductie, publicatie of overdracht aan derden van enquêtes, opmerkingen, meningen, voorspellingen of andere informatie die beschikbaar is op de Website is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Admirals.

6.3 Deelnemers aan discussieforums, chatrooms en commentaar secties van de website dienen alleen materiaal te gebruiken waarop zij het auteursrecht bezitten of die zij op basis van een ander recht mogen indienen.

7.Cookies

7.1 De website bevat cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website op de harde schijf van de gebruiker wordt opgeslagen. De cookie bestanden bevatten cijfers en letters. De cookie-bestanden worden opgeslagen in speciale gebieden in het geheugen van uw computer of mobiele apparaat. Er zijn twee soorten cookies die websites van Admirals hebben.

7.2 Admirals maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren, de website te laten werken, site beveiliging mogelijk te maken en de onderneming te voorzien van marketinginformatie over de bezoekers van de site. Admirals gebruikt geen cookies om persoonlijk identificeerbare informatie over u te verzamelen - de cookies die wij gebruiken verzamelen alleen anonieme informatie om onze diensten te optimaliseren en verzamelen geen persoonlijke informatie.

7.3 Er zijn twee soorten cookies die op de websites van Admirals worden gebruikt:

  • Permanente cookies slaan een bestand op de computer van een bezoeker op voor een bepaalde periode. De website maakt gebruik van permanente cookies om de navigatie van de bezoeker op de website te volgen en om statistische gegevens te verzamelen. Permanente cookies stellen Admirals ook in staat om de locatie en de interesses van gebruikers die toegang hebben tot de Admirals-website (s) te volgen en te targeten en om de ervaring van aangeboden diensten te verbeteren. Sommige van deze permanente cookies zijn cookies van derde partijen van bedrijven voor webanalyse en andere betrokken partijen om uw navigatie op de website te volgen. U kunt permanente cookies verwijderen door de aanwijzingen in het Help-bestand van uw internetbrowser op te volgen. Admirals zet een permanente cookie in voor statistische doeleinden.
  • Sessie cookies zijn tijdelijk en zullen verdwijnen wanneer de bezoeker de website verlaat of de browser sluit. Sessie cookies kunnen worden gebruikt om bepaalde site functies mogelijk te maken, zoals het aanvragen van een dienst of product. Om de Website volledig te kunnen gebruiken, moet de bezoeker akkoord gaan met het gebruik van sessiecookies.

7.4 Cookies uitschakelen is altijd een optie. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u uw browser instellen om ze automatisch uit te schakelen of om u op de hoogte te stellen wanneer een website vraagt ​​om een ​​cookie toe te voegen. Raadpleeg de helpfunctie van uw webbrowser om de nodige instellingen te maken. Houd er rekening mee dat sommige diensten en functies van onze website mogelijk beperkt zijn zonder de cookies te accepteren.

8.Toepasselijk recht & jurisdictie

8.1 Deze Voorwaarden zullen worden beheerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Republiek Estland, en eventuele geschillen die voortkomen uit deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank van de provincie Harju.