Финансова стабилност

Разделение на клиентските средства

Според правилата на FCA, всички пари на клиентите се съхраняват изцяло отделени от собствените активи на Admiral Markets в ЕИЗ-регулирана кредитна институция. Това гарантира, че средствата на клиентите са разпознаваеми и достъпни по всяко време и не могат да бъдат използвани от Admiral Markets за каквато и да е цел. Освен това, съгласно закона за несъстоятелност във Великобритания, парите на клиента са защитени и следователно недостъпни за общите кредитори на фирмата, ако компанията фалира.

Admiral Markets извършва ежедневно съгласуване на парите на клиентите в съответствие с изискванията на FCA. Този процес гарантира, че средствата съхранявани в отделни банкови сметки винаги отразяват клиентските активи. Пълната стойност на клиентска търговска сметка се третира като пари на клиента. Admiral Markets е регулирана от FCA и се изисква да подават месечно индивидуални Възвръщаемост на Активите на Клиентските Пари (CMAR) до регулатора.

Контролът и процесите на паричните средства на Admiral Markets се одитират ежегодно от нашите одитори, които докладват на FCA.

Ако банката, която се използва за държане на отделни клиентски пари, отиде в ликвидация, всички загуби ще бъдат разпределени от клиенти пропорционално на техния дял от общата сума, държана при фалиралата банка. Всички средства, загубени в резултат на тази ликвидация на банка, регулирана от Органа за пруденциално регулиране (PRA), ще бъдат покрити от FSCS до лимит от 85 000 британски лири на клиент (https://www.fscs.org.uk/ ). Всички средства, загубени в резултат на ликвидацията на европейска банка, могат да бъдат покрити до лимит от 100 000 евро на клиент по схема за гарантиране на депозитите: Схема за гарантиране на депозитите

Схема за Компенсиране на Финансови Услуги (FSCS)

FSCS съществува, за да защити клиентите на компании за финансови услуги, които са фалирали. FSCS може да изплати обезщетение до 85 000 паунда ако компанията преустанови търговията с дефицит при клиентските пари. Освен това тя плаща обезщетение до 85 000 паунда ако банката регулирана от PRA, която се използва за съхранение на клиентски пари, премие в ликвидация.

Схема за Гарантиране на Депозитите

Схемите за гарантиране на депозитите (DGS) възстановяват ограничена сума за компенсиране на вложителите, чиято банка е фалирала. Според правилата на ЕС схемите за гарантиране на депозитите защитават спестяванията на вложителите, като гарантират депозити до 100 000 евро.

В Европа те се организират на национално ниво, въпреки че на ниво на ЕС са договорени минимални стандарти. Според правилата на ЕС чрез такива схеми се гарантира 100 000 евро на вложител. Някои държави-членки имат няколко схеми, организирани от различни банкови групи, като спестовни банки, кооперативни банки, банки от публичния сектор или частни банки.