Финансова стабилност

Когато търгувате с Admirals, Вие сте защитени от нашите надеждни правила за финансова сигурност и политики за обслужване на клиентите.

Отделяне на Клиентски Средства

В съответствие с правилата на CySEC, всички пари на клиентите се съхраняват напълно отделени от нашите собствени активи в регулирана кредитна институция, в рамките на ЕС. Това гарантира, че средствата на клиентите са на тяхно разположение през цялото време и не могат да бъдат използвани от нас за каквито и било други цели. Тези споразумения са проверени и потвърдени от нашите одитори.

Фонд за Компенсиране на Инвеститорите (ICF)

Дори и в малко вероятния случай, при който имаме финансови затруднения, Вашите пари са в пълна безопасност. Фондът за Компенсация на инвеститорите (ICF) изплаща компенсация до 20,000.00 EUR на защитен клиент. Моля прочетете Политиката за Компенсация на Инвеститорите.

Защита от Негативен Баланс

Ние компенсираме дефицитите по акаунтите за Професионални Клиенти съгласно нашата Политика за Защита от Негативен Баланс до €50 000 на клиент. Нашите Непрофесионални Клиенти имат пълна и безусловна защита от дефицити по сметките и те се покриват на база акаунт без ограничение в максималното изплащане.

Справедливо Отношение към Клиентите

С Admirals Вашите интереси винаги са на първо място. Ние сме в пълно съответствие с изискванията на CySEC да действаме честно, справедливо и професионално и с максимално съответствие с интересите на нашите клиенти, когато предлагаме инвестиционни и спомагателни услуги.

Ние също така уверяваме, че нашият екип е винаги в крак с всяко ново развитие, което би могло да се отрази на качеството на услугите, които ви предоставяме.

Застрахователно покритие в Кипър до 100 000 EUR

В сила от 1 март 2021, беше създадена застрахователна полица за защита на средствата на нашите клиенти на Admirals Europe Ltd *. Отсега нататък Вашите пари имат значително по-високо ниво на защита, до 100 000 EUR!

Застрахователните обезщетения автоматично се разпростират върху клиентите на Admirals Europe Ltd без необходими действия и без добавяне на допълнителни такси или разходи.

Тази нова застраховка е компонент на пълната ни оферта за сигурност, заедно с разделените сметки за клиентски пари в най-големите банки в света (без банки в Кипър), защита от негативен баланс на сметките на непрофесионалните клиенти в целия ЕС (в съответствие с регулацията на ДЗР в ЕС) и нашата допълнителна Политика за защита от негативен баланс на сметката относно рисковете за търговия с ДЗР за професионални клиенти.

Какво е обхванато:

 • Само допустимите ценни книжа и парични средства на клиенти на Admirals Europe Ltd в случай на несъстоятелност.

Какво не е обхванато:

 • Инвестиционната / търговската ефективност НЕ се покрива. Продуктите с ливъридж са силно спекулативни и крият висок риск от търговска загуба. Търгувайте отговорно!

Добавихме застрахователен сертификат тук.

Това е още един начин, по който ние от Admirals Europe Ltd полагаме допълнителни усилия, за да сме сигурни, че Вашите средства са защитени. Стандартната защита на клиента чрез ICF (Investor Compensation Fund) е ограничена до 20 000 EUR за покрит клиент, но Вашата сигурност е наш приоритет, така че ние искаме да осигурим най-добрата възможна защита.

* Повече от 99% от всички наши клиенти ще бъдат покрити чрез застрахователната полица. За да бъдем точни обаче, някои клиенти няма да бъдат покрити, като:

 • Легална компания, различна от малък бизнес (в този контекст „малък бизнес“ се счита за партньорство, юридическо лице, неперсонифицирано сдружение или взаимно сдружение с годишен оборот по-малък от 1 милион щатски долара).
 • Партньорство (различно от описаното по-горе).
 • Взаимно сдружаване (различно от описаното по-горе).
 • Институция за финансови услуги в чужбина.
 • Схема за колективно инвестиране или всеки, който е оператор или попечител на такава схема.
 • Пенсионен фонд.
 • Наднационална институция, правителство или централен административен орган.
 • Провинциален, регионален, местен или общински орган.
 • Лице, което според мнението на застрахователите носи отговорност или ще допринесе за несъстоятелността на Admirals Europe Ltd.
 • Лице, чието вземане произтича от сделки, във връзка с които е осъдено за престъпление за пране на пари.