Калкулатор за търговия

Нашият Forex и CFD търговски калкулатор Ви помага да решите спецификата на Вашата търговия, преди да предприемете действия. Наред с други неща сега можете да:

  1. оцените Вашата търговска печалба или загуба
  2. сравните Вашите резултати за различни цени на отваряне и затваряне
  3. изчислявате необходимия маржин за Вашите позиции
  4. получите подробности за стойността на пип.

cached_24px
Основни параметри
Минимална стойност на лот е {{ data.data.min }} и максимума е {{ data.data.max }}
Параметри на контракта (по избор)

Резултати

Обем на контракта: {{ results.contractSize }}
Tик: {{ results.tickSize }}
Стойност на пип: {{ results.pip }}
Суап къса: {{ results.swapShort }}
Суап дълга: {{ results.swapLong }}
Маржин по текущата пазарна цена: {{ results.margin }}
Комисионна: {{ results.commission }}
Печалба: {{ results.profit }}

Пример за изчисление

Моля, имайте предвид, че изчислението по-долу е само пример и може да се различава от действителните изчисления поради разликите, които могат да възникнат в техническите спецификации, които са уникални за всеки инструмент.

Размер на контракта = лотове * размера на контракта или лота
2 лота на EUR/USD: 2 * 100 000 EUR = 200 000 EUR

Стойност на пипса (Forex) = (1 пипс / валутният курс на котируемата валута към USD) * лотовете* договор за размер на лота
2 лота на EUR/USD: (0,0001 / 1) * 2 * 100 000 EUR = 20 USD

Пример за изчисление

Моля, имайте предвид, че изчислението по-долу е само пример и може да се различава от действителните изчисления поради разликите, които могат да възникнат в техническите спецификации, които са уникални за всеки инструмент.

Размер на контракта = лотове * размера на контракта или лота
2 лота на EUR/USD: 2 * 100 000 EUR = 200 000 EUR

Стойност на пипса (Forex) = (1 пипс / валутният курс на котируемата валута към USD) * лотовете* договор за размер на лота
2 лота на EUR/USD: (0,0001 / 1) * 2 * 100 000 = 20 USD.

Коментари

{{ results.exchangeRateInfo }}

3-дневни суапове: {{ results.swap3day }}

Речник

Buy / Sell — При Forex & CFDs търговия можете да участвате и от двете страни на пазарите при възходящи и низходящи котировки. Ако виждате нарастване на котировките, можете да пуснете дълга позиция; ако видите падане, можете да станете къси например

Комисион — С нашата сметка Trade.MT4 не плащате комисионни за търговия с повечето инструменти. Вместо това компенсацията на брокера е вътре в нашия спред. С нашaта сметка Zero.MT4 Вие се възползвате от спредове от 0 пипса плюс комисионна.

Обем на контракта — Еквивалент на търгуваната сума на Forex или CFD пазара, която се изчислява като стандартен размер на лота, умножен по сумата. Форекс стандартен размер на лота представлява 100 000 единици от базовата валута. За CFDs и други инструменти вижте подробности в Техническите спецификации.

Инструмент — Също наричан "Символ". Търговски актив, който купувате или продавате.

Ливъридж — Съотношението на номиналната стойност на позицията от размера на маржина, необходим за откриване на позиция (например ливъридж 1:500 означава, че контракт от EUR 100,000 изисква само 200 EUR маржин). Променете Вашият личен ливъридж за Forex в нашия Кабинет на трейдъра; Обърнете внимание, че ливъриджа за CFDs на индекси е фиксиран и непроменлив.

Лот — Обикновен термин за обем в света за Форекс търговия (трейдърите говорят за брой "лотове" на Форекс и обикновено брой "контракти" за ДЗР).

  • 1.00 се отнася до 1 стандартен лот или 100 000 единици от базовата валута.
  • 0.10 се отнася до 1 мини лот или 10 000 единици от базовата валута.
  • 0.01 се отнася до 1 мкро лот или 1000 единици от базовата валута.

NB! В случая със CFD-та, 1 Лот = 1 CFD.

Маржин — Това е колко капитал (маржин) е необходим за откриването и поддържането на Вашата позиция.

Стойност на пип — Пипа не се променя за процента в пунктове и е най-коментираното увеличение за валутите. За Forex инструментите, котирани до пета десетична точка (например GBPUSD - 1.32451) 1 пип е равен на ценовото увеличение от 0.00010; за валутните инструменти, котирани до трета цифра след десетичната запетая (например USDJPY - 101.522) 1 пип е равен на нарастване на цената от 0.005. За индексите 1 пип е равен на ценово увеличение с 1.0, което също се нарича индексен пункт. За другите инструменти 1 пип се равнява на размера на Тика.

Печалба — Вашата печалба или загуба (отбелязана с -) за търговския сценарий, който изчислихте.

SWAP / 3x SWAP — За Форекс обикновено в сряда се начислява троен суап (в полунощ от сряда до четвъртък, 23:59 сървърно време) и се заплаща, защото е за три дни наведнъж: сряда, събота и неделя. Таксите на някои инструменти (DAX40 и други) вземат 3 пъти суап в петък; За повече подробности за отделните инструменти, моля, вижте нашите "данни за контракта".

Tик — Най-малката промяна в котировката за един инструмент, например 0,00001 за EUR/USD при Форекс и 0,1 за ДЗР на индекса DAX40

Време — Swap се таксува в интервала от време между 23:59:30 до 23:59:59 по времето на сървъра.

CP — "Цена на закриване" за определена сесия е включена в изчислението на СУАП за акции.

Уведомление

Изчисленията, направени в търговския калкулатор са само за информационни цели. Докато всички усилия се насочват, за да се гарантира точността на тази информация, Вие не трябва да разчитате на нея като пълна или актуална. Освен това тази информация може да бъде променяна по всяко време.