Информация за Измами и Помощ

Информация за Измами и Помощ

Admirals е посветен на Вашата сигурност. Напоследък има съобщения за измамни телефонни обаждания, имейли или други комуникации, представящи се за посреднически услуги и търсещи да измамят лица с цел техните средства или да извлекат информация за банкова сметка. Информацията никога не е прекалено много, когато става въпрос за най-добрите практики за киберсигурност.

Има мерки, които можете да предприемете, за да се предпазите, като например:

  • Променяйте паролите си, поддържайте ги силни и уникални за всяка сметка
  • Активирайте потвърждение в две стъпки за Вашия профил в Dashboard
  • Убедете се, че всяка антивирусна програма и софтуер за сигурност е актуализиран и активен

Ако имате някакви въпроси относно вашата сигурност или ако смятате, че сте получили някакъв вид измамна комуникация, моля, свържете се с нас.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС