Инвестиции в суровини: Как да ги направите?

Борис Петров

Едни от най-популярните инструменти за търговия и инвестиции на финансовите пазари са различните видове суровини и тяхната популярност нараства сериозно във времена на растяща инфлация. Ето защо, в момента, редица трейдъри и инвеститори поглеждат към пазарите на суровини и ако и Вие сте един от тях, то сте на правилното място.

Да не губим повече време и да започваме!

Какво са суровините?

Суровините са просто базова стока или материал, който се използва за търговия. Тези индивидуални суровини реално са градивни елементи на по-сложни стоки и продукти. Например захарта и какаото са меки суровини, които се използват в производството на шоколад.

Но това, което разделя суровините от останалите стоки е това, че те са взаимнозаменяеми и стандартизирани. Това означава, че няма прекалено значение кой и къде произвежда дадена суровина, две еквивалентни единици от суровината ще имат повече или по-малко еднакво качество и цена.

 • Например, 500 грама захар ще имат еднаква стойност, независимо дали са произведени в Индия, Бразилия или Тайланд.

Въпреки това, реалната търговия със суровини (физически) и пазарът на суровини се оформят със създаването на Чикагския борд за търговия през 1848 година в САЩ. Днес това са едни от най-популярните финансови пазари в света, на които участват трейдъри, институции и инвеститори, но тази търговия обикновено не включва реална доставка на суровините.

Какви са различните видове суровини?

Като цяло повечето суровини се извличат, отглеждат или произвеждат. На пазарите се търгуват 4 основни вида суровини, които оформят облика на пазара на суровини. Всеки един от тези 4 вида суровини може да се търгува. Ето ги и тях:

 • Земеделски суровини. Те включват суровини като захар, памук, кафе, какао, пшеница, царевица и тн.
 • Енергийни суровини: Те включват продукти като петрол (WTI и Brent), природен газ и въглища.
 • Метали: Тук се включват благородни метали като злато, сребро и платина, но също и неблагородни като мед, алуминий и тн.
 • Суровини от животновъдството: Те включват свински коремчета, жив добитък, както и различни месни суровини.

 Както вероятно можете да си представите, някои суровини се търгуват по-активно от други. Ето и един списък с най-търгуваните суровини през 2023 година:

Суровина Вид Борса Обем (контракти)
Суров петрол WTI Енергийна суровина New York Mercantile Exchange 245
Злато Ценен метал Commodities Exchange Centre 158,269
Природен газ Енергийна суровина New York Mercantile Exchange 120,340
Соя Земеделска суровина Chicago Board of Trade 99,978
Царевица Земеделска суровина Chicago Board of Trade 94,059
Суров петрол Brent Енергийна суровина Intercontinental Exchange Europe 76,286
Захар Земеделска суровина Intercontinental Exchange US 73,305
Сребро Ценен метал Commodities Exchange Centre 60,053
Пшеница Земеделска суровина Chicago Board of Trade 48,960

*Данни, базирани на фючърси на суровини, проследени от CNBC към 04/09/2023.

Тествайте търговия с ДЗР и фючърси на 17 от най-търгуваните суровини в света без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Демо Сметка Без Риск

Тествайте стратегията си на безплатна демо сметка

 

Защо да инвестирате в суровини?

Суровините имат уникални свойства като активи. Експозицията в тях е доказала, че може да предостави защита от инфлация и да подобри разпределението при повечето инвестиционни портфейли.

Но да обобщим някои от най-значимите причини, които могат да Ви подтикнат към инвестиции в суровини:

 • Ниските лихви по банковите депозити
 • Защита от инфлация, в която суровините са доказало своите качества.
 • Експозиция в потенциален бъдещ икономически растеж (цените на суровините често корелират с икономическия растеж).
 • Ръст на световната популация, която има нужда от все повече суровини.
 • Пренос на стойност.
 • Възможности за капиталови печалби и постигане на финансовите цели.
 • Възможност за диверсификация на портфейла от активи.
 • Ниска първоначална инвестиция.

Разбира се всеки инвеститор може да открие още редица причини, за да направи инвестиция в суровини.

От какво зависят цените на суровините?

Има редица фактори, които влияят върху пазарните цени на суровините и много от тях могат да се променят във времето. Все пак основните фактори с влияние върху цените им са, както на всеки друг пазар са търсене и предлагане.

Но на търсенето и предлагането могат да влияят редица фактори като:

 • Геополитическа несигурност. По време на глобални икономически вълнения златото има тенденция да се развива добре, тъй като инвеститорите купуват активи със статут на убежище подобно на ценния метал. 
 • Лихвени проценти. Много трейдъри и инвеститори използват финансовите пазари в търсене на „парична възвръщаемост" . Във времена на повишаване на лихвите привлекателността на повечето суровини намалява, тъй като инвеститорите могат да получат по-добра възвръщаемост в други класове активи, които се възползват от повишаването на лихвените проценти, като валути или облигации.
 • Глобални икономически данни. Всякакви значителни промени в глобалните икономически данни могат да окажат влияние върху търсенето на суровини. Например, ако световната икономика расте, търсенето на суровини също може да нараства, докато пр опасения от забавяне и дори рецесия търсенето на суровини може да бъде засегнато.
 • Американският долар. Движението на щатския долар може да окаже голямо влияние върху цените на суровините. Това е така, защото цените на суровините най-често са деноминирани в щатски долари. Следователно по-слаб долар може да тласне цените на суровините нагоре и обратното.

Разбира в някои моменти може да има и други фактори, които да влияят на цените на суровините, както и всяка отделна суровина има свои специфични фактори, които могат да движат цената.

Разберете повече за фундаменталните фактори, които движат цените на суровините от нашите уебинари на живо. Регистрирайте се сега, напълно безплатно като кликнете на банера отдолу:

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

 

Колко капитал да отделите за инвестиция в суровини?

Отговорът на този въпрос зависи основно от четири персонални фактора:

 1. Лични възможности, които са строго индивидуални при различните инвеститори и затова не може да се определи сума, с която да започнете.
 2. Персонални финансови цели. Задължително е да знаете какво точно искате да постигнете с Вашите инвестиции в акции, за да може да изберете точните за Вашите цели компании.
 3. Лична толерантност към риск. Отговорете си на въпроси като колко мога да си позволя да загубя?
 4. Инвестиционният хоризонт, който сте си поставили. Можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях. 

Както удължените срокове, така и по-високите нива на възвръщаемост биха могли да Ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции интересни и подходящи за различни цели.

Рискове при инвестиции в суровини

Както всяка една друга инвестиция и тази в злато крие своите рискове, които включват:

 • Пазарен риск - може анализът Ви да се е оказал грешен и цената на търгуваната от Вас суровина да се понижили след като сте направили Вашата инвестиция в нея.
 • Волатилност - цените на повечето суровини, често може да са високо волатилни, което да не е по вкуса на всеки инвеститор
 • Няма доходност - суровините не изплащат дивиденти като акциите или лихвени плащания като облигациите, което е и един от най-големите недостатъци на инвестициите в ценния метал. Все това може да се промени ако инвестирате в акции на компании за суровини (тази опция ще разгледаме в следващата част на статията).
 • Заменяемост. Често пазарите търсят по-евтини алтернативи на дадени суровини, когато е възможно. Ако намерят подходяща алтернатива, те ще започнат да купуват това, което намалява търсенето на първоначалната суровина и може да доведе до спад на цената.

Разбира се, тези рискове могат да бъдат активно управлявани с точната стратегия за покупка на злато и правилното управление на риска.

Как да търгувате със суровини?

Добре е да запомните, че имате редица възможности да направите своята инвестиция в суровини и това не винаги трябва да е свързано с физическа покупка на дадени суровини.

При физическа покупка един от най-сериозните проблем, който ще трябва да решите е съхранението, освен това след това сами ще трябва да откриете купувач за Вашите суровини. Всяка суровина крие и други свои характерни рискове като трайност, транспорт и др.

Ето и някои от най-популярните възможности, които изключват физическа доставка:

 1. Акции на компании за суровини. Тази опция за инвестиции в суровини се характеризира с по-висока потенциална доходност от самите суровини, но и с по-висок риск, както и с по-висока ликвидност. Освен това, компаниите могат да изплащат дивиденти на своите инвеститори, с което да генерират поток от пасивна доходност за своите инвеститори. 
 2. Суровинни ETF-и. Инвестицията в ETF-и за суровини може да има различни спецификации в зависимост дали борсово търгувания фонд инвестира във физически суровини, деривати на суровини или акции на компании за суровини. Предимствата на инвестициите в ETF включват ниски разходи, ниска първоначална инвестиция, висока ликвидност и диверсификация. Но един недостатък е, че може да се окаже, че цената на ETF не следва точно цената на суровината.
 3. Договори за разлика на суровини. Дериватите като ДЗР могат да ви предложат възможности като къси продажби, употреба на ливъридж и множество опции за краткосрочни спекулации с цените на суровините, но това идва с по-висок риск и без реално притежание на базовия актив.
 4. Фючърси на суровини. Фючърсите са още един финансов дериват, който може да Ви предостави експозиция в суровини. Неговите предимства пред ДЗР е, че контрактите са борсово търгувани, което дава повече прозрачност и липса на суап такси. В същото време обаче фючърсите изтичат на определена дата.
 5. Опции на суровини. Подобно на ДЗР и на фючърсите, опциите са още един дериват, който Ви позволява да търгувате с променящата се цена на дадена суровина, без да се налага да я купувате директно. Опциите също могат да се използват от ливъридж.

На графиката отдолу ще откриете цената на фючърсите на суровия петрол WTI:

Всяка от изброените по-горе възможности има своите предимства и недостатъци и всеки инвеститор трябва индивидуално да избере най-точната опция за него като вземе предвид персоналните си възможности, личните финансови цели, толерантност към риск и инвестиционен хоризонт.

Освен това за повечето от тези възможности за инвестиции в злато ще Ви трябва надежден инвестиционен посредник.

Инвестирайте в акции на компании за суровини, ETF-и, ДЗР и фючърси с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5 от Admirals. Изтеглете Вашата MetaTrader 5 още сега, напълно безплатно, като кликнете на банера:

Най-добрата платформа за множество активи


 

Стратегии за търговия с ДЗР на суровини

Има множество видове техники и стратегии за търговия със суровини, от които един трейдър може да избира. Докато броят на стратегическите методи може да изглежда обезсърчително, той е и една от причините, поради които хората от всички сфери на живота участват на финансовите пазари. Обикновено има по нещо за всеки!

Независимо дали става дума за краткосрочна или дългосрочна търговия със суровини, повечето техники и методи ще попаднат в следните видове стратегии:

Така, независимо от Вашия профил и Вашият стил на търговия, ДЗР на суровини могат да бъдат добър избор за инструмент, който да добавите към портфолиото си, или да разнообразите и да участвате в движенията на цените на дадени суровини.

Как да започнете инвестиции в суровини?

Вече знаете знаете какви са различните видове суровини, защо да инвестирате в суровини, рисковете на подобна инвестиция и как да направите своите инвестиции в суровини . Следователно може да е време да се насочите към по-интересната практическа част, а именно да направите своите инвестиции в суровини.

Това може да направите само в 3 стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия със суровини
 2. Изтеглете платформа за търговия със суровини
 3. Изберете инструмент и направете първата си сделка.

Нека да дадем един пример затова как може да купите или продадете финансов инструмент свързан със суровините с ДЗР на злато.

Как да купите ДЗР на злато?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете символа GOLD
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) ДЗР на злато Вие очаквате златото да поскъпне, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете ДЗР на злато?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете символа GOLD
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) ДЗР на злато Вие очаквате златото да поевтинее, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Вашето ръководство за управление лични финанси с Admirals
Управлението на личните финанси е тема табу за мнозина. Най-просто казано, финансите плашат повечето хора, но това не трябва да е така. Най-общо казано хората се страхуват от това, което не разбират и изглежда финансите са една от темите, които плашат хората. Искате да да промените това и да сте в ч...
Пълно ръководство за търговия с валутни двойки
Вероятно голяма част от хората, които са обменяли валута, за да отидат на почивка, бизнес пътуване или просто, за да уредят някое свое плащане, са забелязали, че валутите се търгуват под формата на валутни двойки. Именно тези валутни двойки са в основата на всяка търговия с валута. В тази статия ще...
EUR/USD: Защо да търгувате с най-популярната валутна двойка?
Американският долар (USD) и еврото (EUR) са двете разпознаваеми валути в света, а и са двете с най-голям обем на валутния пазар, според последния доклад на Банката за международни разплащания. Следователно, валутната двойка EURUSD (евро долар) е най-популярната сред трейдърите. Искате да научите пов...
Виж Всички