Американска депозитарна разписка: Какво представлява и как да я търгувате?

Борис Петров
9 Мин четене

Най-големите фондови пазари в света са американските и то с много пред тези на останалите страни. Това прави фондовите борси в САЩ много привлекателни за компании извън Съединените щати, които искат да наберат допълнителен капитал. Именно тук се появява ключовата роля на американските депозитарни разписки (АДР)

Искате да разбретете повече? Продължете да четете. 

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е американска депозитарна разписка?

Американска депозитарна разписка (АДР) е сертификат, издаден от американска банка депозитар, представляващ определен брой акции (най-често една акция) на чуждестранна компания. АДР се търгуват на американските фондови пазари, точно както всички останали акции.

Важно е да се знае, че една американска депозитарна разписка може да представлява част от акция или няколко акции на компания. Използването на коефициент позволява на ADR да бъдат определени на по-типична цена за пазарните в САЩ.

Пример с китайска компания:

 • USD/CNY 7 (валутен курс 7 китайски юана за 1 щатски долар)
 • Цена на китайска компанията на местната борса е 1 юан (около 0,14 долара)
 • АДР с коефициент 100:1 (100 китайски акции на компанията за 1 АДР) може да се търгува на цена около 14 долара (100*0,14)

За да може да бъдат издадени американски депозитарни разписки на дадена компания, тя първо трябва да депозира свои акции в американска банка (американски депозитарни акции). След което бъдат издадени, АДР на компанията се търгуват само в щатски долари и изплащат своите дивиденти в американската валута. По този начин инвеститорите в САЩ избягват транзакции в чуждестранна валута.

Интересни факти за АДР:

 • Първата американска депозитарна разписка е издадена през далечната вече 1927 година и е на британския универсален магазин Selfridges 
 • Първата ADR е представена от JP Morgan
 • Днес се търгуват повече 2000 американски депозитарни разписки
 • Компании от повече от 70 държави са представени на фондовите пазари в САЩ чрез АДР

Американските депозитарни разписки подлежат на анулиране по преценка или на чуждестранния емитент, или на банката депозитар, която ги е създала. Прекратяването води до анулиране на всички издадени АДР и делистинг от борсите в САЩ, където са се търгували чуждестранните акции.

Преди прекратяването, компанията трябва да пише на собствениците на АДР, като им дава възможност да сменят АДР за чуждестранни ценни книжа. Ако собственикът реши да задържи своите АДР след прекратяването, банката депозитар ще продължи да държи чуждестранните ценни книжа и да събира дивиденти, но няма да продава повече американски депозитарни разписки.

ЗАПОЧНЕТЕ ТЪРГОВИЯ С АДР

Каква е целта на американските депозитарни разписки?

Американските депозитарни разписки дават възможност на инвеститорите от САЩ да инвестират в компании извън Съединените щати като същевременно предоставят на неамерикански компании по-лесен достъп до фондовите пазари на САЩ. Вече издадена АДР може да бъде получен от NASDAQ или NYSE.

С американските депозитарни разписки инвеститорите от САЩ получават допълнителна възможност за диверсификация на своите инвестиционни портфейли.

Преди време американските инвеститори е трябвало да:

 1. Обменят USD в местната валута на компанията, в която искат да инвестират
 2. Да отворят сметка в брокер, който предлага акциите на търсената компания
 3. Да купят чуждестранните акции
 4. Да следят цената им при положение, че акцията може да се търгува в различна часова зона
 5. Когато затворят своята позиция в чуждестранната акция да обменят отново валутата в USD

С американските депозитарни разписки инвеститорите в САЩ могат да си позволят да купят акции на компании като Alibaba, Sony, Royal Dutsch Shell и тн без да преминат през изброените по-горе стъпки. А останалите инвеститори да получат експозиция в избраните от тях компании, деноминирани в американски долари.

Какви са различните видове АДР?

Американските депозитарни разписки са два основни вида:

 • Спонсорирана АДР. Банка издава спонсорирана АДР от името на чуждестранна компания. Банката и компанията сключват правно споразумение като обикновено чуждестранната компания плаща разходите за издаване на АДР и запазване на контрола върху нея, докато банката ще се справя с инвеститорските транзакции. Спонсорираните АДР се категоризират по степента, в която чуждестранната компания спазва разпоредбите на Комисията за ценни книжа и борси (SEC) и американските счетоводни процедури.
 • Неспонсорирана АДР. Банка може да издаде неспонсорирана АДР дори без прякото участие или разрешение на чуждестранната компания. Теоретично може да има няколко неспонсорирани АДР за една и съща чуждестранна компания, издадени от различни американски банки, докато при спонсориран АДР може да се само една. Тези различни предложения могат да предложат и различни дивиденти.

Една от основните разлики между двата вида американски депозитарни разписки е къде инвеститорите могат да ги купят. Всички с изключение на най-ниското ниво на спонсорирани ADR се регистрират в SEC и търгуват на големи американски фондови борси.

В същото време неспонсорираните АДР могат да се търгуват само на извънбросов пазар и не включват права на глас.

Американските депозитарни разписки се категоризират на три нива, в зависимост от степента, в която чуждестранната компания получава достъп до фондовите пазари в САЩ.

 1. Ниво 1 - това е основният тип АДР, при който чуждестранните компании или не отговарят на изискванията или не искат да бъдат листвани на борсата. Този тип АДР може да се използва за установяване на търговско присъствие, но не и за набиране на капитал. АДР Ниво 1 може да се търгуват само извънборсово и имат най-хлабавите изисквания от SEC. Въпреки че са по-волатилни от останалите нива АДР, те са лесен начин за чуждестранна компания да прецени нивата на инвеститорския интерес в САЩ към нейните акции. Само това ниво АДР могат да бъдат неспонсорирани.
 2. Ниво 2 - Подобно на Ниво 1, АДР от Ниво 2 не могат да се търгуват на фондова борса и не могат да набират капитал. Все пак те имат малко повече изисквания от страна на SEC и имат по-голяма прозрачност и обем на търговия.
 3. Ниво 3 - Това са най-престижните американски депозитарни разписки. С тях емитентът пуска публично АДР на американския фондов пазар. АДР от ниво 3 могат да се използват за установяване на значително търговско присъствие на финансовите пазари в САЩ и за набиране на капитал за чуждестранния емитент. Емитентите подлежат на пълно отчитане в SEC.

Тествайте търговията с едни от най-популярните АДР без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Демо Сметка Без Риск

Тествайте стратегията си на безплатна демо сметка

 

Защо да направите инвестиции в АДР?

Хората правят инвестиции по всякакви причини, като например изграждане на състояние в дългосрочен план, плащане на обучение на дете, генериране на капитал за собствен бизнес, планиране на пенсиониране, постигане на други финансови цели или просто увеличаване на разполагаемия доход.

След като голяма част от АДР се търгуват като акции, то причините, които могат да Ви насочат към инвестиции в американски депозитарни разписки включват:

 • Почти нулевите лихви по банковите депозити
 • Инфлация, която надхвърля сериозно лихвените по депозитите (негативни реални лихви) т.е. защита от инфлация
 • Продължаващите програми за стимулиране на икономиките по света, които увеличават паричната маса, съответно и инфлационния натиск
 • Затруднената икономическа ситуация около пандемията от Коронавирус
 • Възможности за капиталови печалби и постигане на финансови цели
 • Възможности за диверсификация на портфейла от активи
 • Възможности за изграждане на поток от пасивна доходност чрез получаване на дивиденти
 • Висока ликвидност на активите (можете да купите и продадете Вашите активи в рамките на секунди)
 • Поради високата ликвидност можете да се възползвате ниски инвестиционни разходи (спредове и комисионни)
 • Ниска първоначална инвестиция (за сметка Invest.MT5 от Admirals минималния депозит е само €1)

Разбира се всеки инвеститор може да намери множество други причини, за да направи своите инвестиции в американски депозитарни разписки. Тук просто изброихме някои от най-често срещаните.

Рискове при инвестиции в АДР

Както всеки вид инвестиции и тези в американски депозитарни разписки имат своите специфични рискове и недостатъци. Ето и основните от тях:

 • Някои АДР са с ниска ликвидност
 • В определени случаи АДР може да доведе до по-високи данъци от някои акции

Междувременно, трябва да имате предвид, че не всички компании извън САЩ имат свои американски депозитарни разписки. В следващата част на статията ще видим кои някои от най-големите компании извън САЩ, които имат АДР.

Търгувайте най-популярните американски депозитарни разписки без комисионни с Admirals. Започнете още днес като клиkнете на банера отдолу:

Инвестирайте в най-добрите инструменти в света

Хиляди акции и ETF-и на една ръка разстояние

 

Кои са най-популярните АДР?

Вече споменахме, че има над 2000 американски депозитарни разписки, но тези които се търгуват на фондовите борси в САЩ (ниво 3) са над 400. Именно те са на най-големите компании и са сред най-търгуваните.

Нека да видим топ 10 на американските депозитарни разписки по пазарна капитализация на компанията емитент:

Символ Компания Страна/Листване
BABA Alibaba Group Holdings Ltd ADR Китай
TSM Taiwan Semiconductors co Ltd ADR Тайван
TM Toyota Motor Corp ADR Япония
NVS Novartis AG ADR Швейцария
ASML ASML Holding NV ADRs Холандия
RDSA Royal Dutch Shell ADRs of Class A Shares Великобритания
RDSB Royal Dutch Shell ADRs of class B Shares Великобритания
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV ADRs Белгия
JD JD.com Inc ADRs Китай
RIO Rio Tinto Plc ADR Великобритания

Източник: stockmarketmba.com, 11 януари 2021

С Admirals получавате възможността да направите инвестиции в стотици от най-популярните американски депозитарни разписки от Китай, Япония, Австралия, Великобритания, Германия и много други страни по света.

На следващото изображение ще намерите графика на най-голямата американска депозитарна разписка към момента - тази на Alibaba Group (#BABA)

Източник: Admirals MetaTrader 5, #BABA, Дневна графика с диапазон на данните 24 юни 2019 - 8 януари 2020 година. Изготвена на 8 януари 2020 в 23:05 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Започнете търговия с американски депозитарни разписки и общо над 8000 финансови инструмента с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admirals. Изтеглете Вашата MetaTrader 5 още сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу:

Най-добрата платформа за множество активи


Как да започнете търговия с американски депозитарни разписки?

След като знаете какво е американска депозитарна разписка, какви са различните видове, защо да започнете инвестиции в АДР и колко капитал да отделите за подобни инвестиции е време да преминете към по-интересната практическа част - да започнете търговия с американски депозитарни разписки.

Това може да направите само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия с акции АДР.
 2. Изтеглете вашата платформа за търговия с акции АДР.
 3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка с АДР!

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с акции с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да направите покупка на американска депозитарна разписка като използваме АДР на Alibaba Group. По-сходен начин можете да отворите и къса позиция в АДР.

Как да купите акции?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете акции на Alibaba Group (#BABA)
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) в АДР на Alibaba Group Вие очаквате те да поскъпнат, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете акции?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете акции на Alibaba Group (#BABA)
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в АДР на Alibaba Group Вие очаквате те да поевтинеят, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Вашето ръководство за управление лични финанси с Admirals
Управлението на личните финанси е тема табу за мнозина. Най-просто казано, финансите плашат повечето хора, но това не трябва да е така. Най-общо казано хората се страхуват от това, което не разбират и изглежда финансите са една от темите, които плашат хората. Искате да да промените това и да сте в ч...
Пълно ръководство за търговия с валутни двойки
Вероятно голяма част от хората, които са обменяли валута, за да отидат на почивка, бизнес пътуване или просто, за да уредят някое свое плащане, са забелязали, че валутите се търгуват под формата на валутни двойки. Именно тези валутни двойки са в основата на всяка търговия с валута. В тази статия ще...
EUR/USD: Защо да търгувате с най-популярната валутна двойка?
Американският долар (USD) и еврото (EUR) са двете разпознаваеми валути в света, а и са двете с най-голям обем на валутния пазар, според последния доклад на Банката за международни разплащания. Следователно, валутната двойка EURUSD (евро долар) е най-популярната сред трейдърите. Искате да научите пов...
Виж Всички