Какво е глобална макро търговия?

Jitanchandra Solanki
10 Мин четене

Има множество начини и стратегии за търговия на финансовите пазари. Една от популярните е глобалната макро търговия, стратегия, която включва задълбочено познаване на макроикономическите тенденции, способността да се интерпретират и да се реагира на тях. И Вие искате да научите повече за макро търговията? Тогава сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е глобална макро търговия? 

Глобалната макро търговия е инвестиционна стратегия, която се основава на науката или изкуството да се опитваме да предвидим мащабни събития, свързани с националните икономики, историята, международните отношения и глобалните теми т.е. да правим макроикономически анализ.

Глобалните макро трейдъри обикновено анализират широк набор от икономически и финансови данни, за да идентифицират тенденциите и пазарните възможности. Полезни данни, които могат да се използват, са:

 • Лихвени проценти.
 • Макроикономически показатели като инфлация, пазар на труда и БВП.
 • Обменни курсове на валутите.
 • Правителствени политики/политически промени и глобални събития.
 • Събития, които включват избори, природни бедствия и геополитическо напрежение.

В зависимост от резултатите от техния анализ, глобалните макро трейдъри вземат пазарни решения, спекулирайки с посоката, в която могат да тръгнат финансовите инструменти. Инструментите включват:

Глобалната макро търговия се използва главно от големи фондове и институционални инвеститори, тъй като изисква висока степен на знания и ресурси за събиране и интерпретиране на данните. Въпреки това е възможно също така и индивидуалните инвеститори да използват този метод, за да се опитат да подобрят вземането на решения.

Пример за макро търговия

Пример за Global Macro Trading би бил мениджър на хедж фонд, който вярва, че Великобритания се насочва към рецесия. След това пристъпва към къси позиции в акции и фючърси на основните индекси на Обединеното кралство или британския паунд, за да се опита да спечели от падащите цени, но ще имат строги принципи за управление на риска, за да управляватвсички загуби, ако сбърка.

 Научете повече за макро търговията и други инвестиционни стратегии в нашите безплатни уебинари на живо! Регистрирайте се сега и запазете своето място:

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

Видовете стратегии за макро търговия

Има два различни вида глобални системи за макро търговия: дискреционни и систематични. Да ги разгледаме в малко повече детайли.

Дискреционни

Това е по-гъвкавият и регулируем тип глобална макро търговия, като дискреционните търговци разчитат на собствената си преценка и опит, а не на предварително определени правила и параметри. 

Анализът може да бъде базиран както на технически, така и на фундаментални правила, но трейдърът използва собствената си интерпретация и интуиция, за да стигне до заключения и да разположи капитал, както смята за разумно.

Един от ключовите моменти на дискреционната макро търговия е, че няма ограничения. Дискреционният търговец не се ограничава до дългосрочно инвестиране или краткосрочна търговия, един вид актив или активи от определени държави или фондови борси, а каквото пожелае - в съответствие с точната информация.

Систематичен

Систематичната макро търговия понякога може да изглежда като пълна противоположност на дискреционната търговия. Тази стратегия се използва най-вече от големи институционални инвеститори и мениджъри на фондове. Систематичните търговци базират решенията си на софтуери, компютърни алгоритми и програмируеми модели. Повече може да научите в статията:

Систематичната търговия използва множество данни, за да идентифицира потенциални сделки, включително исторически пазарни тенденции, икономически показатели и новинарски събития. След това извършва тези сделки сама, без човешка намеса. Решението за покупка или продажба се взема от компютър, който използва правилата, определени от усъвършенствани систематични модели за търговия. 

Дискреционна срещу систематична макро търговия

Коя е най-добрата макро система за търговия? И двата подхода имат своите предимства и недостатъци. Нека сравним дискреционните и систематичните системи за макро търговия една с друга.

 • Дискреционната търговия позволява на трейдърите да бъдат по-гъвкави и да се доверяват на интуицията си. Той съчетава технически анализ и фундаментален анализ с тяхната собствена интерпретация на макроикономическите събития и позволява вземане на решения, базирани на повече интуиция. Това я прави по-уязвима към човешка грешка поради намеса на емоции и пристрастия. 
 • Систематичната търговия следва предварително установена система и набор от правила и изпълнява сделки въз основа на широк набор от точки от данни. Това го прави бързо и ефективно и изключва човешкия фактор. Следователно системната търговия е по-малко податлива на емоционални пристрастия. Недостатък на системната търговия е неспособността да реагира на резки промени на пазара.

В крайна сметка изборът между дискреционна и систематична търговия се свежда до личните предпочитания и опит на търговеца или инвеститора. Когато някой може да предпочете гъвкавостта и базираните на интуиция решения, направени възможни чрез дискреционната търговия, други биха предпочели по-заучения систематичен подход. 
 
Вижте по-долу за кратък преглед на основните предимства и недостатъци на всяка система за търговия.

Дискреционни макро системи за търговия – плюсове и минуси

✅ Гъвкавост при вземане на решения, позволява търговски решения, базирани на интуиция. ❌ Емоционалното пристрастие може да повлияе на сделките - което води до по-висок риск от лоши сделки.
✅ Възползвате се от уникални възможности, които може да не бъдат разпознати от систематичен подход. ❌ Силно зависи от опита и експертизата на отделния трейдър. 
✅ Може да коригирате индивидуално риска за по-добро управление на риска. ❌ По-трудно се измерва ефективността и ефикасността на търговската стратегия и може да доведе до по-големи загуби

Систематични системи за макро търговия – плюсове и минуси

✅ По-обективен подход към търговията, намалявайки риска от намеса на емоции. ❌ Липсва гъвкавостта на дискреционната макро търговия, която е полезна за капитализиране на уникални възможности 
✅ Последователен метод на търговия. ❌ Изисква значителни инвестиции 
✅ Възможност за приспособяване към пазарните условия. ❌ Моделите изискват постоянно наблюдение и актуализации при промяна на пазарните условия 

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

Как да разработите своя собствена стратегия за макро търговия? 

Ето стъпките, които ще ви помогнат да започнете: 

 1. Изберете стратегии, които ви интересуват и за които имате данни. Важно е да изберете макро стратегия, която намирате за интересна и за която можете да намерите данни. Стратегията ще бъде в основата на плана за търговия и ще бъде от решаващо значение за бъдещия му успех. Някои добре познати стратегии за търговия включват следване на тренда, кери търговия и хеджиране.
 2. Определете активите, които ще търгувате. След като изберете стратегията си, е време да определите какви активи ще търгувате. Възможните активи включват акции, ETF-и (борсово търгувани фондове), облигации, валутни двойки и стоки. Сравнете различните активи и как те биха паснали на вашата стратегия в множество макроикономически сценарии. 
 3. Изберете активи от кои страни да търгувате. Макроикономическите обстоятелства се различават в отделните държави, както и представянето на активите. Помислете за силата на икономиката на дадена страна, но също така и за политическата стабилност и други макроикономически фактори. 
 4. Използвайте исторически данни, за да установите бенчмарк. Историческите данни са ключови при определянето на бенчмарк. След като зададете сравнителни показатели, можете да започнете да отбелязвате как стойностите за данните се движат и корелират една с друга.
 5. Правила за покупка и продажба. Определете условията от данни, които ще задействат поръчка за покупка или продажба на вашия актив. Освен избора на условията, изберете и ниво за тях и ги комбинирайте с повече технически данни въз основа на ценовата графика. 
 6. Практикувайте управление на риска. Управлението на риска е от съществено значение, за да станете успешен трейдър или инвеститор. Помага за минимизиране на загубите и осигуряване на печалби. Започнете със задаване на нива за стоп лос, когато сделката е грешна или не се развие по начина, по който сте си представяли. Определянето на правила за размера на капитала, който се разпределя за всяка сделка, също е важно.

Тествайте своите стратегии за търговия на финансовите пазари без да рискувте собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Търгувайте с безрискова демо сметка

Практикувайте търговия с виртуални средства

Уроци от известни глобални макро хедж фондове и търговци 

Влиянието на глобалните макро хедж фондове и трейдъри не е нещо, което можем да отречем. През годините те направиха някои от най-забележителните сделки. Чрез изучаване на техните стратегии можем да съберем ценна информация за това как да изпълним стратегия за макро търговия.

Нека да видим някои от ключовите уроци през годините:

1. Винаги бъдете информирани

Най-добрите макрофондове и трейдъри винаги са в крак с най-новите икономически данни и новини по света. Това е от съществено значение за тълкуването на тези събития в по-голям мащаб и за вземането на информирани решения. Да бъдете информирани ви дава най-голямо предимство пред конкурентите и ви дава възможност да ги изпреварите. 

2. Не се страхувайте да тръгнете срещу стадото

Част от търговията е поемането на рискове. Много от най-известните макро хедж фондове и търговци не се страхуват да заемат противоречива позиция и да заемат позиции, които се различават от общия консенсус. Но това е много по-лесно да се каже, отколкото да се направи, тъй като мениджърите на хедж фондове също са загубили богатства и клиентски капитал.

3. Една стратегия не е пълна без управление на риска

Всички глобални макро търговци разбират колко важно е управлението на риска за дългосрочен успех. Уверете се, че управлявате портфолиото си по съответния начин и задайте стоп лос и тейк профит поръчки, които помагат за минимизиране на риска и предпазват от неочаквана волатилност на пазара. 

4. Фокусирайте се върху по-голямата картина

Тълкуването и разбирането на тенденциите е голяма част от глобалната макро търговия. Най-добрите фондове и търговци не само реагират на текущите събития, но планират сега да оптимизират своите печалби, когато пазарните условия се променят в бъдеще.

5. Адаптивността е ключова

За да бъдете успешен макро трейдър, трябва да сте адаптивен. Тъй като пазарните условия никога не са 100% предвидими и могат да се променят с миг на око, възможността за бързо модифициране на търговска стратегия ви позволява да се възползвате от възможностите.

Как да започнете макро търговия?

Глобалната макро търговия е вълнуваща и динамична инвестиционна стратегия, която е изградена върху интерпретацията на широк набор от макроикономически тенденции и събития, съчетани с допълнителни технологични анализи и анализ на финансови и икономически данни. 

Успешната макро търговия не е само за институционални инвеститори или големи фондове, но може да се извършва и от индивидуални трейдъри или инвеститори. Затове след като вече знаете какво е макро търговия, кои са различните видове и техните предимства и недостатъци може би е дошло време да направите първите си реални марко сделки.

Това може да направите само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия.
 2. Изтеглете вашата платформа за търговия.
 3. Изберете актив, отворете прозорец "Нова поръчка" и направете първата си сделка!

Нека да дадем един пример как да купите/продадете ДЗР на S&P 500.

Как да купите ДЗР на S&P 500?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете ДЗР на S&P 500 [SP500]
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) в S&P 500, Вие очаквате той да поскъпне, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете ДЗР на S&P 500?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете ДЗР на S&P 500 [SP500]
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в S&P 500, Вие очаквате той да поевтинее, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Най-добрата платформа за множество активи


Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
EUR/USD: Защо да търгувате с най-популярната валутна двойка?
Американският долар (USD) и еврото (EUR) са двете разпознаваеми валути в света, а и са двете с най-голям обем на валутния пазар, според последния доклад на Банката за международни разплащания. Следователно, валутната двойка EURUSD (евро долар) е най-популярната сред трейдърите. Искате да научите пов...
Euro stoxx 50: Как да инвестирате в индекса на европейските сини чипове
Икономиката на Европейския съюз е третата най-голяма в света и има трима представили в топ 10 на най-големите икономики. ЕС е дом на едни от най-големите фондови борси в света, както и на някои много големи компании. 50 от тях са събрани в един от най-популярните индекси в света Euro Stoxx 50! Искат...
Инвестиции в сребро: Всичко, което трябва да знаете
Макар често да играе ролята на "втора цигулка" на златото и да е наричано "златото на бедните", среброто може да предложи прекрасна възможност за търговия и инвестиции, напълно достъпна и за начинаещите инвеститори. Искате да разберете повече за инвестициите в сребро? Тогава сте на правилното място!...
Виж Всички