Ценни книжа: Какво представляват и как да ги търгувате?

Борис Петров

Знаете ли, че инвестициите в ценни книжа могат да предложат на инвеститорите една от най-добрите възможности да увеличат своя капитал и да го защитят от негативните ефекти на инфлацията? Много от Вас вероятно вече поне са чували за инвестирането в акции и облигации, но искат да научат повече инвестициите в ценни книжа? Тогава сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво са ценни книжа?

Терминът ценна книга се отнася за търгуеми финансови инструменти, които притежават определена парична стойност и могат да се обменят и преотстъпват. 

Ценните книжа основно представляват собственост в публично търгувана компания (акции) или кредитиране на държава и корпорация (облигация). Разбира се може да се намери и комбинация от двата вида ценни книжа, които често се наричат хибридни.

Към ценните книжа могат да се смятат и финансовите деривати като:

Тествайте търговията с акции, облигации и финансови деривати без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Демо Сметка Без Риск

Тествайте стратегията си на безплатна демо сметка

 

Какви са различните видове ценни книжа?

Когато един бизнес иска да се развива, то той се нуждае от финансиране, а основните възможности са три:

 1. Да се вземе кредит от банка
 2. Да се емитират дългови ценни книжа (облигации)
 3. Да се намерят определен брой инвеститори, които да получат дялове (акции)

С развитието на световните икономики вече има множество различни видове ценни книжа, които са на разположение на инвеститорите. Въпреки това, двата най-често срещани вида ценни книжа, от които инвеститорите се интересуват, са дългови ценни книжа и дялови ценни книжа.

Дялови ценни книжа

Дяловите (също капиталови) ценни книжа са може би най-известната форма на ценни книги и се свързват с акции на публично търгувани компании като Apple, Google и BMW например.

Ако решите да закупите ценни книги от публично търгувани компании под формата на акции, то Вие се сдобивате с част от компанията, на която сте избрали да закупите дялове. След това:

 1. Ако компанията е печеливша, то тя може да Ви предостави възможност за печалби под формата на дивиденти или като ръст в цената на акцията.
 2. Ако компанията е губеща, то цената на акциите вероятно ще се понижи. Въпреки това компаниите, които изплащат дивиденти могат да възстановяват поне част от загубите на инвеститорите си чрез тези плащания. 

Започнете търговия с акции, които изплащат дивиденти и изградете паричен поток от пасивна доходност към своя инвестиционен портфейл още днес. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Търсите акции с висок дивидент?

Инвестирайте с Admirals и избирайте сред 4000 глобални акции

 

Дългови ценни книжа

Дълговите ценни книжа най-често се наричат облигации. Ако компания или правителство иска да заеме капитал, те могат да се насочат към:

 • Заем от банка
 • Емитиране на дългови ценни книжа, в случая облигации.

След емитирането на дългова книга, инвеститорите, които изкупуват облигациите, ефективно заемат капитал на емитента. Облигацията дава права на притежателя и (купувача) да получи обратно парите си с лихва, след като срока на дълговата книга изтече (облигацията падежира).

Всъщност пазарът на корпоративни облигации е главно за институционални трейдъри и инвеститори. Съществува обаче начин за инвестиция в дългови ценни книжа и това може да се случи чрез продукти като борсово търгувани фондове (ETF-и). Повече за този тип инвестиции можете да научите от статията: 

Ипотечни ценни книжа

Ипотечните ценни книжа (MBS) са инвестиция подобна на облигация, която се състои от пакет жилищни заеми, закупени от банките, които са ги издали. Инвеститорите в тези ипотечни ценни книжа получават периодични плащания, подобни на купонните плащания по облигациите. Ето и как работят:

 • Когато физическо лице получи ипотека от банка, банката може да реши да продаде неговия заем на инвестиционна банка, за да генерира повече капитал за нови заеми.
 • В последствие, инвестиционната банка, която е събрала множество подобни може да ги събере в пакет и да ги продаде като обезпечени с ипотека ценни книжа.
 • След това вече тези ипотечни ценни книжа могат да бъдат продадени и закупени на вторичен пазар от други институции.

Именно този тип ценни книги изиграха много сериозна роля за Глобалната финансова криза през 2008-2009 година и от тогава техния статут е противоречив.

Едни от най-достъпните начини за търговия с подобни ипотечни ценни книжа е отново чрез борсово търгуван фонд, който инвестира в тях. 

Хибридни ценни книжа

Както подсказва името им, хибридните ценни книги могат да комбинират някои от характеристиките, както на дяловите, така и на дълговите ценни книжа.

Примери за хибридни ценни книжа могат да включват:

 1. Опции, издадени от самата компания, които дават на акционерите правото да купуват акции в определен срок и на конкретна цена.
 2. Конвертируеми облигации (облигации, които могат да бъдат конвертирани в обикновени акции в дружеството, което ги емитира)
 3. Привилегировани акции (акции на дружества, чиито плащания на лихви, дивиденти или другa възвръщаемост на капитала могат да бъдат приоритетни пред тези на акционерите в обикновени акции).

Обикновено хибридните ценни книжа не са толкова популярни сред индивидуалните инвеститори, тъй като не са толкова широкодостъпни на платформите за търговия на финансовите пазари като дяловите и дългови ценни книжа.

Започнете търговия с ценни книжа на платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admirals. Изтеглете Вашата MetaTrade 5 още сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу:

Най-добрата платформа за множество активи


 

Защо да инвестирате в ценни книжа?

Хората правят инвестиции по всякакви причини, като например изграждане на състояние в дългосрочен план, плащане на обучение на дете, генериране на капитал за собствен бизнес, планиране на пенсиониране, постигане на финансови други цели или просто увеличаване на разполагаемия доход.

Темата за инвестиции в ценни книжа, както и в други активи, става все по-актуална в последните години на фона на:

И така да видим какво ще получите като направите инвестиции в ценни книжа:

 1. Експозиция в най-големите икономики в света
 2. Експозиция в най-големите компании в света
 3. Възможности за капиталови печалби и постигане на финансови цели
 4. Възможности за пасивна доходност под формата на дивиденти
 5. Възможности за диверсификация на портфейл от активи
 6. Защита на съществуващия капитал от инфлация
 7. Висока ликвидност
 8. Поради високата ликвидност можете да се възползвате ниски инвестиционни разходи (спредове и комисионни)
 9. Ниска първоначална инвестиция (за сметка Trade.MT5 от Admirals минималния депозит е само €100)

Разбира се всяка инвестиция крие своите рискове и недостатъци. При инвестиране в ценни книжа основните рискове са:

 • Изисква познания и опит
 • Загуба на част или цялата инвестиция

Добре да запомните, че по-големите печалби могат да дойдат с по-високите рискове, а повече сигурност често може доведе до по-ниски потенциални печалби. А изграждането на цялостно портфолио от ценни книжа чрез диверсификация е един от най-препоръчваните методи за инвестиции.

Все пак, трябва да знаете, че с правилна стратегия за управление на риска може да минимизирате тези рискове.

Видове доходност на ценни книжа

Вече споменахме, че ценните книги имат доходност, но тя основно може да бъде два вида - фиксирана или променлива доходност на ценни книжа. Да разгледаме всеки един от двата вида в малко повече детайли.

Фиксирана доходност на ценни книжа

Държавните ценни книжа с фиксирана доходност са инвестиция, която изплаща лихва редовно до падежа. А на падежа се изплаща и главницата. Всъщност ценните книжа с фиксирана доходност са дългови ценни книжа, които биват различни видове:

 • Държавни облигации
 • Общински облигации
 • Сертификати за депозит
 • Преференциални акции

Договорената фиксирана доходност на държавни ценни книжа най-често се изплаща на всеки 6 месеца и е под формата купонни плащания за инвеститорите. А едни от най-големите преимущества на инвестиране в ценни книжа с фиксирана доходност са:

 1. Постоянен приход от лихви за инвеститорите през целия срок на облигацията.
 2. Ценните книжа с фиксирана доходност се оценяват от агенциите за кредитен рейтинг, което помага на инвеститорите при избора на емитенти.
 3. Ценните книжа с фиксирана доходност обикновено са по-ниско волатилни от акциите, съответно и по-ниско рискови.
 4. Държавните ценни книжа с фиксирана доходност са гарантирани от правителствата, което предоставя повече сигурност на инвеститорите.

Разбира се, както при всяка друга инвестиция, фиксираната доходност на ценни книжа има и своите недостатъци:

 1. Ценните книжа с фиксирана доходност имат кредитен риск, което означава, че при проблеми емитентът може да не изпълни лихвените плащания или да не върне главницата.
 2. Ценните книжа с фиксирана доходност обикновено имат по-ниски нива на възвръщаемост в сравнение с други по-рискови инвестиции като акциите, например.
 3. Може да се стигне до проблем с инфлационния риск. Ако потребителските цени се повишават по-бързо от доходността на облигацията, то инвестицията може да се превърне реално в губеща.

Повечето ценни книжа с фиксирана доходност се търгуват лесно чрез инвестиционен посредник и също се предлагат под различна форма в борсово търгувани фондове (ETF-и). Тези ETF-и често включват комбинация от множество цени книжа с фиксирана доходност, което предлага и добра възможност за диверсификация на портфолиото на инвеститорите.

Променлива доходност на ценни книжа

Терминът променлива доходност на ценни книжа се отнася до инвестиции в ценни книги, които осигуряват на собствениците си динамични нива на възвръщаемост, определяна от пазарни сили. В повечето случаи ценните книжа с променлива доходност се счита за по-рискови от тези с фиксирана такава, но могат да доведат и до по-големи печалби.

Най-яркия пример на ценни книга с фиксирана доходност са акциите. Техните цени могат да са доста волатилни, съответно по-рискови. Други форми на инвестиция в променлива доходност на ценни книжа може да са Форекс пазара и различни видове финансови деривати.

Търгувайте над 8000 финансови инструмента при конкурентни условия с Admirals. Започнете още сега като кликнете на следващия банер:

Търгувайте Форекс & ДЗР

Получете достъп до над 40 ДЗР на валутни двойки

 

Пазар на ценни книжа

Пазар на ценни книжа е част от по-широките финансови пазари, на който ценните книжа могат да се купуват и продават между различни субекти въз основа на търсенето и предлагането. Видовете пазари на ценни книжа обхващат акции, пазари на облигации и пазари на деривати. На тези пазари се определят цените и се срещат участници, както професионални, така и непрофесионални.

Пазарите на ценни книжа могат да бъдат разделени на два основни вида:

 • Първични пазари на ценни книжа
 • Вторични пазари на ценни книжа

На първичните пазари на ценни книжа се емитират нови ценни книжа, а на вторичните пазари съществуващите ценни книжа могат да се купуват и продават. Вторичните пазари могат по-нататък да бъдат разделени на организирани борси, такива, които са извънборсови, където се купуват или продават ценни книжа директно.

За притежателите, съществуването на вторичен пазар на ценни книжа, на който техните ценни книги могат да бъдат продадени и конвертирани в пари, увеличава желанието им да притежават акции и облигации и по този начин увеличава способността на компаниите да издават ценни книжа.

Има редица професионални участници на пазара на ценни книжа и те включват; посредници, трейдъри, инвестиционни мениджъри, спекуланти, както и тези, предоставящи инфраструктурата, като клирингови къщи и депозитари на ценни книжа.

Как да започнете търговия с ценни книжа?

След като вече знаете какво е ценна книга, какви са различните видове ценни книжа, какви са видовете доходност на ценни книжа и къде се търгуват може да дошло е време да обмислите по-интересната практическа част, а именно да направите първата си сделка с ценни книжа.

Това може да направите само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия
 2. Изтеглете платформа за търговия
 3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка.

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с ценни книжа с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да направите покупка на ценни книжа с акциите на Johnson & Johnson (#JNJ), които са известни със своята постоянна дивидентна доходност. Същото важи и за продажба (къса позиция).

Как да купите акции на Johnson & Johnson (#JNJ)?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете Johnson & Johnson (#JNJ).
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) в Johnson & Johnson, Вие очаквате акциите на компанията да поскъпнат, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете акции на Johnson & Johnson (#JNJ)?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете Johnson & Johnson (#JNJ).
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) Johnson & Johnson, Вие очаквате акциите на компанията да поевтинеят, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Вашето ръководство за управление лични финанси с Admirals
Управлението на личните финанси е тема табу за мнозина. Най-просто казано, финансите плашат повечето хора, но това не трябва да е така. Най-общо казано хората се страхуват от това, което не разбират и изглежда финансите са една от темите, които плашат хората. Искате да да промените това и да сте в ч...
Пълно ръководство за търговия с валутни двойки
Вероятно голяма част от хората, които са обменяли валута, за да отидат на почивка, бизнес пътуване или просто, за да уредят някое свое плащане, са забелязали, че валутите се търгуват под формата на валутни двойки. Именно тези валутни двойки са в основата на всяка търговия с валута. В тази статия ще...
EUR/USD: Защо да търгувате с най-популярната валутна двойка?
Американският долар (USD) и еврото (EUR) са двете разпознаваеми валути в света, а и са двете с най-голям обем на валутния пазар, според последния доклад на Банката за международни разплащания. Следователно, валутната двойка EURUSD (евро долар) е най-популярната сред трейдърите. Искате да научите пов...
Виж Всички