Акции: Пълно ръководство за търговия и инвестиции [2021]

Юни 08, 2021 10:30 Europe/Sofia
Време за четене: 30 минути

Историята е доказала, че един от най-постижимите начини за трупане на капитал в дългосрочен е чрез търговия и инвестиции в акции. С няколко изключения почти всеки член на списъка с най-богатите хора на Forbes 400 е достигнал дотам, защото притежава голям брой акции в публични или частни компании.

Въпреки че началото може да е скромно, при избор на правилна стратегия за търговия с акции резултатите рано или късно ще дойдат.

В това пълно ръководство за търговия и инвестиции в акции ще научите:

 • Какво е акция?
 • Каква е разликата между акции и облигации?
 • Какво е първично публично предлагане на акции?
 • Защо да започнете инвестиране в акции?
 • Търговия с реални акции или с ДЗР на акции
 • Как да инвестирате в акции?
 • Как да изградите стратегии за търговия с акции?
 • Най-добрата платформа за търговия с акции.
 • Как да купите акции?
 • Как да продадете акции?

Да започваме!

Акции: Пълно ръководство за търговия и инвестиции [2020]

 

Какво е акция?

Акция е ценни книга с променлива доходност, която Ви дава възможност да притежавате дял от определена компания. Една акция е единица от собствеността на една компания. Повечето компании емитират и продават акции с цел да наберат по-голям капитал, за да финансират дейностите си.

Например ако дадена компания е емитирала 100 акции, а Вие сте купили 10 акции на тази компания, то следователно Ви притежавате 10% от нея. Притежанието на акции може да Ви даде (но не винаги) някое от следни права:

Видове акции

Има два основни видове акции:

 1. Обикновени акции - най-масовите, дават право на глас и цените им са по-волатилни, но притежателят им може да има по-малко претенции върху собствеността на компанията ако бъде обявена в несъстоятелност.
 2. Привилегировани акции - по-слабо популярни, не дават право на глас, по-слабо волатилни, но привилегированите акционери са с приоритет пред обикновените при разпределянето на задължения.

Тук трябва да отбележим, обикновените акции са доста по-търгувани от по-малко популярните привилегировани акции.

Търговията с акции се извършва на фондова борса. Различните фондови борси пък изграждат регионалните и глобалните фондови пазари. Докато и двата термина - фондови пазари и фондови борси, се използват взаимозаменяемо, последният обикновено е по-скоро част от първия.

Ако някой каже, че търгува на фондов пазар, това означава, че той извършва продажба и купуване на акции на една (или повече) фондова борса, която е част от общите фондови пазари.

Американският фондов пазар е най-големия в света, а най-големите фондови борси в САЩ са New York Stock Exchange (NYSE) и Nasdaq.

ЗАПОЧНЕТЕ ТЪРГОВИЯ
НА NYSE и NASDAQ

Акции и фондови борси

Както вече разбрахте, световните пазари на акции се наричат фондови пазари и служат като платформа, където се срещат многобройни купувачи и продавачи и взаимодействат по между си като сключват сделки.

Огромният брой на участниците на тези пазари, на практика може да гарантира по-справедлива цена.

Например, ако в целия град има само един продавач на коледни елхи, то той ще има свободата да определи цена, която му харесва, тъй като купувачите няма да имат възможност да избират. Ако броят на продавачите на елхи е по-голям в общия пазар, то те ще трябва да се конкурират помежду си, за да привлекат купувачи.

Повечето фондови пазари работят по подобен начин. На тях се търгува с различни видове ценни книжа (например акции и облигации) в контролирана, сигурна и управлявана среда. Фондовата борса обединява стотици хиляди участници на пазара, които желаят да купуват и продават акции, това гарантира справедливи цени и прозрачност на транзакциите.

Докато по-рано пазарите използваха издаване и раздаване на хартиени сертификати за физическо притежание на акции, на съвременните фондови пазари всичко това се случва по електронен път.

Борсови индекси

Фондовата борса често създава и поддържа различни пазарни и специфични за сектор показатели, като:

Борсовите индекси предоставят мярка за проследяване на движението на целия пазар. Повечето фондови борси също поддържат новини за компаниите регистрирани на тях, съобщения и финансови отчети, които обикновено са достъпни на официалните им уебсайтове.

Борсите също подкрепят различни други дейности, свързани с корпоративни сделки. Например, печеливши компании могат да възнаграждават инвеститорите си чрез изплащане на дивиденти, които обикновено идват от част от печалбата на компанията. Но е добре да знаете, че не всяка публична компания изпаща дивиденти

Все пак преди да се регистрират на борсата и да станат достъпни за мнозинството от инвеститори, компаниите, които искат да станат публични трябва да организират първично публично предлагане или т.нар. IPO (Initial Public Offering). Да видим какво представлява то.

Какво е първично публично предлагане на акции?

Първият въпрос, който изниква в съзнанието на начинаещият инвеститор, когато става въпрос регистриране на компании на борсата е какво е IPO? IPO (от английски Initial Public Offering) означава първично публично предлагане на акции на дадена компания, която иска да започне да се търгува на борсата.

Това е процес, при който частна компания започва да продава акции на външни инвеститори и по този начин става публично търгувана. От този момент нататък компанията може да набира капитал като продава акции, но в същото време трябва да се съобразява със строг набор от правила за отчитане установени от борсата, на която ще се осъществява търговията с акциите.

Компаниите, които организират IPO често са сравнително млади или с по-малка пазарна капитализация. С излизането си на борсата те се стремят да натрупат капитал чрез продажбата на акции, за да финансират потенциален бъдещ растеж.

Разбира се това не винаги е така. Не всички компании, които провеждат IPO са малки. Някои може да бъдат огромни, какъвто бе случая с китайския гигант за онлайн продажби Alibaba.

Защо Ви е нужна инвестиция в акции?

Всяка една търговия с акции за начинаещи започва с този въпрос или поне е един от първите.

Вашите парични средства трябва да се трудят, точно като Вас! Парите Ви не трябва просто да стоят и да се девалвират в банковата Ви сметка от пораждането или прекратяването на поредната икономическа криза. Какво мислите, че прави банката със средствата Ви, когато ги оставите там?

Смятате ли, че те просто ги пазят или ги хвърлят в трезор от типа на чичо Скрудж? Нищо такова! Банките оперират активно на финансовите пазари и една от основните им дейности е именно търгуване с акции.

Причините защо да инвестирате в акции може са много и да варират при различните инвеститори. Нека да споменем някои от основните част, от които ще обсъдим по подробно в следващите редове:

 • Търсене на по-висока доходност от банковите депозити
 • Защита от инфлация
 • Постигане на финансови цели
 • Изграждане на поток от пасивна доходност
 • Диверсификация
 • За по-добри старини (пенсиониране)

Тествайте търговията на 17 от най-големите фондови борси в света без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете вашата безплатна демо сметка като кликнете на банера отдолу!

Демо търговия с акции без риск с Admiral Markets

Лихви по депозити

Вероятно много хора са чували, че най-сигурното място за техните пари е в банков депозит. Все пак, това не е точно така, особено, когато става въпрос за периоди на ниски лихви, какъвто е сегашният.

След глобалната финансова криза много централни банки предприеха политика на нулеви и дори отрицателни лихвени проценти и монетарни стимули. Тези мерки свалиха лихвите по банковите депозити почти до нула. Така става ясно, че едва ли ще успеете да спестите много от банкови депозити.

Напротив, инфлацията често е много по-висока от лихвите по банковите депозити. Така на практика се оказва, че от банковите депозити не само няма да спечелите, но и ще претърпите загуби, които ще бъдат причинени от ръста на потребителските цени. А все още не сме коментирали банковите такси.

На последната си среща за монетарната политика Българска народна банка остави основния лихвен процент в страната непроменен - 0,0%. Това са най-ниските лихвени нива в историята на българската централна банка, а те се запазват на тези нива от февруари 2016 година.

БНБ бе повлияна от Европейската централна банка и глобалния цикъл по разхлабване на монетарната политика започнал в периода след световната финансова криза от 2008 година. Все пак лихвите в България не успяха да паднат до негативни нива за разлика от еврозоната, където моментните лихви по депозити на Европейската централна банка са отрицателните -0,5%.

Нулевият основен лихвен процент на БНБ накара и местните търговски банки да свалят своите лихви по депозити близо до тези нива.

"Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове през април 2020 г. в сравнение с април 2019 г. намалява с 0.01% до 0.00%, а по тези в евро – с 0.02% до -0.01%. В сравнение с април 2019 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0.02% до 0.10%, а по тези в евро – с 0.01% до 0.15%."

Ето и графика на лихвените нива за домакинствата в България:

търгуване с акции и лихвени проценти

Източник: Българска народна банка

Инфлация

Когато смятате Вашата годишна доходност от инвестиции или лихви по депозити задължително трябва да имате предвид и годишната инфлация в България. Официалната инфлация в България се измерва от Национален статистически институт, който използва индекс на потребителските цени, за да определи размера на инфлацията.

Последните данни на НСИ показват, че годишната инфлация в България през май 2020 година, спрямо април 201 9 е 1,3%. В същото време средногодишната инфлация за периода юни 2019 - май 2020 г. спрямо периода юни 2018 - май 2019 г. е 2.8%.

търгуване с акции и инфлация

 

Източник: НСИ

След като знаете, че годишната инфлация в България е 2,8%, а максималните годишни лихви по депозити са около 0,10%, лесно можете да сметете, че годишната загуба от спестовна сметка в банка е:

 • 2,8% - 0,10% = 2.7%

Тук не са включени банковите такси, данък лихви по депозити, както и наказателните такси при евентуален пропуск на падежа за теглене на средства. Ако го включим, то загубите Ви от оставянето на парите си в спестовна сметка ще нараснат още.

Освен това, е добре да знаем, че данните от официалната статистика не винаги отговарят напълно на пазарната ситуация и реалната инфлация в България вероятно е над тези споменати стойности. Ръстът на потребителските цени дори спокойно може да достигне 5-6%, което при лихви по банкови депозити под 0,10% може да е направо убийствено за спестителите.

Точно това се явява и основния проблем по отношение на лихвите по депозитите. Изоставяйки сериозно зад нивото на инфлацията, всъщност Вашите спестявания постоянно ще се обезценяват. Или казано по друг начин – „благодарение" на инфлацията, ще си купувате по-малко стоки и услуги, с вашите вложени в банков депозит средства, с течение на времето.

След като не можете да разчитате да спечелите от депозити, тогава къде трябва да насочите средствата си?

Отговорът на този въпрос е лесен към инвестиции и една от най-добрите алтернативи в таи посока са финансовите пазари. Някои по-известни инструменти, които можете да изберете на пазарите са:

 1. Валути
 2. Суровини
 3. Акции
 4. Борсови индекси
 5. Облигации
 6. Борсово търгувани фондове
 7. Криптовалути

Трябва да отбележим, че при търгуване с акции може да получите още много предимства като:

 • висока възвръщаемост
 • възможност за диверсификация
 • висока ликвидност
 • употреба на ливъридж
 • лесен и бърз достъп

Това са само част от предимствата. Но сега да разгледаме едно от най-важните преимущества при търгуване с акции, а именно получаване на дивиденти от акции.

Получаване на дивиденти от акции

Когато става въпрос за инвестиция в акции пазари много инвеститори търсят възможност да инвестират в акции, които да им генерират поток от пасивна доходност. Чрез изплащане на дивиденти някои компании предоставят тази възможност на своите инвеститори. Но да видим какво е дивидент от акции?

Дивидент е разпределение на определена част от печалбата на дадена компания и се изплаща под формата на възнаграждение за клас от нейните акционери. Тези дивиденти се определят и управляват от борда на директорите на компанията, въпреки че те трябва да бъдат одобрени от акционерите чрез тяхното право на глас.

Дивиденти могат да се издават като парични плащания, като акции или друго имущество, въпреки че паричните дивиденти са най-често срещаните.

Реално дивидентът е награда, която се изплаща на акционерите на дадена компания, заради това, че са инвестирали собствен капитал в нея и обикновено идва от нетните печалби на фирмата.

Започнете да създавате потенциален поток от пасивна доходност чрез инвестиция в акции изплащащи дивиденти. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Инвестирайте в акции изплащащи дивиденти с Admiral Markets

Как се определя цената на акция?

Цените на акциите се променят постоянно и това е нещо съвсем нормално, поради наличието на огромно количество купувачи и продавачи на фондовите пазари. Както и на останалите пазари цените се променят благодарение на промени в търсенето и предлагането.

Ако купувачите на една акция са повече от продавачите или поне разполагат с повече средства за купуване на акции, то цената на тази акция ще се покачи. И обратното, ако продавачите са повече или с повече възможности, то цената ще се понижи.

Акции и облигации

Акции и облигации са едни сред най-популярните инструменти, когато става въпрос за инвестиции. Освен това, общото между акции и облигации е, че са ценни книжа и могат да носят доходност. Въпреки това те са много различни.

Докато акциите са ценни книжа с променлива доходност, то облигациите са с фиксирана. Много важно е да се знае, че акциите купуват собственост, а облигациите дълг:

 • Когато закупите акции на една компания, то вие притежавате дял от нея
 • Когато закупите облигации, то вие инвестирате в дълг като фактически давате на компанията капитал на заем, за което тя се задължават да изплати лихва след определен срок.

Трябва да отбележим и че акциите са считани за по-рискови ценни книжа от облигациите, тъй като има много фактори, които могат да повлияят върху представянето на акциите на една компания. Но трябва да се отбележи, че освен по-рискови, акциите могат да ви дадат и по-голяма доходност.

Докато при облигациите е обратно. При тях рискът е по-нисък, но и очакваната доходност също.

Търговия с реални акции или с ДЗР на акции?

След като вече сте стигнали до извода, че трябва да инвестирате в акции, вероятно следващата дилема пред Вас е дали да изберете търговия с реални акции или договори за разлика на акции. По-долу ще разгледаме преимуществата и недостатъците на двата вида търговия с акции.

ДЗР на акции

CFD или ДЗР (англ. Contract for Difference) e договор за разлика, който се сключва между трейдър и брокер за размяна на разликата в цената на даден актив. Този договор е активен докато не бъде затворен от трейдъра, а плащанията по него са в брой, вместо реална доставка на търгувания актив. Това на практика, е далеч по-лесно, в сравнение с класическата доставка.

На практика, договорите за разлика предоставят на инвеститорите всички предимства на реалната инвестиция във финансови инструменти, но без реално да ги притежават.

Нека първо да отбележим предимствата на търговията с договори за разлика:

 1. Къси продажби. Едно от основните предимства на днешната ДЗР търговия и други деривативни продукти се крие във възможността за къси позиции. Те са невъзможни при покупката на реални активи като реални акции например.
 2. Употреба на ливъридж. ДЗР позволяват да управлявате по-голяма сума от тази, която притежавате в търговската си сметка. Това се случва чрез употреба на ливъридж, при която инвестиционният посредник отпуска определена сума в замяна на определен маржин като обезпечение.
 3. Гъвкавост. Договорите за разлика ви позволяват да поставите стоп лос, тейк профит, плаващ стоп, както и да изберете кога да влезете и да излезете от сделка.
 4. Възможност за сделки в рамките на деня. ДЗР позволяват да се възползват от краткосрочните движения на цените на пазарите на акции, индекси или суровини.
 5. Лесен достъп до глобалните пазари. Лесен достъп до много финансови инструменти, като акции, облигации, валути, суровини, криптовалути и тн чрез избран от Вас посредник.
 6. Ниски спредове. При ДЗР търговия често няма такси и комисионни за откриване и закриване на позиции. Инвестиционният посредник получава спред като възнаграждение за услугата, която предоставя.
 7. Няма ограничения за стил на търговия или сумата за инвестиране (поне при някои брокери като Admiral Markets).

Както всяка една инвестиция и ДЗР имат своите недостатъци:

 1. Няма притежание на базовия актив, с което няма и имуществени права при фалит на компанията.
 2. ДЗР може е по-слабо регулиран продукт.
 3. Ефектът на ливъриджа може да е нож с две остриета. Това означава, че освен да увеличава потенциалните печалби, финансовият лост повишава и потенциалните загуби.
 4. Суап такси за задържане на позицията през нощта.

Една от ключовите разлики между ДЗР търговия с акции и търговия с реални акции е използването на ливъридж. Договорите за разлика се търгуват на маржин, което означава, че не е необходимо да платите пълната пазарна стойност на сделката. Това също позволява на търговците на финансовите пазари да отварят по-големи позиции, отколкото би позволил капиталът им.

Проблем при ДЗР търговията с акции е далеч по-слабо регулирана от търговия с реални акции. И това привлича към нея много нерегулирани ДЗР брокери, или посредници с ниско ниво на регулация, както и дори брокери пълни измамници.

Търговия с реални акции

След като видяхме положителните и отрицателните страни на ДЗР търговия с акции, нека да разгледаме и търговията с реални акции.

Преимущества на инвестиции и търговия с реални акции:

 1. Реално притежание на базовия с всички прилежащи имуществени права
 2. По-малък риск поради липсата на употреба на ливъридж
 3. Без суап такси за държане на позицията отворена през нощта
 4. По-стабилна регулация

В същото недостатъците на инвестиции и търговия с реални акции спрямо търговия с ДЗР на акции са:

 1. Липса на възможност за отваряне на къси позиции
 2. Липса на възможност за употреба на ливъридж
 3. Наличие на такси и комисионни при покупка и продажба
 4. Липса на възможности за търговия на множество различни пазари

На следващото изображение ще видите обобщени преимуществата и недостатъците на двата вида търговия с акции:

ДЗР на акции или реални акции

Независимо дали ще се насочите към търговия с ДЗР на акции или търговия с реални акции трябва да се насочите към брокер регулиран от едни от най-стриктните регулаторни органи в света като Admiral Markets. Единственото, което трябва да направите, за да започнете търговия на реалните пазари е да кликнете на банера отдолу!

Търговия с ДЗР на акции с Admiral Markets

Колко пари да инвестирате в акции?

След като разбрахте какво е акция и защо да направите инвестиция в акции, сега е време да разгледам един друг ключов въпрос. Колко пари да инвестирате в акции?

И отговорът тук е зависи! Но от какво? Ето и три основни фактора:

 1. Лични възможности
 2. Финансови цели
 3. Толерантност към риск

Персоналните възможности може да са много различни при бъдещите инвеститори и затова не може да се определи точна сума, с която трябва да започнете.

В същото време започнете да идентифицирате финансовите си цели. От какво бихте имали нужда в бъдеще? Би могло да искате да си купите къща или кола, да финансирате образованието на детето си, да планирате ваканции в чужбина, да започнете или да развиете бизнес или ново начинание, или просто да имате достатъчно средства, когато се пенсионирате.

Отговорите на тези въпроси ще ви дадат представа за Вашите финансови цели.

Следващият аспект, който трябва да обмислите, е Вашата толерантност към риск или способността Ви да поемате риск. Тя зависи от фактори като текущи доходи, спестявания, разходи, финансови задължения (като изплащане на ипотека) и подходящо финансово покритие за живот и здравеопазване. И не на последното място от собствения темперамент.

Също така можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях. От това ще зависи дали ще се насочите към краткосрочни инвестиции или към дългосрочни такива.

Инвестирането с натрупване (определена сума всеки месец например) може да направи така, че малки проценти възвръщаемост на инвестициите да изглеждат сериозно, когато се касае за по-дълги периоди от време.

Както удължените срокове, така и по-високите нива на възвръщаемост биха могли да ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции за начинаещи интересни и подходящи за различни цели.

Онлайн търговия с акции

Преди навлизането на интернет технологията, трейдърите и инвеститорите трябваше да се погрижат за всички транзакции и заявки по пощата, телефон или факс. Най-често трейдърите взимаха решение за продажба на акции или купуване на акции чрез телефон с техния брокер.

Процесът беше бавен, тъй като брокерите трябваше да потвърдят подробностите за транзакцията, като цена, количество, вид на сделката, продължителност на сделката, цена на излизане, спецификация на сметката и др.

Днешната онлайн търговия с акции е свързана с търговия на фондовите пазари през интернет чрез платформа за онлайн трейдинг.

Цифровата ера повлия сериозно върху търговията с акции. Разликата между миналото и днес, е че новата онлайн търговия с акции може да става и по-голяма. Ето защо:

 • Транзакционните разходи са значително по-ниски при онлайн търговия с акции от тези по телефона.
 • Скоростта на транзакцията е много по-висока и ефективна.
 • Достъп до повече финансови инструменти.
 • Платформата за търговия винаги може да изпълни Вашите търговски решения, докато имате връзка с интернет.
 • Трейдърите и инвеститорите имат достъп до широк набор от инструменти и други помощни средства.
 • Почти няма нужда от ръчна работа, всички инструменти могат да бъдат калкулирани автоматично и на момента.
 • Дори тренд линиите са полуавтоматизирани, в смисъл, че трейдърите могат да начертаят линия върху графиката само с два клика.
 • Преместването, премахването и добавянето на линии, инструменти и индикатори може да бъде завършено в рамките на секунди.
 • По-достъпни онлайн услуги за търговия, обучение, анализи, курсове за търговия и онлайн сайтове за търговия.

Както виждате, не само лекотата на днешната електронна търговия с акции е значително подобрена, но и простотата и качеството на инструментите, индикаторите и методите за анализ.

В миналото трейдърите e трябвало да съставят графика на хартия, а дори и когато компютрите станаха по-достъпни, трябваше да изчислят ръчно много от нивата и стойностите на индикаторите.

Сега на най-добрите платформи за търговия позволяват и широк спектър от графики, индикатори и поръчки, които могат да бъдат поставени на момента, чрез избрания от Вас брокер. Голямото разнообразие на видове поръчки е сериозно предимство, тъй като позволява на трейдърите да изготвят точен план за търговия.

ЗАПОЧНЕТЕ ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ

Стратегии за търговия с акции

Критичен момент за всеки трейдър е изграждане на печеливша стратегия за търговия с акции за начинаещи подходяща за него самия и неговата толерантност към риск. Повечето стратегии за търговия с акции съдържат някакъв метод за анализ, независимо дали фундаментален или технически, който помага на трейдърите да вземат решение за вход и изход от сделка.

Всяка стратегия за търговия с акции трябва да включва и точни и ясни правила за управление на риска и управление на капитала.

Голяма част от разработващите ефективна стратегия търговия с акции, могат да разчитат, на вече съществуващи и доказали ефективността си с времето, търговски стратегии. При всички положения обаче, тяхното тестване е задължително. Можете да направите това, с възможно най-добрия софтуер за бектестване на стратегии.

Ето преглед на задачите, които професионалните трейдъри трябва да изпълнят:

 • Модели за влизане в сделка
 • Модели за излизане от сделка
 • Лесно управление
 • Възможности за анализ на графиките
 • Употреба на индикатори
 • Промяна и добавяне на инструменти за търговия
 • Употреба на експертни съветници
 • Възможност за тестване на стратегии
 • Мониторинг на новините
 • Възможност за проследяване на отворени и затворени сделки
 • Бързо преминаване към различни сметки
 • Използване на няколко профила за различни видове анализ

Един съвет за успешна търговия с акции е да намерите страна, в която се повишават както акциите, така и местната валута. За да идентифицирате подобен ръст, е добре да използвате седмични и месечни графики на основните активи от последните години, приложени едновременно за индексите и валутите.

Важно е, също така, трейдърите да имат в предвид, че сложните стратегии за търговия с акции не са особено лесни за следване и изпълнение. Тук важи правилото – колкото по-проста е една стратегия за търговия с акции, толкова по-дълго време ще работи.

Когато следват лесни за разбиране и прилагане принципи, трейдърите и инвеститорите на практика повишават шансовете си за успех на финансовите пазари. Освен това, един по-опростен метод ще има и по-дълъг живот на изключително динамичните пазари на акции.

Започнете да търгувате акции, ДЗР на акции и още над 8000 финансови инструмента с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5. Изтеглете Вашата MetaTrader 5 сега напълно безплатно като кликнете на банера по-долу:

MetaTrader 5 от Admiral Markets

Инвестиране в акции

Вече знаете, че акциите представляват право на част от печалбите и активите на определената компания и се търгуват на официални борси или извънборсови пазари.

Тук трябва да вметнем разликата между търговия и инвестиции в акции. Според дефиницията търговията трябва да е по-краткосрочен подход т.е. позициите в акции се задържат за по-кратък период от време, докато инвестиционният подход често се свързва със задържане на даде позиция отворена месеци и дори години.

Има два начина за потенциална печалба от инвестиране в акции:

 1. Единият е, когато инвеститорите закупят акции на определена компания на по-ниска цена и ги продадат на по-висока, така ще генерират печалби. Те са известни като капиталови печалби. За целта инвеститорите се опитват да идентифицират бързо развиващи се компании, акциите, на които са привлекателни както за трейдърите, така и за купувачите.
 2. Другият начин да печелите от инвестиране в акции е чрез изплащане на дивиденти. Когато купувате акции на компания, имате право на дял от генерираните от тази компания печалби. Това е известно като дивидент, който може да осигури постоянен поток от пасивна доходност за инвеститорите.

Най-много инвестиции в акции привличат компании, които са лидери в своята индустрия. Някои от тях са:

 • Apple Inc (#AAPL)
 • Google (#GOOG)
 • Amazon (#AMZN)
 • Microsoft (#MSFT)
 • Boeing (#BA)

Освен вече доказаните имена има и такива, които в момента са много популярни макар и със сравнително кратка история на борсата. Един такъв пример е компанията на Илон Мъск - Tesla. Акциите на Tesla предизвикват сериозен интерес заради високата си волатилност и очакванията за бурно развитие на компанията в бъдеще.

Ако имате интерес към инвестиции в сектора с електромобилите може да разгледате статията: Електрически автомобили: Защо и как да инвестирате в тях?

Още една насока за избор на акции, в които да инвестирате са са компаниите, които познавате като потребител. Непрекъснатият поток от данни, заедно с движенията на пазара в реално време, може да ви завладеят първоначално, така че запазете процеса опростен, докато търсите компании, които искате да притежавате.

Един от най-великите инвеститори на всички времена Уорън Бъфет бе споделил преди време:

"Купувайте компания, защото искате да я притежавате, а не защото акциите и ще поскъпнат". Започнете с годишния доклад на компанията. Годишното писмо на ръководството на акционерите може да осигури прилично общо описание за това, как компанията се представя и какви са бъдещите му планове.

Топ 20 съвета на Уорън Бъфет: Как да инвестираме?

Освен това, аналитичните инструменти, които са Ви нужни да оцените бизнеса, ще бъдат достъпни на различни финансови уебсайтове и на Вашия брокер, като например скорошни новини, записи на конферентни разговори, тримесечни актуализации на приходите и всички компании, подадени в регулатора.

Инвестиции в борсови индекси

Борсовите индекси също са популярна възможност за инвестиции в акции. Тези индекси проследяват представянето на определени групи от акции. В NASDAQ 100 например са включени акциите на 100-те най-големи публично търгувани технологични компании.

Ако изберете да направите Вашите инвестиции в борсови индекси като S&P 500 например, то вие ще инвестирате в 500-те най-големи компании в САЩ.

Други основни борсови индекси са:

 • DJI30
 • DAX30
 • CAC40
 • FTSE100

Инструментите, чрез които можете да търгувате и инвестирате в борсови индекси са:

 • Договори за разлика
 • Борсово търгувани индексни фондове

Преди да започнете Вашите инвестиции в S&P 500 или други финансови инструменти се убедете, че брокера, който сте избрали е регулиран от най-строгите регулаторни органи като Financial Conduct Authority (FCA) например.

Търгувайте световните финансови пазари днес с регулиран и награждаван брокер като Admiral Markets. Кликнете на банера отдолу и влезте в света финансовите пазари:

Търговия с акции за начинаещи с Admiral Markets

Как да инвестирате в акции?

Може би един от най-актуалните въпроси, който си задава начинаещ инвеститор е "как да инвестираме в акции". Вероятно ако попитате 100 различни инвеститора, ще получите и толкова различни отговора, но все пак нека се опитаме да очертаем някои съвети (извън споменатите по-горе на Уорън Бъфет), които може да е добре да следвате, когато правите своите инвестиции в акции.

1. Първо идентифицирайте правилната валута

Изучавайте валутния пазар на седмични, или месечни графики, или съответните валутни индекси за определен период от време. Ако планирате да „купите и държите" акциите, в продължение на месеци, или дори години, то добре е да се обърнете към трендовете за последните няколко години.

Например, ако възнамерявате да се насочите към инвестиции на БФБ ще е добре да погледнете към представянето на еврото спрямо долара, паунда, или японската йена през последните няколко години.

 • Идентифицирайте валутите, с най-здравословен възходящ тренд за този период.
 • Проверете, дали икономическия фундамент, поддържа тренда с добър ръст, или най-малкото ниски нива на задлъжнялост и фискална дисциплина, и бюджетен дефицит, в границите на нормалното, който не расте твърде много.
 • Ако използвате популярната платформа MetaTrader 5, можете да получавате информация от Dow Jones Newswires, които да захранват платформата ви за търговия с акции, актуални новини в реално време.

На следващото изображение, графика на EUR/USD можете да видите дългосрочния низходящ тренд, в който се намира валутната двойка.

Валутен риск при търговия с акции - графика на EURUSD

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, EUR/USD, Седмична графика с диапазон на данните 19 декември 2004 - 16 юни 2020 година. Изготвена на 16 юни 2020 в 19:45 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

През 2015 година EUR/USD падна с 10,2%, през 2016 загуби още 3,2%, през 2017 скочи с цели 13,92%, докато през 2018 отново се насочи надолу с 4,4%, за да може да загуби още 2,2% от стойността си през 2019 година. Така, за последните 5 години EUR/USD падна с 7,3%.

2. Насочете процент от Вашия портфейл във всяка от избраните валути.

Насочете дял от вашия портфейл, в генериращи доход инструменти, деноминирани в някоя от избраните валути, които е най-вероятно да поскъпнат в дългосрочен план. Ако търсите отговор на въпроса – „Как да инвестираме в акции?", вече имате един приличен отговор.

3. Изберете индивидуални акции, в зависимост от избраната пропорция.

След като сте предприели, посочените стъпки по-горе, огледайте се за конкретни активи, които предпочитате. Техният процент от портфолито Ви е добре да е в съответствие с избрания процент на деноминираните валути. Така ще имате правилното количество от определен актив, в правилната валута.

Този подход, можете да прилагате по същия начин, независимо за какъв род активи става въпрос – акции, облигации, суровини и т.н. Единствената разлика е, че когато търсите подходящи активи, Вие правите това в страни, чиито валути сте избрали, да заемат определен процент от Вашия портфейл.

Тук вече идва ред на Вашата стратегия за инвестиции в акции, която ще определи какъв процент от капитала си да насочите към акции с по-висок риск, съответно и по-висока доходност, както и дялът от средствата, който ще бъде изложен на по-малък пазарен риск.

Може да повишите Вашите шансове за успех при инвестиране в акции като намерите фондов пазар, чийто акции поскъпват, заедно с местната валута.

Обучение за търговия с акции

Трудно ще достигнете близо до целта си за възвръщаемост на инвестицията, ако не положите съществени усилия за вашето обучение за търговия с акции. Ще трябва да научите как да използвате водещи инструменти за търговия, които професионалистите използват. За да бъдете успешен трейдър на финансовите трябва да преминете серия от обучения и да прочете някои книги за търговия с акции.

Както и да търгувате, важно е да знаете, че постоянното обучение за търговия с акции и усъвършенстване, ще води до по-добри резултати след себе си.

В днешно време технологиите предоставят множество възможности за обучение за търговия с акции. Повечето сериозни брокери също предлагат различни обучителни пакети, статии, видеа, уебинари, семинари и книги за търговия с акции. Всички тези материали могат да от полза, особено, когато става въпрос за начинаещ трейдър.

Admiral Markets предоставя на своите клиенти безплатно статии и уроци, семинари, уебинари и YouTube канал. Освен това брокер номер 1 в Германия предлага на своите клиенти Обучителен курс "От Аматьор до Трейдър".

Вземете Вашия безплатен Обучителен курс от Admiral Marekts като кликнете на банера отдолу!

Безплатен Обучителен Курс от Admiral Markets

Платформи за търговия с акции

Когато инвеститор или трейдър реши да направи своите първи стъпки на Форекс или фондовия пазар, той трябва да избере своята платформа за онлайн инвестиции и своя брокер, с който иска да инвестира или спекулира.

Има много различни платформи за търговия с акции и избора коя от тях да се използва трябва да е основен фактор при избора на брокер. Повечето сериозни брокери предлагат платформите на Metaquotes - MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

MT4 и MT5 са и най-известните платформи за търговия с акции. Те свързват клиентите на брокерите с финансовите пазари. Тези два платформи за търговия с акции предлагат и богат набор от други финансови инструменти като Форекс, ДЗР ма борсови индекси, суровини, облигации, ETF-и и криптовалути.

MetaTrader 4 и MetaTrader 5 са много стабилни и лесни за работа. Поради огромната си популярност много брокери, които са създали свои собствени платформи за търговия, ги предлагат допълнително на своите клиенти.

Така MT4 и MT5 ще ви помогнат лесно и гладко да преминете от един брокер в друг, без да има нужда да прекарвате няколко седмици в тестване и разучаване на нов за вас софтуер.

Освен това, двете платформи за търговия с акции, MetaTrader 4 и Metatrader 5, са изключително удобни за ползване, с интерфейс, който дава възможност на нови и опитни трейдъри да търгуват този сложен и волатилен пазар с лекота и комфорт. Трейдърите от всички нива намират тези платформи за търговия за лесни за използване.

Мобилните приложения Ви предлагат достъп до вашата платформа за търговия с акции, където и да се намирате. Можете да изтеглите MT4 и MT5 за вашия домашен компютър, таблет и телефон.

Потребителите на MetaTrader 4 и MetaTrader 5 може да получат достъп до платформите и до всички данни на собствения си език. Налице е много широка гама от езици.

Най-големите брокери за търговия с акции създават и допълнителни приложения към MetaTrader 4 и MetaTrader 5, които да помагат на трейдърите да вземат по-информирани решения. Един от най-добрите примери за такива приставки към платформи за търговия с акции е MetaTrader Supreme Edition (MTSE) на Admiral Markets.

Благодарение на приложението MTSE ще имате достъп до 60+ допълнителни възможности за анализи, които не се предлагат от стандартните платформи MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Добрата новина е, че плъгинът MetaTrader Supreme Edition е безплатен за инсталиране, както за MT4, така и за MT5. Това означава, че можете спокойно да тествате, която искате от двете платформи, без притеснения.

Изтеглете изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition напълно безплатно като кликнете на банера отдолу1

MetaTrader 5 Supreme Edition

Поръчки при инвестиране в акции

Когато влизате на пазара Вие купувате или продавате акции на следващата най-добра пазарна цена. Тъй като пазарната поръчка не съдържа определени ценови параметри, поръчката ви ще бъде изпълнена незабавно. Освен ако не се опитвате да купите голям количество акции, например акции на стойност милиони долари.

С пазарни поръчки цената, която плащате или получавате, ако продавате, може да не е същата, която се е котирала само секунди преди това. Това се случва, тъй като бид и аск цените се колебаят постоянно в рамките на деня.

Пазарните поръчки се използват най-добре при покупката или продажбата на акции, които не изпитват големи колебания на цените в рамките на деня - например за големите сини чипове, а не за по-волатилните компании.

Съвети:

 • Пазарната поръчка е най-подходяща за инвеститори, които купуват и държат своите акции, тъй като те не се интересуват от малки разлики в цените, а по-скоро от гарантираното пълно изпълнение на сделката.
 • Поставянето на пазарна поръчка, когато пазарите са затворени за деня означава, че вашата поръчка ще бъде задействана на следващата цена, когато борсите отворят.
 • Проверката на отказа от отговорност на брокера Ви е добра идея. Някои нискотарифни брокери обединяват всички заявки за търговия на клиенти с преобладаваща цена, независимо дали в края на деня за търговия, или в определен час или ден от седмицата.

Ако предпочитате повече контрол над цената при търговия, тогава използването на лимит поръчки е препоръчително. Да предположим например, че Apple се търгува на цена от 100 долара на акция, но мислите, че 95 долара за акция са повече в съответствие с оценката Ви.

Вашата лимит поръчка казва на брокера Ви да изчака и да изпълни ордера, когато цената падне до това ниво.

В същото време, лимит поръчка за продажба на акции (sell limit) казва на Вашия брокер, че искате да търгувате акции, когато цената им се повиши до определено от Вас ниво. Лимит поръчките могат да бъдат много полезни за инвеститорите, които търгуват акции на по-малки компании, тъй като при тях спредовете са по-широки в зависимост от активността на инвеститорите.

Лимит поръчките са полезни и при краткосрочна волатилност на фондовите пазари или когато цената на акциите е по-важна от изпълнението.

Други условия, които влияят на лимит поръчките са:

 • AON - AON (всичко или нищо) поръчка може да изпълнена само ако целия брой акции, който сте решили да търгувате е наличен на определената цена.
 • GFD - GFD( добра за деня) поръчката в повечето случаи изтича в края на търговския ден, дори ако ордера не е изпълнен
 • GTC - GTC (добра докато не бъде отменена) поръчка ще остане в играта, докато трейдърът не я отмени или докато ордера не изтече.

Лимит поръчките гарантират на трейдърите, че ще получат цената, която искат, въпреки че има възможност поръчката да не бъде изпълнена. Те обикновено се поставят на база FC-FS (първи дошъл - първи обслужен) и само след като се изпълнят пазарните поръчки.

Освен това акцията трябва да остане в рамките на предварително определените параметри, които сте задали, достатъчно дълго, за да може вашият брокер да изпълни тази конкретна сделка. Ако акциите никога не достигнат определеното лимит ниво до изтичането на срока, сделката няма да бъде изпълнена.

Ето и едно кратко видео за стоп лос и тейк профит поръчките и как да ги използвате:

Какво да търсите при избора на брокер за инвестиции?

Изборът на брокер играе ключова роля за вашите инвестиции. Ето няколко съвета при избор на брокер:

 • Винаги избирайте регулиран брокер. Британският регулатор Financial Conduct Authority (FCA) е сред най-строгите на пазара
 • Убедете се, че вашият брокер предлага множество инструменти и активи за търговия и инвестиции
 • Проверете на какво ниво е обслужването на клиенти на брокера, тъй като може да се нуждаете от помощ, особено ако сте начинаещ
 • Разгледайте дали уебсайта на брокера има различни видове обучителни материали като статии, уроци, видеа, семинари и уебинари
 • Проверете комисионните и спредовете на брокера, както и разходите при депозити и тегления на средства. Това че някои брокер е обявил, че има нисък спред това не означава, че винаги ще е така
 • Изберете брокер с бързо изпълнение и нисък слипидж на поръчките, който няма ограничения за различните стилове на търговия и предлага различни видове търговски сметки
 • Проверете политиките за финансова сигурност. Изберете брокер, който следва сегрегация на клиентските средства (съхранява вашите средства отделни от собствените) и предлага защита от негативен баланс.

Как да започнете търговия с акции?

След като вече знаете какво е акция, защо да започнете търговия с акции, как да инвестирате в акции и как да изберете брокер и платформа е време да преминем към практическата част, а именно как се купуват акции.

Това може да направите само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия с акции.
 2. Изтеглете вашата платформа за търговия с акции .
 3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с акции с Admiral Markets изгледайте следващото кратко видео:

Как да купите акции?

Нека да дадем един пример как да купите акции като използваме акции на Тесла.

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете акции на Tesla
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позциия) в акции на Тесла Вие очаквате да поскъпнат, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

Как да продадете акции?

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете акции на Тесла
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в акции на Тесла Вие очаквате те да поевтиняване, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

Търговия и инвестиции в акции - заключение

Банковите депозити на много места по света не успяват да предоставят достатъчно добри възможности за доходност, което кара хората да търсят други възможности. Търговията с акции може да е една прекрасна алтернатива на на банковите депозити и за защита от инфлация.

Класацията на Forbes за най-богатите хора в света е изричното доказателство, че най-богатите хора в света използват инвестиции и търговия с акции, за да увеличават своето богатство.

Освен това тази дейност вече далеч не е за хората с белите якички от Wall Streett, които познаваме от филмите. Абсолютно всеки човек с компютър, таблет и смартфон може да получи достъп до световните фондови пазари чрез платформа за търговия с акции, предоставена от брокер.

Определете Вашите лични възможности, финансовите цели и толерантността към риск, изберете най-добрата платформа за търговия и започнете Вашите инвестиции в акции!

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Търгувайте с ДЗР на най-популярните сини чипове в света сега без комисионна. Кликнете на банера отдолу, за да започнете днес!

Търгувайте ДЗР на акции с Admiral Markets

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайта на Admiral Markets. Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets UK Ltd (Admiral Markets) не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Борис Петров
Борис Петров
Финансов Анализатор, Admirals Bulgaria

Финансов анализатор с дългогодишен години опит в областта на техническия и фундаментален анализ на финансови инструменти и изграждането на стратегии за търговия на Форекс, фондовия пазар, пазарите на суровини и др.