Какво е фундаментален анализ на финансовите пазари и как да го използвате?

Август 05, 2020 17:10 Europe/Sofia
Време за четене: 10 минути

Пазарните участници навлизащи в търговията на финансовите пазари скоро се сблъскват с понятия като фундаментален анализ и технически анализ. Това са двата основни метода за анализ на пазара, които помагат на трейдърите и инвеститорите да взимат по-информирани решения за своите сделки.

В статията откриете отговори на следните въпроси:

 • Какво е фундаментален анализ?
 • Фундаментален анализ - как работи?
 • Видове фундаментален анализ
 • Защо имате нужда от фундаментален анализ на финансовите пазари?
 • Технически и фундаментален анализ - прилики и разлики
 • Най-важните икономически индикатори за фундаментален анализ
 • Фундаментален анализ и икономически календар
 • Как да направите фундаментален анализ на акции?
 • Как да започнете търговия с фундаментален анализ?

Да започваме!

Какво е фундаментален анализ на финансовите пазари [2020]?

Какво е фундаментален анализ?

Фундаментален анализ е метод за определяне на цената на даден финансов инструмент, който включва опит за измерване на неговата вътрешна стойност чрез изследване на икономически, финансови и други качествени и количествени индикатори.

Днешният фундаментален анализ изучава всичко, което може да повлияе на стойността на финансовия инструмент, от макроикономически фактори като състоянието на икономиката и отраслите в нея до микроикономически фактори като ефективността на управлението на компанията.

Основната предпоставка на действащия фундаментален анализ на финансовите пазари е, че цената на един актив може да се различава от стойността му. Анализираният актив може да е:

Фундаменталният метод за анализ на пазара се смята за контрастен на техническия анализ, който прогнозира бъдещата посока на цената чрез анализ на историческите данни. Все пак двата анализа е добре да бъдат комбинирани за да се получи оптимален резултат на пазарите.

Фундаментален анализ - как работи?

Всеки анализ на пазара се стреми да определи да цената на да определен финансов инструмент е правилно оценена. Фундаменталният анализ обикновено се прави от макро до микро перспектива, за да се идентифицират финансови инструменти, които не са правилно оценени от пазара.

Обикновено анализаторите изучават цялостното състояние на икономиката и силата на конкретната индустрия (когато става въпрос за фундаментален анализ на акции), за да достигнат до справедливата стойност на анализирания инструмент.

Фундаменталният анализ използва публични данни, за да оцени стойността на даден актив.

Да вземем за пример фундаментален анализ на акции. Първоначално анализаторът създава модел, с който да определи прогнозната стойност на акцията на компанията. Тази стойност е само оценка, до която е достигнал анализатора въз основа на определени данни. След това:

 1. Ако анализаторът изчисли, че стойността на дадена акция трябва да е значително по-висока от текущата пазарна цена той може да и даде рейтинг за покупка или да купи.
 2. Ако анализаторът изчисли, че стойността на дадена акция трябва да е значително по-ниска от текущата, тя може да получи рейтинг за продажба и да бъде обект на къса продажба.

Така, лесно може да кажем, че акциите, които имат рейтинг за покупка може да станат свидетели на ръст на цената, докато тези с рейтинг за продажба може да поевтинеят. Разбира се това не гарантирано и прогнозата на всеки анализатор може да се окаже неточна.

ЗАПОЧНЕТЕ ТЪРГОВИЯ

Защо имате нужда от фундаментален анализ на финансовите пазари?

На някои финансови инструменти понякога, след като се направи анализ на пазара може да се надцени или да се подцени в краткосрочен план или дори средносрочен план. Но това рядко може да се случи в дългосрочен план.

Привържениците на фундаменталния анализ твърдят:

Дори и в краткосрочен план даден актив да е оценен неправилно, то рано или късно той ще се върне към реалната си цена. Крайната цел на извършването на фундаментален анализ е да се открие истинската стойност на даден актив, да се сравни с текущата цена и да се открие възможност за търговия. Основната цел е да се постигне резултат, който трейдъра или инвеститора може да сравни текущата цена на инструмента, за да разбере дали той е подценен или надценен.

 

Трейдърите, които залагат на фундаментален анализ на финансовите пазари не трябва просто да сравняват последните данни за даден икономически индикатор с миналите такива. Съществуват голям брой икономически теории, които обграждат фундаменталния анализ, опитвайки се да поставят различни части от икономическите данни в контекста, за да ги направят сравними.

Именно тук е и една от ключовите разлики между фундаментален и технически анализ на финансовите пазари.

Докато техническият анализ почти нe обръща внимание на друго освен на движението на цената, то фундаменталния анализ изследва всичко друго, но не е сегашната цена. Макар да е вярно, че фундаменталният анализ може да не е най-добрият инструмент за дългосрочния трейдър и инвеститор, то точно този вид анализ на пазара едва ли може да бъде също толкова полезен и на краткосрочния трейдър.

Повишете Вашите знания за технически и фундаментален анализ с онлайн обучителен курс "От Аматьор до Трейдър". Вземете Вашия безплатен Обучителен курс сега като кликнете на банера отдолу:

Безплатен курс за технически и фундаментален анализ

Фундаментален и технически анализ на финансовите пазари

Може да сте забелязали, че от практическата гледна точка на средностатистическия Форекс трейдър новините са тези, които предизвикват движения на пазарите. Как и защо се случва това? Има няколко икономически индикатора, които финансовите експерти наблюдават, защото те могат да дадат напътствия за здравословното състояние на икономиката.

Тези индикатори могат да се срещнат в потока от новини и анализи. Някои от тях се публикуват всяка седмица, голямата част месечно, а други пък веднъж на тримесечие. Можете да следите тези съобщения и новини чрез нашия Форекс календар.

Сега нека сравним технически и фундаментален анализ по няколко показателя:

▶ ️ Фундаменталният анализ допълва техническия анализ . По този начин можем да сравним влиянието на определени основни фактори върху цената на актива в миналото.

▶ ️ Фундаменталният анализ е от съществено значение за трейдърите и инвеститорите, които искат да инвестират в акции на компания в дългосрочен план. Техническият пък е от съществено значение за анализ в по-краткосрочен план.

▶ ️ Техническият анализ се поддържа от технически индикатори и статистически данни. Фундаменталният анализ се основава на макроикономически, микроикономически показатели и финансови съотношения.

▶ ️ Техническият анализ измерва вероятната посока на развитие на цената на актива, докато фундаменталният измерва реалната стойност на въпросния актив.

▶ ️ Техническият анализ се фокусира върху миналото, за да разбере какво може да бъде настоящето. фундаментът анализира настоящето, за да знае какво може да бъде бъдещето.

▶ ️ Техническият анализ отговаря на „кога да направя инвестицията". Фундаментът отговаря на въпроса "къде да направя" тази инвестиция.

Технически и фундаментален анализ, заедно, изграждат това, което наричаме анализ на пазара.

Пример

При Форекс фундаментален анализ, новите данни за валутите пристигат всяка в секунда под формата на нови валутни котировки. В същото време, повечето фундаментални индикатори се публикуват най-често веднъж в седмицата. А паричните потоци често се движат на базата на представянето на дадена икономика

 • Ако се очакванията са една икономика да бъде силна, тя ще изглежда като привлекателно място за чуждестранни инвестиции, защото е по-вероятно да доведе до по-висока възвращаемост на финансовите пазари. Поради тази причина, инвеститорите ще трябва да превърнат капитала си във валутата на въпросната страна. Покупките на големи обеми от тази валута може да доведе до поскъпването и.
 • Ако очакванията са една икономика да се представя слабо, тя няма да бъде привлекателна за инвеститорите и вероятно може да ги накара да изтеглят капиталите си от нея. Поради това може да се увеличи предлагането на валутата на въпросната страна, което пък да доведе до поевтиняването на нейната валута.

Все пак, когато правите Форекс фундаментален анализ е добре да знаете, че евтината валута не винаги е негативна новина. Някои икономики, основно тези, които разчитат сериозно на производствения сектор (Япония, Китай) желаят валутата им да е по-евтина, за да може да произвеждат при условията на евтина валута и да продават в условията на по-скъпи чуждестранни валути.

Когато се публикуват макроикономически индикатори от фундаменталния анализ, трейдърите и инвеститорите ще търсят признаци на силните или слабите страни в различните икономики. Около тези събития може да се стигне до висока пазарна волатилност. Но да видим кои са най-важните икономически индикатори за фундаментален анализ.

Тествайте търговията с технически и фундаментален анализ без риск за Вашия капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете Вашата безплатна демо сметка от Admiral Markets сега като кликнете на банера по-долу.

Демо търговия без риск с Admiral Markets

Индикатори за фундаментален анализ на финансовите пазари

Икономическите данни могат да намекват за промени в икономическата ситуация на съответната държава. Различните макроикономически индикатори за фундаментален анализ ще ви покажат:

 1. Текущото състояние на икономиката - текущи индикатори
 2. Предходното състояние - изоставащи индикатори
 3. Какво вероятно предстои в икономиката - прогнозиращи индикатори

Именно последните, прогнозиращи индикатори, познати още водещи икономически индикатори представлява особен интерес за трейдърите, тъй като предлага най-точното вникване във вероятната посока на икономическата активност. От там може да се направи и по-точно прогноза за движението на цените на финансовите активи.

Най-популярните икономически теории за Форекс фундаментален анализ се подчиняват идеята за паритет - състояние на цената, при което валутите трябва да се обменят като се коригира, според местните макроикономически фактори като

 • Лихвени проценти
 • Инфлация
 • Брутен вътрешен продукт
 • Безработица

Нека да разгледаме всеки от изброените макроикономически индикатори в повече подробности.

1. Лихвени проценти

Един от най-ключовите фундаменти на финансовите пазари, който движи цените валутите е равнището на лихвените проценти на двете валути участващи във дадена валутна двойка и очакванията за тези лихвени проценти. Освен валутите, очакванията за лихвените нива движат и останалите финансовите пазари като акции, индекси, суровини, облигации и тн.

Има много видове лихвени проценти, но тук ще се съсредоточим върху номиналните или базовите лихвени проценти, определяни от централните банки.

Централните банки създават пари, а след това парите се заемат от частни банки. Процентът, които частните банки плащат на централните банки за заемане на валути, се нарича базов или номинален лихвен процент. Когато чуете фразата „лихвени проценти", хората обикновено се позовават на тази концепция.

Промените на лихвените проценти, които са сериозна част от националната монетарна и фискална политика, е една от основните функции на централните банки. Лихвените проценти са може би по-силни от всеки друг фактор индикатор за фундаментален анализ и влияят сериозно върху цените на финансовите активи. Те могат да окажат влияние върху инфлацията, БВП, безработицата, инвестициите, търговията, производството и тн.

Ето как работи този подход:

 • Централните банки обикновено искат да засилят икономиката и да достигнат предварително зададени нива на инфлация, така че намаляват съответно лихвените проценти. Това стимулира заемането както от частни банки, така и от физически лица, както и от стимулиране на потреблението, производството и икономиката като цяло. Ниските лихвени проценти могат да бъдат добра тактика, но лоша стратегия. В дългосрочен план, ниските лихвени проценти могат да надуят икономиката с пари в брой и да създадат икономически балони. Както знаем, това рано или късно ще доведе до верижна реакция на спад в икономиката на дадена страна, ако не и в цялата световна икономика.
 • За да се избегне това, централните банки също могат да увеличат лихвените проценти, като по този начин вдигнат лихвите по заемите и остават по-малко пари за банките, предприятията и физическите лица, с които да си маневрират.

От гледна точка на фундаменталния анализ, най-доброто място да започнете да търсите възможности за търговия е в променящите се лихвени проценти и очакванията за тях.

2. Инфлация

Новините за инфлацията отразяват колебанията в цените на стоките за определен период от време. Имайте предвид, че за всяка икономика има ниво на здравословна инфлация.

Инфлация е мащабно повишение на цените на стоките и услугите, а не само поскъпване на определени артикули, според определението на Европейската централна банка. В една пазарна икономика цените на стоките услугите постоянно се променят. Някои цени се покачват други намаляват.
 • Твърде високаинфлация показва, че баланса между предлагането и търсенето е в полза на предлагането. В тази ситуация валутата се обезценява, защото има повече от това, което се нужно.
 • Обратната страна на инфлационната монета е дефлация. По време на дефлацията стойността на парите нараства, докато стоките и услугите стават по-евтини. В краткосрочен план това може да е положително, но за икономиката в дългосрочен план води до негативи.

Парите са горивото на икономиката. По-малко гориво води до по-малко движение. В някакъв момент дефлацията може да окаже драстично въздействие върху дадена страна, доколкото едва ли ще има достатъчно пари, за да се запази икономиката, да не говорим за икономически растеж. В някои случаи може да се стигне дори до икономическа криза.

3. Брутен вътрешен продукт

Брутният вътрешен продукт (съкращаван обикновено като БВП) представлява съвкупността от произведените стоки в една територия за определен период от време (най-често за месец, тримесечие или година), измерен в някаква валута.

БВП е най-мащабната мярка, показваща цялостното състояние на икономиката. Отнема толкова дълго време, за да се състави, че неговият директен ефект върху цените на Форекс пазара и останалите финансови пазари често е приглушен - към момента на публикуване на данните много от компонентите вече са известни и следователно очакванията често са сравнително точни.

Това означава, че ако реалния резултат излезе значително по-различен от очакванията, той все пак има потенциал да движи пазара. Независимо от липсата на своевременност, брутният вътрешен продукт (БВП) е важен показател, защото той е най-добрата мярка, използвана за потвърждаване на това, къде се намира икономиката в бизнес цикъла.

Бизнес цикълът е ключова концепция в съвременната икономика. Той се състои от:

 • Експанзионна фаза, когато много области на икономиката растат едновременно
 • Рецесия, когато икономическата активност намалява.

Техническото определение за рецесия са две последователни тримесечия на свивания на брутния вътрешен продукт (БВП). Рецесията завършва, щом видим четвърт растеж.

Политиците и икономическите анализатори се съсредоточават до голяма степен върху този показател, именно защото е толкова всеобхватен. Инвестиционните банки, които възприемат подход отгоре надолу, ще започнат с изготвянето на прогнози за общия икономически климат. БВП е ключова част от всеки Форекс фундаментален анализ, както и анализ на дадена компания и икономичесик сектор.

Като трейдъри, трябва да сте наясно с това, но също така трябва да имаме предвид факта, че тъй като БВП е изоставащ показател, основната му функция е да потвърждава това, което очакваме. Липсата му на навременност означава, че неговата полза като инструмент за краткосрочна и средносрочна търговия е ограничен.

4. Безработица

Безработица се определя като се пресметне процентът на работоспособните хора, които са без работа, спрямо тези, които активно търсят работа.

В периодите на възстановяване, безработицата се явява като изоставащ показател. Отчитали сме случаи, когато безработицата продължава да нараства дори и след като брутния вътрешен продукт е достигнал дъно. Продължителните периоди на безработица са изключително вредни за настроението на потребителите и следователно оказват влияние и върху потребителските разходи и въздействат на икономическия растеж.

Повечето Форекс трейдъри следят промяната в заетостта (например новите работни места извън селското стопанство в САЩ), което заедно с безработицата е част от доклада за пазара на труда. Причината, поради която този индикатор се следи толкова внимателно, е, че не е толкова закъсняващ и има тенденция да влияе значително на валутните пазари.

Заетостта и бизнесът са тясно свързани и исторически погледнато, промените в работните места и средните заплати се движат заедно с тримесечните промени в брутния вътрешен продукт. Тази тясна връзка означава, че данните за заплатите могат да се използват като заместник за брутния вътрешен продукт (БВП). Съществената разлика между двете е, че докладът за възнагражденията излизат месечно, отчитайки месеца, който е приключил само няколко дни преди това. За разлика от него БВП отчита тримесечието и идва с голямо закъснение.

Получете най-актуалните новини от Dow Jones Newswires и ги търгувайте с регулиран и награждаван брокер като Admiral Markets. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на следващия банер!

Търгувайте последните новини с Admiral Markets

Фундаментален анализ и икономически календар

В седмичния икономически календар можете да следите предстоящите макроикономически данни и събития, които имат потенциал да раздвижат пазарите в следващите търговски сесии. Ето защо седмичният икономически календар е един от първите инструменти за анализ в арсенала на успешните търговци на финансовите пазари.

От икономическия календар трейдърът може да се информира за:

 • Датата и времето на публикуване на икономически и финансови новини.
 • Държавата, която е източник на данните. Например ако търгувате валутната двойка EUR/USD, вероятно ще се интересувате от икономическите новини от САЩ и еврозоната.
 • Значението на дадени данни и събития. Ако важността на едно събитие не е голяма, вероятно, то няма да има сериозно въздействие върху пазарите. От друга страна, при публикуването на значими икономически новини може да се очаква висока волатилност при свързаните финансови активи.
 • Формулировката на новината, която ще позволи да се прецени характерът на това събитие, дали това е реч на Марио Драги от ЕЦБ, доклад за пазара на труда в САЩ или БВП на Китай.
 • Предишните резултати и прогнозите за статистическите данни, които могат да помогнат в изготвянето на надеждна оценка на развитието при определения икономически показател.

С цялата информация от актуалния световен икономически календар, трейдърът може да следи тенденциите на международните финансови пазари и да се опита да прогнозира бъдещите движения на цените на активите.

Фундаментален анализ на акции

Когато купуваме акции на фондовия пазар, това, което правим, е придобиване на малка част от компания. Ето защо, преди да вземем решение за закупуване на акции на една или друга компания, е много важно да анализираме не само нейните технически аспекти, но и нейните фундаменти.

Вече разбрахте, че когато говорим за фундаментален анализ на акции имаме предвид макроикономически анализ и миркоикономически анализ. Част от основните макроикономически фактори вече споменахме по-горе и тук ще обсъдим микорикономическите индикатори, които е добре да проследим преди да купим акции на дадена компания.

Микоикономическият анализа условно може да бъде разделен на две части:

 1. Анализа на икономическия сектор,в който оперира компанията (секторен анализ)
 2. Анализ на финансовите отчети и показатели на компанията

Секторен анализ

Когато правим анализ на сектора, към който принадлежи компанията, която искаме да анализираме, има много фактори, които трябва да проучим:

 • Регулаторна среда. Политиките на различните правителства в икономическата област са определящи, когато инвеститорите поддържат доверието си в определен сектор. Например, ако говорим за автомобилния сектор и правителството иска да санкционира дизела, секторът може да пострада.
 • Потенциал за растеж. Това сектор, който все още има потенциал за растеж? Нов сектор ли е или е стар и установен
 • Основни заплахи и възможности за индустрията, към която принадлежи компанията

Търгувайте над 3000 ДЗР на акции без комисионна с Admiral Markets. Започнете още днес като кликнете на банера отдолу:

Търгувайте ДЗР на акции с Admiral Markets

Анализ на финансовите отчети и показатели

Фундаментален анализ на акции е сред най-често срещаните, но този подход може да бъде използван за всеки един финансов актив от ценна книга до дериват. Вече можете да анализирате макроикономическата ситуация, както и икономическия сектор, в който оперира дадена компания. Остава само да проучите финансовите отчети и показатели на отделната акция, за да прецените дали е подходяща за Вашето инвестиционно портфолио

Например, при фундаментален анализ на акции инвеститора или трейдъра може да използва показатели като:

 • Приходи
 • Печалба преди лихви, данъци, обезценяване и амортизация
 • Нетна печалба
 • Дълг
 • Печалба на акция
 • Възвръщаемост на акция
 • Възвръщаемост на инвестициите
 • Дивидентна доходност
 • Цена/Печалба
 • Стойност/Печалба преди лихви, данъци, амортизация и амортизация
 • Цена/печалба към растеж
 • Коефициент на изплащане
 • Паричен поток

Всички тези данни могат да бъдат открити в публикуваните от компанията отчети. Но да разгледаме всеки от тези показатели с повече подробности.

Приходи

Този термин се отнася до печалбите на дадена компания от извършване на нейната дейност и които представляват увеличение на нетната й стойност.

Печалба преди лихви, данъци, обезценяване и амортизация

Този термин се отнася до брутната оперативна печалба преди данъци, лихви, амортизации (EBITDA). Целта на този показател е да измерва паричния поток на дадена компания.

Нетна печалба

Нетната печалба на дружеството е резултат от изваждане на разходите от приходите, постигнати за определен период от време. С други думи, той измерва резултата от дейността на компанията след приспадане на разходите.

Дълг

Трябва да имате предвид и дълга на компанията. Една компания може да има множество приходи, но ако е сериозно задлъжняла може да сериозни проблеми. Не може да очаквате от една компания да няма никакъв дълг, тъй като той е необходим, но не е добре, когато нивата на дълга доближават нивата на приходите.

Печалба на акция

Печалба на акция или известна още като EPS е един от най-важните показатели при фундаментален анализ на компания, тъй като той измерва рентабилността на нейната дейност. Изчислява се като раздели нетната печалба на броя акции на компанията.

Възвръщаемост на акция

ROE (възвръщаемост на собствения капитал) е възвръщаемостта на собствения капитал и се изчислява чрез разделяне на нетната печалба на собствения капитал. Накратко, това е способността на компанията да генерира възвращаемост за своите акционери, оттам и нейното значение. Ако например ROE на дадена компания е 12%, това означава, че на всеки инвестирани 100 лева, тя генерира 12 лева печалба.

Възвръщаемост на инвестициите

ROA (Възвръщаемост на активите) или ROI (възвръщаемост на инвестицията) изчислява възвръщаемостта на активите на компанията. Как? Разделете Ebitda на общите активи и го умножете по 100.

Дивидентна доходност

Дивидентна доходност показва на инвеститора съотношението на годишния дивидент спрямо текущата цена на акциите, в проценти. По същество той показва приблизителна оценка на дивидентната възвръщаемост на дадена инвестиция в акции.

ЗАПОЧНЕТЕ ИНВЕСТИЦИИ

Цена/Печалба

Цена/печалба (P/E) показва съотношението между цената на акцията на дадена компанията с нейните печалби. То се изчислява като разделите текущата цена акцията на нейната печалба на акция (EPS). Ако това съотношение е ниско, то тази акция може да е подценена. Добре да използвате сравнявате цена/печалба на компании от един и същи сектор, както и със средното за сектора.

Стойност/Печалба преди лихви, данъци, обезценяване и амортизация

EV / EBITDA сравнява стойността на дружеството (Enterprise Value) с брутната печалба преди лихви, данъци, амортизации. Когато говорим за стойността на дадена компания, ние се отнасяме за това, което би трябвало да платим за нея, ако искахме да я купим. За да се изчисли EV, основно се вземат предвид пазарната капитализация, броят на акциите, цената на акциите и дългът.

Цена/печалба към растеж

Съотношението цена / печалба към растеж (PEG) сравнява цена/печалба с очаквания бъдещ растеж за компанията, обикновено за следващите пет години. По този начин инвеститорите могат да оценят потенциала за растеж на компанията. За да изчислим PEG, трябва да разделим P/E на прогнозния годишен темп на растеж на печалбата на акция.

Коефициент на изплащане

Коефициентът представлява дивидентът на акцията като процент от печалбата и. Таза този индикатор показва способността на акцията да продължи да изплаща дивидентите си, дори ако печалбите на компанията намаляват.

Паричен поток

Паричният поток също е много важен индикатор, когато правите фундаментален анализ на акции за способността на една компанията да генерира ликвидност, за да покрива плащанията си.

Фундаментален анализ - заключение

Важно е да запомните, че фундаменталния анализ е метод, който се опитва да установи цената на дадена финансови инструмент се разделя на макроикономически и микроикономически. Когато правите Форекс фундаментален анализ трябва да наблегнете на макроикономическите индикатори, докато ако анализират дадена акция ще трябва да обърнете внимание и микоикномическите показатели.

Разбира се някои макроикономически индикатори имат по-голяма тежест от други и тяхната тежест можете да откриете икономическия календар.

Независимо дали искате или не, трябва да научите как да направите фундаментален анализ като част от Вашата търговска стратегия за прогнозиране на движенията на пазара. Това е особено важно ако търгувате в по-дългосрочен план.

Как да започнете търговия с фундаментален анализ?

След като вече знаете какво е фундаментален анализ, защо са Ви е нужен и как работи, какви са приликите и разликите между технически и фундаментален анализ на финансовите пазари, както и основните макро- и микроикономически показатели е време да се насочите към практическата част, а именно да започнете да използвате фундаментален анализ във вашата търговия.

Можете да стартирате само в 3 прости стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия.
 2. Изтеглете Вашата платформа за търговия
 3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с акции с Admiral Markets изгледайте следващото кратко видео:

За примера ще използваме акции на Тесла, за да дадем пример как да започнете търговия с фундаментален анализ.

Как да отворите дълги позиции в акции?

Нека да дадем един пример как да купите акции като използваме акции на Тесла.

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете акции на Tesla
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позциия) в акции на Тесла Вие очаквате да поскъпнат, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

Как да отворите къси продажби на акции?

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете акции на Тесла
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в акции на Тесла Вие очаквате те да поевтиняване, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Започнете търговия на платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5. Изтеглете MetaTrader 5 сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу.

MetaTrader 5 от Admiral Markets

Още по темата:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Борис Петров
Борис Петров
Финансов Анализатор, Admirals Bulgaria

Финансов анализатор с дългогодишен години опит в областта на техническия и фундаментален анализ на финансови инструменти и изграждането на стратегии за търговия на Форекс, фондовия пазар, пазарите на суровини и др.